สร้างระเบียน DNS ที่ DNSPod สำหรับ Office 365

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้า DNSPod คือ ผู้ให้บริการโฮสต์ DNS ของคุณ ทำตามขั้นตอนในบทความนี้เพื่อยืนยันโดเมนของคุณ และตั้งค่าระเบียน DNS สำหรับอีเมล Lync และอื่น ๆ

ต่อไปนี้คือระเบียนหลักที่ต้องเพิ่ม

หลังจากที่คุณเพิ่มระเบียนนี้ที่ DNSPod โดเมนของคุณจะสามารถตั้งค่าการทำงานกับบริการ Office 365

ถ้าคุณมีเว็บไซต์สาธารณะ SharePoint Online คุณสามารถตั้งค่าให้ใช้โดเมนแบบกำหนดเองสำหรับอยู่ URL ของเว็บไซต์เช่นwww ได้โดเมน_.com

หมายเหตุ: โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาประมาณ 15 นาทีเพื่อให้การเปลี่ยนแปลง DNS มีผล อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีอาจใช้เวลามากขึ้นเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำถูกอัปเดตไปทั่วทั้งระบบ DNS ของอินเทอร์เน็ต

เพิ่มระเบียน TXT เพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง

ก่อนที่คุณจะใช้โดเมนของคุณกับ Office 365 เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเป็นเจ้าของโดเมนนั้น ความสามารถในการเข้าสู่บัญชีของคุณที่บริษัทจดทะเบียนโดเมนและสร้างระเบียน DNS จะเป็นการพิสูจน์กับ Office 365 ว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมนนั้น

หมายเหตุ: ระเบียนนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมนของคุณเท่านั้น ไม่ได้มีผลต่อสิ่งอื่นแต่อย่างใด คุณสามารถลบออกได้ในภายหลัง ถ้าคุณต้องการ

 1. ในเบราว์เซอร์ของคุณ ไปยังรายการโดเมนของคุณที่ DNSPodและลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ DNSPod

 2. ในบานหน้าต่างด้านขวา ในส่วน全部域名 (โดเมนทั้งหมด) คลิกชื่อของโดเมนที่คุณต้องการอัปเดต

  ในหน้าเพิ่มระเบียน DNS สำหรับโดเมนของคุณเปิดขึ้น

  คลิกโดเมนที่คุณต้องการอัปเดต

 3. คลิก添加记录 (เพิ่มระเบียน DNS)

  คลิก "添加记录"

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เขตข้อมูลที่ถูกตั้งค่าเป็นอย่างแม่นยำค่าต่อไปนี้สำหรับระเบียนว่าง:

  • 主机记录 (โฮสต์): @

  • 记录类型 (ชนิดระเบียน): TXT

  • 线路类型 (เครือข่าย): ใช้ค่าเริ่มต้น

  • 记录值 (บันทึกค่า): วางปลายทางหรือที่อยู่ชี้ไปยัง ค่าจากตารางใน Office 365, MS ตัวอย่างเช่น = msXXXXXXXฉันจะค้นหานี้ได้อย่างไร

  • TTL: 3600

  เพิ่มระเบียน TXT

 5. คลิก保存 (บันทึก)

ขณะนี้ คุณได้เพิ่มระเบียนที่ไซต์ของบริษัทจดทะเบียนโดเมนของคุณแล้ว คุณจะกลับไปที่ Office 365 และขอให้ Office 365 ค้นหาระเบียนนั้น

เมื่อ Office 365 ค้นพบระเบียน TXT ที่ถูกต้อง โดเมนของคุณจะได้รับการตรวจสอบแล้ว

 1. เลือกตั้งค่า > โดเมน

 2. บนหน้า โดเมน เลือกโดเมนที่คุณกำลังตรวจสอบ

  ชื่อโดเมนที่เลือกในศูนย์การจัดการ Office 365

 3. บนหน้า ตั้งค่า เลือกเริ่มการตั้งค่า

  ปุ่ม เริ่มการตั้งค่า

 4. บนหน้า โดเมนตรวจสอบ เลือกตรวจสอบ

  ปุ่ม ตรวจสอบ

เพิ่มระเบียน MX

 1. ในเบราว์เซอร์ของคุณ ไปยังรายการโดเมนของคุณที่ DNSPodและลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ DNSPod

 2. ในบานหน้าต่างด้านขวา ในส่วน全部域名 (โดเมนทั้งหมด) คลิกชื่อของโดเมนที่คุณต้องการอัปเดต

  ในหน้าเพิ่มระเบียน DNS สำหรับโดเมนของคุณเปิดขึ้น

  คลิกโดเมนที่คุณต้องการอัปเดต

 3. คลิก添加记录 (เพิ่มระเบียน DNS)

  คลิก "添加记录"

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เขตข้อมูลที่ถูกตั้งค่าเป็นอย่างแม่นยำค่าต่อไปนี้สำหรับระเบียนว่าง:

  • 主机记录 (โฮสต์): @

  • 记录类型 (ชนิดระเบียน): MX

  • 线路类型 (เครือข่าย): ใช้ค่าเริ่มต้น

  • 记录值 (บันทึกค่า): วางค่าอยู่ชี้ไปยัง จาก Office 365: <คีย์โดเมน >mail.protection.partner.outlook.cn

   หมายเหตุ: รับ<คีย์โดเมน >ของคุณจากบัญชีผู้ใช้พอร์ทัลOffice 365 ของคุณ
   ฉันจะค้นหานี้ได้อย่างไร

  • MX优先级 (ลำดับความสำคัญ MX): 1

  • TTL: 3600

  เพิ่มระเบียน MX

 5. คลิก保存 (บันทึก)

 6. ถ้าคุณมีระเบียน MX ใด ๆ สำหรับโดเมนนี้ที่ส่งอีเมลไปยังใช่Office 365 เหล่านั้นออก:

  1. บนแถวของระเบียนล้าสมัย คลิก删除 (เอาออก)

  2. ในกล่องโต้ตอบการยืนยัน คลิก确定 (ตกลง)

เพิ่มระเบียน CNAME ที่จำเป็นสำหรับ Office 365

 1. ในเบราว์เซอร์ของคุณ ไปยังรายการโดเมนของคุณที่ DNSPodและลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ DNSPod

 2. ในบานหน้าต่างด้านขวา ในส่วน全部域名 (โดเมนทั้งหมด) คลิกชื่อของโดเมนที่คุณต้องการอัปเดต

  ในหน้าเพิ่มระเบียน DNS สำหรับโดเมนของคุณเปิดขึ้น

  คลิกโดเมนที่คุณต้องการอัปเดต

 3. เพิ่มระเบียน CNAME สำหรับการค้นหาอัตโนมัติของอีเมล (Exchange)

  1. บนหน้าระเบียน DNS สำหรับโดเมนของคุณ คลิก添加记录 (เพิ่มระเบียน DNS)

   คลิก "添加记录"

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เขตข้อมูลที่ถูกตั้งค่าเป็นอย่างแม่นยำค่าต่อไปนี้สำหรับระเบียนว่าง:

   • 主机记录 (โฮสต์):ค้นหาอัตโนมัติ

   • 记录类型 (ชนิดระเบียน): CNAME

   • 线路类型 (เครือข่าย): ใช้ค่าเริ่มต้น

   • 记录值 (บันทึกค่า): autodiscover.partner.outlook.cn

   • TTL: 3600

   เพิ่มระเบียน CNAME

  3. คลิก保存 (บันทึก)

 4. เพิ่มระเบียน CNAME สำหรับการค้นหาอัตโนมัติของ Lync

  1. บนหน้าระเบียน DNS สำหรับโดเมนของคุณ คลิก添加记录 (เพิ่มระเบียน DNS)

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เขตข้อมูลที่ถูกตั้งค่าเป็นอย่างแม่นยำค่าต่อไปนี้สำหรับระเบียนว่าง:

   • 主机记录 (โฮสต์): lyncdiscover

   • 记录类型 (ชนิดระเบียน): CNAME

   • 线路类型 (เครือข่าย): ใช้ค่าเริ่มต้น

   • 记录值 (บันทึกค่า): webdir.online.partner.lync.cn

   • TTL: 3600

  3. คลิก保存 (บันทึก)

 5. เพิ่มระเบียน CNAME ของ Lync SIP

  1. บนหน้าระเบียน DNS สำหรับโดเมนของคุณ คลิก添加记录 (เพิ่มระเบียน DNS)

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เขตข้อมูลที่ถูกตั้งค่าเป็นอย่างแม่นยำค่าต่อไปนี้สำหรับระเบียนว่าง:

   • 主机记录 (โฮสต์): sip

   • 记录类型 (ชนิดระเบียน): CNAME

   • 线路类型 (เครือข่าย): ใช้ค่าเริ่มต้น

   • 记录值 (บันทึกค่า): sipdir.online.partner.lync.cn

   • TTL: 3600

  3. คลิก保存 (บันทึก)

  4. เพิ่มOffice 365 ระเบียน MSOID CNAME นี่คือระเบียนเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับOffice 365

   1. บนหน้าระเบียน DNS สำหรับโดเมนของคุณ คลิก添加记录 (เพิ่มระเบียน DNS)

   2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เขตข้อมูลที่ถูกตั้งค่าเป็นอย่างแม่นยำค่าต่อไปนี้สำหรับระเบียนว่าง:

    • 主机记录 (โฮสต์): msoid

    • 记录类型 (ชนิดระเบียน): CNAME

    • 线路类型 (เครือข่าย): ใช้ค่าเริ่มต้น

    • 记录值 (บันทึกค่า): clientconfig.partner.microsoftonline p.net.cn

    • TTL: 3600

   3. คลิก保存 (บันทึก)

เพิ่มระเบียน TXT เพื่อช่วยป้องกันสแปม

 1. ในเบราว์เซอร์ของคุณ ไปยังรายการโดเมนของคุณที่ DNSPodและลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ DNSPod

 2. ในบานหน้าต่างด้านขวา ในส่วน全部域名 (โดเมนทั้งหมด) คลิกชื่อของโดเมนที่คุณต้องการอัปเดต

  ในหน้าเพิ่มระเบียน DNS สำหรับโดเมนของคุณเปิดขึ้น

  คลิกโดเมนที่คุณต้องการอัปเดต

 3. คลิก添加记录 (เพิ่มระเบียน DNS)

  คลิก "添加记录"

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เขตข้อมูลที่ถูกตั้งค่าเป็นอย่างแม่นยำค่าต่อไปนี้สำหรับระเบียนว่าง:

  • 主机记录 (โฮสต์): @

  • 记录类型 (ชนิดระเบียน): TXT

  • 线路类型 (เครือข่าย): ใช้ค่าเริ่มต้น

  • 记录值 (บันทึกค่า): v = spf1 include:spf.protection.partner.outlook.cn-ทั้งหมด

  • TTL: 3600

  เพิ่มระเบียน TXT

 5. คลิก保存 (บันทึก)

เพิ่มระเบียน SRV

 1. ในเบราว์เซอร์ของคุณ ไปยังรายการโดเมนของคุณที่ DNSPodและลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ DNSPod

 2. ในบานหน้าต่างด้านขวา ในส่วน全部域名 (โดเมนทั้งหมด) คลิกชื่อของโดเมนที่คุณต้องการอัปเดต

  ในหน้าเพิ่มระเบียน DNS สำหรับโดเมนของคุณเปิดขึ้น

  คลิกโดเมนที่คุณต้องการอัปเดต

 3. เพิ่มระเบียน SRV ของ SIP สำหรับการติดต่อกับภายนอกด้วย Lync

  1. บนหน้าระเบียน DNS สำหรับโดเมนของคุณ คลิก添加记录 (เพิ่มระเบียน DNS)

   คลิก "添加记录"

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เขตข้อมูลที่ถูกตั้งค่าเป็นอย่างแม่นยำค่าต่อไปนี้สำหรับระเบียนว่าง:

   • 主机记录 (โฮสต์): _sipfederationtls._tcp

   • 记录类型 (ชนิดระเบียน): CNAME

   • 线路类型 (เครือข่าย): ใช้ค่าเริ่มต้น

   • 记录值 (บันทึกค่า): 100 1 5061 sipfed.online.partner.lync.cn

   • TTL: 3600

   เพิ่มระเบียน SRV

  3. คลิก保存 (บันทึก)

 4. เพิ่มระเบียน SRV ของ SIP สำหรับการประชุม Lync บนเว็บ

  1. บนหน้าระเบียน DNS สำหรับโดเมนของคุณ คลิก添加记录 (เพิ่มระเบียน DNS)

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เขตข้อมูลที่ถูกตั้งค่าเป็นอย่างแม่นยำค่าต่อไปนี้สำหรับระเบียนว่าง:

   • 主机记录 (โฮสต์): _sip._tls

   • 记录类型 (ชนิดระเบียน): CNAME

   • 线路类型 (เครือข่าย): ใช้ค่าเริ่มต้น

   • 记录值 (บันทึกค่า): 100 1 443 sipdir.online.partner.lync.cn

   • TTL: 3600

  3. คลิก保存 (บันทึก)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×