สร้างฟอร์มโดยใช้เครื่องมือหลายรายการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟอร์มหลายรายการ หรือที่เรียกอีกอย่างว่า ฟอร์มต่อเนื่อง ช่วยให้คุณสามารถแสดงข้อมูลจากระเบียนได้ทีละหลายระเบียน ข้อมูลจะถูกจัดเรียงเป็นแถวและคอลัมน์ (เหมือนกับแผ่นข้อมูล) และจะแสดงระเบียนได้ทีละหลายระเบียน แต่เนื่องจากเป็นฟอร์ม จึงมีตัวเลือกการกำหนดเองได้มากกว่าแผ่นข้อมูล โดยคุณสามารถเพิ่มคุณลักษณะต่างๆ เช่น องค์ประกอบด้านกราฟิก ปุ่ม และตัวควบคุมอื่นๆ ลงไปได้

หมายเหตุ: หน้าที่การใช้งานที่อธิบายไว้ในบทความนี้ไม่นำไปใช้กับ "แอป Access" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับแอป Access โปรดดู <การแทรกการลิงก์ไปยังหัวข้อของพื้นที่ที่สำรองไว้ >

.

วิธีสร้างฟอร์มหลายรายการ

  1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกตารางหรือแบบสอบถามที่มีข้อมูลที่คุณต้องการดูบนฟอร์ม

  2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ฟอร์ม คลิก หลายรายการ ถ้า หลายรายการ ใช้งานไม่ได้ ให้คลิก ฟอร์มเพิ่มเติม แล้วคลิก หลายรายการ

    Access จะสร้างฟอร์มและแสดงฟอร์มนั้นในมุมมองเค้าโครง ในมุมมองเค้าโครง คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบของฟอร์มขณะที่ฟอร์มแสดงข้อมูลอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับขนาดของกล่องข้อความให้พอดีกับข้อมูลได้

  3. เมื่อต้องการเริ่มต้นการใช้ฟอร์ม ให้สลับไปที่มุมมองฟอร์ม ดังนี้

    • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม มุมมอง ให้คลิก มุมมอง แล้วคลิก มุมมองฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×