สร้างฟอร์มโดยใช้เครื่องมือฟอร์มเปล่า

Access มีเครื่องมือในการสร้างฟอร์มหลายแบบบนแท็บ สร้าง ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อสร้างฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว ถ้าเครื่องมือเหล่านี้ไม่เหมาะกับความต้องการของคุณ คุณสามารถใช้เครื่องมือฟอร์มเปล่าแทน ตามที่ชื่อะบุไว้ เครื่องมือนี้จะเปิดฟอร์มเปล่าฟอร์มใหม่ ซึ่งคุณสามารถกำหนดและจัดรูปแบบตามที่คุณต้องการ ซึ่งอาจเป็นวิธีที่รวดเร็วมากในการสร้างฟอร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าคุณวางแผนที่จะใส่เฉพาะบางเขตข้อมูลในฟอร์ม

สร้างฟอร์มเปล่า

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ฟอร์ม ให้คลิก ฟอร์มเปล่า

  Access จะเปิดฟอร์มเปล่าในมุมมองเค้าโครง และจะแสดงบานหน้าต่างงาน รายการเขตข้อมูล

  บานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล

 2. ในบานหน้าต่างงาน รายการเขตข้อมูล ให้ขยายตารางที่มีเขตข้อมูลที่คุณต้องการให้เห็นบนฟอร์ม ถ้าไม่มีตารางแสดงขึ้นมา ให้คลิกลิงก์ แสดงตารางทั้งหมด ในบานหน้าต่างงาน รายการเขตข้อมูล

 3. เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์ม ให้ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลหรือลากเขตข้อมูลนั้นไปไว้บนฟอร์ม เมื่อต้องการเพิ่มหลายเขตข้อมูลในครั้งเดียว ให้กดแป้น CTRL ค้างไว้ คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วลากเขตข้อมูลเหล่านั้นไปไว้บนฟอร์ม

  หมายเหตุ: ลำดับของตารางต่างๆ ในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้เลือกส่วนใดของฟอร์มไว้ ถ้าคุณไม่สามารถเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มได้ ให้ลองเลือกส่วนอื่นของฟอร์ม แล้วลองเพิ่มเขตข้อมูลอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ให้ดูบทความ เพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงาน

 4. บนแท็บ รูปแบบ ให้ใช้เครื่องมือในกลุ่ม ตัวควบคุม เพื่อเพิ่มโลโก้ ชื่อเรื่อง เลขหน้า หรือวันที่และเวลาลงในฟอร์ม

 5. ถ้าคุณต้องการเพิ่มความหลากหลายของตัวควบคุมบนฟอร์ม ให้สลับไปยังมุมมองออกแบบโดยการคลิกขวาที่ฟอร์ม แล้วคลิก มุมมองออกแบบ รูปปุ่ม คุณสามารถใช้เครื่องมือในกลุ่ม ตัวควบคุม บนแท็บ ออกแบบ ได้

  เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุม ให้คลิกเครื่องมือสำหรับตัวควบคุมที่คุณต้องการ แล้วคลิกบนฟอร์มที่คุณต้องการวางตัวควบคุม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×