สร้างฟอร์มและรายงาน Access จากรายการ SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถสร้างฟอร์มและรายงานจากรายการ SharePoint และใช้เป็นมุมมอง ผู้ใช้ของไซต์ SharePoint ที่มีการติดตั้ง Access 2007 สามารถเปิดฟอร์มและรายงานเหล่านี้ โดยใช้เมนูมุมมอง ของรายการ SharePoint คุณสามารถทำให้การเข้าถึงดูมุมมองเริ่มต้นสำหรับรายการ

มุมมองที่คุณสร้างขึ้น โดยใช้Access 2007 เก็บอยู่ในไฟล์ฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์Windows SharePoint Services เมื่อคุณเปิดมุมมองที่มีการเข้าถึงของรายการ SharePoint เริ่มต้น Access และจะแสดงฟอร์มหรือรายงาน เนื่องจากฐานข้อมูลเก็บอยู่บนไซต์ SharePoint คุณสามารถเปิดมุมมองผู้ใช้อื่นของไซต์ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบตำแหน่งที่ตั้ง บนไซต์ SharePoint ของไฟล์ฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยมุมมอง Access เพื่อที่จะใช้มุมมอง นอกจากนี้ ผู้ใช้ไม่แม้แต่ต้องการทราบวิธีการเริ่มต้น Access เช่นนี้ถูกจัดการโดยอัตโนมัติ โดยไซต์ SharePoint

หมายเหตุ: ผู้ใช้จำเป็นต้องAccess 2007 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของบุคคล นั้นเพื่อสร้าง ใช้ หรือปรับเปลี่ยนมุมมอง Access บนไซต์ SharePoint

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างมุมมอง Access ของรายการ SharePoint

ทำให้การเข้าถึงดูมุมมองเริ่มต้นสำหรับรายการ SharePoint

ใช้มุมมองที่มีการเข้าถึงของรายการ SharePoint

ปรับเปลี่ยนมุมมอง Access ของรายการ SharePoint

สร้างมุมมองที่มีการเข้าถึงของรายการ SharePoint

เมื่อคุณสร้างมุมมอง Access ของรายการ SharePoint, Access เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ใน Access คุณสามารถยึดตามมุมมองของคุณบนหลากหลายแม่แบบฟอร์มและรายงาน จากนั้นคุณสามารถปรับแต่งมุมมองของคุณ ประกาศมุมมองของคุณบนไซต์ SharePoint คุณสามารถได้อย่างง่ายดายทำด้วยการใช้งานแก่ผู้ใช้อื่น

หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างมุมมองของรายการ SharePoint คุณจำเป็นต้องWindows SharePoint Services สิทธิ์จัดการรายการ ซึ่ง ตามค่าเริ่มต้น รวมอยู่ในระดับสิทธิ์ออกแบบ

ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อสร้างมุมมอง Access ของรายการ SharePoint ที่คุณกำลังดูในเบราว์เซอร์ของคุณ

 1. บนไซต์ SharePoint บนการเมนูมุมมอง เมนูแบบดึงลง คลิกสร้างมุมมอง

 2. บนหน้าสร้างมุมมอง คลิกมุมมอง Access

  Access เริ่มต้น และพร้อมท์ให้คุณสามารถบันทึกสำเนาของฐานข้อมูลที่จะประกอบด้วยมุมมองใหม่ของคุณ

 3. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นสำเนา เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณที่คุณต้องการบันทึกสำเนา พิมพ์ชื่อสำหรับสำเนาในกล่องชื่อไฟล์ และจากนั้น คลิกบันทึก

  Access จะบันทึก และเปิดสำเนาภายในเครื่อง แล้ว กล่องโต้ตอบสร้างมุมมอง Access ปรากฏขึ้น

 4. ในกล่องโต้ตอบสร้างมุมมอง Access ดับเบิลคลิกที่ชนิดของมุมมองที่คุณต้องการสร้าง

  Access สร้างมุมมองของคุณใหม่ และเปิดขึ้นในมุมมองเค้าโครง

 5. คุณสามารถกำหนดมุมมองใหม่ในมุมมองเค้าโครง หรือคุณสามารถสลับไปยังมุมมองออกแบบ

  ในมุมมองเค้าโครง ที่คุณสามารถปรับขนาด และจัดเรียงตัวควบคุมในมุมมองของคุณ (เช่นเขตข้อมูลและป้ายชื่อ), แต่คุณไม่สามารถเพิ่มตัวควบคุมเพิ่มเติมไปยังมุมมองของคุณ มุมมองเค้าโครงแสดงตัวอย่างของข้อมูลที่ทำให้เห็นวิธีการเปลี่ยนแปลงของคุณจะปรากฏในมุมมองเสร็จสมบูรณ์ได้ง่ายขึ้น

  ในออกแบบ มุมมองที่คุณสามารถปรับขนาด และจัดเรียงตัวควบคุม และสามารถเพิ่มตัวควบคุมเพิ่มเติมไปยังมุมมองของคุณ อย่างไรก็ตาม มุมมองออกแบบไม่มีตัวอย่างของข้อมูล

  คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองออกแบบและมุมมองเค้าโครงมากเท่ากับที่คุณต้องการ ถ้าคุณใช้มุมมองออกแบบ เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมลงในมุมมองของคุณคุณสามารถสลับไปยังมุมมองเค้าโครง และจัดเรียงตัวควบคุมเหล่านั้นในมุมมองในขณะที่แสดงตัวอย่างข้อมูล นั้น

 6. หลังจากที่คุณทำการกำหนดเองของคุณ บนแถบข้อความ คลิกประกาศไปยังไซต์ SharePoint

  แถบเครื่องมือ

  กล่องโต้ตอบประกาศไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ ปรากฏขึ้น

  ถ้าปรากฏบนแถบข้อความ แสดงแท็บนั้น โดยเลือกทำอย่างใดต่อไปนี้:

  • บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก แถบข้อความ

 7. ตามค่าเริ่มต้น Access จะบันทึกมุมมองในไฟล์ฐานข้อมูลอยู่ในไลบรารีเอกสารที่ใช้ร่วมกันบนไซต์ SharePoint ทั้งไซต์นี้ประกอบด้วยรายการที่คุณสร้างมุมมองที่ ในกรณีส่วนใหญ่ นี้อาจเป็นสิ่งที่คุณต้อง แต่คุณสามารถเปลี่ยนไลบรารีเอกสารที่เก็บฐานข้อมูล ด้วยการเลือกไลบรารีอื่นในการบันทึกใน กล่องในกล่องโต้ตอบประกาศไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถทำสิ่งนี้เพื่อเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมผู้ที่สามารถเข้าถึงมุมมองและว่าผู้ใช้สามารถเปิดมุมมอง ในโหมดอ่านอย่างเดียว หรือ ในโหมดแก้ไข ไซต์ SharePoint อาจมีไลบรารีที่ระบุตั้งค่าสำหรับการเผยแพร่มุมมอง Access กิวเมนต์ซึ่ง คุณอาจต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกใน เพื่อเลือกไลบรารีถูกต้อง

  ผู้ดูแลไซต์ SharePoint ที่สามารถช่วยให้คุณเลือกไลบรารีถูกต้อง

 8. Access ให้ชื่อสำหรับฐานข้อมูลในกล่องชื่อไฟล์ ในกล่องโต้ตอบประกาศไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ ชื่อนี้ตรงกับชื่อของฐานข้อมูลที่คุณบันทึกเป็นสำเนาภายในเครื่อง คุณสามารถเปลี่ยนชื่อถ้าคุณต้อง แต่ในกรณีส่วนใหญ่ คุณควรยอมรับชื่อแนะนำซึ่งนี้จะให้ได้ง่ายขึ้นโปรดจำไว้ว่า ฐานข้อมูลภายในเครื่องที่สอดคล้องกับฐานข้อมูลที่คุณประกาศบนไซต์ SharePoint ได้

 9. คลิกประกาศ การบันทึกฐานข้อมูลไปยังไซต์ SharePoint

ด้านบนของเพจ

ทำให้เข้าถึงดูมุมมองเริ่มต้นสำหรับรายการ SharePoint

เมื่อคุณทำ Access ดูมุมมองเริ่มต้นสำหรับรายการ SharePoint มุมมอง Access เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เปิดรายการ ถ้าผู้ใช้เหล่านั้นมี Access ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของพวกเขา

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณทำมุมมอง Access มุมมองเริ่มต้น รายการผู้เยี่ยมชมที่ไม่มี Access ติดตั้ง 2007 จะไม่สามารถใช้รายการ

 1. กับรายการ SharePoint เปิด บนเมนูการตั้งค่า คลิกการตั้งค่าของรายการ

 2. บนหน้าการตั้งค่าของรายการ ภายใต้มุมมอง คลิกที่ชื่อของมุมมอง Access ที่คุณต้องการเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้น

 3. บนหน้าแก้ไขมุมมอง เลือกทำให้มุมมองเริ่มต้น จากนั้น คลิกตกลง

ด้านบนของเพจ

ใช้มุมมอง Access ของรายการ SharePoint

เมื่อต้องการใช้มุมมองที่มีการเข้าถึงของรายการ SharePoint คุณเลือกมุมมอง Access จากเมนูมุมมอง ของรายการ

 • ในการเมนูมุมมอง เมนูแบบดึงลง คลิกชื่อของมุมมอง Access Access เริ่มต้น และจากนั้น แสดงมุมมองในโหมดอ่านอย่างเดียว

  ในโหมดอ่านอย่างเดียว คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในมุมมอง และพิมพ์มุมมอง แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการออกแบบมุมมอง ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนมุมมองออกแบบ ดูในส่วนถัดไปของบทความนี้ปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีการเข้าถึงของรายการ SharePoint

ด้านบนของเพจ

ปรับเปลี่ยนมุมมอง Access ของรายการ SharePoint

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนการออกแบบมุมมอง Access คุณบันทึกสำเนาของฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยมุมมอง Access และจากนั้น ทำการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคุณสามารถใช้มุมมองของคุณสำเนา หรือ ถ้าคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสมบนไซต์ SharePoint คุณสามารถประกาศมุมมองใหม่

หมายเหตุ: คุณสามารถปรับเปลี่ยนสำเนาของมุมมองที่มีการเข้าถึงได้โดยไม่คำนึงถึงระดับสิทธิ์Windows SharePoint Services ของคุณ อย่างไรก็ตาม การประกาศมุมมองของคุณมีการปรับเปลี่ยนไปยังไซต์ SharePoint คุณจำเป็นWindows SharePoint Services จัดการสิทธิ์รายการ ซึ่ง ตามค่าเริ่มต้น รวมอยู่ในระดับสิทธิ์ที่ออกแบบ ถ้าคุณสร้างมุมมอง Access คุณควรมีสิทธิ์จัดการรายการ ถ้าคุณไม่แน่ใจ ติดต่อผู้ดูแลไซต์ SharePoint ของคุณเพื่อตรวจสอบว่า คุณมีสิทธิ์ที่คุณต้องการ

 1. ด้วยการเข้าถึงมุมมองเปิด บนแถบข้อความ คลิกบันทึกเป็น

  ปุ่มบันทึกเป็นที่อยู่บนแท็บข้อความ

  หมายเหตุ: ถ้าไม่ปรากฏบนแถบข้อความ แสดง โดยเลือกทำต่อไปนี้:

  • บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก แถบข้อความ

 2. คลิกใช่ เมื่อ Access พร้อมท์ให้คุณปิดมุมมองและวัตถุอื่น ๆ ที่เปิดอยู่

  กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะปรากฏขึ้น

 3. ในกล่องบันทึกใน ระบุตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้อง การบันทึกสำเนาภายในเครื่อง พิมพ์ชื่อสำหรับสำเนาภายในเครื่องในกล่องชื่อไฟล์ แล้ว คลิกบันทึก

  เข้าถึงบันทึกสำเนาของฐานข้อมูล แล้ว เปิดขึ้น

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • การเปลี่ยนเค้าโครงของมุมมองโดยไม่ต้องการเพิ่มตัวควบคุมใหม่ ในบานหน้าต่างนำทาง กขวามุมมอง นั้นแล้ว คลิกมุมมองเค้าโครง บนเมนูทางลัด

   ในมุมมองเค้าโครง ที่คุณสามารถปรับขนาด และจัดเรียงตัวควบคุมในมุมมองของคุณ (เช่นเขตข้อมูลและป้ายชื่อ), แต่คุณไม่สามารถเพิ่มตัวควบคุมเพิ่มเติมไปยังมุมมองของคุณ มุมมองเค้าโครงแสดงตัวอย่างของข้อมูลที่ทำให้เห็นวิธีการเปลี่ยนแปลงของคุณจะปรากฏในมุมมองเสร็จสมบูรณ์ได้ง่ายขึ้น

  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเอาตัวควบคุมในมุมมอง (เช่นป้ายชื่อหรือเขตข้อมูล), ในบานหน้าต่างนำทาง กขวามุมมอง นั้นแล้ว คลิกมุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

   ในออกแบบ มุมมองที่คุณสามารถปรับขนาด และจัดเรียงตัวควบคุม และสามารถเพิ่มตัวควบคุมเพิ่มเติมไปยังมุมมองของคุณ อย่างไรก็ตาม มุมมองออกแบบไม่มีตัวอย่างของข้อมูล

   หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกที่จะแก้ไขมุมมองในมุมมองออกแบบ และคุณต้องการประกาศมุมมองที่ปรับปรุงไปยังไซต์ SharePoint เพิ่มเขตข้อมูลใด ๆ ไปยังมุมมองที่เป็นส่วนหนึ่งของรายการ SharePoint ไม่

 5. คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองออกแบบและมุมมองเค้าโครงมากเท่ากับที่คุณต้องการ ถ้าคุณใช้มุมมองออกแบบ เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมลงในมุมมองของคุณคุณสามารถสลับไปยังมุมมองเค้าโครง และจัดเรียงตัวควบคุมเหล่านั้นในมุมมองในขณะที่แสดงตัวอย่างข้อมูล นั้น

เผยแพร่มีการปรับเปลี่ยนมุมมอง Access ไปยังไซต์ SharePoint

หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการปรับเปลี่ยนมุมมอง ถ้าคุณมีสิทธิ์จัดการรายการบนไซต์ SharePoint คุณสามารถประกาศมุมมองที่มีการปรับเปลี่ยน โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้

เมื่อต้องการขอรับสิทธิ์จัดการรายการ ติดต่อผู้ดูแลระบบของไซต์ SharePoint ของคุณ

 1. บันทึกมุมมองในสำเนาของฐานข้อมูล

 2. บนแถบข้อความ คลิกประกาศไปยังไซต์ SharePoint

  แถบเครื่องมือ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์จัดการรายการแถบข้อความ ไม่แสดงปุ่มประกาศไปยังไซต์ SharePoint ถ้าไม่ปรากฏบนแถบข้อความ แสดง โดยการทำต่อไปนี้:

  • บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก แถบข้อความ

 3. ในกล่องโต้ตอบประกาศไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ คลิกประกาศ

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×