ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

สร้างฟอร์มที่ผู้ใช้เสร็จสมบูรณ์ หรือพิมพ์ใน Word for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถสร้างฟอร์มใน Word โดยเริ่มต้นด้วยเทมเพลตหรือเอกสารเปล่าใหม่ และเพิ่มตัวควบคุมเนื้อหา ซึ่งรวมถึงกล่องกาเครื่องหมาย กล่องข้อความ และกล่องคำสั่งผสม บุคคลอื่นสามารถใช้ Word ในการกรอกแบบฟอร์ม จากนั้นพิมพ์ได้ถ้าพวกเขาเลือก

ในกล่องข้อความ ผู้ใช้สามารถใส่ข้อความได้ ในกล่องคำสั่งผสม ผู้ใช้สามารถเลือกจากรายการตัวเลือกที่คุณใส่ หรือพวกเขาสามารถใส่ข้อมูลของตนเองได้

ขั้นตอนที่ 1: การแสดงแท็บ นักพัฒนา

 1. ในเมนู Word ให้เลือก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ เครื่องมือการเขียนและพิสูจน์อักษร ให้คลิก มุมมอง

 3. ภายใต้ Ribbon ให้คลิกกล่อง แสดงแท็บนักพัฒนา

ขั้นตอนที่ 2: เปิดเทมเพลต หรือใช้เอกสารเปล่า

คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเอกสารเปล่า และสร้างฟอร์มของคุณเอง หรือเพื่อช่วยประหยัดเวลา คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลตฟอร์ม

 1. บนเมนูไฟล์ คลิก ใหม่จากเทมเพลต

 2. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ฟอร์ม

 3. ดับเบิลคลิกเทมเพลตที่คุณต้องการใช้

ขั้นตอนที่ 3: การเพิ่มเนื้อหาลงในฟอร์ม

 1. ในเอกสารของคุณ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ในแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก กล่องข้อความกล่องกาเครื่องหมาย หรือ กล่องคำสั่งผสม

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงสำหรับตัวควบคุม ให้คลิก ตัวเลือก จากนั้นกำหนดค่าคุณสมบัติที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างรายการดรอปดาวน์รายการในกล่องคำสั่งผสม เลือกพื้นที่ที่สำรองไว้ของกล่องคำสั่งผสม คลิก ตัวเลือกแล้วเพิ่มรายการที่คุณต้องการให้ปรากฏในรายการดรอปดาวน์

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 สำหรับตัวควบคุมแต่ละรายการที่คุณต้องการเพิ่ม

ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มข้อความแนะนำที่ (เลือกได้) สำหรับกล่องข้อความ

ข้อความแนะนำ (เช่น "พิมพ์ชื่อ") ในกล่องข้อความสามารถทำให้ฟอร์มของคุณใช้งานได้ง่ายขึ้น ตามค่าเริ่มต้น ไม่มีข้อความปรากฏในกล่องข้อความ แต่คุณสามารถเพิ่มข้อความได้

 1. คลิกตัวควบคุมกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มข้อความแนะนำวิธีใช้

 2. ในแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก ตัวเลือก

 3. ในกล่อง ข้อความเริ่มต้น ให้พิมพ์ข้อความแนะนำวิธีใช้

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาติให้กรอก จากนั้นคลิก ตกลง

ขั้นตอนที่ 5: ป้องกันฟอร์ม

 1. ในแท็บ นักพัฒนา ให้คลิก ป้องกันฟอร์ม

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการยกเลิกการป้องกันฟอร์ม และทำการแก้ไขต่อ ให้คลิก ป้องกันฟอร์ม อีกครั้ง

 2. บันทึกและปิดฟอร์มดังกล่าว

ขั้นตอนที่ 6: ทดสอบฟอร์ม (เลือกได้)

คุณสามารถทดสอบฟอร์มก่อนที่คุณแจกจ่ายได้ถ้าคุณต้องการ

 1. ปกป้องแบบฟอร์ม

 2. เปิดฟอร์มอีกครั้งแล้วกรอกข้อความตามที่ผู้ใช้ควรจะกรอก จากนั้นบันทึกสำเนา

ขั้นตอนที่ 1: การแสดงแท็บ นักพัฒนา

 1. คลิก เมนูป็อปอัพการกระทำ ทางด้านขวาของ Ribbon จากนั้นคลิกการกำหนดลักษณะของ Ribbon

 2. ในส่วน การกำหนดค่า เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

ขั้นตอนที่ 2: การเปิดแม่แบบหรือเอกสารที่จะให้ฟอร์มยึดตาม

คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเอกสารเปล่า และสร้างฟอร์มของคุณเอง หรือเพื่อช่วยประหยัดเวลา คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลตฟอร์ม

 1. บนเมนูไฟล์ คลิก ใหม่จากเทมเพลต

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ขยาย เทมเพลตออนไลน์ แล้ว คลิก ฟอร์ม

 3. ดับเบิลคลิกเทมเพลตฟอร์มที่คุณต้องการใช้

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มตัวควบคุมเนื้อหาลงในฟอร์ม

 1. ในเอกสารของคุณ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. บน แท็บนักพัฒนาภายใต้ ตัวควบคุมฟอร์มคลิก กล่องข้อความกล่องกาเครื่องหมาย หรือ กล่องคำสั่งผสม

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงสำหรับตัวควบคุม คลิก ตัวเลือก แล้ว กำหนดค่าคุณสมบัติที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างรายการดรอปดาวน์รายการในกล่องคำสั่งผสม เลือกพื้นที่ที่สำรองไว้ของกล่องคำสั่งผสม คลิก ตัวเลือกแล้วเพิ่มรายการที่คุณต้องการให้ปรากฏในรายการดรอปดาวน์

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 สำหรับตัวควบคุมแต่ละรายการที่คุณต้องการเพิ่ม

ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มข้อความแนะนำ (เลือกได้)

ข้อความแนะนำ (เช่น "พิมพ์ชื่อ") ในกล่องข้อความสามารถทำให้ฟอร์มของคุณใช้งานได้ง่ายขึ้น ตามค่าเริ่มต้น ไม่มีข้อความปรากฏในกล่องข้อความ แต่คุณสามารถเพิ่มข้อความได้

 1. คลิกที่ตัวควบคุมกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มข้อความแนะนำ

 2. บน แท็บนักพัฒนา ภายใต้ ตัวควบคุมฟอร์มคลิก ตัวเลือก

 3. ใน กล่องข้อความเริ่มต้นพิมพ์ข้อความแนะนำ

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาติให้กรอก จากนั้นคลิก ตกลง

ขั้นตอนที่ 5: ป้องกันฟอร์ม

 1. บน แท็บนักพัฒนา ภายใต้ ตัวควบคุมฟอร์มคลิก ปกป้องแบบฟอร์ม

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการยกเลิกการปกป้องแบบฟอร์มและทำการแก้ไขต่อ คลิก ปกป้องแบบฟอร์ม อีกครั้ง

 2. บันทึกและปิดฟอร์มดังกล่าว

ขั้นตอนที่ 6: ทดสอบฟอร์ม (เลือกได้)

คุณสามารถทดสอบฟอร์มก่อนที่คุณแจกจ่ายได้ถ้าคุณต้องการ

 1. ปกป้องแบบฟอร์ม

 2. เปิดฟอร์มอีกครั้งแล้วกรอกข้อความตามที่ผู้ใช้ควรจะกรอก จากนั้นบันทึกสำเนา

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×