สร้างระเบียน DNS สำหรับ Office 365 โดยใช้ DNS ที่ใช้ Windows

ผู้สนับสนุน: Peter Baumgartner

ตรวจสอบคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับโดเมน ถ้าคุณไม่พบสิ่งที่คุณกำลังค้นหา

โทรศัพท์

ต้องการความช่วยเหลือบางอย่างหรือไม่   

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ถ้าคุณโฮสต์ระเบียน DNS ของคุณเองโดยใช้ DNS บนระบบ Windows ให้ทำตามขั้นตอนในบทความนี้เพื่อตั้งค่าระเบียนสำหรับอีเมล, Skype for Business Online และอื่นๆ

เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน คุณจะต้องค้นหาระเบียน DNS สำหรับโดเมนของคุณใน DNS บน Windows เพื่อให้คุณอัปเดตได้ นอกจากนี้ ถ้าคุณวางแผนที่จะซิงโครไนซ์ Active Directory ภายในองค์กรของคุณกับ Office 365 ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่จำเป็นต้องอัปเดตชื่อผู้ใช้หลัก (UPN) ของคุณก่อน

ระเบียนเหล่านี้คือระเบียนหลักที่จะเพิ่ม (ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่ไหม รับการสนับสนุน)

ถ้าคุณยังไม่ได้ยืนยันโดเมนของคุณ คุณจะต้องเพิ่มระเบียนเพื่อยืนยันด้วย ดังนี้

ถ้าคุณมีเว็บไซต์สาธารณะ SharePoint Online คุณสามารถตั้งค่าให้ใช้โดเมนแบบกำหนดเองของคุณได้

หมายเหตุ: โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาประมาณ 15 นาทีเพื่อให้การเปลี่ยนแปลง DNS มีผล อย่างไรก็ตาม อาจใช้เวลานานถึง 72 ชั่วโมง เพื่อให้ระเบียนที่คุณเปลี่ยนแปลงเผยแพร่ผ่านระบบ DNS ถ้าคุณกำลังมีปัญหาในการเพิ่มระเบียน DNS ให้ดูที่ แก้ไขปัญหาหลังจากการเปลี่ยนชื่อโดเมนหรือระเบียน DNS ของคุณ

ค้นหาระเบียน DNS ของคุณใน DNS ที่ใช้ Windows

งาน

ไปยังหน้าที่มีระเบียน DNS สำหรับโดเมนของคุณ

 1. ถ้าคุณทำงานใน Windows Server 2008 ให้ไปที่ เริ่มต้น > เรียกใช้

  ถ้าคุณทำงานใน Windows Server 2012 ให้กดแป้น Windows และ r

 2. พิมพ์ dnsmgmnt.msc แล้วเลือก ตกลง

 3. ใน DNS Manager ให้ขยาย <ชื่อเซิร์ฟเวอร์ DNS> > Forward Lookup Zones

 4. เลือกโดเมนของคุณ

ในขณะนี้คุณก็พร้อมที่จะสร้างระเบียน DNS แล้ว

เพิ่มระเบียน MX

เพิ่มระเบียน MX เพื่อให้อีเมลสำหรับโดเมนของคุณไปที่ Office 365

งาน

ระเบียน MX ที่คุณเพิ่มจะมีค่า (ค่า ที่อยู่ชี้ไปยัง) ที่เหมือนกับ <MX token>.mail.protection.outlook.com โดยที่ <MX token> คือค่า เช่น MSxxxxxxx

 1. จากแถว MX ในส่วน Exchange Online ของหน้า เพิ่มระเบียน DNS ใน Office 365 ให้คัดลอกค่าในรายการภายใต้ ชี้ไปยังที่อยู่

  คุณจะใช้ค่านี้ในระเบียนที่คุณสร้างในงานนี้

 2. บนหน้า DNS Manager สำหรับโดเมน ให้ไปที่ การดำเนินการ > Mail Exchanger (MX)

  เมื่อต้องการค้นหาหน้านี้สำหรับโดเมน ให้ดูที่ ค้นหาระเบียน DNS ของคุณใน DNS ที่ใช้ Windows

 3. ในกล่องโต้ตอบ ระเบียนทรัพยากรใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าเขตข้อมูลตรงกับค่าต่อไปนี้

  • Host Name: @

  • Address: วางค่า ที่อยู่ชี้ไปยัง ที่คุณเพิ่งคัดลอกจาก Office 365 ที่นี่

  • Pref: 0

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ ให้ดูที่ ลำดับความสำคัญ MX คืออะไร

 4. เลือก Save Changes

เอาระเบียน MX ที่ล้าสมัยออก

ถ้าคุณมีระเบียน MX เก่าสำหรับโดเมนนี้ที่กำหนดเส้นทางอีเมลไปไว้ที่อื่น ให้ทำดังนี้

 1. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากระเบียนเก่าแต่ละระเบียน แล้วเลือก ลบ

 2. เลือก ตกลง

กลับสู่ด้านบน

เพิ่มระเบียน CNAME

เพิ่มระเบียน CNAME ที่จำเป็นสำหรับ Office 365 ภ้าระเบียน CNAME เพิ่มเติมอยู่ในรายการใน Office 365 ให้เพิ่มรายการต่อไปนี้ด้วยขั้นตอนทั่วไปที่แสดงอยู่ที่นี่ เพิ่มระเบียน Mobile Device Manager (MDM) เพียงสองระเบียน ถ้าคุณใช้ MDM

งาน

เพิ่มระเบียน CNAME สำหรับการค้นหาอัตโนมัติของอีเมล (Exchange)

 1. บนหน้า DNS Manager สำหรับโดเมน ให้ไปที่ การดำเนินการ > CNAME (CNAME)

  เมื่อต้องการค้นหาหน้านี้สำหรับโดเมนของคุณ ให้ดูที่ ค้นหาระเบียน DNS ของคุณใน DNS ที่ใช้ Windows

 2. ในกล่องโต้ตอบ ระเบียนทรัพยากรใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าเขตข้อมูลตรงกับค่าต่อไปนี้

  • Host Name: autodiscover

  • Type: CNAME

  • Address: autodiscover.outlook.com

 3. เลือก ตกลง

เพิ่มระเบียน CNAME ของ SIP

 1. บนหน้า DNS Manager สำหรับโดเมน ให้ไปที่ การดำเนินการ > CNAME (CNAME)

  เมื่อต้องการค้นหาหน้านี้สำหรับโดเมนของคุณ ให้ดูที่ ค้นหาระเบียน DNS ของคุณใน DNS ที่ใช้ Windows

 2. ในกล่องโต้ตอบ ระเบียนทรัพยากรใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าเขตข้อมูลตรงกับค่าต่อไปนี้

  • Host Name: sip

  • Type: CNAME

  • Address: sipdir.online.lync.com

 3. เลือก ตกลง

เพิ่มระเบียน CNAME Autodiscover ของ Skype for Business Online

 1. บนหน้า DNS Manager สำหรับโดเมน ให้ไปที่ การดำเนินการ > CNAME (CNAME)

  เมื่อต้องการค้นหาหน้านี้สำหรับโดเมนของคุณ ให้ดูที่ ค้นหาระเบียน DNS ของคุณใน DNS ที่ใช้ Windows

 2. ในกล่องโต้ตอบ ระเบียนทรัพยากรใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าเขตข้อมูลตรงกับค่าต่อไปนี้

  • Host Name: lyncdiscover

  • Type: CNAME

  • Address: webdir.online.lync.com

 3. เลือก ตกลง

เพิ่มระเบียน CNAME เพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับ Office 365

 1. บนหน้า DNS Manager สำหรับโดเมน ให้ไปที่ การดำเนินการ > CNAME (CNAME)

  เมื่อต้องการค้นหาหน้านี้สำหรับโดเมนของคุณ ให้ดูที่ ค้นหาระเบียน DNS ของคุณใน DNS ที่ใช้ Windows

 2. ในกล่องโต้ตอบ ระเบียนทรัพยากรใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าเขตข้อมูลตรงกับค่าต่อไปนี้

  • Host Name: msoid

  • Type: CNAME

  • Address: clientconfig.microsoftonline-p.net

 3. เลือก ตกลง

เพิ่มระเบียน CNAME สองระเบียนสำหรับ การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM) สำหรับ Office 365

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณมี การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM) สำหรับ Office 365 คุณจะต้องสร้างระเบียน CNAME เพิ่มเติมอีก 2 ระเบียน ดังนี้

งาน

เพิ่มระเบียน CNAME Enterpriseregistration ของ MDM

 1. บนหน้า DNS Manager สำหรับโดเมน ให้ไปที่ การดำเนินการ > CNAME (CNAME)

  เมื่อต้องการค้นหาหน้านี้สำหรับโดเมนของคุณ ให้ดูที่ ค้นหาระเบียน DNS ของคุณใน DNS ที่ใช้ Windows

 2. ในกล่องโต้ตอบ ระเบียนทรัพยากรใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าเขตข้อมูลตรงกับค่าต่อไปนี้

  • ชื่อโฮสต์: enterpriseregistration

  • Type: CNAME

  • ที่อยู่: enterpriseregistration.windows.net

 3. เลือก ตกลง

เพิ่มระเบียน CNAME Enterpriseenrollment ของ MDM

 1. บนหน้า DNS Manager สำหรับโดเมน ให้ไปที่ การดำเนินการ > CNAME (CNAME)

  เมื่อต้องการค้นหาหน้านี้สำหรับโดเมนของคุณ ให้ดูที่ ค้นหาระเบียน DNS ของคุณใน DNS ที่ใช้ Windows

 2. ในกล่องโต้ตอบ ระเบียนทรัพยากรใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าเขตข้อมูลตรงกับค่าต่อไปนี้

  • ชื่อโฮสต์: enterpriseenrollment

  • Type: CNAME

  • ที่อยู่: enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com

 3. เลือก ตกลง

กลับสู่ด้านบน

เพิ่มระเบียน TXT สำหรับ SPF เพื่อช่วยป้องกันอีเมลสแปม

สิ่งสำคัญ: คุณสามารถมีระเบียน TXT สำหรับ SPF สำหรับโดเมนหนึ่งระเบียนเท่านั้น (ถ้าโดเมนของคุณมีระเบียน SPF มากกว่าหนึ่งระเบียน คุณจะได้รับอีเมลข้อผิดพลาด รวมถึงปัญหาในการนำส่งและการจัดประเภทอีเมลสแปม) ถ้าคุณมีระเบียน SPF สำหรับโดเมนของคุณอยู่แล้ว โปรดอย่าสร้างระเบียนใหม่สำหรับ Office 365 แต่ให้เพิ่มค่า Office 365 ที่จำเป็นลงในระเบียนปัจจุบันแทนเพื่อให้คุณมีระเบียน SPF เดี่ยวที่มีชุดของค่าทั้งสองชุด เมื่อต้องการดูตัวอย่าง ให้ดูที่รายละเอียดและตัวอย่างระเบียน SPF เหล่านี้ คุณสามารถใช้หนึ่งในเครื่องมือการตรวจสอบความถูกต้อง SPF เหล่านี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของระเบียน SPF

เพิ่มระเบียน TXT ของ SPF สำหรับโดเมนของคุณเพื่อช่วยป้องกันอีเมลสแปม

งาน

สิ่งที่คุณจะเห็น

คุณอาจมีสตริงอื่นในค่า TXT สำหรับระเบียนนี้อยู่แล้ว (เช่น สตริงสำหรับอีเมลทางการตลาด) ให้เก็บสตริงเหล่านั้นไว้ แล้วเพิ่มสตริงนี้ โดยใส่เครื่องหมายอัญประกาศคู่ล้อมรอบสตริงแต่ละรายการเพื่อแยกออกจากกัน

 1. บนหน้า DNS Manager สำหรับโดเมนของคุณ ให้ไปที่ การดำเนินการ > ข้อความ (TXT)

  เมื่อต้องการค้นหาหน้านี้สำหรับโดเมนของคุณ ให้ดูที่ ค้นหาระเบียน DNS ของคุณใน DNS ที่ใช้ Windows

 2. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มระเบียนแหล่งข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าเขตข้อมูลตรงกับค่าต่อไปนี้

  สิ่งสำคัญ: ใน Windows DNS Manager บางเวอร์ชัน โดเมนอาจถูกตั้งค่าไว้แล้ว ดังนั้น เมื่อคุณสร้างระเบียน TXT ชื่อแรกจะเป็นค่าเริ่มต้นของโดเมนหลัก ในสถานการณ์นี้ เมื่อเพิ่มระเบียน TXT ให้ตั้งค่าชื่อโฮสต์ว่างเปล่า (ไม่มีค่า) แทนที่จะตั้งค่าเป็น @ หรือชื่อโดเมน บทความ KB เกี่ยวกับการตั้งค่าระเบียน SPF นี้มีข้อมูลเพิ่มเติม

  • ประเภทโฮสต์: @

  • Record Type: TXT

  • Address: v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

   เราขอแนะนำให้คัดลอกและวางรายการนี้ เพื่อให้ระยะห่างทั้งหมดถูกต้อง

 3. เลือก ตกลง

กลับสู่ด้านบน

เพิ่มระเบียน SRV

เพิ่มระเบียน SRV สองระเบียนที่จำเป็นสำหรับ Office 365

งาน

เพิ่มระเบียน SRV ของ SIP สำหรับการประชุม Skype for Business Online บนเว็บ

 1. บนหน้า DNS Manager สำหรับโดเมนของคุณ ให้ไปที่ การดำเนินการ > ระเบียนใหม่อื่นๆ

  เมื่อต้องการค้นหาหน้านี้สำหรับโดเมนของคุณ ให้ดูที่ ค้นหาระเบียน DNS ของคุณใน DNS ที่ใช้ Windows

 2. ในหน้าต่าง ชนิดระเบียนทรัพยากร ให้เลือก ตำแหน่งที่ตั้งของบริการ (SRV) แล้วคลิก สร้างระเบียน

 3. ในกล่องโต้ตอบ ระเบียนทรัพยากรใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าเขตข้อมูลตรงกับค่าต่อไปนี้

  • Service: _sip

  • Protocol: _tls

  • Priority: 100

  • Weight: 1

  • Port: 443

  • Target (Hostname): sipdir.online.lync.com

 4. เลือก ตกลง

เพิ่มระเบียน SRV ของ SIP สำหรับการติดต่อกับภายนอกด้วย Skype for Business Online

 1. บนหน้า DNS Manager สำหรับโดเมนของคุณ ให้ไปที่ การดำเนินการ > ระเบียนใหม่อื่นๆ

  เมื่อต้องการค้นหาหน้านี้สำหรับโดเมนของคุณ ให้ดูที่ ค้นหาระเบียน DNS ของคุณใน DNS ที่ใช้ Windows

 2. ในหน้าต่าง ชนิดระเบียนทรัพยากร ให้เลือก ตำแหน่งที่ตั้งของบริการ (SRV) แล้วคลิก สร้างระเบียน

 3. ในกล่องโต้ตอบ ระเบียนทรัพยากรใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าเขตข้อมูลตรงกับค่าต่อไปนี้

  • Service: _sipfederationtls

  • Protocol: _tcp

  • Priority: 100

  • Weight: 1

  • Port: 5061

  • Target (Hostname): sipfed.online.lync.com

 4. เลือก ตกลง

กลับสู่ด้านบน

เพิ่มระเบียนเพื่อตรวจสอบว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมน ถ้าคุณยังไม่ได้ทำ

ก่อนที่คุณจะเพิ่มระเบียน DNS เพื่อตั้งค่าบริการ Office 365 ของคุณ Office 365 ต้องยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมนที่คุณกำลังเพิ่ม เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้คุณเพิ่มระเบียน และทำตามขั้นตอนด้านล่าง

หมายเหตุ: ระเบียนนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมนนั้นจริงเท่านั้น ไม่ได้มีผลต่อสิ่งใดๆ ทั้งสิ้น

งาน

รวบรวมข้อมูลจาก Office 365

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่หน้า โดเมน

 3. บนหน้า จัดการโดเมน ในคอลัมน์ การดำเนินการ ของโดเมนที่คุณกำลังยืนยัน ให้เลือก เริ่มการตั้งค่า

  หมายเหตุ: ถ้าคุณยังไม่ได้เพิ่มโดเมน ให้ดู ยืนยันโดเมนของคุณใน Office 365

 4. บนหน้า เพิ่มโดเมนใน Office 365 ให้เลือก เริ่มขั้นตอนที่ 1

 5. บนหน้า ยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของ your_domain ในรายการแบบดรอปดาวน์ ดูคำแนะนำสำหรับการปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ด้วย ให้เลือก คำแนะนำทั่วไป

 6. จากตาราง ให้คัดลอกค่า ปลายทางหรือที่อยู่ชี้ไปยัง คุณจะต้องใช้ค่านี้อีกสำหรับขั้นตอนถัดไป

  เราขอแนะนำให้คัดลอกและวางค่านี้ เพื่อให้ระยะห่างทั้งหมดถูกต้อง

เพิ่มระเบียน TXT

 1. บนหน้า DNS Manager สำหรับโดเมนของคุณ ให้ไปที่ การดำเนินการ > ข้อความ (TXT)

  เมื่อต้องการค้นหาหน้านี้สำหรับโดเมนของคุณ ให้ดูที่ ค้นหาระเบียน DNS ของคุณใน DNS ที่ใช้ Windows

 2. ในกล่องโต้ตอบ ระเบียนทรัพยากรใหม่ ให้เลือก แก้ไข

 3. ในพื้นที่ ชื่อโฮสต์แบบกำหนดเอง ของกล่องโต้ตอบ ระเบียนทรัพยากรใหม่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าเขตข้อมูลตรงกับค่าต่อไปนี้

  สิ่งสำคัญ: ใน Windows DNS Manager บางเวอร์ชัน โดเมนอาจถูกตั้งค่าไว้แล้ว ดังนั้น เมื่อคุณสร้างระเบียน TXT ชื่อแรกจะเป็นค่าเริ่มต้นของโดเมนหลัก ในสถานการณ์นี้ เมื่อเพิ่มระเบียน TXT ให้ตั้งค่าชื่อโฮสต์ว่างเปล่า (ไม่มีค่า) แทนที่จะตั้งค่าเป็น @ หรือชื่อโดเมน บทความ KB เกี่ยวกับการตั้งค่าระเบียน SPF นี้มีข้อมูลเพิ่มเติม

  • Host Name: @

  • Type: TXT

  • ที่อยู่: วางค่า ปลายทางหรือที่อยู่ชี้ไปยัง ที่คุณเพิ่งคัดลอกจาก Office 365 ที่นี่

 4. เลือก ตกลง แล้วเลือก เสร็จสิ้น

ยืนยันโดเมนของคุณใน Office 365

สิ่งสำคัญ: รอประมาณ 15 นาทีก่อนที่คุณจะทำสิ่งนี้ เพื่อให้ระเบียนที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นสามารถอัปเดตทั่วทั้งอินเทอร์เน็ต

กลับไปยัง Office 365 แล้วทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อขอรับการตรวจสอบ การตรวจสอบจะค้นหาระเบียน TXT ที่คุณเพิ่มลงในขั้นตอนก่อนหน้า เมื่อพบระเบียน TXT ที่ถูกต้อง โดเมนก็จะได้รับการยืนยัน

 1. ไปที่หน้า โดเมน

 2. บนหน้า จัดการโดเมน ในคอลัมน์ การดำเนินการ ของโดเมนที่คุณกำลังยืนยัน ให้เลือก เริ่มการตั้งค่า

 3. บนหน้า ยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของ your_domain ให้เลือก เรียบร้อยแล้ว ยืนยันเดี๋ยวนี้ และในกล่องโต้ตอบการยืนยัน ให้เลือก เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาประมาณ 15 นาทีเพื่อให้การเปลี่ยนแปลง DNS มีผล อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำอาจใช้เวลานานขึ้นในการอัปเดตผ่านระบบ DNS ของอินเทอร์เน็ต ถ้าคุณพบปัญหาเกี่ยวกับลำดับจดหมายหรือปัญหาอื่นๆ หลังจากการเพิ่มระเบียน DNS ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาหลังจากเปลี่ยนชื่อโดเมนของคุณหรือระเบียน DNS

กลับสู่ด้านบน

ที่อยู่อีเมลที่ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้จะถูกใช้เป็น UPN ใน Active Directory ภายในองค์กรของคุณ

ถ้าคุณวางแผนที่จะซิงโครไนซ์ Active Directory ภายในองค์กรของคุณกับ Office 365 คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อผู้ใช้หลัก (UPN) ของ Active Directory ลงท้ายด้วยส่วนท้ายโดเมนที่ถูกต้อง และไม่ใช่ส่วนท้ายโดเมนที่ไม่ได้รับการสนับสนุน เช่น @contoso.local ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนส่วนท้าย UPN ของคุณ เรามีคำแนะนำที่ช่วยคุณได้

กลับสู่ด้านบน

หมายเหตุ: โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาประมาณ 15 นาทีเพื่อให้การเปลี่ยนแปลง DNS มีผล อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำอาจใช้เวลานานขึ้นในการอัปเดตผ่านระบบ DNS ของอินเทอร์เน็ต ถ้าคุณพบปัญหาเกี่ยวกับลำดับจดหมายหรือปัญหาอื่นๆ หลังจากการเพิ่มระเบียน DNS ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาหลังจากเปลี่ยนชื่อโดเมนของคุณหรือระเบียน DNS

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

รับความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลชุมชน Office 365 ผู้ดูแลระบบ: ลงชื่อเข้าใช้และสร้างคำขอบริการ ผู้ดูแลระบบ: การสนับสนุนทางโทรศัพท์

กลับสู่ด้านบน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×