สร้างมุมมองรายการแบบกำหนดเองใน SharePoint Online

สร้างมุมมองรายการแบบกำหนดเองใน SharePoint Online

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถสร้างมุมมองต่าง ๆ ของรายการSharePoint เพื่อจัดระเบียบ และแสดงเฉพาะส่วนของข้อมูล เช่นบางคอลัมน์ ถ้าคุณสร้างมุมมองหลาย คุณสามารถทำให้มุมมองเริ่มต้น นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างมุมมอง ด้วยชนิดมุมมองอื่น (มาตรฐาน แผ่นข้อมูล Gantt ปฏิทิน และเข้าถึง) สุดท้าย คุณสามารถสร้างมุมมองส่วนบุคคลที่คุณเท่านั้นที่สามารถมองเห็น (ซึ่งจำเป็นต้องมีสิทธิ์สนับสนุน หรือสูงกว่าระดับ) หรือมุมมองสาธารณะสำหรับทุกคนเพื่อดู (ซึ่งจำเป็นต้องมีสิทธิ์ออกแบบ ระดับ หรือสูงกว่า)

สร้างมุมมองรายการแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: หน้าจอของคุณมีลักษณะแตกต่างจากตัวอย่างต่อไปนี้ได้อย่างไร ผู้ดูแลระบบของคุณอาจมีโหมดคลาสสิกที่ตั้งในรายการ หรือคุณกำลังใช้เวอร์ชันก่อนหน้า ถ้าใช่ ดูการสร้าง เปลี่ยน หรือลบมุมมองของรายการหรือไลบรารี ถ้าคุณเป็นเจ้าของรายการ เจ้าของไซต์ หรือผู้ดูแลระบบ ดูสลับประสบการณ์การใช้งานเริ่มต้นสำหรับรายการหรือไลบรารีเอกสารจากใหม่ หรือแบบคลาสสิกสำหรับขั้นตอนเพื่อกำหนดประสบการณ์การใช้งานเริ่มต้น

 1. ในการเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปของ Office 365 คลิก SharePoint ค้นหา และไปยังไซต์ และเปิดรายการ ถ้าคุณไม่สามารถค้นหารายการ คลิกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า คลิกเนื้อหาของไซต์ และเปิดรายการนั้น

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  สร้างมุมมองใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น

  1. ในแถบคำสั่ง คลิกตัวเลือกมุมมอง ไอคอนตัวเลือกมุมมองรายการ แล้ว คลิ กจัดการมุมมอง

   ถ้ามองไม่เห็นตัวเลือกมุมมอง ไอคอนตัวเลือกมุมมองรายการ ทำให้แน่ใจว่า คุณกำลังแก้ไขรายการ หรือไม่ได้เลือกรายการอย่าง น้อยหนึ่งรายการ นอกจากนี้ คุณอาจไม่มีสิทธิ์ ในกรณี ติดต่อผู้ดูแลระบบOffice 365 หรือเจ้าของไซต์หรือรายการ

  2. ไปยังขั้นตอนที่ 3

  สร้างมุมมองใหม่โดยยึดตามปัจจุบันดู และดูชนิด

  1. ในแถบคำสั่ง คลิกตัวเลือกมุมมอง ไอคอนตัวเลือกมุมมองรายการ

   ถ้ามองไม่เห็นตัวเลือกมุมมอง ไอคอนตัวเลือกมุมมองรายการ ทำให้แน่ใจว่า คุณกำลังแก้ไขรายการ หรือไม่ได้เลือกรายการอย่าง น้อยหนึ่งรายการ นอกจากนี้ คุณอาจไม่มีสิทธิ์ ในกรณี ติดต่อผู้ดูแลระบบOffice 365 หรือเจ้าของไซต์หรือรายการ

  2. คลิก บันทึก

  3. ใส่ชื่อใหม่ แล้ว คลิ กตกลง

  4. คลิกตัวเลือกมุมมอง ไอคอนตัวเลือกมุมมองรายการ อีก นั้นแล้ว คลิกชื่อของมุมมองที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น

  5. ที่ด้านล่างของหน้าการตั้งค่า ภายใต้มุมมอง คลิกชื่อของมุมมองที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น

  6. ไปยังขั้นตอนที่ 6

 3. ที่ด้านล่างของหน้าการตั้งค่า คลิกมุมมองการสร้าง

 4. บนหน้าชนิดมุมมอง เลือกชนิดมุมมอง ซึ่งเปิดหน้าสำหรับชนิดมุมมองที่สร้างมุมมอง ชนิดมุมมองโดยทั่วไปเป็นมุมมองมาตรฐาน และมุมมองแผ่นข้อมูล ตามค่าเริ่มต้น เท่านั้นคุณสามารถแก้ไขรายการหนึ่งครั้งในมุมมองมาตรฐาน แต่คุณสามารถแก้ไขข้อมูลจำนวนมากในครั้งเดียวในมุมมองแผ่นข้อมูล อย่างไรก็ตาม คุณสามารถชั่วคราวเปลี่ยนมุมมองมาตรฐาน ไปยังมุมมองแผ่นข้อมูล โดยใช้แก้ไขด่วน ไอคอนแก้ไขด่วนรายการ

  สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณเลือกชนิดมุมมอง คุณไม่สามารถเปลี่ยน แต่คุณสามารถสร้างมุมมองอื่น ด้วยชนิดมุมมองอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูชนิดมุมมองที่คุณสามารถเลือก

 5. ในกล่อง ชื่อมุมมอง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับมุมมองของคุณ

 6. เลือกทำให้มุมมองเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นสำหรับรายการนี้ เฉพาะมุมมองสาธารณะสามารถเป็นมุมมองเริ่มต้น

 7. ในส่วนผู้ชม ภายใต้แสดงผู้ชม เลือกสร้างมุมมองส่วนบุคคล หรือสร้างมุมมองสาธารณะ สร้างมุมมองส่วนบุคคลเมื่อคุณต้องการในมุมมองสำหรับตัวคุณเอง สร้างมุมมองสาธารณะเมื่อคุณต้องการให้ทุกคนที่ใช้รายการเพื่อดูรายงาน

  หมายเหตุ: ถ้าสร้างมุมมองสาธารณะ ถูกปิดใช้งาน คุณไม่มีสิทธิ์ออกแบบ ระดับ หรือสูงกว่า

 8. ในส่วน คอลัมน์ ให้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการให้อยู่ในมุมมอง และล้างคอลัมน์ที่คุณไม่ต้องการให้ปรากฏ ถัดจากหมายเลขคอลัมน์ ให้เลือกลำดับที่คุณต้องการให้คอลัมน์ปรากฏขึ้นในมุมมอง

 9. เปลี่ยนการตั้งค่ามุมมองของคุณ เช่นเรียงลำดับ และกรอง อื่น ๆ แล้ว คลิ กตกลง ที่ด้านล่างของหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแก้ไขมุมมองรายการใน SharePoint Online

คุณสามารถเลือกชนิดมุมมอง

มุมมอง
ชนิด

คำอธิบาย

ตัวอย่าง

มาตรฐาน   

แสดงรายการรายการหนึ่งแถวที่คุณติดตามอื่น มุมมองมาตรฐานจะเริ่มต้นสำหรับชนิดของรายการส่วนใหญ่

แสดงผลตามมาตรฐานสำหรับรายการ

ข้อมูลระบบ
แผ่นงาน
   

แสดงรายการเป็นแถว คล้ายกับสเปรดชีต มุมมองนี้ เรียกว่าใช้งานด่วนแก้ไข มุมมอง สามารถมีประโยชน์ถ้าคุณจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลจำนวนมากในรายการในเวลาเดียวกัน

ฟอร์มแก้ไขด่วนสำหรับรายการ

Gantt   

แสดงข้อมูลในรายการในแถบที่ติดตามความคืบหน้า มุมมอง Gantt สามารถช่วยคุณจัดการโครงการ คุณสามารถใช้มุมมองนี้ ตัวอย่างเช่น เพื่อดูว่างานใดเหลื่อมกัน และ การแสดงความคืบหน้าโดยรวม เมื่อต้องการใช้มุมมองนี้ รายการของคุณต้องประกอบด้วยคอลัมน์ที่ มีวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด

มุมมอง Gantt

ปฏิทิน   

แสดงรายการของคุณในรูปแบบคล้ายกับผนังปฏิทิน คุณสามารถใช้มุมมองรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนในรูปแบบนี้ มุมมองนี้อาจมีประโยชน์ถ้าคุณต้องการดูข้อมูลในรายการวันเดือนปี เมื่อต้องการใช้มุมมองนี้ รายการของคุณต้องประกอบด้วยคอลัมน์ที่ มีวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสำหรับรายการปฏิทิน

มุมมองปฏิทิน

เข้าถึง   

ใช้ Microsoft Access เพื่อสร้างฟอร์มและรายงานที่ยึดตามรายการ คุณต้องมีการติดตั้ง Microsoft Access

การสร้างมุมมองด้วย Microsoft Access

โปรดบอกเราเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของคุณ

อัปเดตแล้ว 31 ตุลาคม 2016

บทความนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษได้อย่างไร ถ้าใช่ โปรดให้เราทราบที่ด้านล่างของหน้านี้ ถ้าไม่ใช่ค่าเดิมประโยชน์เป็นพิเศษ ให้เราทราบสิ่งที่ถูกทำให้สับสน หรือหายไป เราจะใช้คำติชมของคุณเพื่อตรวจสอบอีกครั้งข้อเท็จจริง เพิ่มข้อมูล และอัปเดบทความนี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×