สร้างฟอร์มที่พิมพ์ใน Word

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถสร้างฟอร์มพิมพ์ใน Word ด้วยการสร้างฟอร์มของคุณ มีกล่องกาเครื่องหมาย บรรทัดว่าง และกล่องข้อความ คุณยังสามารถค้นหาแม่แบบออนไลน์ฟอร์มหลายธุรกิจ ศึกษา และทางกฎหมาย และคุณสามารถเปลี่ยนเทมเพลตที่ตรงกับความต้องการของคุณ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างฟอร์มที่ บุคคลจะกรอกบนคอมพิวเตอร์ของตน ดูสร้างฟอร์มที่ผู้ใช้เสร็จสมบูรณ์ หรือพิมพ์ใน Word

ในบทความนี้

ทำรายการตรวจสอบการพิมพ์

ขีดเส้นใต้ช่องว่างสำหรับฟอร์มพิมพ์ออกมา

แทรกกล่องข้อความสำหรับการพิมพ์ฟอร์ม

ทำรายการตรวจสอบที่จะพิมพ์

ถ้าคุณต้องการสร้างรายการตรวจสอบที่คุณจะกรอกลงบนกระดาษ คุณสามารถสร้างรายการที่ใช้สัญลักษณ์กล่องเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ คุณสามารถเลือกจากกล่องอักขระที่หลากหลาย

วิธีที่คุณสร้างรายการขึ้นอยู่กับว่าเอกสารของคุณประกอบด้วยรายการหัวข้อย่อยที่ มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อต่าง ๆ

สร้างรายการหัวข้อย่อยที่ มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่กำหนดเอง

 1. พิมพ์รายการของคุณ

 2. เลือกรายการ

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกลูกศรถัดจาก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 4. คลิก กำหนดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใหม่

 5. คลิก สัญลักษณ์

 6. ในกล่อง ฟอนต์ ให้คลิกฟอนต์สัญลักษณ์ที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น Wingdings

 7. เลื่อนดูรายการสัญลักษณ์ที่มีอยู่ แล้วดับเบิลคลิกสัญลักษณ์กล่องที่คุณต้องการใช้ เช่น กล่องเปิด ( กล่อง เปิด ) หรือกล่องสามมิติ ( กล่องสามมิติ )

สร้างตารางเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ที่มีอยู่

ขั้นตอนที่ 1: สร้างตาราง

 1. บนแท็บแทรก คลิกตาราง >แทรกตาราง

 2. ในกล่องจำนวนคอลัมน์ ใส่2

 3. ในกล่องจำนวนของแถว ใส่จำนวนแถวที่คุณต้องการ คุณจำเป็นหนึ่งแถวสำหรับแต่ละรายการในรายการของคุณ

 4. คลิก ตกลง

ขั้นตอนที่ 2: แทรกกล่องกาเครื่องหมายและข้อความ

 1. คลิกเซลล์ซ้ายบน

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สัญลักษณ์ ให้คลิก สัญลักษณ์ แล้วคลิก สัญลักษณ์เพิ่มเติม

 3. คลิกแท็บสัญลักษณ์

 4. ในกล่อง ฟอนต์ ให้คลิกฟอนต์สัญลักษณ์ที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น Wingdings

 5. เลื่อนดูรายการสัญลักษณ์ที่มีอยู่ แล้วดับเบิลคลิกสัญลักษณ์กล่องที่คุณต้องการใช้ เช่น กล่องเปิด ( กล่อง เปิด ) หรือกล่องสามมิติ ( กล่องสามมิติ )

 6. คลิก ปิด

 7. คลิกเซลล์ถัดไปที่คุณต้องการแทรกกล่อง นั้นแล้ว กด CTRL + Y เมื่อต้องการแทรกกล่องอื่น

 8. หลังจากที่คุณแทรกกล่องแต่ละรายการที่คุณต้องการในคอลัมน์ด้านซ้าย พิมพ์ข้อความคุณต้องการสำหรับแต่ละรายการในคอลัมน์ด้านขวาของตาราง

ขั้นตอนที่ 3: ปรับปรุงเค้าโครง

แม้ว่าคุณกำลังใช้ตารางเพื่อจัดเค้าโครงรายการ คุณอาจต้องการปรับระยะห่างเพื่อที่ไม่เกินกว่าความกว้างคอลัมน์ที่ประกอบด้วยกล่องกาเครื่องหมาย และข้อความมีเส้นขึ้นใกล้กับกล่องกาเครื่องหมาย นอกจากนี้คุณอาจไม่ต้องเส้นขอบที่ Word โดยปกติกับตาราง เมื่อต้องการทำการปรับปรุงเหล่านี้ ทำต่อไปนี้:

 1. คลิกขวาตาราง ชี้ไปที่พอดีอัตโนมัติ แล้ว คลิ กปรับพอดีอัตโนมัติกับเนื้อหา

 2. คลิกขวาตาราง คลิกคุณสมบัติตาราง นั้นแล้ว คลิกแท็บตาราง

 3. คลิกตัวเลือก และในกล่องซ้าย และขวา ใส่ตัวเลข ที่จะมีช่องว่างระหว่างกล่องกาเครื่องหมายและข้อความ เช่นนิ้ว.02เล็กแล้ว คลิกตกลง

 4. บนแท็บตาราง คลิกเส้นขอบและแรเงา นั้นแล้ว คลิกแท็บเส้นขอบ

 5. ภายใต้การตั้งค่า คลิกไม่มี แล้ว คลิ กตกลง

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเอาเส้นขอบ คุณอาจยังคงเห็นเส้นขอบสีเทา ต่อไปนี้เป็นเส้นตารางของตาราง และจะแสดงเมื่อมีพิมพ์เอกสาร ถ้าคุณไม่ต้องการดูเลย คุณสามารถซ่อนได้ ด้วยการคลิกเส้นตารางในมุมมอง ในกลุ่มตาราง บนแท็บเค้าโครง ภายใต้เครื่องมือตาราง

ด้านบนของหน้า

ขีดเส้นใต้ช่องว่างสำหรับฟอร์มพิมพ์ออกมา

คุณสามารถขีดเส้นใต้ช่องว่างเปล่า ด้วยการกด SHIFT + ยัติภังค์ (-), แต่เป็นเรื่องยากเพื่อจัดเรียงการขีดเส้นใต้นั่นคือถ้าคุณกำลังสร้างฟอร์ม fill-in ตัวอย่าง ยัง ถ้าตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนอักขระขีดเส้นใต้ลงในเส้นขอบถูกเปิดใช้งาน การกด SHIFT + ยัติภังค์ (-) 3 ครั้ง หรือมากกว่า ในแถวจะทำให้บรรทัดที่ความกว้างของย่อหน้า ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่คุณต้องขยาย

วิธีดียิ่งขึ้นในการขีดเส้นใต้ช่องว่างเปล่าสำหรับเอกสารที่พิมพ์คือการ ใช้แป้น TAB และนำการขีดเส้นใต้การจัดรูปแบบอักขระแท็บ

นำการจัดรูปแบบอักขระแท็บขีดเส้นใต้

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกแสดง/ซ่อน

  เครื่องหมายที่ระบุช่องว่าง และแท็บหยุดจะแสดงขึ้นมา

 2. กดแป้น TAB

 3. เลือกอักขระแท็บที่คุณต้องการขีดเส้นใต้ อักขระแท็บมีลักษณะดังเป็นลูกศรขนาดเล็ก
  Tab

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • กด CTRL + คุณสามารถใช้รูปแบบการขีดเส้นใต้อย่างง่าย

  • เมื่อต้องการนำสไตล์ของ underline แตกต่างกันบนแท็บหน้าแรก คลิกเปิดใช้กล่องโต้ตอบฟอนต์ ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ คลิกที่แท็บแบบอักษร ทางแล้ว คลิกสไตล์ขีดเส้นใต้ เพื่อเลือกสไตล์ขีดเส้นใต้แตกต่างกัน

ด้านบนของหน้า

แทรกกล่องข้อความสำหรับการพิมพ์ฟอร์ม

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก กล่องข้อความ

 2. คลิกวาดกล่องข้อความ แล้ว วาดกล่องข้อความที่คุณต้องการในฟอร์มของคุณ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ปล่อยให้กล่องข้อความว่าง ขอบเขตของกล่องข้อความพิมพ์ออกมาเมื่อคุณพิมพ์ฟอร์ม

  • พิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความ โดยการเลือกข้อความ แล้วคลิกตัวเลือกในแถบเครื่องมือขนาดเล็กที่ปรากฏอยู่ถัดจากข้อความที่เลือก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×