สร้างฟอร์มและรายงาน Access จากรายการ SharePoint

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถสร้างฟอร์มและรายงานจากรายการ SharePoint และใช้เป็นมุมมอง ผู้ใช้ของไซต์ SharePoint ที่มีการติดตั้ง Access 2007 สามารถเปิดฟอร์มและรายงานเหล่านี้ โดยใช้เมนูมุมมอง ของรายการ SharePoint คุณสามารถทำให้การเข้าถึงดูมุมมองเริ่มต้นสำหรับรายการ

มุมมองที่คุณสร้างขึ้น โดยใช้Access 2007 จะเก็บไว้ในไฟล์ฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์Windows SharePoint Services เมื่อคุณเปิดมุมมองที่มีการเข้าถึงของรายการ SharePoint เริ่มต้น Access และจะแสดงฟอร์มหรือรายงาน เนื่องจากฐานข้อมูลเก็บไว้บนไซต์ SharePoint สามารถเปิดมุมมองผู้ใช้อื่นของไซต์ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบตำแหน่งที่ตั้ง บนไซต์ SharePoint ของไฟล์ฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยมุมมอง Access เพื่อที่จะใช้มุมมอง นอกจากนี้ ผู้ใช้ไม่ได้แม้จำเป็นต้องทราบวิธีการเริ่มต้น Access — นี้ถูกจัดการโดยอัตโนมัติ โดยไซต์ SharePoint

หมายเหตุ: ผู้ใช้จำเป็นต้องAccess 2007 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของบุคคล นั้นเพื่อสร้าง ใช้ หรือปรับเปลี่ยนมุมมอง Access บนไซต์ SharePoint

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างมุมมองที่มีการเข้าถึงของรายการ SharePoint

ทำให้การเข้าถึงดูมุมมองเริ่มต้นสำหรับรายการ SharePoint

ใช้มุมมองที่มีการเข้าถึงของรายการ SharePoint

ปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีการเข้าถึงของรายการ SharePoint

สร้างมุมมองที่มีการเข้าถึงของรายการ SharePoint

เมื่อคุณสร้างมุมมองที่มีการเข้าถึงของรายการ SharePoint, Access เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ใน Access คุณสามารถสร้างมุมมองของคุณบนต้นแบบฟอร์มและรายงานที่หลากหลาย แล้วคุณสามารถปรับแต่งมุมมองของคุณ โดยการประกาศมุมมองของคุณบนไซต์ SharePoint คุณสามารถได้อย่างง่ายดายทำให้พร้อมใช้งานกับผู้ใช้อื่น

หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างมุมมองของรายการ SharePoint คุณจำเป็นต้องWindows SharePoint Services สิทธิ์จัดการรายการ ซึ่ง ตามค่าเริ่มต้น รวมอยู่ในระดับสิทธิ์ออกแบบ

ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อสร้างมุมมองที่มีการเข้าถึงของรายการ SharePoint ที่คุณกำลังดูในเบราว์เซอร์ของคุณ

 1. บนไซต์ SharePoint บนการเมนูมุมมอง เมนูแบบดึงลง คลิกสร้างมุมมอง

 2. บนหน้าสร้างมุมมอง คลิกมุมมอง Access

  Access เริ่มต้น และพร้อมท์ให้คุณสามารถบันทึกสำเนาของฐานข้อมูลที่จะประกอบด้วยมุมมองใหม่ของคุณ

 3. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นสำเนาภายในเครื่อง เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณที่คุณต้อง การบันทึกสำเนา พิมพ์ชื่อสำหรับสำเนาภายในเครื่องในกล่องชื่อไฟล์ แล้ว คลิกบันทึก

  Access จะบันทึก และเปิดสำเนาภายในเครื่อง แล้ว กล่องโต้ตอบสร้างมุมมอง Access ปรากฏขึ้น

 4. ในกล่องโต้ตอบสร้างมุมมอง Access ดับเบิลคลิกที่ชนิดของมุมมองที่คุณต้องการสร้าง

  Access สร้างมุมมองใหม่ของคุณ และเปิดขึ้นในมุมมองเค้าโครง

 5. คุณสามารถปรับแต่งมุมมองใหม่ของคุณในมุมมองเค้าโครง หรือคุณสามารถสลับไปยังมุมมองออกแบบ

  ในมุมมองเค้าโครง ที่คุณสามารถปรับขนาด และจัดเรียงตัวควบคุมในมุมมองของคุณ (เช่นเขตข้อมูลและป้ายชื่อ), แต่คุณไม่สามารถเพิ่มตัวควบคุมเพิ่มเติมไปยังมุมมองของคุณ มุมมองเค้าโครงแสดงตัวอย่างของข้อมูลที่ทำให้ง่ายต่อการดูวิธีการเปลี่ยนแปลงของคุณจะปรากฏในมุมมองเสร็จสมบูรณ์

  ในออกแบบ มุมมองที่คุณสามารถปรับขนาด และจัดเรียงตัวควบคุม และสามารถเพิ่มตัวควบคุมเพิ่มเติมไปยังมุมมองของคุณ อย่างไรก็ตาม มุมมองออกแบบไม่มีตัวอย่างของข้อมูล

  คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองออกแบบและมุมมองเค้าโครงมากเท่ากับที่คุณต้องการ ถ้าคุณใช้มุมมองออกแบบ การเพิ่มตัวควบคุมลงในมุมมองของคุณคุณสามารถสลับไปยังมุมมองเค้าโครง และจัดเรียงตัวควบคุมเหล่านั้นในมุมมองในขณะที่แสดงตัวอย่างข้อมูลจาก นั้น

 6. หลังจากที่คุณทำการกำหนดเองของคุณ บนแถบข้อความ คลิกประกาศไปยังไซต์ SharePoint

  แถบเครื่องมือ

  กล่องโต้ตอบประกาศไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ ปรากฏขึ้น

  ถ้าไม่ปรากฏบนแถบข้อความ แสดง โดยเลือกทำต่อไปนี้:

  • บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก แถบข้อความ

 7. ตามค่าเริ่มต้น Access จะบันทึกมุมมองในไฟล์ฐานข้อมูลที่อยู่ในไลบรารีเอกสารที่ใช้ร่วมกันบนไซต์ SharePoint นั่นคือไซต์นี้ประกอบด้วยรายการที่คุณสร้างมุมมองที่ ในกรณีส่วนใหญ่ นี้อาจเป็นสิ่งที่คุณต้อง แต่คุณสามารถเปลี่ยนไลบรารีเอกสารที่เก็บฐานข้อมูล ด้วยการเลือกไลบรารีอื่นในการบันทึกใน กล่องในกล่องโต้ตอบประกาศไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถทำสิ่งนี้เพื่อเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมผู้ที่สามารถเข้าถึงมุมมองและว่าผู้ใช้สามารถเปิดมุมมอง ในโหมดอ่านอย่างเดียว หรือ ในโหมดแก้ไข ไซต์ SharePoint ยังอาจมีไลบรารีที่ระบุตั้งค่าสำหรับการเผยแพร่มุมมอง Access กิวเมนต์ซึ่ง คุณอาจต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกใน เพื่อเลือกไลบรารีถูกต้อง

  ผู้ดูแลไซต์ SharePoint ที่สามารถช่วยให้คุณเลือกไลบรารีถูกต้อง

 8. Access ให้ชื่อสำหรับฐานข้อมูลในกล่องชื่อไฟล์ ในกล่องโต้ตอบประกาศไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ ชื่อนี้ตรงกับชื่อของฐานข้อมูลที่คุณบันทึกเป็นสำเนาภายในเครื่อง คุณสามารถเปลี่ยนชื่อถ้าคุณต้อง แต่ในกรณีส่วนใหญ่ คุณควรยอมรับชื่อแนะนำซึ่งนี้จะทำให้ง่ายต่อการโปรดจำไว้ว่า ฐานข้อมูลภายในเครื่องที่สอดคล้องกับฐานข้อมูลที่คุณประกาศบนไซต์ SharePoint ได้

 9. คลิกประกาศ การบันทึกฐานข้อมูลไปยังไซต์ SharePoint

ด้านบนของหน้า

ทำให้การเข้าถึงดูมุมมองเริ่มต้นสำหรับรายการ SharePoint

เมื่อคุณทำการเข้าถึงดูมุมมองเริ่มต้นสำหรับรายการ SharePoint มุมมอง Access เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เปิดรายการ ถ้าผู้ใช้เหล่านั้นมี Access ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของตน

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณทำให้มุมมองที่มีการเข้าถึง มุมมองเริ่มต้น รายการผู้เยี่ยมชมที่ไม่มี Access ติดตั้ง 2007 จะไม่สามารถใช้รายการ

 1. กับรายการ SharePoint เปิด บนเมนูการตั้งค่า คลิกการตั้งค่ารายการ

 2. บนหน้าการตั้งค่ารายการ ภายใต้มุมมอง คลิกชื่อของมุมมอง Access ที่คุณต้องการเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้น

 3. บนหน้าแก้ไขมุมมอง เลือกทำให้มุมมองเริ่มต้น จากนั้น คลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

ใช้มุมมองที่มีการเข้าถึงของรายการ SharePoint

เมื่อต้องการใช้มุมมองที่มีการเข้าถึงของรายการ SharePoint คุณเลือกมุมมอง Access จากเมนูมุมมอง ของรายการ

 • ในการดู เมนู เมนูแบบดึงลง คลิกชื่อของมุมมอง Access Access เริ่มต้น และจากนั้น แสดงมุมมองในโหมดอ่านอย่างเดียว

  ในโหมดอ่านอย่างเดียว คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในมุมมอง และพิมพ์มุมมอง แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการออกแบบมุมมอง ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนมุมมองออกแบบ ดูในส่วนถัดไปของบทความนี้ปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีการเข้าถึงของรายการ SharePoint

ด้านบนของหน้า

ปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีการเข้าถึงของรายการ SharePoint

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนการออกแบบของมุมมอง Access คุณบันทึกสำเนาของฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยมุมมอง Access และทำการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถใช้สำเนาภายในเครื่องของมุมมอง หรือ ถ้าคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสมบนไซต์ SharePoint คุณสามารถประกาศมุมมองใหม่

หมายเหตุ: คุณสามารถปรับเปลี่ยนสำเนาของมุมมองที่มีการเข้าถึงได้โดยไม่คำนึงถึงระดับสิทธิ์Windows SharePoint Services ของคุณ อย่างไรก็ตาม การประกาศมุมมองของคุณมีการปรับเปลี่ยนไปยังไซต์ SharePoint คุณจำเป็นWindows SharePoint Services สิทธิ์จัดการรายการ ซึ่ง ตามค่าเริ่มต้น รวมอยู่ในระดับสิทธิ์ออกแบบ ถ้าคุณสร้างมุมมอง Access คุณควรมีสิทธิ์จัดการรายการ ถ้าคุณไม่แน่ใจ ติดต่อผู้ดูแลไซต์ SharePoint ของคุณเพื่อตรวจสอบว่า คุณมีสิทธิ์ที่คุณต้องการ

 1. ด้วยการเข้าถึงมุมมองเปิด บนแถบข้อความ คลิกบันทึกเป็น

  ปุ่มบันทึกเป็นที่อยู่บนแท็บข้อความ

  หมายเหตุ: ถ้าไม่ปรากฏบนแถบข้อความ แสดง โดยเลือกทำต่อไปนี้:

  • บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก แถบข้อความ

 2. คลิกใช่ เมื่อ Access พร้อมท์ให้คุณสามารถปิดมุมมองและวัตถุอื่น ๆ ที่เปิดอยู่

  กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะปรากฏขึ้น

 3. ในกล่องบันทึกใน ระบุตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้อง การบันทึกสำเนาภายในเครื่อง พิมพ์ชื่อสำหรับสำเนาภายในเครื่องในกล่องชื่อไฟล์ แล้ว คลิกบันทึก

  เข้าถึงบันทึกสำเนาของฐานข้อมูล แล้ว เปิดขึ้น

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงของมุมมองโดยไม่ต้องการเพิ่มตัวควบคุมใหม่ ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาที่มุมมอง แล้ว คลิ กมุมมองเค้าโครง บนเมนูทางลัด

   ในมุมมองเค้าโครง ที่คุณสามารถปรับขนาด และจัดเรียงตัวควบคุมในมุมมองของคุณ (เช่นเขตข้อมูลและป้ายชื่อ), แต่คุณไม่สามารถเพิ่มตัวควบคุมเพิ่มเติมไปยังมุมมองของคุณ มุมมองเค้าโครงแสดงตัวอย่างของข้อมูลที่ทำให้ง่ายต่อการดูวิธีการเปลี่ยนแปลงของคุณจะปรากฏในมุมมองเสร็จสมบูรณ์

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเอาตัวควบคุมในมุมมอง (เช่นป้ายชื่อหรือเขตข้อมูล), ในบานหน้าต่างนำทาง กขวามุมมอง นั้นแล้ว คลิกมุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

   ในออกแบบ มุมมองที่คุณสามารถปรับขนาด และจัดเรียงตัวควบคุม และสามารถเพิ่มตัวควบคุมเพิ่มเติมไปยังมุมมองของคุณ อย่างไรก็ตาม มุมมองออกแบบไม่มีตัวอย่างของข้อมูล

   หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกที่จะแก้ไขมุมมองในมุมมองออกแบบ และคุณวางแผนที่จะเผยแพร่มุมมองที่ปรับปรุงไปยังไซต์ SharePoint เพิ่มเขตข้อมูลใด ๆ ไปยังมุมมองที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการ SharePoint

 5. คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองออกแบบและมุมมองเค้าโครงมากเท่ากับที่คุณต้องการ ถ้าคุณใช้มุมมองออกแบบ การเพิ่มตัวควบคุมลงในมุมมองของคุณคุณสามารถสลับไปยังมุมมองเค้าโครง และจัดเรียงตัวควบคุมเหล่านั้นในมุมมองในขณะที่แสดงตัวอย่างข้อมูลจาก นั้น

มุมมอง Access ที่มีการปรับเปลี่ยนประกาศไปยังไซต์ SharePoint

หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการปรับเปลี่ยนมุมมอง ถ้าคุณมีสิทธิ์จัดการรายการบนไซต์ SharePoint คุณสามารถประกาศมุมมองที่มีการปรับเปลี่ยน โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้

เมื่อต้องการขอรับสิทธิ์จัดการรายการ ติดต่อผู้ดูแลระบบของไซต์ SharePoint ของคุณ

 1. บันทึกมุมมองในสำเนาของฐานข้อมูล

 2. บนแถบข้อความ คลิกประกาศไปยังไซต์ SharePoint

  แถบเครื่องมือ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์จัดการรายการแถบข้อความ ไม่แสดงปุ่มประกาศไปยังไซต์ SharePoint ถ้าไม่ปรากฏบนแถบข้อความ แสดง โดยเลือกทำต่อไปนี้:

  • บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก แถบข้อความ

 3. ในกล่องโต้ตอบประกาศไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ คลิกประกาศ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×