ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแนวตั้ง

ถ้าคุณต้องการแสดงการบล็อกข้อมูลที่ไม่ได้เรียงลำดับหรือที่จัดกลุ่มไว้คุณสามารถสร้างกราฟิก SmartArt ที่ใช้เค้าโครงรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแนวตั้ง รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแนวตั้งจะแสดงรายการที่มีหัวเรื่องยาวหรือข้อมูลระดับบนสุดหรือจุดหลักที่มีจุดย่อยหลายจุด เมื่อใช้กราฟิก SmartArt คุณสามารถสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแนวตั้งและรวมไว้ในสเปรดชีตข้อความอีเมลงานนำเสนอหรือเอกสารของคุณได้

รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแนวตั้ง

 1. คลิกแท็บแทรกแล้วคลิกSmartArt

  คลิกแท็บแทรกสามารถคลิก SmartArt

 2. ในแกลเลอรีเลือกกราฟิก SmartArtให้คลิกรายการแล้วดับเบิลคลิกที่รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแนวตั้ง

 3. เมื่อต้องการใส่ข้อความในกล่องให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่างข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่างข้อความ แล้ววางข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิกตัวควบคุม

   ตัวควบคุมบานหน้าต่างข้อความ

  • คลิกในกล่องในกราฟิก SmartArt แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณเพิ่มกล่องทั้งหมดที่ต้องการแล้ว

เพิ่มกล่อง

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มกล่องลงไป

 2. คลิกกล่องที่มีอยู่ซึ่งอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มกล่องใหม่มากที่สุด

 3. คลิกแท็บออกแบบภายใต้เครื่องมือ SmartArtแล้วคลิกลูกศรภายใต้เพิ่มรูปร่าง

  เพิ่มรูปร่าง Cliick

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

 4. ให้เลือกให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องในระดับเดียวกันกับกล่องที่เลือกไว้ แต่แทรกไว้ตามหลัง ให้คลิก เพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องในระดับเดียวกันกับกล่องที่เลือกไว้ แต่แทรกไว้ก่อนหน้า ให้คลิก เพิ่มรูปร่างก่อน

ลบกล่อง

เมื่อต้องการลบกล่อง ให้คลิกเส้นขอบของกล่องที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE

 • เมื่อคุณต้องการเพิ่มกล่องลงในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแนวตั้งของคุณให้ทดสอบด้วยการเพิ่มกล่องก่อนหรือหลังกล่องที่เลือกเพื่อรับตำแหน่งที่คุณต้องการสำหรับกล่องใหม่ การแก้ไขข้อผิดพลาด SmartArt ทั่วไปเป็นเรื่องง่าย

 • เมื่อต้องการเพิ่มกล่องจากบานหน้าต่างข้อความให้เลือกกล่องข้อความดังนี้

  1. วางเคอร์เซอร์ของคุณที่จุดเริ่มต้นของข้อความที่คุณต้องการเพิ่มกล่อง

  2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในกล่องใหม่ของคุณแล้วกด ENTER จากนั้นเมื่อต้องการเยื้องกล่องใหม่ให้กด TAB หรือไปยังการเยื้องเชิงลบให้กด SHIFT + TAB

 • เมื่อต้องการย้ายกล่องให้คลิกกล่องแล้วลากไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

 • เมื่อต้องการย้ายกล่องในจำนวนที่น้อยที่สุดให้กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรบนคีย์บอร์ดของคุณ

เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะที่มีคุณภาพของตัวออกแบบและภาษาโปแลนด์ให้กับกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างรวดเร็วคุณสามารถเปลี่ยนสีหรือนำสไตล์ SmartArt ไปใช้ได้ (ดูด้านล่าง) ลงในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแนวตั้งของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์เช่นการเรืองแสงขอบนุ่มหรือเอฟเฟ็กต์สามมิติ

คุณสามารถนำการผสมสีที่มาจาก สีของธีม ไปยังกล่องในกราฟิก SmartArt ของคุณเพื่อให้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงธีมของคุณกราฟิก SmartArt ของคุณจะได้รับการปรับปรุงสีด้วยเช่นกัน

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีสีที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. คลิกแท็บออกแบบภายใต้เครื่องมือ SmartArtแล้วคลิกเปลี่ยนสี

  คลิกเปลี่ยนสี

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

 3. ให้คลิกการผสมสีที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อ คุณจะได้เห็นว่าสีมีผลต่อกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไร

เปลี่ยนสีเส้นหรือสไตล์ของเส้นขอบของกล่อง

 1. ในกราฟิก SmartArt ให้คลิกขวาที่เส้นขอบของกล่องที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิกจัดรูปแบบรูปร่าง

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีน้ำหนักและลักษณะที่ปรากฏของเส้นขอบของกล่องให้คลิกเค้าร่างแล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ของเส้นขอบของกล่องให้คลิกสไตล์แล้วเลือกสไตล์เส้นที่คุณต้องการ

เปลี่ยนสีพื้นหลังของกล่องในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแนวตั้งของคุณ

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของกล่องคลิกจัดรูปแบบรูปร่างแล้วคลิกเติม

 2. คลิกสีที่คุณต้องการ

 3. เลือกไล่ระดับสีเพื่อระบุจำนวนครั้งที่คุณสามารถดูได้ผ่านสีพื้นหลัง นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (แบบทึบแสงทั้งหมดการตั้งค่าเริ่มต้น) เป็น๑๐๐% (โปร่งใสอย่างเต็มรูปแบบ) จากบานหน้าต่างการเติม

ลักษณะ SmartArt คือการรวมลักษณะพิเศษต่างๆ ไว้ด้วยกัน เช่น ลักษณะเส้น ยกนูน หรือ สามมิติ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับกล่องในกราฟิก SmartArt ของคุณได้ เพื่อสร้างลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์และดูเป็นมืออาชีพ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีลักษณะ SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิกแท็บออกแบบภายใต้เครื่องมือ SmartArtแล้วคลิกสไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการ

  คลิกลักษณะ SmartArt

  คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกลุ่มสไตล์ SmartArtสำหรับสไตล์ที่ตรงกับเอกสารและตัวเลือกสไตล์อื่นๆที่ดีที่สุด

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือ ออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint คุณสามารถทำให้รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในแนวตั้งของคุณมีความสำคัญในการเน้นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแต่ละจุดได้

 1. คลิกรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแนวตั้งกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหวให้คลิกทำให้เคลื่อนไหวแล้วคลิกหนึ่งทีละรายการ

หมายเหตุ: ถ้าคุณคัดลอกรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแนวตั้งที่มีภาพเคลื่อนไหวที่นำไปใช้กับสไลด์อื่นภาพเคลื่อนไหวจะถูกคัดลอกด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×