สร้างมุมมองข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

องค์กรของคุณที่เก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลเช่นข้อมูลจำนวนมาก เมื่อต้องการทำให้ข้อมูลนี้สามารถดำเนินการได้ และสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายสำหรับคุณและทีมของคุณ คุณต้องการสร้างการติดตามหรือรายงานแอปพลิเคชันบนไซต์ Microsoft SharePoint ของทีมของคุณ ตำแหน่งที่คุณเริ่มได้อย่างไร

ด้วยMicrosoft Office SharePoint Designer 2007 คุณสามารถสร้างมุมมองแบบกำหนดเองของข้อมูลแบบสด เรียกว่ามุมมองข้อมูลอย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้มุมมองข้อมูลเพื่อดูข้อมูลจากแหล่งข้อมูล รวมถึงแบบสอบถามฐานข้อมูล เอกสาร XML, Web services รายการ SharePoint และไลบรารี และสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่หลากหลาย

มีสองวิธีในการแทรกมุมมองข้อมูลลงในหน้าของคุณ คุณสามารถสร้างมุมมองข้อมูล ด้วยการลากแหล่งข้อมูลจากโฟลเดอร์รายการหรือไลบรารีแหล่งข้อมูลลงบนหน้าใหม่ หรือที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของคุณ หรือคุณสามารถสร้างมุมมองข้อมูล โดยใช้คำสั่งแทรกมุมมองข้อมูล จากนั้น จึงปรับเปลี่ยนมุมมองอย่างรวดเร็ว ด้วยการแทรกเฉพาะเขตข้อมูลที่คุณต้องการแสดงจากบานหน้าต่างงานรายละเอียดของแหล่งข้อมูล

บทความนี้แนะนำมุมมองข้อมูล นอกจากนี้ บทความนี้แสดงวิธีการสร้างไฟล์ XML อย่างเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูล แล้ว วิธีการสร้างมุมมองข้อมูลโดยยึดตามข้อมูล โดยใช้ก่อนวิธีการลาก แล้วปล่อย แล้วบานหน้าต่างงานรายละเอียดของแหล่งข้อมูล บทความนี้ใช้เพื่อให้คุณสามารถสร้างแหล่งข้อมูลได้อย่างง่ายดาย และทำตามตามไฟล์.xml เป็นแหล่งข้อมูล อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนต่อไปนี้ทำงานกับแหล่งข้อมูลใดนั่นคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลรายการ SharePoint ซึ่งอาจเป็นแหล่งข้อมูลของคุณโดยทั่วไปสำหรับการสร้างมุมมองข้อมูล

สิ่งสำคัญ: บทความนี้อธิบายถึงการสร้างมุมมองข้อมูลในไซต์ SharePoint ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้Windows SharePoint Services 3.0 หน้าที่การใช้งานทั้งหมดไม่อาจจะพร้อมใช้งานถ้าไซต์ของคุณไม่ได้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้Windows SharePoint Services 3.0

ในบทความนี้

มุมมองข้อมูลคืออะไร

สร้างไฟล์.xml เป็นแหล่งข้อมูลตัวอย่าง

สร้างมุมมองข้อมูล ด้วยการลากแหล่งข้อมูลลงบนหน้า

สร้างมุมมองข้อมูล โดยใช้บานหน้าต่างงานรายละเอียดของแหล่งข้อมูล

แนะนำขั้นตอนถัดไป

มุมมองข้อมูลคืออะไร

มุมมองข้อมูลคือ มุมมองแบบกำหนดเอง live ของแหล่งข้อมูลที่ leverages เทคโนโลยีของ Microsoft ASP.NET Office SharePoint Designer 2007 ดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในฟอร์มของ Extensible Markup Language (XML) และแสดงข้อมูล โดยใช้การแปลงภาษาสไตล์ชี Extensible (Xslt) คุณสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองข้อมูล โดยใช้Office SharePoint Designer 2007 มุมมองข้อมูลสามารถแสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล รวมถึงแบบสอบถามฐานข้อมูล เอกสาร XML, Web services รายการ SharePoint และไลบรารี และสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่หลากหลาย คุณยังสามารถสร้างมุมมองข้อมูลที่แสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

มุมมองข้อมูลดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและแสดงข้อมูลนั้นโดยใช้ XSLT

มุมมองข้อมูลแสดงมุมมองแบบสดของข้อมูลที่คุณสามารถกรอง เรียงลำดับ หรือกลุ่ม คุณสามารถเปลี่ยนเค้าโครง นำสไตล์ไปใช้ หรือนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขใน WYSIWYG ทั้งหมด (สิ่งที่คุณเห็นเป็นสิ่งที่คุณได้รับ) สภาพแวดล้อมได้

หลังจากที่คุณแทรกมุมมองข้อมูลลงในหน้าของคุณ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือ WYSIWYG ในOffice SharePoint Designer 2007 ได้ เพื่อเพิ่ม หรือเอาคอลัมน์ออก เปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบฟอนต์ สี เมื่อคุณจัดรูปแบบมุมมองข้อมูล โดยใช้เครื่องมือ WYSIWYG ที่พร้อมใช้งานในOffice SharePoint Designer 2007, Extensible สไตล์ชีภาษา (XSL) จะถูกแทรกลงใน HTML ได้โดยตรง ในขณะจำเป็นต้องแก้ไข XSL โดยตรงในโค้ด view คุณสามารถใช้เครื่องมือการจัดรูปแบบในOffice SharePoint Designer 2007 เพื่อนำไปใช้ XSL อย่างรวดเร็ว และง่ายดายโดย ไม่ทราบ XSL ใด ๆ

ด้านบนของหน้า

สร้างไฟล์.xml เป็นแหล่งข้อมูลตัวอย่าง

Northwind Traders เป็นบริษัทแจกจ่ายอาหาร gourmet ที่เก็บรายการของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ XML รายการผลิตภัณฑ์มีข้อมูลสินค้าคงคลัง ขณะนี้ ขวาสต็อกแทร็กทีมของคุณ ด้วยการพิมพ์รายงานที่กระจายให้กับคนอื่น ๆ คุณแนะนำว่า พวกเขาสร้างมุมมองข้อมูลบนไซต์ของพวกเขาอินทราเน็ตเพื่อให้ทีมทั่วทั้งบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลสต็อกผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว และ ง่ายดาย ไม่จำเป็นสำหรับรายงานรายการสิ่งที่พิมพ์ออกมา

ขั้นตอนต่อไปนี้จำเป็นต้องใช้ไฟล์.xml เป็นแหล่งข้อมูล ถ้าคุณไม่มีไฟล์.xml ในไซต์ SharePoint ของคุณ ก่อนอื่นคุณต้องสร้างรายการผลิตภัณฑ์ Northwind Traders หลังจากที่คุณสร้างรายการ คุณสามารถสร้างมุมมองที่มีข้อมูลมีอยู่ในรายการ โดยใช้มุมมองข้อมูล

สร้าง products.xml

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก เปิดไซต์

 2. ในกล่องโต้ตอบเปิดไซต์ เรียกดู และเลือกไซต์ SharePoint ของคุณ จากนั้น คลิ

 3. ถ้าได้รับพร้อมท์ ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อกับ พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ แล้ว คลิ กตกลง

 4. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก สร้าง

 5. ในกล่องโต้ตอบสร้าง ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ข้อความ

  ไฟล์ข้อความใหม่เปิดขึ้นในเว็บไซต์ของคุณ

 6. คัดลอกบรรทัดของโค้ดต่อไปนี้ โดยเลือกเหล่านั้นแล้ว กด CTRL + C

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <ProductsRoot>
  <Products>
  <ProductID>1</ProductID>
  <ProductName>Chai</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>10 boxes x 20 bags</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>18</UnitPrice>
  <UnitsInStock>39</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>10</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>2</ProductID>
  <ProductName>Chang</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>24 - 12 oz bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>19</UnitPrice>
  <UnitsInStock>17</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>40</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>3</ProductID>
  <ProductName>Aniseed Syrup</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>12 - 550 ml bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>10</UnitPrice>
  <UnitsInStock>13</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>70</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>4</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Cajun Seasoning</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>48 - 6 oz jars</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>22</UnitPrice>
  <UnitsInStock>53</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>5</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Gumbo Mix</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>36 boxes</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>21.35</UnitPrice>
  <UnitsInStock>0</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>1</Discontinued>
  </Products>
  </ProductsRoot>
 7. ในOffice SharePoint Designer 2007 จัดตำแหน่งจุดที่ด้านบนของหน้า นั้นแล้ว กด CTRL + V เพื่อวางโค้ดที่คุณเพิ่งคัดลอกลงในหน้า

 8. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 9. ในบันทึกเป็น กล่องโต้ตอบ ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์products.xml

 10. ในรายการบันทึกเป็นชนิด คลิกXML แล้ว คลิ กบันทึก

ด้านบนของหน้า


สร้างมุมมองข้อมูล ด้วยการลากแหล่งข้อมูลลงบนหน้า

เมื่อคุณลากแหล่งข้อมูลลงบนหน้า ผลลัพธ์เป็นมุมมองเริ่มต้นของข้อมูลที่มีเขตข้อมูลแรกห้าในแหล่งข้อมูลของคุณปรากฏในแต่ละแถวในตารางพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม มุมมองข้อมูลจะสามารถกำหนดเองทั้งหมด หลังจากที่คุณแทรกมุมมองข้อมูล คุณสามารถได้อย่างง่ายดายคอลัมน์เพื่อเพิ่ม หรือเอาคอลัมน์ออกจากมุมมองข้อมูลดีที่สุดตามที่ต้องการของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อปรับเปลี่ยนคอลัมน์ในมุมมองข้อมูล

มุมมองข้อมูลจะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของ Microsoft ASP.NET 2.0 เมื่อต้องการสร้างมุมมองข้อมูล คุณต้องเริ่มต้น ด้วยหน้าแบบ ASP.NET (.aspx ไฟล์) ในตัวอย่างนี้ คุณจะสร้างเพจ ASP.NET จากนั้น สร้างมุมมองข้อมูล ด้วยการลากแหล่งข้อมูลลงบนหน้า

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก สร้าง

 2. ในกล่องโต้ตอบสร้าง ดับเบิลคลิกที่ASPX

  เพจใหม่ที่มีแท็ก FORM จะเปิดขึ้น

  แท็ก FORM ของ ASP.NET

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในรายการโฟลเดอร์ ค้นหาแหล่งข้อมูลของคุณเช่นในตัวอย่างนี้ products.xml — แล้ว ลากไปยังหน้า

  • บนเมนูบานหน้าต่างงาน คลิกไลบรารีแหล่งข้อมูล ในบานหน้าต่างงานไลบรารีแหล่งข้อมูล ค้นหาแหล่งข้อมูลของคุณเช่นในตัวอย่างนี้ products.xml — แล้ว ลากไปยังหน้า

   มุมมองข้อมูลนั้นแสดงบนหน้าของคุณ และเปิดบานหน้าต่างงานรายละเอียดของแหล่งข้อมูล

   สร้างมุมมองข้อมูลโดยลากแหล่งข้อมูลที่แสดงเขตข้อมูลห้าเขตแรก
   เขตข้อมูลทั้งหมดห้าก่อนปรากฏในเค้าโครงตารางพื้นฐาน

ด้านบนของหน้า


สร้างมุมมองข้อมูล โดยใช้บานหน้าต่างงานรายละเอียดของแหล่งข้อมูล

เมื่อคุณสร้างมุมมองข้อมูล โดยใช้บานหน้าต่างงานรายละเอียดของแหล่งข้อมูล คุณขั้นแรกแทรกมุมมองข้อมูลลงในหน้า นอกจากนี้คุณแล้วเลือกแหล่งข้อมูลในไลบรารีแหล่งข้อมูล บานหน้าต่างงานที่จัดการแหล่งข้อมูลที่พร้อมใช้งานสำหรับไซต์ SharePoint หลังจากที่คุณเลือกแหล่งข้อมูลของคุณ บานหน้าต่างงานรายละเอียดของแหล่งข้อมูล เปิดขึ้น ในบานหน้าต่างงานรายละเอียดของแหล่งข้อมูล คุณเลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการแสดง และแทรกลงในมุมมองข้อมูล

มุมมองข้อมูลจะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี ASP.NET 2.0 เมื่อต้องการสร้างมุมมองข้อมูล คุณต้องเริ่มต้น ด้วยหน้าแบบ ASP.NET (.aspx ไฟล์) ในตัวอย่างนี้ คุณจะสร้างเพจ ASP.NET จากนั้น สร้างมุมมองข้อมูล โดยใช้บานหน้าต่างงานรายละเอียดของแหล่งข้อมูล

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก สร้าง

 2. ในกล่องโต้ตอบสร้าง ดับเบิลคลิกที่ASPX

  เพจใหม่ที่มีแท็ก FORM จะเปิดขึ้น

  แท็ก FORM ของ ASP.NET

 3. บนเมนู มุมมองข้อมูล ให้คลิก แทรกมุมมองข้อมูล

  มุมมองข้อมูลว่างนั้นแสดงบนหน้า และเปิดบานหน้าต่างงานไลบรารีแหล่งข้อมูล

  มุมมองข้อมูลว่างเปล่า

  หลังจากที่คุณได้แทรกมุมมองข้อมูล คุณก็พร้อมที่จะเพิ่มข้อมูล

 4. ในบานหน้าต่างงานไลบรารีแหล่งข้อมูล ค้นหาแหล่งข้อมูลของคุณ คลิกที่นั่น แล้ว คลิ กแสดงข้อมูล

  ในตัวอย่าง ภายใต้ไฟล์ XML คลิกproducts.xml แล้ว คลิ กแสดงข้อมูล ถ้าส่วนหัวของไฟล์ XML ถูกยุบ คลิกเครื่องหมายบวก (+) เพื่อขยายออก

 5. ในบานหน้าต่างงานรายละเอียดของแหล่งข้อมูล คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการแทรกในมุมมองข้อมูล

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกหลายเขตข้อมูล กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิก

  ในตัวอย่างในโฟลเดอร์ProductsRoot ภายใต้ผลิตภัณฑ์ คลิกProductName กด แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกUnitsInStock, UnitsOnOrder, ReorderLevel

  เขตข้อมูลที่ถูกเลือกในบานหน้าต่างงานรายละเอียดแหล่งข้อมูล

 6. คลิกแทรกเขตข้อมูลที่เลือกเป็น แล้ว คลิ กมุมมองรายการหลาย แทรกข้อมูลที่เลือกลงในมุมมองข้อมูล

  หมายเหตุ: มุมมองรายการเดียว แสดงระเบียนเดียวในมุมมองข้อมูล มุมมองรายการหลาย แสดงหลายระเบียน ด้วยเขตข้อมูลในคอลัมน์ที่มีหัวเรื่องสำหรับแต่ละคอลัมน์

  เขตข้อมูลที่คุณเลือกในบานหน้าต่างงานรายละเอียดของแหล่งข้อมูล ในตอนนี้ ปรากฏในตาราง

  Products.xml ตามที่ปรากฏในมุมมองข้อมูล

  หลังจากที่คุณสร้างมุมมองข้อมูล คุณสามารถใช้เครื่องมือคอลัมน์เช่นแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ เพื่อปรับเปลี่ยนแบบอักษร จัดแนวข้อความ สี เมื่อคุณนำการจัดรูปแบบใหม่ไปยังจุดข้อมูลในมุมมองข้อมูลของคุณOffice SharePoint Designer 2007 นำการจัดรูปแบบข้อมูลในระดับเดียวกันใน XML ทั้งหมด ด้วยการปรับเปลี่ยนสไตล์ชี XSLT ที่แนบมาลงในหน้า ตัวอย่างเช่น ในภาพประกอบก่อนหน้า ถ้าคุณเลือกChai จากนั้น คลิกตัวหนา บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบOffice SharePoint Designer 2007 ใช้การจัดรูปแบบเดียวกันกับเนื้อหาที่ปรากฏในเขตข้อมูล ProductName ทั้งหมด

  มีการใช้การจัดรูปแบบตัวหนาในข้อมูลทั้งมูลในเขตข้อมูล ProductName

ด้านบนของหน้า


ขั้นตอนถัดไปที่แนะนำ

มุมมองข้อมูลเป็นมุมมองที่มีประสิทธิภาพ กำหนดเองได้อย่างเต็มรูปแบบของข้อมูลแบบสด หลังจากที่คุณได้เรียนรู้วิธีการสร้างมุมมองข้อมูล คุณอาจต้องการเรียนรู้วิธีการ:

 • กรองข้อมูลในมุมมองข้อมูล    คุณสามารถกรองข้อมูลในมุมมองข้อมูลอย่างง่ายดาย สำหรับข้อมูล ดูที่กรองข้อมูลในมุมมองข้อมูล

 • เรียงลำดับ และจัดกลุ่มข้อมูลในมุมมองข้อมูล     คุณสามารถเรียงลำดับ หรือการจัดกลุ่มข้อมูลในมุมมองข้อมูลอย่างรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเรียงลำดับ และจัดกลุ่มข้อมูลในมุมมองข้อมูล

 • นำไปใช้ไปยังมุมมองข้อมูลการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข    คุณสามารถนำการจัดรูปแบบไปยังมุมมองข้อมูลเมื่อข้อมูลในมุมมองข้อมูลตรงกับเงื่อนไขบางอย่าง สำหรับข้อมูล ดูที่นำไปใช้ไปยังมุมมองข้อมูลการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 • สร้างสูตรคอลัมน์ในมุมมองข้อมูล     คุณสามารถสร้างคอลัมน์จากการคำนวณที่แสดงผลลัพธ์ของการคำนวณของคอลัมน์อื่นในมุมมองข้อมูล เพียงเช่นเดียวกับสเปรดชีต ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคูณราคาต่อหน่วยตามจำนวนจำนวนในสต็อก และแสดงค่าผลรวมของรายการในคอลัมน์แยกต่างหาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างสูตรคอลัมน์ในมุมมองข้อมูล

 • ปรับเปลี่ยนคอลัมน์ในมุมมองข้อมูล    คุณสามารถได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดายเพิ่ม เอาออก หรือจัดเรียงคอลัมน์ในมุมมองข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การปรับเปลี่ยนคอลัมน์ในมุมมองข้อมูล

 • แสดงข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลในมุมมองข้อมูลเดียว     คุณสามารถเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่าง น้อยสอง และแสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเหล่านั้นในมุมมองข้อมูลเดียว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูลการแสดงจากหลายแหล่งข้อมูลในมุมมองข้อมูลเดียว

 • แสดงตัวอย่างข้อมูลในมุมมองข้อมูล     คุณสามารถแสดงข้อมูลตัวอย่างได้อย่างง่ายดายในมุมมองข้อมูล

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×