สร้างมุมมอง PivotTable หรือ PivotChart ในฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อป

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้มุมมอง PivotTable และ PivotChart เมื่อคุณจะต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบโต้ตอบ หรือสร้างแผนภูมิโต้ตอบแบบไดนามิกได้ บทความนี้จะอธิบายขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการสร้างและกำหนดค่าของแต่ละมุมมอง

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เกี่ยวกับมุมมอง PivotTable

ตัวอย่างมุมมอง PivotTable

ดูรายละเอียดข้อมูล

มุมมองรายการแต่ละรายการ

สร้างมุมมอง PivotTable

ขั้นตอนที่ 1: สร้างคิวรี

ขั้นตอนที่ 2: เปิดคิวรีในมุมมอง PivotTable

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มเขตข้อมูลไปยังมุมมอง PivotTable

เพิ่มเขตข้อมูลแถว

เพิ่มเขตข้อมูลคอลัมน์

เพิ่มเขตข้อมูลรายละเอียด

เพิ่มเขตข้อมูลตัวกรอง

ย้ายเขตข้อมูล

ลบเขตข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มเขตข้อมูลรายละเอียดจากการคำนวณและเขตข้อมูลผลรวมลงในมุมมอง

เพิ่มเขตข้อมูลรายละเอียดจากการคำนวณ

เพิ่มเขตข้อมูลผลรวม

ขั้นตอนที่ 5: เปลี่ยนคำอธิบายเขตข้อมูล และจัดรูปแบบข้อมูล

ขั้นตอนที่ 6: กรอง เรียงลำดับ และจัดกลุ่มข้อมูล

ออกแบบมุมมอง PivotChart

ความแตกต่างระหว่างมุมมอง PivotTable และมุมมอง PivotChart

ตัวอย่างมุมมอง PivotChart

สร้างมุมมอง PivotChart

ขั้นตอนที่ 1: สลับไปยังมุมมอง PivotChart

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่ม และเอาเขตข้อมูลในมุมมอง PivotChart

เพิ่มเขตข้อมูล

ลบเขตข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3: จัดกลุ่ม กรอง และเรียงลำดับข้อมูล

จัดกลุ่มข้อมูล

กรองข้อมูล

เรียงลำดับข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4: เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

ขั้นตอนที่ 5: เพิ่มคำอธิบายแผนภูมิ

ขั้นตอนที่ 6: แก้ไข และจัดรูปแบบข้อความ

ชื่อแกน

ป้ายชื่อข้อมูล

ขั้นตอนที่ 7: จัดรูปแบบพื้นที่การลงจุด

เรียนรู้เกี่ยวกับมุมมอง PivotTable

PivotTable เป็นตารางโต้ตอบที่รวมและเปรียบเทียบข้อมูลที่มีปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถหมุนแถวและคอลัมน์เพื่อดูผลสรุปที่แตกต่างกันของข้อมูลต้นฉบับ และคุณสามารถแสดงรายละเอียดสำหรับส่วนที่สนใจได้ คุณสามารถใช้ PivotTable เมื่อต้องการวิเคราะห์ผลรวมที่เกี่ยวข้องได้ โดยเฉพาะเมื่อคุณมีรายการตัวเลขจำนวนมากที่ต้องสรุป และคุณต้องการเปรียบเทียบหลายๆ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแต่ละตัวเลข

ตัวอย่างมุมมอง PivotTable

ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงคิวรีของข้อมูลใบแจ้งหนี้ในมุมมอง PivotTable มุมมองนี้จะแสดงเฉพาะค่าที่สรุปแล้ว

มุมมอง PivotTable

เขตข้อมูล ประเทศ จะถูกกรองเพื่อแสดงข้อมูลสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

เขตข้อมูล ภูมิภาคแบบกำหนดเอง เป็นเขตข้อมูลการจัดกลุ่มแบบกำหนดเอง เขตข้อมูลกลุ่มแบบกำหนดเองช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มรายการในแบบที่คุณต้องการ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น ณ จุดนี้ รายการ เมือง จะถูกจัดกลุ่มเป็นสองประเภท ได้แก่ ฝั่งตะวันตก และ ส่วนที่เหลือของประเทศ

ค่าผลรวมการทำธุรกรรม แสดงค่าผลรวมของธุรกรรมที่จัดการโดยพนักงานขายในแต่ละภูมิภาคเป็นเปอร์เซ็นต์

จำนวน ของการทำธุรกรรม แสดงจำนวนของการทำธุรกรรมที่จัดการโดยพนักงานขายในแต่ละภูมิภาคทั้งสองภูมิภาค

ในภาพประกอบก่อนหน้า คุณสามารถเปรียบเทียบข้อมูลทั้งพนักงานขายและภูมิภาคต่างๆ ได้ เนื่องจากตารางนี้เป็นแบบโต้ตอบ คุณสามารถเปลี่ยนตัวกรอง ผลรวม และระดับของรายละเอียดที่แสดงได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นคุณจึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของคุณได้ในหลายๆ วิธี

ด้านบนของหน้า

ดูข้อมูลรายละเอียด

คุณสามารถคลิกที่เครื่องหมายบวก (+) ทางด้านขวาของพนักงานขายหรือที่ด้านล่างของภูมิภาคเพื่อดูระเบียนรายละเอียดแต่ละระเบียน ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงข้อมูลรายละเอียดสำหรับ ทิพการดา ภูวาเศรษฐ์

ดูข้อมูลรายละเอียด

เขตข้อมูลรายละเอียดเหล่านี้มีอยู่ในแหล่งข้อมูลระเบียนต้นแบบ

เขตข้อมูลรายละเอียดจากการคำนวณจะใช้นิพจน์โดยยึดตามเขตข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ

การทำธุรกรรมแต่ละรายการเหล่านี้จัดการโดย ทิพการดา ภูวาเศรษฐ์ ในภูมิภาคชายฝั่งตะวันตก

เขตข้อมูลสรุปและข้อมูลจะปรากฏที่ด้านล่างของมุมมอง

คุณสามารถคลิกเครื่องหมายลบ (-) ทางด้านขวาของพนักงานขายหรือภูมิภาคเพื่อซ่อนข้อมูลรายละเอียดที่สอดคล้องกันได้

หมายเหตุ: การซ่อนข้อมูลรายละเอียดจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของมุมมอง PivotTable

ด้านบนของหน้า

ดูรายการแต่ละรายการ

เมื่อพื้นที่คอลัมน์มีมากกว่าหนึ่งเขตข้อมูล คุณสามารถคลิกที่เครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-) ที่ด้านซ้ายของรายการเพื่อแสดงหรือซ่อนรายการระดับต่ำกว่าได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแสดงข้อมูลสรุปหรือข้อมูลรายละเอียดสำหรับแต่ละเมืองแถบชายฝั่งตะวันตก ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่ด้านซ้ายของ ชายฝั่งตะวันตก

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงค่าสรุปสำหรับแต่ละเมืองในกลุ่มชายฝั่งตะวันตก

ดูรายการแต่ละรายการ

ข้อมูลในของเขตข้อมูล เมือง ซึ่งถูกจัดกลุ่มอยู่ภายใต้กลุ่มกำหนดเอง ชายฝั่งตะวันตก

ข้อมูลสรุปสำหรับ ราชบุรี

การคลิกที่นี่เป็นการแสดงลูกค้าที่มีถิ่นฐานอยู่ใน ราชบุรี และข้อมูลสรุปสำหรับลูกค้าแต่ละราย

การคลิกที่นี่จะแสดงข้อมูลรายละเอียดสำหรับ ราชบุรี

ด้านบนของหน้า

สร้างมุมมอง PivotTable

คุณยังสามารถสร้างมุมมอง PivotTable และ PivotChart สำหรับคิวรี ตาราง และฟอร์มของ Access ได้อีกด้วย สำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้ เราจะอธิบายวิธีสร้างมุมมอง PivotTable และมุมมอง PivotChart สำหรับคิวรี Access

ขั้นตอนที่ 1: สร้างคิวรี

ถ้าคุณยังไม่มีคิวรีที่คุณต้องการใช้สำหรับมุมมอง PivotTable ของคุณ ให้สร้างคิวรีใหม่:

 • บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม คิวรี ให้คลิก ตัวช่วยสร้างคิวรี ถ้าคุณต้องการตัวช่วยสร้างให้ช่วยคุณสร้างคิวรีของคุณ หรือ การออกแบบคิวรี ถ้าคุณต้องการสร้างคิวรีด้วยตัวคุณเอง

เมื่อทำการเพิ่มเขตข้อมูลลงในตาราคิวรี ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้รวมสิ่งเหล่านี้

 • เขตข้อมูลที่มีข้อมูลที่คุณต้องการสรุป (ตัวอย่างเช่น จำนวนเงินหรือข้อมูลตัวเลขอื่นๆ)

 • เขตข้อมูลที่คุณต้องการจะเปรียบเทียบข้อมูล เช่น พนักงาน ภูมิภาค หรือวันที่

ถ้าคุณวางแผนที่จะนับจำนวนรายการใน PivotTable ของคุณ คุณยังควรรวมเขตข้อมูล ID ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับรายการที่คุณกำลังนับด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการนับจำนวนใบแจ้งหนี้ คิวรีของคุณควรประกอบด้วย ID ของตารางใบแจ้งหนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม ดูบทความบทนำสู่แบบสอบถาม

ขั้นตอนที่ 2: เปิดคิวรีในมุมมอง PivotTable

 1. ถ้าคิวรีไม่ได้เปิดอยู่ ในบานหน้าต่างนำทาง ให้ดับเบิลคลิกที่คิวรี

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม มุมมอง ให้คลิก มุมมอง แล้วคลิก มุมมอง PivotTable
  Access จะแสดงมุมมอง PivotTable เปล่าโดยไม่มีเขตข้อมูลหรือข้อมูลใดๆ อยู่เลย

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มเขตข้อมูลลงในมุมมอง PivotTable

ในขั้นตอนนี้ คุณจะเพิ่มเขตข้อมูลที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนหัวของแถวและคอลัมน์ของมุมมอง PivotTable รวมทั้งเขตข้อมูลรายละเอียดและเขตข้อมูลการกรอง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ รายการเขตข้อมูล ต้องมองเห็นได้

 • ถ้าไม่สามารถมองเห็น รายการเขตข้อมูล บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก รายการเขตข้อมูล

เพิ่มเขตข้อมูลแถว

เขตข้อมูลแถวเป็นคนเดียวที่ประกอบขึ้นแถวของ PivotTable ในภาพประกอบที่จุดเริ่มต้นของบทความนี้พนักงานขาย เป็นเขตข้อมูลแถว

ถ้าต้องการเพิ่มเขตข้อมูลแถว ให้ทำดังนี้

 • ลากเขตข้อมูลจาก รายการเขตข้อมูล ไปยังพื้นที่ที่ระบุไว้ว่า ปล่อยเขตข้อมูลแถวที่นี่ ใน PivotTable

หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลตัวกรองได้โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้

 1. เลือกเขตข้อมูลใน รายการเขตข้อมูล

 2. ที่ด้านล่างของ รายการเขตข้อมูล ให้เลือก พื้นที่แถว จากรายการดรอปดาวน์ แล้วคลิก เพิ่มลงใน

เพิ่มเขตข้อมูลคอลัมน์

ตามความหมายของชื่อ คอลัมน์เขตข้อมูลเป็นแบบที่ทำให้คอลัมน์ของ PivotTable ในภาพประกอบที่จุดเริ่มต้นของบทความนี้เมือง และCustomerID เป็นเขตข้อมูลคอลัมน์

ถ้าต้องการเพิ่มเขตข้อมูลคอลัมน์ ให้ทำดังนี้

 • ลากเขตข้อมูลจาก รายการเขตข้อมูล ไปยังพื้นที่ที่ระบุไว้ว่า ปล่อยเขตข้อมูลคอลัมน์ที่นี่ ใน PivotTable

หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลตัวกรองได้โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้

 1. เลือกเขตข้อมูลใน รายการเขตข้อมูล

 2. ที่ด้านล่างของ รายการเขตข้อมูล ให้เลือก พื้นที่คอลัมน์ จากรายการดรอปดาวน์ แล้วคลิก เพิ่มลงใน

เพิ่มเขตข้อมูลรายละเอียด

เขตข้อมูลรายละเอียดเป็นคนเดียวที่ประกอบขึ้นเซลล์รายละเอียดของ PivotTable ในภาพประกอบที่จุดเริ่มต้นของบทความนี้ผลิตภัณฑ์ชื่อราคาต่อหน่วย และปริมาณ เป็นเขตข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด

ถ้าต้องการเพิ่มเขตข้อมูลรายละเอียด ให้ทำดังนี้

 • ลากเขตข้อมูลจาก รายการเขตข้อมูล ไปยังพื้นที่ที่ระบุว่า ปล่อยเขตข้อมูลผลรวมหรือเขตข้อมูลรายละเอียดที่นี่ ใน PivotTable

หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลตัวกรองได้โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้

 1. เลือกเขตข้อมูลใน รายการเขตข้อมูล

 2. ที่ด้านล่างของ รายการเขตข้อมูล ให้เลือก พื้นที่รายละเอียด จากรายการดรอปดาวน์ แล้วคลิก เพิ่มลงใน

เพิ่มเขตข้อมูลตัวกรอง

เขตข้อมูลตัวกรองเพิ่มเติมได้ เพิ่มเขตข้อมูลตัวกรองให้คุณสามารถกรอง PivotTable ทั้งหมด ด้วยค่า ตัวอย่างเช่น ในภาพประกอบแรกที่จุดเริ่มต้นของบทความนี้เขตข้อมูลประเทศ ถูกเพิ่มเป็นเขตข้อมูลตัวกรอง ผลลัพธ์เป็น PivotTable ทั้งหมดสามารถถูกกรองสำหรับประเทศที่เฉพาะเจาะจง

ถ้าต้องการเพิ่มเขตข้อมูลตัวกรอง ให้ทำดังนี้

 • ลากเขตข้อมูลจาก รายการเขตข้อมูล ไปยังพื้นที่ที่ระบุว่า ปล่อยเขตข้อมูลตัวกรองที่นี่ ใน PivotTable

หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลตัวกรองได้โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้

 1. เลือกเขตข้อมูลใน รายการเขตข้อมูล

 2. ที่ด้านล่างของ รายการเขตข้อมูล ให้เลือก พื้นที่ตัวกรอง จากรายการดรอปดาวน์ แล้วคลิก เพิ่มลงใน

การย้ายเขตข้อมูล

 • ลากชื่อเขตข้อมูลไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้ลากชื่อของเขตข้อมูลนั้น (ตัวอย่างเช่น พนักงานขาย) และไม่ใช่ค่าหนึ่งของเขตข้อมูล

ลบเขตข้อมูล

 • เลือกชื่อเขตข้อมูลที่คุณต้องการลบ จากนั้นบนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ ให้คลิก เอาเขตข้อมูลออก

  หมายเหตุ: การกระทำนี้จะเอาเขตข้อมูลออกจากมุมมอง แต่เขตข้อมูลนั้นจะยังคงอยู่ในแหล่งข้อมูลที่ใช้งานอยู่

ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มเขตข้อมูลรายละเอียดจากการคำนวณและเขตข้อมูลผลรวมลงในมุมมอง

เพิ่มเขตข้อมูลรายละเอียดจากการคำนวณ

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก สูตร แล้วคลิก สร้างเขตข้อมูลรายละเอียดจากการคำนวณ
  Access จะแสดงกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ

 2. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลจากการคำนวณ

 3. ในกล่องใหญ่กว่าด้านล่างกล่องชื่อ พิมพ์การคำนวณที่คุณต้องการดำเนินการ ตัวอย่าง:

  ราคาต่อหน่วย * ปริมาณ

  เคล็ดลับ:  ในขณะที่คุณกำลังพิมพ์การคำนวณ คุณสามารถใช้รายการดรอปดาวน์และปุ่ม แทรกการอ้างอิงไปยัง ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลลงในการคำนวณได้

 4. คลิกเปลี่ยน Access เพิ่มเขตข้อมูลจากการคำนวณลงในรายการเขตข้อมูล

 5. ทำขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 ซ้ำสำหรับการคำนวณอื่นๆ ที่คุณต้องการสร้าง

 6. ปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ

 7. เพิ่มเขตข้อมูลจากการคำนวณใน pivottable ต่อคำแนะนำในส่วนเขตข้อมูลรายละเอียดเพิ่ม

เพิ่มเขตข้อมูลผลรวม

 1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าเซลล์รายละเอียดแสดงอยู่ โดยเลือกป้ายชื่อส่วนหัวของคอลัมน์ จากนั้นบนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก แสดงรายละเอียด

 2. เลือกค่ารายละเอียดค่าใดค่าหนึ่งที่คุณต้องการเพิ่มผลรวมลงไป

 3. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก คำนวณอัตโนมัติ แล้วคลิกชนิดของผลรวมที่คุณต้องการเพิ่ม

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 สำหรับชนิดของผลรวมอื่นใดๆ ที่คุณต้องการเพิ่ม

ขั้นตอนที่ 5: เปลี่ยนคำอธิบายเขตข้อมูลและจัดรูปแบบข้อมูล

 1. ใน PivotTable ให้เลือกป้ายชื่อของเขตข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก คุณสมบัติ

 3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ คำอธิบาย

 4. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายที่คุณต้องการ แล้วกด ENTER

 5. ตั้งค่าตัวเลือกการจัดรูปแบบอื่นๆ ที่คุณต้องการสำหรับคำอธิบาย

 6. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ รูปแบบ

 7. ใช้คำสั่งบนแท็บ รูปแบบ เพื่อเรียงลำดับข้อมูลและจัดรูปแบบข้อความและเซลล์

 8. ถ้า PivotTable ของคุณมีแถวผลรวมอยู่ ให้คลิก ซ่อนรายละเอียด บนแท็บ ออกแบบ เพื่อซ่อนเขตข้อมูลรายละเอียดและแสดงเฉพาะเขตข้อมูลผลรวม

 9. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 7 เพื่อตั้งค่าคำอธิบายและรูปแบบสำหรับเขตข้อมูลผลรวม

เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการแสดงผลรวมเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมทั้งหมด ให้เลือกหนึ่งในผลรวม จากนั้นบนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก แสดงเป็น แล้วเลือกว่าผลรวมทั้งหมดที่คุณต้องการเปรียบเทียบกับ (ผลรวมแถว ผลรวมคอลัมน์ และอื่นๆ)

ขั้นตอนที่ 6: กรอง เรียงลำดับ และจัดกลุ่มข้อมูล

 • เมื่อต้องการกรองข้อมูล ให้คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากชื่อเขตข้อมูลใดๆ จากนั้นให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายต่างๆ เพื่อรับการกรองที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการจัดกลุ่มข้อมูล ให้ทำดังนี้

  1. ใน PivotTable ให้คลิกค่าที่คุณต้องการจัดกลุ่ม ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการจัดกลุ่มเมืองหลายๆ เมืองเข้าด้วยกัน ให้คลิกเมืองแรก แล้วกดแป้น CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเมืองอื่นๆ ที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

  2. คลิกขวาที่เลือกค่าใดค่าหนึ่ง แล้ว คลิ กจัดกลุ่มรายการ

   Access สร้างระดับกลุ่มแบบกำหนดเอง คุณสามารถเปลี่ยนคำอธิบายและการจัดรูปแบบของกลุ่ม โดยใช้ขั้นตอนในส่วนขั้นตอนที่ 5: เปลี่ยนคำอธิบายเขตข้อมูล และการจัดรูปแบบข้อมูลได้

หลังจากที่คุณได้เพิ่มระดับการจัดกลุ่มแล้ว คุณสามารถเลือกกลุ่มแล้วใช้คำสั่ง ขยายเขตข้อมูล และ ยุบเขตข้อมูล บนแท็บ ออกแบบ เพื่อดูหรือซ่อนแต่ละเขตข้อมูลในกลุ่มได้ตามลำดับ

ด้านบนของหน้า

ออกแบบมุมมอง PivotChart

ความแตกต่างระหว่างมุมมอง PivotTable และมุมมอง PivotChart

เค้าโครงของมุมมอง PivotChart จะเป็นแบบเดียวกับเค้าโครงของมุมมอง PivotTable เว้นแต่ว่า โดยค่าเริ่มต้น มุมมอง PivotTable จะแสดงรายละเอียดของข้อมูลในขณะที่มุมมอง PivotChart แสดงผลรวมหรือผลสรุปของข้อมูล (มักจะอยู่ในรูปแบบของผลรวมหรือการนับ)

และแทนที่จะเป็นพื้นที่แถวและคอลัมน์ มุมมอง PivotChart จะแสดงพื้นที่ชุดข้อมูลและประเภทอีกด้วย ชุดข้อมูลจะเป็นกลุ่มของจุดข้อมูลที่สัมพันธ์กัน และโดยทั่วไปจะแสดงอยู่ในคำอธิบายแผนภูมิด้วยสีเฉพาะ ประเภทจะประกอบด้วยหนึ่งจุดข้อมูลจากแต่ละชุดข้อมูล และโดยทั่วไปจะแสดงโดยป้ายชื่อบนแกนประเภท (x)

การเปลี่ยนแปลงเค้าโครงที่คุณทำกับตาราง คิวรี หรือฟอร์มในมุมมองอื่นๆ จะเป็นอิสระจากเค้าโครงของวัตถุในมุมมอง PivotTable หรือ PivotChart อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเค้าโครงที่คุณทำในมุมมอง PivotTable เช่น การย้ายเขตข้อมูลจากพื้นที่แถวไปยังพื้นที่คอลัมน์ จะแสดงให้เห็นในมุมมอง PivotChart และในทางกลับกันด้วย

ตัวอย่างมุมมอง PivotChart

ตัวอย่างมุมมอง PivotChart แรกแสดงภาพของพนักงานขายห้าคนที่มียอดขายสูงสุด (ตามที่ระบุโดยยอดรวมราคาต่อหน่วย) ในสหรัฐอเมริการะหว่างปี 1996 และ 1998 แต่ละตัวแสดงข้อมูลจะขยายไปถึงค่าบนแกนค่า (y) ที่แสดงผลรวมของราคาสำหรับหน่วยของสินค้าที่จำหน่ายได้

ผลรวมยอดขายต่อหน่วย

ในพื้นที่ตัวกรอง เขตข้อมูล ประเทศ จะถูกกรองเพื่อแสดงเฉพาะราคาหน่วยของสหรัฐอเมริกา

พื้นที่ข้อมูลจะแสดงผลรวมสำหรับราคาหน่วยที่ขายได้

พื้นที่การลงจุดจะมีพื้นหลังสำหรับตัวแสดงข้อมูล

เส้นตารางทำให้ง่ายต่อการดูว่าตัวแสดงข้อมูลอยู่ที่ตำแหน่งใดบนแกนค่า

ตัวแสดงข้อมูลนี้แทนหนึ่งจุดประเภท (ในกรณีนี้คือ พนักงานขาย) ซึ่งประกอบด้วยจุดชุดข้อมูลสามจุด (ในกรณีนี้คือ ปี 1996, 1997 และ 1998)

พื้นที่ชุดข้อมูลมีเขตข้อมูลชุดข้อมูล วันที่สั่งซื้อ คำอธิบายแผนภูมิได้ถูกเพิ่มลงที่ด้านขวาของแผนภูมินี้ และจะปรากฏโดยตรงภายใต้เขตข้อมูลชุดข้อมูล

พื้นที่ประเภทประกอบด้วยป้ายชื่อประเภท ซึ่งในกรณีนี้ ป้ายชื่อประเภทจะเป็นชื่อของพนักงานขาย

ป้ายชื่อค่าบนแกนจะให้กรอบของการอ้างอิงสำหรับแต่ละตัวแสดงข้อมูล

แผนภูมิเดียวกันอาจจะ "ทำให้เป็น Pivot" หรือถูกจัดการ เพื่อแสดงชุดของการวิเคราะห์ต่างๆ ดังเช่นในตัวอย่างถัดไป ซึ่งเปรียบเทียบประเทศ/ภูมิภาค 5 อันดับแรกสำหรับการสั้งซื้อ (โปรดสังเกตว่าในตัวอย่างนี้ เขตข้อมูล พนักงานขาย ในขณะนี้จะอยู่ในพื้นที่ตัวกรอง ในขณะที่เขตข้อมูล ประเทศ จะอยู่ในพื้นที่ประเภท)

พนักงานขายและประเทศ

ด้านบนของหน้า

สร้างมุมมอง PivotChart

คำแนะนำต่อไปนี้จะยึดตามสมมติฐานที่ว่า คุณได้ดำเนินการขั้นตอนข้างต้นเพื่อสร้างมุมมอง PivotTable เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 1: สลับไปยังมุมมอง PivotChart

บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม มุมมอง ให้คลิก มุมมอง แล้วคลิก มุมมอง PivotChart

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มและเอาเขตข้อมูลออกจากมุมมอง PivotChart

ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถเพิ่มหรือเอาเขตข้อมูลออกจากแผนภูมิได้ เมื่อคุณเอาเขตข้อมูลออกจากแผนภูมิ ข้อมูลจะยังคงมีให้ใช้งานผ่านรายการเขตข้อมูล แต่จะไม่ถูกแสดงอยู่ในแผนภูมิ

การเพิ่มเขตข้อมูล

 • เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูล ลากเขตข้อมูลจาก รายการเขตข้อมูล ไปยังหนึ่งใน "พื้นที่สำหรับปล่อย" บนแผนภูมิ หรือคุณสามารถเลือกเขตข้อมูลในรายการเขตข้อมูล จากนั้นที่ด้านล่างของ รายการเขตข้อมูล ให้เลือกบริเวณที่คุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูลลงไป แล้วคลิก เพิ่มลงใน

  • ถ้าคุณไม่เห็นพื้นที่สำหรับปล่อย บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก พื้นที่สำหรับปล่อย

  • ถ้าคุณไม่เห็น รายการเขตข้อมูล บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก รายการเขตข้อมูล

ลบเขตข้อมูล

 • เมื่อต้องการลบเขตข้อมูล ให้เลือกป้ายชื่อของเขตข้อมูลบนแผนภูมินั้น แล้วกด DELETE หรือคุณอาจใช้วิธีลากเขตข้อมูลออกจากแผนภูมิก็ได้

ขั้นตอนที่ 3: จัดกลุ่ม กรอง และเรียงลำดับข้อมูล

เมื่อต้องการทำให้สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในแผนภูมิ มักควรจัดกลุ่ม กรอง และเรียงลำดับข้อมูล ตัวอย่างเช่น ในภาพประกอบที่จุดเริ่มต้นของส่วนนี้วันสั่งซื้อถูกจัดกลุ่มตามปีเพื่อให้ง่ายต่อการดูข้อมูลสรุปสำหรับแต่ละปีที่รวดเร็วแทนที่จะไม่ต้องดูแต่ละวันสั่งซื้อแต่ละรายการ นอกจากนี้ยัง ข้อมูลจะถูกกรองเพื่อดูพนักงานขายห้าใดมียอดขายสูงสุด สุดท้าย แต่ละตัวแสดงข้อมูลถูกเรียงลำดับตามค่าของผลรวมในการเรียงลำดับดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะดูพนักงานขายห้าใดมียอดขายสูงสุดและซึ่งมีต่ำสุด

จัดกลุ่มข้อมูล

 1. เลือกชื่อเขตข้อมูลในแผนภูมิ

 2. ถ้ากล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ไม่ได้แสดงอยู่ ให้คลิกขวาที่ชื่อเขตข้อมูลแล้วคลิก คุณสมบัติ

 3. กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ กรองและจัดกลุ่ม

 4. ภายใต้ การจัดกลุ่ม ในรายการ จัดกลุ่มรายการตาม ให้เลือกตัวเลือกการจัดกลุ่มที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น บนเขตข้อมูลวันที่ คุณสามารถคลิก ปี ได้ บนเขตข้อมูลข้อความ คุณสามารถจัดกลุ่มตามอักขระนำหน้าได้ ตัวอย่างเช่น อักขระสามตัวแรกของชื่อ

กรองข้อมูล

 1. เลือกตัวแสดงข้อมูลในแผนภูมิ

 2. ถ้ากล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ไม่ได้แสดงอยู่ ให้คลิกขวาที่ตัวแสดงข้อมูลแล้วคลิก คุณสมบัติ

 3. บนแท็บ กรองและจัดกลุ่ม ของกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ภายใต้ การกรอง ให้เลือกชนิดของการกรองและจำนวนรายการที่คุณต้องการแสดง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการดูห้ารายการบนสุด ให้เลือก บนสุด ใน แสดงรายการ แล้วพิมพ์ 5 ในกล่อง รายการ

เรียงลำดับข้อมูล

 • คลิกขวาที่ตัวแสดงข้อมูลในแผนภูมิ ชี้ไปที่ เรียงลำดับ แล้วคลิกตัวเลือกการเรียงลำดับที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 4: เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

 1. คลิกขวาที่พื้นที่ว่างในแผนภูมิ แล้วคลิก เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

 2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ในรายการทางด้านซ้าย ให้เลือกชนิดแผนภูมิทั่วไป

 3. ในรายการทางด้านขวา ให้เลือกชนิดของแผนภูมิที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 5: เพิ่มคำอธิบายแผนภูมิ

 1. คลิกที่พื้นที่ว่างของแผนภูมิ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิกที่ คำอธิบายแผนภูมิ

ขั้นตอนที่ 6: แก้ไขและจัดรูปแบบข้อความ

ชื่อแกน

 1. เลือกชื่อแกนที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. ถ้ากล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ไม่ได้แสดงอยู่ ให้คลิกขวาที่ชื่อ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ รูปแบบ และในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการแสดง

 4. ภายใต้ รูปแบบข้อความ บนแท็บเดียวกันนั้น ให้เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

ป้ายชื่อข้อมูล

 1. คลิกป้ายชื่อข้อมูล (ตัวอย่างเช่น ป้ายชื่อตัวใดตัวหนึ่งบนแกนประเภท (x)

 2. คลิกป้ายชื่ออีกครั้ง เพื่อเลือกป้ายชื่อทั้งหมดบนแกน

 3. ถ้ากล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ไม่ได้แสดงอยู่ ให้คลิกขวาหนึ่งในป้ายชื่อ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 4. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ให้คลิกที่แท็บ รูปแบบ แล้วเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 7: จัดรูปแบบพื้นที่การลงจุด

 1. คลิกในพื้นที่การลงจุดเพื่อเลือก พื้นที่การลงจุดคือกล่องที่มีตัวแสดงข้อมูลอยู่

 2. ถ้ากล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ไม่ได้แสดงอยู่ ให้คลิกขวาพื้นที่การลงจุดแล้วคลิก คุณสมบัติ

 3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ เส้นขอบ/การเติม

 4. เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการสำหรับพื้นที่การลงจุด

 5. เลือกเส้นตารางในแผนภูมิ

 6. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ เส้น/เครื่องหมาย

 7. เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการสำหรับเส้นตาราง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×