สร้างระเบียน DNS ที่ Freeparking.co.nz สำหรับ Office 365

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ผู้สนับสนุน: Peter Baumgartner

ตรวจสอบคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับโดเมน ถ้าคุณไม่พบสิ่งที่คุณกำลังค้นหา

ถ้า FreeParking.co.nz เป็นผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนในบทความนี้เพื่อยืนยันโดเมนของคุณ และตั้งค่าระเบียน DNS สำหรับอีเมล Skype for Business Online และอื่นๆ

ระเบียนเหล่านี้คือระเบียนหลักที่จะเพิ่ม (ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่ไหม รับการสนับสนุน)

หลังจากที่คุณเพิ่มระเบียนนี้ที่ FreeParking.co.nz โดเมนของคุณจะสามารถตั้งค่าการทำงานกับบริการOffice 365

เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ webhosting และ DNS สำหรับเว็บไซต์ที่มีOffice 365 ดูใช้เว็บไซต์สาธารณะกับ Office 365

หมายเหตุ: โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาประมาณ 15 นาทีเพื่อให้การเปลี่ยนแปลง DNS มีผล อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำอาจใช้เวลานานขึ้นในการอัปเดตผ่านระบบ DNS ของอินเทอร์เน็ต ถ้าคุณพบปัญหาเกี่ยวกับลำดับจดหมายหรือปัญหาอื่นๆ หลังจากการเพิ่มระเบียน DNS ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาหลังจากเปลี่ยนชื่อโดเมนของคุณหรือระเบียน DNS

เพิ่มระเบียน TXT เพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง

ก่อนที่คุณจะใช้โดเมนของคุณกับ Office 365 เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเป็นเจ้าของโดเมนนั้น ความสามารถในการเข้าสู่บัญชีของคุณที่บริษัทจดทะเบียนโดเมนและสร้างระเบียน DNS จะเป็นการพิสูจน์กับ Office 365 ว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมนนั้น

หมายเหตุ: ระเบียนนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมนของคุณเท่านั้น ไม่ได้มีผลต่อสิ่งอื่นแต่อย่างใด คุณสามารถลบออกได้ในภายหลัง ถ้าคุณต้องการ

 1. เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้ไปที่หน้าโดเมนของคุณที่ Freeparking.co.nz โดยใช้ลิงก์นี้ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เข้าสู่ระบบก่อน

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-1

 2. บนหน้า แดชบอร์ด ในพื้นที่ ภาพรวมบริการ ให้ค้นหาชื่อโดเมนที่คุณต้องการอัปเดต แล้วเลือก จัดการ สำหรับโดเมนนั้น

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-2

 3. บนหน้า บริการ สำหรับโดเมนของคุณ ให้เลือกแท็บ การจัดการบริการ

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-3-1

 4. ในส่วน ระเบียนชื่อเซิร์ฟเวอร์ ให้เลือก ปรับเปลี่ยน

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-3-2

 5. เลือก มุมมองขั้นสูง

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-4-1

 6. ตั้งค่า Time to Live (TTL) สำหรับระเบียนทั้งหมดโดยการเลือกค่า Data ที่ระบุในตารางต่อไปนี้

  (เลือกค่า Data จากรายการดรอปดาวน์)

  ชื่อโฮสต์

  ชนิดระเบียน

  ข้อมูล

  All records

  Caching Time (TTL)

  1 Hour

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-4-2

 7. เลือก เพิ่มระเบียนอื่น

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-4-3

 8. ในกล่องสำหรับระเบียนใหม่ ให้พิมพ์หรือคัดลอกและวางค่าจากตารางต่อไปนี้

  (เลือกค่า Record Type จากรายการดรอปดาวน์)

  ชื่อโฮสต์

  ชนิดระเบียน

  ข้อมูล

  ใช้ชื่อโดเมนของคุณ (เช่น fourthcoffee.com)

  Descriptive (TXT)

  MS=msXXXXXXXX

  หมายเหตุ: นี่คือตัวอย่าง ใช้ค่า ปลายทางหรือชี้ไปยังที่อยู่ ของคุณที่นี่ จากตารางใน Office 365
  ฉันจะค้นหาสิ่งนี้ได้อย่างไร

  FreeparkingNZ-BP-Verify-1-1

 9. เลือก Continue

  FreeparkingNZ-BP-Verify-1-2

 10. เลือก Finish

  FreeparkingNZ-BP-Verify-1-3

ขณะนี้ คุณได้เพิ่มระเบียนที่ไซต์ของบริษัทจดทะเบียนโดเมนของคุณแล้ว คุณจะกลับไปที่ Office 365 และขอให้ Office 365 ค้นหาระเบียนนั้น

เมื่อ Office 365 ค้นพบระเบียน TXT ที่ถูกต้อง โดเมนของคุณจะได้รับการตรวจสอบแล้ว

 1. เลือกตั้งค่า > โดเมน

 2. บนหน้า โดเมน เลือกโดเมนที่คุณกำลังตรวจสอบ

  ชื่อโดเมนที่เลือกในศูนย์การจัดการ Office 365

 3. บนหน้า ตั้งค่า เลือกเริ่มการตั้งค่า

  ปุ่ม เริ่มการตั้งค่า

 4. บนหน้า โดเมนตรวจสอบ เลือกตรวจสอบ

  ปุ่ม ตรวจสอบ

หมายเหตุ: โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาประมาณ 15 นาทีเพื่อให้การเปลี่ยนแปลง DNS มีผล อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำอาจใช้เวลานานขึ้นในการอัปเดตผ่านระบบ DNS ของอินเทอร์เน็ต ถ้าคุณพบปัญหาเกี่ยวกับลำดับจดหมายหรือปัญหาอื่นๆ หลังจากการเพิ่มระเบียน DNS ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาหลังจากเปลี่ยนชื่อโดเมนของคุณหรือระเบียน DNS

เพิ่มระเบียน MX เพื่อให้อีเมลสำหรับโดเมนของคุณไปที่ Office 365

 1. เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้ไปที่หน้าโดเมนของคุณที่ Freeparking.co.nz โดยใช้ลิงก์นี้ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เข้าสู่ระบบก่อน

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-1

 2. บนหน้า แดชบอร์ด ในพื้นที่ ภาพรวมบริการ ให้ค้นหาชื่อโดเมนที่คุณต้องการอัปเดต แล้วเลือก จัดการ สำหรับโดเมนนั้น

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-2

 3. บนหน้า บริการ สำหรับโดเมนของคุณ ให้เลือกแท็บ การจัดการบริการ

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-3-1

 4. ในส่วน ระเบียนชื่อเซิร์ฟเวอร์ ให้เลือก ปรับเปลี่ยน

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-3-2

 5. เลือก มุมมองขั้นสูง

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-4-1

 6. ตั้งค่า Time to Live (TTL) สำหรับระเบียนทั้งหมดโดยการเลือกค่า Data ที่ระบุในตารางต่อไปนี้

  (เลือกค่า ข้อมูล จากรายการดรอปดาวน์)

  ชื่อโฮสต์

  ชนิดระเบียน

  ข้อมูล

  All records

  Caching Time (TTL)

  1 Hour

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-4-2

 7. เลือก เพิ่มระเบียนอื่น

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-4-3

 8. ในส่วน เซิร์ฟเวอร์จดหมาย (ระเบียน “MX”) ในกล่องสำหรับระเบียนใหม่ ให้พิมพ์ หรือคัดลอกและวางค่าจากตารางต่อไปนี้

  (เลือกค่า ชนิดระเบียน จากรายการดรอปดาวน์ เมื่อต้องการดูชื่อของเขตข้อมูลภายใต้ ข้อมูล ให้ชี้ไปยังเขตข้อมูล)

  (คุณอาจต้องเลื่อนลงมา)

  ชื่อโฮสต์

  ชนิดระเบียน

  เขตข้อมูลแรก (มีการกำหนด)

  เขตข้อมูลที่สอง (เป้าหมาย)

  ใช้ชื่อโดเมนของคุณ (เช่น fourthcoffee.com)

  เซิร์ฟเวอร์จดหมาย (MX)

  10

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ ให้ดูที่ ลำดับความสำคัญ MX คืออะไร

  <domain-key>.mail.protection.outlook.com

  10 คือค่าลำดับความสำคัญ MX เพิ่มค่านี้ลงในตำแหน่งเริ่มต้นของค่า MX ซึ่งแยกจากค่าที่เหลือด้วยช่องว่าง

  หมายเหตุ: รับ <โดเมน-คีย์> ของคุณจากบัญชีพอร์ทัล Office 365
  ฉันจะค้นหาสิ่งนี้ได้อย่างไร

  FreeparkingNZ-BP-Configure-2-1

 9. เลือก Continue

  FreeparkingNZ-BP-Configure-2-2

 10. เลือก Finish

  FreeparkingNZ-BP-Configure-2-3

 11. ถ้ามีระเบียน MX อื่นๆ ในส่วน เซิร์ฟเวอร์จดหมาย (ระเบียน “MX”) ให้ลบแต่ละระเบียน โดยเลือกตัวควบคุม ลบ (ถังขยะ)

  FreeparkingNZ-BP-Configure-2-5

 12. เลือก Continue

  FreeparkingNZ-BP-Configure-2-6

 13. เลือก Finish

  FreeparkingNZ-BP-Configure-2-7

เพิ่มระเบียน CNAME หกระเบียนที่จำเป็นสำหรับ Office 365

 1. เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้ไปที่หน้าโดเมนของคุณที่ Freeparking.co.nz โดยใช้ลิงก์นี้ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เข้าสู่ระบบก่อน

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-1

 2. บนหน้า แดชบอร์ด ในพื้นที่ ภาพรวมบริการ ให้ค้นหาชื่อโดเมนที่คุณต้องการอัปเดต แล้วเลือก จัดการ สำหรับโดเมนนั้น

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-2

 3. บนหน้า บริการ สำหรับโดเมนของคุณ ให้เลือกแท็บ การจัดการบริการ

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-3-1

 4. ในส่วน ระเบียนชื่อเซิร์ฟเวอร์ ให้เลือก ปรับเปลี่ยน

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-3-2

 5. เลือก มุมมองขั้นสูง

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-4-1

 6. ตั้งค่า Time to Live (TTL) สำหรับระเบียนทั้งหมดโดยการเลือกค่า Data ที่ระบุในตารางต่อไปนี้

  (เลือกค่า ข้อมูล จากรายการดรอปดาวน์)

  ชื่อโฮสต์

  ชนิดระเบียน

  ข้อมูล

  All records

  Caching Time (TTL)

  1 Hour

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-4-2

 7. เลือก เพิ่มระเบียนอื่น แล้วเพิ่มแถวใหม่หกแถว

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-4-3

 8. ในส่วน นามแฝง (ระเบียน “CNAME”) ในกล่องสำหรับระเบียนใหม่ ให้พิมพ์ หรือ คัดลอกและวางค่าจากตารางต่อไปนี้

  (คุณอาจต้องเลื่อนลงมา)

  ชื่อโฮสต์

  ชนิดระเบียน

  ข้อมูล

  autodiscover.domain_name

  ค่า autodiscover ต้องถูกเพิ่มเป็นสตริงเดียวที่จุดเริ่มต้นของ domain_name ของคุณ

  ใช้มหัพภาค (.) เพื่อแยกค่า (ตัวอย่าง autodiscover.fourthcoffee.com)

  นามแฝง (CNAME)

  autodiscover.outlook.com

  sip.domain_name

  ค่า sip ต้องถูกเพิ่มเป็นสตริงเดียวที่จุดเริ่มต้นของ domain_name ของคุณ

  ใช้มหัพภาค (.) เพื่อแยกค่า (ตัวอย่าง sip.fourthcoffee.com)

  นามแฝง (CNAME)

  sipdir.online.lync.com

  lyncdiscover.domain_name

  ค่า lyncdiscover ต้องถูกเพิ่มเป็นสตริงเดียวที่จุดเริ่มต้นของ domain_name ของคุณ

  ใช้มหัพภาค (.) เพื่อแยกค่า (ตัวอย่าง lyncdiscover.fourthcoffee.com)

  นามแฝง (CNAME)

  webdir.online.lync.com

  msoid.domain_name

  ค่า msoid ต้องถูกเพิ่มเป็นสตริงเดียวที่จุดเริ่มต้นของ domain_name ของคุณ

  ใช้มหัพภาค (.) เพื่อแยกค่า (ตัวอย่าง msoid.fourthcoffee.com)

  นามแฝง (CNAME)

  clientconfig.microsoftonline-p.net

  enterpriseregistration.domain_name

  ค่า enterpriseregistration ต้องถูกเพิ่มเป็นสตริงเดียวที่จุดเริ่มต้นของ domain_name ของคุณ

  ใช้มหัพภาค (.) เพื่อแยกค่า (ตัวอย่าง enterpriseregistration.fourthcoffee.com)

  นามแฝง (CNAME)

  enterpriseregistration.windows.net

  enterpriseenrollment.domain_name

  ค่า enterpriseenrollment ต้องถูกเพิ่มเป็นสตริงเดียวที่จุดเริ่มต้นของ domain_name ของคุณ

  ใช้มหัพภาค (.) เพื่อแยกค่า (ตัวอย่าง enterpriseenrollment.fourthcoffee.com)

  นามแฝง (CNAME)

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com

  FreeparkingNZ-BP-Configure-3-1

 9. เลือก Continue

  FreeparkingNZ-BP-Configure-3-2

 10. เลือก Finish

  FreeparkingNZ-BP-Configure-3-3

เพิ่มระเบียน TXT สำหรับ SPF เพื่อช่วยป้องกันอีเมลสแปม

สิ่งสำคัญ: คุณสามารถมีระเบียน TXT สำหรับ SPF สำหรับโดเมนได้หนึ่งระเบียนเท่านั้น ถ้าโดเมนของคุณมีระเบียน SPF มากกว่าหนึ่งระเบียน คุณจะได้รับข้อผิดพลาดอีเมล รวมถึงปัญหาในการนำส่งและการจัดประเภทสแปม ถ้าคุณมีระเบียน SPF สำหรับโดเมนของคุณอยู่แล้ว โปรดอย่าสร้างระเบียนใหม่สำหรับ Office 365 แต่ให้เพิ่มค่า Office 365 ที่จำเป็นลงในระเบียนปัจจุบันแทนเพื่อให้คุณมีระเบียน SPF เดี่ยวที่มีชุดของค่าทั้งสองชุด เมื่อต้องการดูตัวอย่าง ให้ดูรายละเอียดและตัวอย่างระเบียน SPF เหล่านี้ คุณสามารถใช้หนึ่งในเครื่องมือการตรวจสอบความถูกต้อง SPF เหล่านี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของระเบียน SPF ของคุณ

 1. เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้ไปที่หน้าโดเมนของคุณที่ Freeparking.co.nz โดยใช้ลิงก์นี้ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เข้าสู่ระบบก่อน

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-1

 2. บนหน้า แดชบอร์ด ในพื้นที่ ภาพรวมบริการ ให้ค้นหาชื่อโดเมนที่คุณต้องการอัปเดต แล้วเลือก จัดการ สำหรับโดเมนนั้น

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-2

 3. บนหน้า บริการ สำหรับโดเมนของคุณ ให้เลือกแท็บ การจัดการบริการ

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-3-1

 4. ในส่วน ระเบียนชื่อเซิร์ฟเวอร์ ให้เลือก ปรับเปลี่ยน

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-3-2

 5. เลือก มุมมองขั้นสูง

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-4-1

 6. ตั้งค่า Time to Live (TTL) สำหรับระเบียนทั้งหมดโดยการเลือกค่า Data ที่ระบุในตารางต่อไปนี้

  (เลือกค่า ข้อมูล จากรายการดรอปดาวน์)

  ชื่อโฮสต์

  ชนิดระเบียน

  ข้อมูล

  All records

  Caching Time (TTL)

  1 Hour

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-4-2

 7. เลือก เพิ่มระเบียนอื่น

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-4-3

 8. ในกล่องสำหรับระเบียนใหม่ ให้พิมพ์หรือคัดลอกและวางค่าจากตารางต่อไปนี้

  (เลือกค่า ชนิดระเบียน จากรายการดรอปดาวน์)

  ชื่อโฮสต์

  ชนิดระเบียน

  ข้อมูล

  ใช้ชื่อโดเมนของคุณ (เช่น fourthcoffee.com)

  Descriptive (TXT)

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  หมายเหตุ: เราขอแนะนำให้คัดลอกและวางรายการนี้ เพื่อให้ระยะห่างทั้งหมดถูกต้อง

  FreeparkingNZ-BP-Configure-4-1

 9. เลือก Continue

  FreeparkingNZ-BP-Configure-4-2

 10. เลือก Finish

  FreeparkingNZ-BP-Configure-4-3

เพิ่มระเบียน SRV สองระเบียนที่จำเป็นสำหรับ Office 365

 1. เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้ไปที่หน้าโดเมนของคุณที่ Freeparking.co.nz โดยใช้ลิงก์นี้ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เข้าสู่ระบบก่อน

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-1

 2. บนหน้า แดชบอร์ด ในพื้นที่ ภาพรวมบริการ ให้ค้นหาชื่อโดเมนที่คุณต้องการอัปเดต แล้วเลือก จัดการ สำหรับโดเมนนั้น

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-2

 3. บนหน้า บริการ สำหรับโดเมนของคุณ ให้เลือกแท็บ การจัดการบริการ

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-3-1

 4. ในส่วน ระเบียนชื่อเซิร์ฟเวอร์ ให้เลือก ปรับเปลี่ยน

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-3-2

 5. เลือก มุมมองขั้นสูง

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-4-1

 6. ตั้งค่า Time to Live (TTL) สำหรับระเบียนทั้งหมดโดยการเลือกค่า Data ที่ระบุในตารางต่อไปนี้

  (เลือกค่า ข้อมูล จากรายการดรอปดาวน์)

  ชื่อโฮสต์

  ชนิดระเบียน

  ข้อมูล

  All records

  Caching Time (TTL)

  1 Hour

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-4-2

 7. เลือก เพิ่มระเบียนอื่น

  FreeparkingNZ-BP-Configure-1-4-3

 8. ในกล่องสำหรับระเบียนใหม่ ให้พิมพ์ หรือคัดลอกและวางค่าจากตารางต่อไปนี้

  (เลือกค่า ชนิดระเบียน จากรายการดรอปดาวน์ เมื่อต้องการดูชื่อของเขตข้อมูลภายใต้ ข้อมูล ให้ชี้ไปยังเขตข้อมูล)

  ชื่อโฮสต์

  ชนิดระเบียน

  เขตข้อมูลแรก (ลำดับความสำคัญ)

  เขตข้อมูลที่สอง (น้ำหนัก)

  เขตข้อมูลที่สาม (พอร์ต)

  เขตข้อมูลที่สี่ (เป้าหมาย)

  _sip._tls.domain_name

  ค่า _sip._tls ต้องถูกเพิ่มเป็นสตริงเดียวที่จุดเริ่มต้นของ domain_name ของคุณ

  ใช้มหัพภาค (.) เพื่อแยกค่า (ตัวอย่าง _sip._tls.fourthcoffee.com)

  บริการ (SRV)

  100

  1

  443

  sipdir.online.lync.com

  _sipfederationtls._tcp.domain_name

  ค่า _sipfederationtls._tcp ต้องถูกเพิ่มเป็นสตริงเดียวที่จุดเริ่มต้นของ domain_name ของคุณ

  ใช้มหัพภาค (.) เพื่อแยกค่า (ตัวอย่าง _sipfederationtls._tcp.fourthcoffee.com)

  บริการ (SRV)

  100

  1

  5061

  sipfed.online.lync.com

  FreeparkingNZ-BP-Configure-5-1

 9. เลือก Continue

  FreeparkingNZ-BP-Configure-5-2

 10. เลือก Finish

  FreeparkingNZ-BP-Configure-5-3

หมายเหตุ: โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาประมาณ 15 นาทีเพื่อให้การเปลี่ยนแปลง DNS มีผล อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำอาจใช้เวลานานขึ้นในการอัปเดตผ่านระบบ DNS ของอินเทอร์เน็ต ถ้าคุณพบปัญหาเกี่ยวกับลำดับจดหมายหรือปัญหาอื่นๆ หลังจากการเพิ่มระเบียน DNS ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาหลังจากเปลี่ยนชื่อโดเมนของคุณหรือระเบียน DNS

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

รับความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลชุมชน Office 365 ผู้ดูแลระบบ: ลงชื่อเข้าใช้และสร้างคำขอบริการ ผู้ดูแลระบบ: การสนับสนุนทางโทรศัพท์
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×