สร้างรายการตัวเลือกโดยใช้กล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสม

สร้างรายการตัวเลือกโดยใช้กล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสม

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อใส่ข้อมูลบนฟอร์มในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปของ Access สามารถเป็นได้อย่างรวดเร็ว และง่ายต่อการเลือกค่าจากรายการกว่าการจำค่าที่จะพิมพ์ รายการตัวเลือกเพิ่มเติมช่วยให้แน่ใจว่าค่าที่ใส่ในเขตข้อมูลที่เหมาะสม ตัวควบคุมรายการสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลที่มีอยู่ หรือสามารถแสดงค่าคงที่ที่คุณใส่เมื่อคุณสร้างตัวควบคุม อ่านบน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับรายการตัวควบคุมพร้อมใช้งานสำหรับฟอร์ม Access และวิธีการสร้าง และกำหนดเองได้

หมายเหตุ: บทความนี้ใช้ไม่ได้กับแอป Access

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดตัวควบคุมกล่องรายการ

สร้างกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมโดยใช้ตัวช่วยสร้าง

สร้างกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมโดยเพิ่มเขตข้อมูลการค้นหา ลงในฟอร์ม

สร้างกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมโดยไม่ใช้ตัวช่วยสร้าง

แก้ไขรายการค่าขณะที่ฟอร์มเปิดอยู่ในมุมมองฟอร์ม

กำหนดกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมเอง

เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดตัวควบคุมกล่องรายการ

Access มีตัวควบคุมรายการสองชนิดสำหรับฟอร์ม ได้แก่ กล่องรายการและกล่องคำสั่งผสม

กล่องรายการ    ตัวควบคุมกล่องรายการแสดงรายการค่าหรือตัวเลือก กล่องรายการจะมีแถวของข้อมูลและมักจะถูกปรับขนาดเพื่อให้แถวหลายแถวปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดเวลา แถวสามารถมีอย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ ซึ่งสามารถปรากฏขึ้นโดยมีหรือไม่มีหัวเรื่องก็ได้ ถ้ารายการมีแถวมากกว่าที่จะสามารถแสดงในตัวควบคุมได้ Access จะแสดงแถบเลื่อนในตัวควบคุมนั้น ผู้ใช้สามารถเลือกได้เฉพาะตัวเลือกต่างๆ ที่มีให้ในกล่องรายการเท่านั้น โดยจะไม่สามารถพิมพ์ค่าลงในกล่องรายการได้

กล่องรายการ

กล่องคำสั่งผสม    ตัวควบคุมกล่องคำสั่งผสมจะมีวิธีที่กระชับกว่าในการแสดงรายการตัวเลือก โดยรายการจะถูกซ่อนไว้จนกว่าคุณจะคลิกที่ลูกศรแบบดรอปดาวน์ กล่องคำสั่งผสมยังให้คุณสามารถใส่ค่าที่ไม่ได้อยู่ในรายการได้ด้วย ด้วยวิธีนี้ ตัวควบคุมกล่องคำสั่งผสมจึงรวมฟีเจอร์ของกล่องข้อความและกล่องรายการไว้ด้วยกัน

การใช้กล่องคำสั่งผสม (รายการแบบดรอปดาวน์)

1. คลิกที่ลูกศรเพื่อแสดงรายการแบบดรอปดาวน์

2. คลิกตัวเลือกในรายการแบบดรอปดาวน์

กล่องรายการและกล่องคำสั่งผสมที่ถูกผูก หรือที่ไม่ถูกผูกตัวควบคุม ตัวควบคุมเหล่านี้สามารถค้นหาค่าในรายการคงที่ที่คุณพิมพ์ตัวคุณเอง หรือพวกเขาสามารถค้นหาค่าในตารางหรือแบบสอบถาม เมื่อต้องการสร้างกล่องรายการที่ถูกผูกไว้หรือกล่องคำสั่งผสมที่ค้นหาค่าในตารางหรือแบบสอบถาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฟอร์มถูกยึดตามแหล่งข้อมูลระเบียน ที่มีเขตข้อมูลForeign Key หรือเขตข้อมูลการค้นหา ซึ่งจะทำเมื่อต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่จำเป็นต้องใช้การเชื่อมโยงข้อมูลในกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมบนฟอร์มข้อมูล

สร้างกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมโดยใช้ตัวช่วยสร้าง

 1. คลิกขวาที่คิวรีในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

  หมายเหตุ: กระบวนงานนี้จะสมมติว่าฟอร์มถูกผูกไว้กับตารางหรือคิวรี บางขั้นตอนจะไม่สามารถใช้ได้ถ้าฟอร์มไม่ถูกผูกไว้ เมื่อต้องการกำหนดว่าจะให้ฟอร์มถูกผูกไว้กับตารางหรือคิวรี ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ บนแท็บ ข้อมูล ของแผ่นคุณสมบัติ กล่องคุณสมบัติ แหล่งระเบียน จะแสดงตารางหรือคิวรีที่ฟอร์มถูกผูกไว้ด้วย

 2. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มตัวควบคุม มั่นใจว่า ได้เลือกใช้ตัวช่วยสร้างการควบคุม รูปปุ่ม เท่านั้น

 3. คลิกเครื่องมือ กล่องรายการ รูปปุ่ม หรือเครื่องมือ กล่องคำสั่งผสม รูปปุ่ม

 4. บนฟอร์ม ให้คลิกที่ที่คุณต้องการวางกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสม

  • ตัวช่วยสร้างกล่องรายการ หรือ ตัวช่วยสร้างกล่องคำสั่งผสม จะเริ่มทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณ

 5. เมื่อตัวช่วยสร้างถามถึงวิธีการที่คุณต้องการรับค่าสำหรับตัวควบคุม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณต้องการแสดงข้อมูลปัจจุบันจากแหล่งระเบียน ให้คลิก ฉันต้องการให้กล่องรายการ/กล่องคำสั่งผสมค้นหาค่าในตารางหรือคิวรี

  • ถ้าคุณต้องการแสดงรายการคงที่ของค่าที่จะเปลี่ยนแปลงไม่บ่อยนัก ให้คลิก ฉันจะพิมพ์ค่าที่ฉันต้องการ

  • ถ้าคุณต้องการให้ตัวควบคุมดำเนินการค้นหามากกว่าทำหน้าที่เป็นเครื่องมือการใส่ข้อมูล ให้คลิก ค้นหาระเบียนบนฟอร์มของฉันโดยยึดตามค่าที่ฉันเลือกในกล่องรายการ/กล่องคำสั่งผสมของฉัน ซึ่งจะสร้างตัวควบคุมที่ไม่ถูกผูกไว้กับแมโครฝังตัวที่จะดำเนินการค้นหาโดยยึดตามค่าที่ผู้ใช้ใส่

 6. ทำตามคำแนะนำเพื่อระบุลักษณะที่ค่าจะปรากฏ

 7. ถ้าคุณเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจากสองตัวเลือกแรกบนหน้าแรกของตัวช่วยสร้าง ตัวช่วยสร้างจะถามว่าคุณต้องการให้ Access ทำอะไรในขณะที่คุณเลือกค่า เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้าง ตัวควบคุมที่ไม่ถูกผูกไว้ ให้คลิก จดจำค่าสำหรับใช้ในภายหลัง นั่นหมายความว่า Access จะยึดตามค่าที่เลือกไว้จนกว่าผู้ใช้จะเปลี่ยนค่าหรือปิดฟอร์มนั้น แต่จะไม่เขียนค่านั้นลงในตาราง

  • เมื่อต้องการสร้าง ตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ ให้คลิก เก็บค่านั้นในเขตข้อมูลนี้ แล้วเลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการผูกไว้กับตัวควบคุม

 8. คลิก ถัดไป และพิมพ์ป้ายชื่อสำหรับตัวควบคุม ป้ายชื่อนี้จะแสดงถัดจากตัวควบคุม

 9. คลิก เสร็จสิ้น

สร้างกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมโดยเพิ่มเขตข้อมูลการค้นหา ลงในฟอร์ม

คุณสามารถสร้างกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมที่ถูกผูกไว้โดยเพิ่มเขตข้อมูลการค้นหา ลงในฟอร์ม

 1. สร้างเขตข้อมูลการค้นหา ในตาราง เขตข้อมูลการค้นหา ที่คุณสร้างสามารถเป็นได้ทั้งแบบหลายค่าหรือมีค่าเดียว

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเขตข้อมูลการค้นหา ให้ดูบทความ เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลการค้นหาที่ให้คุณเก็บค่าได้หลายค่า

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สร้างฟอร์มใหม่ที่ยึดตามแหล่งระเบียนที่มีเขตข้อมูลการค้นหา ตัวอย่างเช่น ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกตารางหรือคิวรีที่มีเขตข้อมูลการค้นหา จากนั้นบนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ฟอร์ม ให้คลิก ฟอร์ม รายการย่อ/ขยาย

   Access จะสร้างกล่องคำสั่งผสมสำหรับเขตข้อมูลการค้นหาโดยอัตโนมัติ

  • เพิ่มกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมลงในฟอร์ม ดังนี้

   1. ในมุมมองออกแบบ ให้เปิดฟอร์มที่ยึดตามแหล่งระเบียนที่มีเขตข้อมูลการค้นหา

   2. ถ้าบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไม่ได้แสดงอยู่ ให้กด Alt+F8 เพื่อแสดงบานหน้าต่างนั้น

   3. ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลการค้นหาหรือลากเขตข้อมูลการค้นหาจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังฟอร์มนั้น Access จะสร้างกล่องคำสั่งผสมที่ผูกไว้กับเขตข้อมูลโดยอัตโนมัติได้

    เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนกล่องคำสั่งผสมเป็นกล่องรายการ (หรือกลับกัน) ให้คลิกขวาที่ตัวควบคุม คลิก เปลี่ยนเป็น บนเมนูทางลัด แล้วคลิกชนิดตัวควบคุมที่คุณต้องการ

สร้างกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมโดยไม่ใช้ตัวช่วยสร้าง

เมื่อคุณสร้างกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมโดยไม่ใช้ตัวช่วยสร้าง คุณจะต้องตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆ ของตัวควบคุมด้วยตัวคุณเอง ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะบางตัว ให้คลิกกล่องคุณสมบัติที่เหมาะสม และกด F1

 1. เปิดฟอร์มในมุมมองออกแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้ตรวจสอบว่าไม่ได้เลือก ใช้ตัวช่วยสร้างตัวควบคุม ไว้

  รูปปุ่ม

 3. คลิกเครื่องมือ กล่องรายการ รูปปุ่ม หรือเครื่องมือ กล่องคำสั่งผสม รูปปุ่ม

 4. คลิกหนึ่งครั้งภายในฟอร์มเพื่อสร้างตัวควบคุมที่มีขนาดตามค่าเริ่มต้น หรือคลิกและลากจนกระทั่งตัวควบคุมมีขนาดที่คุณต้องการ

 5. ขณะที่ตัวควบคุมยังคงถูกเลือกอยู่ ให้กด F4 เพื่อเปิดแผ่นคุณสมบัติของตัวควบคุมนั้น

 6. ตั้งค่า ชนิดแหล่งข้อมูลแถว และคุณสมบัติ แหล่งข้อมูลแถว ตามคำแนะนำจากตารางต่อไปนี้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้...

ตั้งค่าคุณสมบัติ ชนิดแหล่งข้อมูลแถว เป็น...

และตั้งค่าคุณสมบัติ แหล่งข้อมูลแถวดังต่อไปนี้ ให้ทำดังนี้

แสดงค่าจากตารางหรือคิวรี หรือผลลัพธ์ของคำสั่ง SQL

ตาราง/คิวรี

ในรายการแบบดรอปดาวน์ ให้เลือกตารางหรือคิวรีที่มีค่าที่คุณต้องการให้ปรากฏในกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสม

หรือ

พิมพ์คำสั่ง SQL

หรือ

บนแท็บข้อมูล ของแผ่นคุณสมบัติ คลิก ปุ่มตัวสร้าง เพื่อเปิดตัวสร้างคิวรี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม ดูบทความสร้างแบบสอบถามอย่างง่ายที่เลือก

แสดงรายการคงที่ของค่า

รายการค่า

พิมพ์รายการของค่าคงที่ที่คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) ตัวอย่างเช่น เหนือ;ใต้;ตะวันออก;ตะวันตก

หรือ

บนแท็บ ข้อมูล ของแผ่นคุณสมบัติ ให้คลิก ปุ่มตัวสร้าง เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ แก้ไขข้อมูลในรายการ แล้วพิมพ์รายการแยกคนละบรรทัดกัน

แสดงรายการเขตข้อมูลจากตารางหรือคิวรี

รายการเขตข้อมูล

ในรายการแบบดรอปดาวน์ ให้เลือกตารางหรือคิวรีที่มีชื่อเขตข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏในกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสม

 1. ถ้าคุณต้องการให้แสดงมากกว่าหนึ่งคอลัมน์ในตัวควบคุม ให้คลิกกล่องคุณสมบัติ จำนวนคอลัมน์ และพิมพ์จำนวนของคอลัมน์ที่คุณต้องการ ตั้งค่าคุณสมบัติ ความกว้างของคอลัมน์ เพื่อปรับความกว้างของคอลัมน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละคุณสมบัติ ให้วางเคอร์เซอร์ในกล่องคุณสมบัติ แล้วกด F1

 2. ถ้าคุณต้องการให้ Access เก็บค่าที่คุณเลือก ให้คลิกกล่องคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม และเลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการผูกไว้กับกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสม

แก้ไขรายการค่าขณะที่ฟอร์มเปิดอยู่ในมุมมองฟอร์ม

ถ้าคุณสมบัติ ชนิดแหล่งข้อมูลแถว ของกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมของคุณถูกตั้งค่าเป็น รายการค่า คุณสามารถแก้ไขรายการค่าในขณะที่ฟอร์มเปิดอยู่ในมุมมองฟอร์ม โดยไม่จำเป็นต้องสลับไปยังมุมมองออกแบบหรือมุมมองเค้าโครง เปิดแผ่นคุณสมบัติ และแก้ไขคุณสมบัติ แหล่งข้อมูลแถว สำหรับตัวควบคุมในแต่ละครั้งที่คุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงในรายการ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแก้ไขรายการค่า คุณสมบัติ อนุญาตให้แก้ไขรายการค่าได้ สำหรับกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมต้องถูกตั้งค่าเป็น ใช่

แก้ไขรายการค่าในมุมมองฟอร์ม

เมื่อเคอร์เซอร์ของคุณเข้าไปอยู่ในกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสม (ด้วยการคลิกหรือการแท็บไปยังกล่องนั้น) ปุ่มหนึ่งปุ่มจะปรากฏขึ้นข้างใต้รายการนั้น

กล่องคำสั่งผสมที่มีปุ่ม แก้ไขข้อมูลในรายการ

 1. คลิกปุ่มดังกล่าวเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ แก้ไขข้อมูลในรายการ

 2. แก้ไขข้อมูลในรายการ โดยแยกแต่ละรายการไว้คนละบรรทัด

 3. เมื่อต้องการเลือกค่าเริ่มต้นสำหรับระเบียนใหม่ ให้คลิกลูกศรแบบดรอปดาวน์ในกล่อง ค่าเริ่มต้น แล้วคลิกค่าที่คุณต้องการ

 4. คลิก ตกลง

ป้องกันการแก้ไขรายการค่าในมุมมองฟอร์ม

 1. คลิกขวาที่ฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ หรือ มุมมองเค้าโครง

 2. คลิกตัวควบคุมเพื่อเลือก แล้วกด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 3. บนแท็บ ข้อมูล ของแผ่นคุณสมบัติ ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ อนุญาตให้แก้ไขรายการค่าได้ เป็น ไม่ได้

 4. คลิก ไฟล์ แล้วคลิก บันทึก หรือกด Ctrl+S รูปปุ่ม

ระบุฟอร์มอื่นสำหรับการแก้ไขรายการค่า

ตามค่าเริ่มต้น Access จะมีฟอร์มที่มีอยู่แล้วภายในสำหรับการแก้ไขรายการค่า ถ้าคุณมีฟอร์มอื่นที่คุณต้องการใช้เพื่อจุดประสงค์นี้ คุณสามารถใส่ชื่อของฟอร์มในคุณสมบัติ ฟอร์มแก้ไขข้อมูลในรายการ ดังนี้

 1. คลิกขวาที่ฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ หรือ มุมมองเค้าโครง บนเมนูทางลัด

 2. คลิกตัวควบคุมเพื่อเลือก แล้วกด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 3. บนแท็บ ข้อมูล ของแผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกที่ลูกศรแบบดรอปดาวน์ในกล่องคุณสมบัติ ฟอร์มแก้ไขข้อมูลในรายการ

 4. คลิกฟอร์มที่คุณต้องการใช้สำหรับการแก้ไขรายการค่า

 5. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก บันทึก หรือกด Ctrl+S รูปปุ่ม

กำหนดกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมเอง

เมื่อฟอร์มเปิดอยู่ในมุมมองออกแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมถูกเลือกไว้ แล้วจากนั้นกด F4 เพื่อเปิดแผ่นคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมนั้น จากนั้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เปลี่ยนการเรียงลำดับในกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสม    ถ้าคุณใช้ตัวช่วยสร้างเพื่อสร้างกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสม Access จะเรียงลำดับแถวที่สร้างรายการนั้นตามคอลัมน์แรกที่มองเห็นโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการระบุการเรียงลำดับที่ต่างออกไปหรือถ้าคุณได้ตั้งค่าคุณสมบัติ แหล่งข้อมูลแถว ของตัวควบคุมเป็นคิวรีที่บันทึกไว้ ให้ใช้กระบวนงานต่อไปนี้

  • คลิกแท็บ ข้อมูล แล้วคลิกกล่องคุณสมบัติ แหล่งข้อมูลแถว

  • บนแท็บ ข้อมูล ของแผ่นคุณสมบัติ ให้คลิก ปุ่มตัวสร้าง เพื่อเปิดตัวสร้างคิวรี

  • ในแถว เรียงลำดับ ของคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ ให้ระบุลำดับการจัดเรียงที่คุณต้องการ

 • ผูกคอลัมน์จากกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสม   

  ในกล่องคุณสมบัติ คอลัมน์ที่ถูกผูกไว้ ของกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสม ให้ระบุตัวเลขที่สอดคล้องกับตำแหน่งของคอลัมน์ในกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสม ตัวอย่างเช่น พิมพ์ 1 เพื่อผูกคอลัมน์แรกในกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมกับเขตข้อมูลต้นแบบที่ระบุในคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม เมื่อคุณนับจำนวนคอลัมน์ ให้นับรวมคอลัมน์ที่ซ่อนด้วย

  ถ้าคุณตั้งค่าคุณสมบัติ คอลัมน์ที่ถูกผูกไว้ เป็น 0 Access จะบันทึกดัชนีรายการแทนค่าจากคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่ง สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าคุณต้องการเก็บลำดับของตัวเลขแทนการเก็บค่ารายการ

 • ซ่อนคอลัมน์ในกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมบนฟอร์ม   

  • ในกล่องคุณสมบัติ ความกว้างของคอลัมน์ ให้พิมพ์ 0 สำหรับคอลัมน์ที่คุณต้องการซ่อน

   ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีกล่องคำสั่งผสมแบบสองคอลัมน์ที่ถูกผูกไว้ที่มีคอลัมน์ ID ผู้จำหน่ายกว้าง 0.5 นิ้ว และคอลัมน์ชื่อผู้จำหน่าย กว้าง 2 นิ้ว คอลัมน์ ID ผู้จำหน่ายเป็นคอลัมน์แรกในรายการ ดังนั้นคุณสมบัติ ความกว้างของคอลัมน์ จึงตั้งค่าไว้ที่ 0.5 นิ้ว และ 2 นิ้ว เมื่อต้องการซ่อนคอลัมน์ ID ผู้จำหน่าย ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ ความกว้างของคอลัมน์ เป็น 0 นิ้ว และ 2 นิ้ว คอลัมน์ ID ผู้จำหน่ายยังคงเป็นคอลัมน์ที่ถูกผูกไว้ได้แม้ว่าจะถูกซ่อนไว้

 • หมายเหตุ: ในกล่องคำสั่งผสม คอลัมน์แรกที่มองเห็นจะถูกแสดงอยู่ในส่วนกล่องข้อความของกล่องคำสั่งผสมเมื่อรายการไม่ได้ถูกแสดง ตัวอย่างเช่น คอลัมน์ชื่อผู้จำหน่ายในตัวอย่างก่อนหน้าจะถูกแสดงเนื่องจากคอลัมน์ ID ผู้จำหน่ายถูกซ่อนไว้ ถ้าคอลัมน์ ID ผู้จำหน่ายไม่ได้ถูกซ่อน ก็จะแสดงขึ้นมาแทนคอลัมน์ชื่อผู้จำหน่าย

 • เพิ่มส่วนหัวของคอลัมน์ลงในกล่องคำสั่งผสมบนฟอร์ม   

  • ในกล่องคุณสมบัติ ส่วนหัวของคอลัมน์ ให้คลิก ใช่ เพื่อแสดงส่วนหัวของคอลัมน์ ส่วนหัวในกล่องคำสั่งผสมจะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อรายการเปิดอยู่เท่านั้น

   ถ้ากล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมที่ยึดตามแหล่งระเบียน Access ใช้ชื่อเขตข้อมูลจากแหล่งระเบียนเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ ถ้ากล่องคำสั่งผสมหรือกล่องรายการจะยึดตามรายการค่าคงที่ Access ใช้รายการ n แรกของข้อมูลจากรายการค่า (คุณสมบัติแหล่งข้อมูลแถว) เป็นส่วนหัวของคอลัมน์ n =ชุดตัวเลขในคุณสมบัติจำนวนคอลัมน์

 • ปิดฟีเจอร์เติมให้ขณะที่คุณพิมพ์สำหรับกล่องคำสั่งผสมบนฟอร์ม   

  • ในกล่องคุณสมบัติ ขยายอัตโนมัติ ให้คลิก ไม่ใช่

   เมื่อตั้งค่าคุณสมบัติ ขยายอัตโนมัติ เป็น ไม่ใช่ คุณต้องเลือกค่าจากรายการหรือพิมพ์ค่าทั้งหมด

 • ตั้งค่าความกว้างของส่วนกล่องรายการของกล่องคำสั่งผสมบนฟอร์ม   

  • ในกล่องคุณสมบัติ ความกว้างของรายการ ให้ใส่ความกว้างที่คุณต้องการโดยใช้หน่วยวัดปัจจุบัน (ตั้งค่าในแผงควบคุมของ Windows ) เมื่อต้องการใช้หน่วยวัดอื่นนอกเหนือจากค่าเริ่มต้น ให้ใส่ตัวบ่งชี้หน่วยวัดด้วย ตัวอย่างเช่น ใส่ 2 ซม. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เว้นช่องว่างพอสำหรับแถบเลื่อนด้วย

   ส่วนกล่องรายการของกล่องคำสั่งผสมสามารถกว้างได้มากกว่าส่วนกล่องข้อความ แต่ไม่สามารถแคบกว่าได้ การตั้งค่าเริ่มต้น (อัตโนมัติ) จะสร้างกล่องรายการให้มีความกว้างเท่ากับส่วนกล่องข้อความของกล่องคำสั่งผสม

 • ตั้งค่าจำนวนสูงสุดของแถวที่จะแสดงในกล่องคำสั่งผสมบนฟอร์ม   

  • ในกล่องคุณสมบัติ จำนวนแถวที่แสดง ให้ใส่ตัวเลข

   ถ้าจำนวนจริงของแถวเกินกว่าจำนวนที่ระบุในคุณสมบัติ จำนวนแถวที่แสดง แถบเลื่อนแนวตั้งจะแสดงขึ้นในกล่องคำสั่งผสม

 • จำกัดการเพิ่มรายการกล่องคำสั่งผสมลงในรายการในส่วนรายการของกล่องคำสั่งผสมบนฟอร์ม   

  • ในกล่องคุณสมบัติ จำกัดแค่ในรายการ ให้คลิก ใช่

   หมายเหตุ: 

  • ถ้าคอลัมน์แรกที่แสดงในกล่องคำสั่งผสมไม่ใช่คอลัมน์ที่ถูกผูกไว้ Access จะจำกัดการเพิ่มข้อมูลลงในรายการแม้ว่าคุณสมบัติ จำกัดแค่ในรายการ จะถูกตั้งค่าเป็น ไม่ใช่

  • ถ้าคุณสมบัติ จำกัดแค่ในรายการ ถูกตั้งค่าเป็น ไม่ใช่ เมื่อคุณใส่รายการที่ไม่อยู่ในรายการ และถ้ากล่องคำสั่งผสมถูกผูกไว้ รายการนั้นจะถูกเก็บไว้ในเขตข้อมูลต้นแบบแต่จะไม่ถูกเพิ่มลงในรายการ เมื่อต้องการเพิ่มรายการใหม่ลงในรายการ ให้ใช้คุณสมบัติ เมื่อไม่อยู่ในรายการ และเหตุการณ์ ไม่อยู่ในรายการ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×