ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

สร้างรายการบล็อกแนวตั้ง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

รายการบล็อกแนวตั้งแบบกราฟิกแทนงาน กระบวนการ หรือเวิร์ก โฟลว์ แต่ละขั้นตอนที่ประกอบด้วยหลายขั้นตอนย่อยหรือจุดที่น่าสนใจ คุณสามารถสร้างรายการบล็อกแนวตั้ง และรวมไว้ในเวิร์กชีต งานนำเสนอ หรือเอกสารของคุณ โดยใช้กราฟิก SmartArt ใน Excel, PowerPoint หรือ Word

รายการบล็อกแนวตั้ง

ในบทความนี้

สร้างรายการบล็อกแนวตั้ง

เพิ่ม หรือลบกล่องในรายการบล็อกแนวตั้งของคุณ

ย้ายกล่องในรายการบล็อกแนวตั้งของคุณ

เปลี่ยนสีของรายการบล็อกแนวตั้งของคุณ

นำสไตล์ SmartArt รายการบล็อกแนวตั้งของคุณ

รายการบล็อกแนวตั้งของคุณให้เคลื่อนไหว

สร้างรายการบล็อกแนวตั้ง

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก SmartArt

  ริบบิ้นของกลุ่มภาพประกอบ

 2. ในแกลเลอรีเลือกกราฟิก SmartArtคลิกรายการแล้ว ดับเบิลคลิกที่รายการบล็อกแนวตั้ง

 3. เมื่อต้องการใส่ข้อความในกล่อง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่างข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่างข้อความ แล้ววางข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิกตัวควบคุม

   ตัวควบคุมบานหน้าต่างข้อความ

  • คลิกในกล่องในกราฟิก SmartArt แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณเพิ่มกล่องทั้งหมดที่ต้องการแล้ว

ด้านบนของเพจ

เพิ่ม หรือลบกล่องในรายการบล็อกแนวตั้งของคุณ

เพิ่มกล่อง

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มกล่องลงไป

 2. คลิกกล่องที่มีอยู่ซึ่งอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มกล่องใหม่มากที่สุด

 3. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิกลูกศรภายใต้ เพิ่มรูปร่าง

  การเพิ่มรูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องในระดับเดียวกันกับกล่องที่เลือกไว้ แต่แทรกไว้ตามหลัง ให้คลิก เพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องในระดับเดียวกันกับกล่องที่เลือกไว้ แต่แทรกไว้ก่อนหน้า ให้คลิก เพิ่มรูปร่างก่อน

ลบกล่อง

เมื่อต้องการลบกล่อง ให้คลิกเส้นขอบของกล่องที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณต้องการเพิ่มกล่องรายการบล็อกแนวตั้งของคุณ ทดลองใช้การเพิ่มกล่องก่อน หรือ หลังกล่องที่เลือกไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการสำหรับกล่องใหม่ ได้อย่างง่ายเมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาด SmartArt ทั่วไป

 • เมื่อต้องการเพิ่มกล่องคำจากบานหน้าต่างข้อความ:

  1. วางเคอร์เซอร์ของคุณที่จุดเริ่มต้นของข้อความที่คุณต้องการเพิ่มกล่อง

  2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในกล่องใหม่ของคุณ กด ENTER และการเยื้องกล่องใหม่ กด TAB หรือเมื่อต้องการลบการเยื้อง กด SHIFT + TAB

ด้านบนของเพจ

ย้ายกล่องในรายการบล็อกแนวตั้งของคุณ

 • เมื่อต้องการย้ายกล่อง คลิกกล่อง และลากไปยังตำแหน่งใหม่

 • เมื่อต้องการย้ายกล่องที กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรบนคีย์บอร์ดของคุณ

ด้านบนของเพจ

เปลี่ยนสีของรายการบล็อกแนวตั้งของคุณ

เพิ่มดู designer คุณภาพอย่างรวดเร็ว และโปแลนด์กราฟิก SmartArt ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนสีหรือนำสไตล์ SmartArtรายการบล็อกแนวตั้งของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์เช่นเรืองแสง ขอบนุ่ม หรือเอฟเฟ็กต์สามมิติ ในงานนำเสนอ PowerPoint คุณสามารถทำให้เคลื่อนไหวรายการบล็อกแนวตั้งของคุณ

คุณสามารถนำการรวมสีที่ได้รับจาก สีของธีม ไปใช้กับกล่องต่างๆ ในกราฟิก SmartArt ได้

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีสีที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี

  แถบเครื่องมือ SmartArt - รายการบล็อกแนวตั้ง

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

 3. ให้คลิกการผสมสีที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อ คุณจะได้เห็นว่าสีมีผลต่อกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไร

เปลี่ยนสีเส้นหรือสไตล์ของเส้นขอบของกล่อง

 1. ในกราฟิก SmartArt คลิกขวาเส้นขอบของกล่องที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของเส้นขอบของกล่อง คลิกสีเส้นคลิกสี ชุดแบบสี 'สีของชุดรูปแบบ' และ 'สีมาตรฐาน' นั้นแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ของเส้นขอบของกล่อง คลิกสไตล์เส้นจากนั้น เลือกสไตล์เส้นที่คุณต้องการ

เปลี่ยนสีพื้นหลังของกล่องในรายการบล็อกแนวตั้งของคุณ

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่อง แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

 2. คลิกบานหน้าต่าง การเติม แล้วคลิก สีเติมแบบทึบ

 3. คลิกสี ชุดแบบสี 'สีของชุดรูปแบบ' และ 'สีมาตรฐาน' นั้นแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการระบุว่าคุณสามารถมองผ่านสีพื้นหลังได้มากเท่าใด ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบที่สุด ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) ถึง 100% (โปร่งใสที่สุด)

ด้านบนของหน้า

นำสไตล์ SmartArt รายการบล็อกแนวตั้งของคุณ

ลักษณะ SmartArt คือการรวมลักษณะพิเศษต่างๆ ไว้ด้วยกัน เช่น ลักษณะเส้น ยกนูน หรือ สามมิติ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับกล่องในกราฟิก SmartArt ของคุณได้ เพื่อสร้างลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์และดูเป็นมืออาชีพ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีลักษณะ SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ SmartArt ให้คลิกลักษณะ SmartArt ที่คุณต้องการ

  แถบเครื่องมือ SmartArt - รายการบล็อกแนวตั้ง

  เมื่อต้องการดูสไตล์ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือ ออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

  หมายเหตุ: 

ด้านบนของเพจ

รายการบล็อกแนวตั้งของคุณให้เคลื่อนไหว

ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint คุณสามารถทำให้เคลื่อนไหวของคุณรายการบล็อกแนวตั้งเพื่อเน้นแต่ละกล่องหรือแต่ละระดับของลำดับชั้น

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการให้เคลื่อนไหว

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก ทำให้เคลื่อนไหว แล้วคลิก ทีละสาขา

  รูปแท็บภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ: ถ้าคุณคัดลอกรายการบล็อกแนวตั้งที่มีภาพเคลื่อนไหวที่นำไปใช้กับภาพนิ่งอื่น ภาพเคลื่อนไหวที่ถูกคัดลอกมา

ด้านบนของเพจ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×