สร้างรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขใน OneNote

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มรายการลำดับเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใน OneNote เพื่อให้ง่ายต่อการสแกนบันทึกย่อของคุณได้

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ใช้การจัดรูปแบบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเพื่อสร้างรายการสุ่มที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในลำดับใดๆ (ตัวอย่างเช่น รายการของชำ)

 1. คลิก หน้าแรก > สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

  ถ้าคุณต้องการเลือกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่เฉพาะเจาะจง ให้คลิกที่ลูกศรขนาดเล็กถัดจากปุ่ม แล้วคลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  สกรีนช็อตของวิธีเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยลงในหน้าใน OneNote 2016

 2. พิมพ์รายการแรกเพื่อเริ่มต้นรายการ แล้วกด Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่

  ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในรายการ

 3. เมื่อต้องการจบรายการ ให้กดแป้น Enter สองครั้ง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเริ่มต้นรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ ให้พิมพ์เครื่องหมายดอกจัน (*) บนบรรทัดใหม่ในบันทึกย่อของคุณแล้วกด SPACEBAR หรือจะใช้คีย์ลัด CTRL+ . (จุด) เพื่อเริ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยก็ได้

สร้างรายการลำดับเลข

ใช้การจัดรูปแบบตัวเลขเพื่อสร้างรายการที่เรียงลำดับซึ่งควรเป็นไปตามลำดับ (ตัวอย่างเช่น ทิศทางการขับรถ)

 1. คลิก หน้าแรก > ลำดับเลข

  ถ้าคุณต้องการเลือกสไตล์ตัวเลขหรือตัวอักษรที่เฉพาะเจาะจง ให้คลิกที่ลูกศรขนาดเล็กถัดจากปุ่ม แล้วคลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  สกรีนช็อตของวิธีเพิ่มลำดับเลขลงในหน้าใน OneNote 2016

 2. พิมพ์รายการแรกเพื่อเริ่มต้นรายการ แล้วกด Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่

  ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในรายการ

 3. เมื่อต้องการจบรายการ ให้กดแป้น Enter สองครั้ง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเริ่มต้นรายการหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ พิมพ์1บนบรรทัดใหม่ในการบันทึกย่อ แล้วกด spacebar มาระหว่าง คุณสามารถใช้ Ctrl + / (หมายทับ) แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการเริ่มต้นรายการลำดับเลข

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ คลิกสัญลักษณ์ รูปปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

 2. พิมพ์ข้อความคุณต้องการสำหรับรายการแรกในรายการ นั้นแล้ว กด ENTER

  สัญลักษณ์แสดงหัวข้อใหม่สำหรับข้อมูลในรายการถัดไปจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

 3. เมื่อต้องการสิ้นสุดรายการหัวข้อย่อย และพิมพ์ย่อหน้าทั่วไปต่อ กด ENTER สองครั้ง หรือกด BACKSPACE เพื่อลบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อสุดท้ายในรายการนั้น

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเริ่มต้นรายการหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ พิมพ์* (เครื่องหมายดอกจัน), จากนั้น กด SPACEBAR หรือ TAB

สร้างรายการลำดับเลข

 1. บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ คลิกลำดับเลข รูปปุ่ม

 2. พิมพ์ข้อความคุณต้องการสำหรับรายการแรกในรายการ นั้นแล้ว กด ENTER

  หมายเลขใหม่สำหรับข้อมูลในรายการถัดไปจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

 3. เมื่อต้องการสิ้นสุดรายการลำดับเลข และพิมพ์ย่อหน้าทั่วไปต่อ กด ENTER สองครั้ง หรือกด BACKSPACE เพื่อลบหมายเลขสุดท้ายในรายการ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเริ่มต้นรายการลำดับเลขอัตโนมัติ พิมพ์1แล้ว กด SPACEBAR หรือแท็บ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×