สร้างรายการดรอปดาวน์

คุณสามารถทำให้เวิร์กชีตมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้โดยใช้รายการดร็อปดาวน์ในเซลล์ที่ผู้คนสามารถใช้เพื่อเลือกตัวเลือก ใช่ หรือ ไม่, เลือกวันที่จากปฏิทิน หรือเลือกจากรายการอื่นที่คุณสร้าง ดูวิดีโอสั้นๆ นี้เพื่อดูวิธีทำ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ตัวอย่างรายการดรอปดาวน์ใน Excel

 1. บนเวิร์กชีตแผ่นใหม่ ให้พิมพ์รายการที่คุณต้องการจะให้ปรากฏในรายการดรอปดาวน์ รายการนั้นควรเป็นคอลัมน์หรือแถวเดี่ยวๆ ที่ไม่มีเซลล์ว่างอยู่เลย เช่น

  สร้างรายการดรอปดาวน์ของรายการของคุณในคอลัมน์เดียวหรือแถวเดียวใน Excel

  เคล็ดลับ: ถึงเวลาที่เราจะ เรียงลำดับข้อมูลตามลำดับที่คุณต้องการให้ปรากฏ ในรายการดรอปดาวน์ของคุณแล้ว

 2. เลือกรายการทั้งหมด แล้วคลิกขวา จากนั้นคลิก กำหนดชื่อ

 3. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับรายการ เช่น ValidDepts จากนั้นคลิก ตกลง นั้น ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างใดๆ อยู่ในชื่อ ชื่อนั้นจะไม่ปรากฏในรายการของคุณแต่อย่างใด แต่คุณจำเป็นต้องตั้งชื่อ เพื่อที่คุณสามารถเชื่อมโยงเข้ากับรายการดรอปดาวน์ได้

  พิมพ์ชื่อสำหรับรายการดรอปดาวน์ของรายการของคุณใน Excel

 4. คลิกที่เซลล์ในเวิร์กชีตที่คุณต้องการมีรายการดรอปดาวน์

 5. คลิก ข้อมูล >การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

  ตรวจสอบความถูกต้องของรายการดรอปดาวน์ด้วยการคลิกข้อมูล > ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ใน Excel

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณคลิก การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ไม่ได้ มีสาเหตุสองสามประการที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้น

  • คุณจะไม่สามารถเพิ่มรายการดรอปดาวน์ลงในตารางที่เชื่อมโยงกับไซต์ SharePoint ได้ ให้ทำการยกเลิกลิงก์กับตาราง หรือเอาการจัดรูปแบบของตารางออกไป จากนั้นลองทำขั้นตอนที่ 5 ใหม่อีกครั้ง

  • เวิร์กชีตอาจถูกป้องกันหรือมีการแชร์ ให้เอาการป้องกันออกหรือหยุดการแชร์เวิร์กชีต จากนั้นลองทำขั้นตอนที่ 5 ใหม่อีกครั้ง

 6. บนแท็บ การตั้งค่า ในกล่อง อนุญาต ให้คลิก รายการ

 7. ในกล่อง แหล่ง ให้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) ตามด้วยชื่อที่คุณตั้งให้กับรายการของคุณในขั้นตอนที่ 3 ตัวอย่างเช่น =ValidDepts

  เลือกการตั้งค่าสำหรับรายการดรอปดาวน์ในแท็บ การตั้งค่า ใน Excel

 8. เลือกกล่อง ดรอปดาวน์ภายในเซลล์

 9. ถ้าต้องการให้ผู้ใช้สามารถปล่อยให้เซลล์นั้นเป็นเซลล์ว่างได้ ให้เลือกกล่อง ละเว้นเซลล์ว่าง

 10. คลิกที่แท็บ ข้อความที่ใส่

 11. ถ้าต้องการให้ข้อความป็อปอัพมาเมื่อมีการคลิกที่เซลล์ ให้เลือกกล่อง แสดงข้อความที่ใส่เมื่อเซลล์ถูกเลือก แล้วพิมพ์ชื่อเรื่องพร้อมทั้งข้อความลงในกล่อง (ไม่เกิน 225 ตัวอักษร) ถ้าคุณไม่ต้องการให้แสดงข้อความ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายออก

  เลือกข้อความที่คุณต้องการให้ผู้อื่นเห็นเมื่อพวกเขาเริ่มใช้รายการดรอปดาวน์ใน Excel

 12. คลิกแท็บ การแจ้งเตือนข้อผิดพลาด

 13. เลือกกล่อง แสดงการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดหลังจากใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง เลือกตัวเลือกจากกล่อง สไตล์ จากนั้นพิมพ์ชื่อเรื่องและข้อความ ถ้าคุณไม่ต้องการให้แสดงข้อความ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายออก

  พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ผู้อื่นเห็น ถ้ารายการดรอปดาวน์ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องใน Excel

  ไม่แน่ใจว่าจะเลือกตัวเลือกใดในกล่อง สไตล์ ใช่หรือไม่

  • เมื่อต้องการให้แสดงข้อความโดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องหยุดการใส่ข้อมูลที่ไม่อยู่ในรายการดรอปดาวน์ ให้คลิก ข้อมูล หรือ คำเตือน ข้อมูล จะแสดงข้อความพร้อมกับไอคอนนี้ ข้อความแสดงไอคอนข้อมูล แต่ผู้ใช้ยังคงสามารถเลือกจากรายการดรอปดาวน์ได้ ส่วน คำเตือน จะแสดงข้อความพร้อมกับไอคอนนี้ ข้อความแสดง ไอคอน การแจ้งเตือน แต่ผู้ใช้ยังคงสามารถเลือกจากรายการดรอปดาวน์ได้

  • ถ้าต้องการให้ผู้ใช้หยุดการใส่ข้อมูลที่ไม่อยู่ในรายการดรอปดาวน์ ให้คลิก หยุด

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ใส่ชื่อเรื่องหรือข้อความ ชื่อเรื่องเริ่มต้นจะเป็น "Microsoft Excel" และข้อความคือ "ค่าที่คุณใส่ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้ได้จำกัดค่าที่สามารถใส่ลงในเซลล์นี้ไว้"

การทำงานกับรายการดรอปดาวน์ของคุณ

หลังจากที่ได้สร้างรายการดรอปดาวน์แล้ว ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการนั้นทำงานได้อย่างที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการตรวจสอบดูว่า เซลล์นั้นมีความกว้างเพียงพอที่จะแสดงรายการของคุณได้ทั้งหมดหรือไม่

ถ้ารายการของข้อมูลในรายการดรอปดาวน์นั้นอยู่บนเวิร์กชีตอีกแผ่นหนึ่ง และคุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานเห็นหรือเปลี่ยนแปลงได้ ลองพิจารณาการซ่อนและป้องกันเวิร์กชีตนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการป้องกันเวิร์กชีต ให้ดูที่ ล็อกเพื่อป้องกันเซลล์

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกในรายการดรอปดาวน์ ให้ดูที่ เพิ่มหรือเอารายการออกจากรายการดรอปดาวน์

เมื่อต้องการลบรายการดรอปดาวน์ ให้ดูที่ เอารายการดรอปดาวน์ออก

เมื่อต้องการดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับรายการดรอปดาวน์ ให้ดูที่ สร้างและจัดการรายการดรอปดาวน์

ดาวน์โหลดตัวอย่างของเรา

คุณสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างเวิร์กบุ๊กที่มีตัวอย่างข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องมากมายเช่นตัวอย่างในบทความนี้ คุณสามารถติดตาม หรือสร้างสถานการณ์สมมติการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของคุณเองได้ ดาวน์โหลดไฟล์ Excel ของตัวอย่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ดูเพิ่มเติม

การนำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลไปใช้กับเซลล์

วิดีโอ: รายการดร็อปดาวน์

ฟังก์ชัน Excel ทั้งหมด (ตามประเภท)

การสร้างรายการดร็อปดาวน์ (ดูตัวอย่างฟรี)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×