Office

สร้างรายการเครื่องหมายบั้ง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

รายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้งแสดงให้เห็นความคืบหน้าของขั้นตอนตามลำดับในงาน เวิร์กโฟลว์ หรือกระบวนการเน้นการเคลื่อนย้าย หรือทิศทาง หรือรายการที่ประกอบด้วยจุดหลักที่ มีจุดย่อยหลายแบบกราฟิก คุณสามารถสร้างรายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้ง และรวมไว้ในเวิร์กชีต ข้อความอีเมล งานนำเสนอ หรือเอกสารของคุณ โดยใช้กราฟิก SmartArt

รายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้ง

 1. คลิกแท็บแทรก แล้ว คลิ กSmartArt

  คลิกแท็บแทรก สามารถแล้วคลิก SmartArt

 2. ในแกลเลอรีเลือกกราฟิก SmartArt คลิกรายการ แล้ว ดับเบิลคลิกที่รายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้ง

 3. เมื่อต้องการใส่ข้อความของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่างข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่างข้อความ แล้ววางข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิกตัวควบคุม

   ตัวควบคุมบานหน้าต่างข้อความ

  • คลิกในกล่องในกราฟิก SmartArt แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณเพิ่มกล่องทั้งหมดที่ต้องการแล้ว

เพิ่มเครื่องหมายบั้งแบบ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างเครื่องหมายบั้งเพื่อ

 2. คลิกที่เครื่องหมายบั้งรูปร่างที่มีอยู่ที่อยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างเครื่องหมายบั้งใหม่

 3. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิกลูกศรภายใต้ เพิ่มรูปร่าง

  Cliick เพิ่มรูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกเครื่องหมายบั้งรูปร่างหนึ่งระดับด้านล่าง คลิกเพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกเครื่องหมายบั้งรูปร่างหนึ่งระดับข้างต้น คลิกเพิ่มรูปร่างก่อน

ลบเครื่องหมายบั้งแบบ

เมื่อต้องการลบเครื่องหมายบั้งแบบ คลิกเส้นขอบของเครื่องหมายบั้งที่คุณต้องการลบ นั้นแล้ว กด DELETE

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณต้องการเพิ่มเครื่องหมายบั้งแบบรายการของเครื่องหมายบั้ง ทดลองใช้เพิ่มเครื่องหมายบั้งก่อน หรือ หลังเครื่องหมายบั้งที่เลือกไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการสำหรับเครื่องหมายบั้งใหม่ ได้อย่างง่ายเมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาด SmartArt ทั่วไป

 • เมื่อต้องการเพิ่มเครื่องหมายบั้งแบบจากบานหน้าต่างข้อความ:

  1. วางเคอร์เซอร์ของคุณที่จุดเริ่มต้นของข้อความที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างเครื่องหมายบั้ง

  2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในรูปร่างเครื่องหมายบั้งใหม่ของคุณ กด ENTER และการเยื้องเครื่องหมายบั้งปร่างใหม่ กด TAB หรือเมื่อต้องการลบการเยื้อง กด SHIFT + TAB

 • เมื่อต้องการย้ายรูปร่างเครื่องหมายบั้ง คลิกที่รูปร่าง และลากไปยังตำแหน่งใหม่

 • เมื่อต้องการย้ายรูปร่างเครื่องหมายบั้งที กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรบนคีย์บอร์ดของคุณ

เพิ่มดู designer คุณภาพอย่างรวดเร็ว และโปแลนด์กราฟิก SmartArt ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนสีหรือนำสไตล์ SmartArtลงในรายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้งของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์เช่นเรืองแสง ขอบนุ่ม หรือเอฟเฟ็กต์สามมิติ ในงานนำเสนอ PowerPoint คุณสามารถทำให้เคลื่อนไหวรายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้งของคุณ

คุณสามารถนำการรวมสีที่ได้รับจาก สีของธีม ไปใช้กับกล่องต่างๆ ในกราฟิก SmartArt ได้

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีสีที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. คลิกที่แท็บออกแบบ ภายใต้เครื่องมือ SmartArt แล้ว คลิ กเปลี่ยนสี

  คลิกเปลี่ยนสี

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

 3. ให้คลิกการผสมสีที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อ คุณจะได้เห็นว่าสีมีผลต่อกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไร

เปลี่ยนสีเส้นหรือสไตล์ของเส้นขอบของเครื่องหมายบั้ง

 1. ในกราฟิก SmartArt คลิกขวาเส้นขอบของเครื่องหมายบั้งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนสี น้ำหนัก และลักษณะที่ปรากฏของเส้นขอบของเครื่องหมายบั้ง คลิกเส้นกรอบ แล้ว คลิ กตัวเลือกที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ของเส้นขอบของเครื่องหมายบั้ง คลิกสไตล์ จากนั้น เลือกสไตล์เส้นคุณต้องการ

เปลี่ยนสีพื้นหลังของรูปร่างเครื่องหมายบั้ง

 1. คลิกขวาเส้นขอบของเครื่องหมายบั้งแบบ คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกสีเติม

 2. คลิกสีที่คุณต้องการ

 3. เลือกไล่ระดับสี เพื่อระบุจำนวนคุณสามารถดูผ่านสีพื้นหลัง คุณยังสามารถเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสจาก 0% (ทึบเต็ม การตั้งค่าเริ่มต้น) เป็น 100% (อย่างเต็มรูปแบบโปร่งใส) จากบานหน้าต่างเติม ได้

สไตล์ SmartArt เป็นการรวมเอฟเฟ็กต์ ต่าง ๆ เช่นสไตล์เส้น ยกนูน หรือสาม มิติ ที่คุณสามารถนำไปใช้กับเครื่องหมายบั้งรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณเพื่อสร้างลักษณะที่เป็นแบบอย่างมืออาชีพ และไม่ซ้ำกัน

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีลักษณะ SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิกที่แท็บออกแบบ ภายใต้เครื่องมือ SmartArt แล้ว คลิ กสไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการ

  คลิกสไตล์ SmartArt

  คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกลุ่มสไตล์ SmartArt สำหรับสไตล์ที่ดีที่สุดตรงกับเอกสารและตัวเลือกสไตล์อื่น ๆ

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

หมายเหตุ: 

ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint คุณสามารถทำให้เคลื่อนไหวรายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้งของคุณเพื่อเน้นแต่ละรูปร่างเครื่องหมายบั้ง

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการให้เคลื่อนไหว

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว คลิกการเคลื่อนไหว แล้ว คลิ กตามสาขาทีละหนึ่ง

หมายเหตุ: ถ้าคุณคัดลอกเครื่องหมายบั้งแนวตั้งรายการที่มีภาพเคลื่อนไหวที่นำไปใช้กับภาพนิ่งอื่น ภาพเคลื่อนไหวที่ถูกคัดลอกมา

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×