สร้างรายการลำดับเลข

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ คลิกลำดับเลข รูปปุ่ม

  2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการสำหรับข้อมูลแรกในรายการ แล้วกด ENTER

    จะมีการสร้างลำดับเลขใหม่สำหรับข้อมูลในรายการถัดไปโดยอัตโนมัติ

  3. เมื่อต้องการจบรายการลำดับเลขแล้วพิมพ์ย่อหน้าธรรมดาต่อไป ให้กด ENTER สองครั้ง หรือกด BACKSPACE เพื่อลบลำดับเลขสุดท้ายในรายการ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเริ่มต้นรายการลำดับเลขอัตโนมัติ พิมพ์1แล้ว กด SPACEBAR หรือแท็บ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×