สร้างรายการที่ติดต่อหรือรายการแจกจ่ายใน Outlook for Mac

สร้างรายการที่ติดต่อหรือรายการแจกจ่ายใน Outlook for Mac

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

รายการติดต่อ เรียกว่ากลุ่มการแจกจ่าย มีชื่อเดียวกันภายใต้เก็บรวบรวมการจัดกลุ่มของที่อยู่อีเมล ข้อความที่ส่งไปยังรายการที่ติดต่อไปยังผู้รับทั้งหมดที่แสดงอยู่ในรายการ คุณสามารถรวมรายการที่ติดต่อ ในข้อ ความ การประชุม และ ในรายการที่ติดต่ออื่น ๆ

หมายเหตุ: ถ้าคุณมีการบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange รายการที่ติดต่อจะไม่ถูกบันทึกไปยัง Exchange server รายการใด ๆ ที่คุณสร้างจะถูกบันทึกบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และจะพร้อมใช้งานเฉพาะใน Outlook for mac

สร้างรายการติดต่อ และเพิ่ม หรือเอาบุคคลออก

Office 365 สมัครใช้งานแผนสำหรับผู้ที่ทำงานกับOutlook 2016 for Mac รวมถึง:

 1. ที่ด้านล่างซ้ายบานหน้าต่างนำทาง เลือกบุคคล

 2. บนแท็บหน้าแรก เลือกรายการที่ติดต่อใหม่

  สิ่งสำคัญ: ถ้าตัวเลือกรายการที่ติดต่อใหม่ เป็นสีเทา ตั้งค่าการกำหนดลักษณะของคุณจะแสดงโฟลเดอร์ของฉัน "บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน"แล้วกลับไปเสร็จสิ้นการสร้างรายการที่ติดต่อของคุณ

 3. ใส่ชื่อสำหรับรายการติดต่อ

 4. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เพิ่มบุคคลจากที่ติดต่อของคุณ หรือเพิ่มบุคคลที่คุณได้แลกเปลี่ยนอีเมลด้วยเมื่อเร็วๆ นี้

  เลือกเพิ่ม   ปุ่ม เพิ่มลงในกลุ่ม พิมพ์อักษรสองสามตัวแรกของบุคคลหรือชื่อของกลุ่ม และเลือกชื่อจากเมนูป็อปอัพ

  เพิ่มบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในที่ติดต่อของคุณ หรือบุคคลที่คุณไม่ได้แลกเปลี่ยนอีเมลด้วยเมื่อเร็วๆ นี้

  เลือกเพิ่ม   ปุ่ม เพิ่มลงในกลุ่ม แล้วพิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคล

  การป้องกันไม่ให้ผู้รับเห็นแอดเดรสสต่างของสมาชิกในกลุ่มอื่น

  ให้ทำเครื่องหมายในกล่อง ใช้ สำเนาลับถึง เพื่อซ่อนข้อมูลสมาชิก

  เอาสมาชิกออก

  เลือกชื่อของสมาชิก และเลือกเอา ปุ่มเอาออก  

 5. เลือกบันทึก & ปิด

  รายการติดต่อปรากฏในที่ติดต่อ Outlook ของคุณในโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของฉัน คุณสามารถส่งข้อความลงในรายการที่เหมือนกับที่คุณทำกับบุคคลใดก็

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการลบรายการติดต่อ เปิดรายการ และจากนั้น บนแท็บรายการ เลือกลบ ลบรายการไม่ลบที่ติดต่อที่คุณได้บันทึกใน Outlook หรือที่ติดต่อจากไดเรกทอรีขององค์กรของคุณ

  • คุณสามารถดูชื่อที่ติดต่อในส่วนหัวของข้อความหรือการประชุม ในกล่องถึง เลือกลูกศรถัดจากชื่อของรายการติดต่อ หลังจากรายการถูกขยาย คุณไม่สามารถยุบรายการในข้อความนั้นอีกครั้ง

แสดงโฟลเดอร์ บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

เมื่อต้องการดูโฟลเดอร ์บนคอมพิวเตอร์ของฉัน ให้ทำต่อไปนี้

 1. บนเมนู Outlook ให้เลือก การกำหนดลักษณะ

  บนเมนู Outlook ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ในกล่องการกำหนดลักษณะของ Outlook ภายใต้การตั้งค่าส่วนบุคคล เลือกทั่วไป

 3. ในกล่อง ทั่วไป ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนโฟลเดอร์ บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

  ยกเลิกการเลือกกล่อง ซ่อนในโฟลเดอร์คอมพิวเตอร์ของฉั

 1. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่ติดต่อ ปุ่ม มุมมองที่ติดต่อ  

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก กลุ่มที่ติดต่อ

  แท็บ หน้าแรกที่ติดต่อ กลุ่ม 1

  ถ้าไม่มีกลุ่มที่ติดต่อ

  ถ้าต้องการสร้างกลุ่มที่ติดต่อ คุณต้องตั้งค่าการกำหนดลักษณะของคุณให้แสดง โฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

  1. บนเมนู Outlook ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

  2. ภายใต้การตั้งค่าส่วนบุคคล คลิกทั่วไป ปุ่ม การกำหนดลักษณะทั่วไป  

  3. ภายใต้ รายการโฟลเดอร์ ให้นำเครื่องหมายออกจากกล่อง ซ่อนโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

 3. ใส่ชื่อสำหรับกลุ่มที่ติดต่อ

 4. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เพิ่มบุคคลจากที่ติดต่อของคุณ หรือเพิ่มบุคคลที่คุณได้แลกเปลี่ยนอีเมลด้วยเมื่อเร็วๆ นี้

  คลิกเพิ่ม   ปุ่ม เพิ่มลงในกลุ่ม พิมพ์อักษรสองสามตัวแรกของบุคคลหรือชื่อของกลุ่ม แล้ว คลิ กรายการเหมาะสมบนเมนูป็อปอัพ

  เพิ่มบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในที่ติดต่อของคุณ หรือบุคคลที่คุณไม่ได้แลกเปลี่ยนอีเมลด้วยเมื่อเร็วๆ นี้

  คลิกเพิ่ม   ปุ่ม เพิ่มลงในกลุ่ม แล้ว พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคล

  การป้องกันไม่ให้ผู้รับเห็นที่อยู่ต่างๆ ของสมาชิกในกลุ่มอื่น

  ให้ทำเครื่องหมายในกล่อง ใช้ สำเนาลับถึง เพื่อซ่อนข้อมูลสมาชิก

  เอาสมาชิกออก

  คลิกสมาชิก แล้ว คลิ กเอา ปุ่มเอาออก  

 5. คลิก บันทึกแล้วปิด

  แท็บ กลุ่ม, บันทึกแล้วปิด

  กลุ่มจะปรากฏในที่ติดต่อ Outlook ของคุณ และคุณสามารถส่งข้อความไปยังกลุ่มได้เหมือนกับคุณส่งไปยังคนๆ เดียว

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าต้องการลบกลุ่มที่ติดต่อ ให้เปิดกลุ่ม จากนั้นบนแท็บ กลุ่ม ให้คลิก ลบ การลบกลุ่มจะไม่ลบที่ติดต่อที่คุณบันทึกเอาไว้ใน Outlook ของคุณ หรือที่ติดต่อจากไดเรกทอรีขององค์กรของคุณ

  • คุณสามารถดูชื่อที่ติดต่อ ที่ส่วนหัวของข้อความหรือคำขอการประชุม ในกล่อง ถึง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ข้างๆ ชื่อของกลุ่มที่ติดต่อ หลังจากขยายรายการ คุณจะไม่สามารถยุบรายการในข้อความนั้นได้อีก

เคล็ดลับ: คุณสามารถนำเข้า และส่งออกที่ติดต่อจากแอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น Outlook สำหรับ Windows, Apple Mail และ Entourage สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูวิธีการนำเข้าไฟล์.pst ลงใน Outlook for Mac จาก Outlook สำหรับ Windows

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มบัญชีบริการไดเรกทอรี (LDAP)

เกี่ยวกับ โฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×