ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

สร้างฟอร์มโดยใช้ตัวช่วยสร้างฟอร์ม

Access มีหลายเครื่องมือบนแท็บ สร้าง ที่ช่วยให้คุณสร้างฟอร์มได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่คลิกเดียวในแต่ละเครื่องมือ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการมีตัวเลือกมากขึ้นเกี่ยวกับเขตข้อมูลที่จะปรากฏอยู่บนฟอร์ม คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างแทนได้ ตัวช่วยสร้างนี้ยังให้คุณกำหนดวิธีจัดกลุ่มและเรียงลำดับข้อมูลได้ด้วย และคุณสามารถใช้เขตข้อมูลจากตารางหรือคิวรีได้มากกว่าหนึ่งตารางหรือมากกว่าหนึ่งคิวรี (ถ้าคุณได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางและคิวรีไว้ล่วงหน้าแล้ว)

เริ่มต้นตัวช่วยสร้างฟอร์ม

  1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม แบบฟอร์ม ให้คลิก ตัวช่วยสร้างแบบฟอร์ม

  2. ให้ทำตามคำแนะนำในหน้าต่างๆ ของตัวช่วยสร้างฟอร์ม

    หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการรวมเขตข้อมูลจากหลายตารางและจากหลายคิวรีลงในฟอร์ม อย่าคลิก ถัดไป หรือ เสร็จสิ้น หลังจากที่คุณเลือกเขตข้อมูลจากตารางแรกหรือคิวรีแรกในหน้าแรกของตัวช่วยสร้างฟอร์ม แต่ให้ทำซ้ำขั้นตอนเลือกตารางหรือคิวรี แล้วคลิกเขตข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่คุณต้องการรวมลงในฟอร์มนั้น แล้วคลิก ถัดไป หรือ เสร็จสิ้น เพื่อทำต่อไป

  3. ที่หน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก เสร็จสิ้น

ตัวช่วยสร้างฟอร์มสามารถสร้างผลลัพธ์ที่หลากหลายโดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณได้เลือก ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างนี้หลายๆ ครั้ง โดยทดลองใช้ตัวเลือกที่แตกต่างกันในแต่ละครั้ง จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างความสัมพันธ์ ให้ดูบทความ สร้าง แก้ไข หรือลบความสัมพันธ์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×