สร้างฟอร์มโดยใช้ตัวช่วยสร้างฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Access มีหลายเครื่องมือบนแท็บ สร้าง ที่ช่วยให้คุณสร้างฟอร์มได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่คลิกเดียวในแต่ละเครื่องมือ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการมีตัวเลือกมากขึ้นเกี่ยวกับเขตข้อมูลที่จะปรากฏอยู่บนฟอร์ม คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างแทนได้ ตัวช่วยสร้างนี้ยังให้คุณกำหนดวิธีจัดกลุ่มและเรียงลำดับข้อมูลได้ด้วย และคุณสามารถใช้เขตข้อมูลจากตารางหรือคิวรีได้มากกว่าหนึ่งตารางหรือมากกว่าหนึ่งคิวรี (ถ้าคุณได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางและคิวรีไว้ล่วงหน้าแล้ว)

หมายเหตุ: บทความนี้ใช้ไม่ได้กับ Access Web App ซึ่งเป็นชนิดฐานข้อมูลที่คุณออกแบบด้วย Access และประกาศแบบออนไลน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างแอป Access

วิธีเปิดตัวช่วยสร้างฟอร์ม

  1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ฟอร์ม ให้คลิก ฟอร์มเพิ่มเติม แล้วคลิก ตัวช่วยสร้างฟอร์ม

  2. ให้ทำตามคำแนะนำในหน้าต่างๆ ของตัวช่วยสร้างฟอร์ม

    หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการรวมเขตข้อมูลจากหลายตารางและจากหลายคิวรีลงในฟอร์ม อย่าคลิก ถัดไป หรือ เสร็จสิ้น หลังจากที่คุณเลือกเขตข้อมูลจากตารางแรกหรือคิวรีแรกในหน้าแรกของตัวช่วยสร้างฟอร์ม แต่ให้ทำซ้ำขั้นตอนเลือกตารางหรือคิวรี แล้วคลิกเขตข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่คุณต้องการรวมลงในฟอร์มนั้น แล้วคลิก ถัดไป หรือ เสร็จสิ้น เพื่อทำต่อไป

  3. ที่หน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก เสร็จสิ้น

ตัวช่วยสร้างฟอร์มสามารถสร้างผลลัพธ์ที่หลากหลายโดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณได้เลือก ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างนี้หลายๆ ครั้ง โดยทดลองใช้ตัวเลือกที่แตกต่างกันในแต่ละครั้ง จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×