สร้างฟอร์มการเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณอาจต้องเวิร์กโฟลว์การรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่จะเริ่มต้น และการอ้างอิงข้อมูลนี้ในภายหลังในเวิร์กโฟลว์นั้น ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณกำลังออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่การมอบหมายงานการตรวจทานเอกสาร ในบางเวิร์กโฟลว์ชนิดนี้ นั้นอาจทำให้เข้าใจการมอบหมายงานตรวจทานไปยังผู้เข้าร่วมเดียวกันเสมอโดยอัตโนมัติ และ การใช้สูตรเดียวกันสำหรับการคำนวณวันครบกำหนดเสมอ แต่ในเวิร์กโฟลว์ของคุณ ที่คุณต้องการให้บุคคลที่เริ่มเวิร์กโฟลว์เพื่อระบุทั้งผู้ตรวจทานและวันครบกำหนดด้วยตนเอง คุณสามารถตั้งค่านี้ค่า โดยเพิ่มเขตข้อมูลแบบกำหนดเองลงในฟอร์มการเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ และต้องการให้เวิร์กโฟลว์ให้เริ่มด้วยตนเอง

วิธีที่่เวิร์กโฟลว์ใช้ข้อมูลฟอร์มการเริ่มต้น

คุณยังสามารถใช้พารามิเตอร์ให้มาในฟอร์มการเริ่มต้นเพื่อแนะนำเวิร์กโฟลว์เพื่อรวม หรือแยกการดำเนินการที่ระบุหรือขั้นตอน หรือตัวเลือกใดเพื่อทำให้ระหว่างสาขาอื่นได้ อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณเมื่อต้องการคัดลอกข้อมูลจากฟอร์มการเริ่มต้นในรายการ ตำแหน่งที่ข้อมูลนั้นสามารถอ้างอิง โดยเวิร์กโฟลว์รอง

บทความนี้อธิบายวิธีเริ่มต้นใช้งาน และแสดงตัวอย่างและคำแนะนำสำหรับการตั้งค่าฟอร์มเริ่มต้นสำหรับวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย

ในบทความนี้

ฟอร์มการเริ่มต้นคืออะไร

ชนิดของเขตข้อมูลในฟอร์มเริ่มต้นคืออะไร

ค่าเริ่มต้นคืออะไร และเมื่อจะใช้ได้อย่างไร

ตัวอย่างที่ 1: ใส่ข้อมูลลงในเวิร์กโฟลว์ปัจจุบัน

ตัวอย่างที่ 2: แนะนำเวิร์กโฟลว์ปัจจุบันเพื่อข้าม หรือรวมไว้ในขั้นตอนหรือการกระทำ

ตัวอย่างที่ 3: ให้ข้อมูลกับเวิร์กโฟลว์ทุติยภูมิ

วิธีใดฉันจึงสามารถตั้งค่า หรืออัปเดค่าอื่น ๆ ในรายการปัจจุบัน

ฉันสามารถใช้พารามิเตอร์เป็นตัวแปรเวิร์กโฟลว์แบบไดนามิกได้อย่างไร

ฟอร์มการเริ่มต้นคืออะไร

ฟอร์มการเริ่มต้นคือ หน้าที่มีการนำเสนอทุกครั้งที่บุคคลที่เริ่มเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเอง ฟอร์มการเริ่มต้นค่าเริ่มต้นคือมากง่าย ๆ รวมถึงชื่อของเวิร์กโฟลว์และปุ่มสองเริ่ม และยกเลิก เท่านั้น

ฟอร์มการเริ่มเวิร์กโฟลว์เริ่มต้นแบบง่าย

คุณสามารถสร้างเมื่อฟอร์มนี้ง่าย ๆ โดยการเพิ่มเขตข้อมูลฟอร์มอย่าง น้อยหนึ่ง ใช้เขตข้อมูลเหล่านี้ บุคคลเริ่มเวิร์กโฟลว์สามารถใส่ข้อมูลที่เวิร์กโฟลว์ที่จำเป็นต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์ของกระบวนการ

ฟอร์มการเริ่มต้นสามารถมีเขตข้อมูลฟอร์มตามจำนวนที่คุณเลือกที่จะสร้าง ฟอร์มต่อไปนี้ให้เขตข้อมูลเพื่อระบุผู้ตรวจทานและวันครบกำหนด

ฟอร์มการเริ่มต้นที่มีเขตข้อมูลผู้รีวิวและวันครบกำหนด

ในOffice SharePoint Designer 2007 ฟอร์มการเริ่มต้นปรากฏเป็นเพจ.aspx ในโฟลเดอร์สำหรับเวิร์กโฟลว์นั้น ชื่อไฟล์ของฟอร์มการเริ่มต้นสอดคล้องกับชื่อของเวิร์กโฟลว์

หน้า Workflow .aspx แสดงในรายการโฟลเดอร์

ฟอร์มการเริ่มต้นถูกแนบกับหน้าต้นแบบเริ่มต้นของไซต์ และประกอบด้วย Web Part ฟอร์มข้อมูลในการโต้ตอบกับเวิร์กโฟลว์ ฟอร์มการเริ่มต้นคุณสามารถกำหนดเองสำหรับเค้าโครงและลักษณะที่ปรากฏ — ตัวอย่าง คุณสามารถแนบหน้าต้นแบบที่แตกต่างกัน หรือปรับเปลี่ยนสไตล์ได้ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลใดปรากฏบนฟอร์ม หรือเมื่อต้อง การเปลี่ยนค่าเริ่มต้นหรือการจัดรูปแบบของเขตข้อมูลใด ๆ คุณต้องใช้กล่องโต้ตอบพารามิเตอร์การเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ ในตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ คุณไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปยังเขตข้อมูลฟอร์มได้ ด้วยการแก้ไข Web Part สำหรับฟอร์มข้อมูลโดยตรง

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณทำการกำหนดเองเค้าโครงและลักษณะที่ปรากฏของ Web part สำหรับฟอร์มข้อมูล (นั่นคือ การเปลี่ยนแปลง งานนำเสนอ และไม่ใช้ สำหรับฟังก์ชัน), โปรดสังเกตว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะสูญหายไปแต่ละครั้งที่เวิร์กโฟลว์คือคอม กำหนดเค้าโครงและลักษณะที่ปรากฏเองที่คุณทำเหลือของ.aspx หน้าจะถูกเก็บไว้

ถ้าคุณสร้างเขตข้อมูลฟอร์ม โดยใช้กล่องโต้ตอบพารามิเตอร์การเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ และเปลี่ยนรูปแบบของเขตข้อมูลนั้นในภายหลัง คุณอาจเห็นคำเตือนต่อไปนี้

คำเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนชนิดของรูปแบบสำหรับเขตข้อมูลที่มีอยู่

ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงไปยังเขตข้อมูลในฟอร์มการเริ่มต้น และเวิร์กโฟลว์ที่คอมไพล์ใหม่แล้ว ใด ๆ อินสแตนซ์ที่กำลังทำงานอยู่ของเวิร์กโฟลว์ยังทำงาน แต่สามารถอ้างอิงเฉพาะข้อมูลและรูปแบบข้อมูลที่พร้อมใช้งานในรูปแบบใหม่ ถ้าคุณลบ หรือปรับเปลี่ยนเขตข้อมูล (ตัวอย่าง โดยการเปลี่ยนชื่อนั้น หรือเปลี่ยนรูปแบบของ) แล้ว พยายามอ้างอิงข้อมูลที่ถูกนำเสนอในรูปแบบที่ไม่คาดคิด หรือไม่ปรากฏเลย สแตนซ์ของเวิร์กโฟลว์ เวิร์กโฟลว์ข้อผิดพลาด ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่ลบ เปลี่ยนชื่อ หรือมิฉะนั้น เปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลใด ๆ ฟอร์มที่อินสแตนซ์เวิร์กโฟลว์ที่กำลังทำงานอยู่ในขณะนี้อาจพยายามที่จะอ้างอิง

บางครั้ง คุณอาจตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อคัดลอกข้อมูลจากเขตข้อมูลฟอร์มการเริ่มต้นลงในเขตข้อมูลในรายการ ตัวอย่างเช่น บุคคลที่เริ่มเวิร์กโฟลว์หลักสามารถระบุบนฟอร์มการเริ่มต้นวันครบกำหนดสำหรับการตรวจทานงานเอกสาร และเวิร์กโฟลว์หลักสามารถคัดลอกวันที่ลงในวันครบกำหนดเขตข้อมูลในรายการปัจจุบัน ที่วันที่ไม่สามารถมาถูกอ้างอิง โดยเวิร์กโฟลว์ทุติยภูมิที่ส่งการแจ้งเตือนในวันครบกำหนด ในกรณี จึงสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่ป้อนในฟอร์มการเริ่มต้น และคัดลอกลงในเขตข้อมูลในรายการจะไม่เปลี่ยนในขณะที่เวิร์กโฟลว์รองยังคงต้องสามารถอ้างอิงได้ด้วยเช่นกัน นี่คือสิ่งสำคัญจำได้ถ้า เวิร์กโฟลว์ทุติยภูมิหยุดชั่วคราว หรือรอใด ๆ ระยะเวลาหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ด้านบนของหน้า

ชนิดของเขตข้อมูลฟอร์มเริ่มต้นคืออะไร

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของแต่ละชนิดเขตข้อมูลฟอร์มเริ่มต้น

ฟอร์มการเริ่มต้นที่มีหนึ่งเขตข้อมูลในแต่ละชนิด

1 กบรรทัดของข้อความเดียว

2หลายบรรทัดของข้อความ

3 การหมายเลข

4ใช่/ไม่ใช่ (กล่องกาเครื่องหมาย)

5 กตัวเลือก (เมนูเพื่อเลือกจาก) เป็นปุ่มตัวเลือก

6 กวันและเวลา

7ตัวเลือก (เมนูเพื่อเลือกจาก) เป็นเมนูดรอปดาวน์

คุณควรเลือกชนิดเขตข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับแต่ละพารามิเตอร์ที่คุณสร้าง:

 • ข้อความที่มีหนึ่งบรรทัด    ใช้ชนิดเขตข้อมูลนี้สำหรับการตอบกลับข้อความอิสระโดยย่อ

 • ข้อความหลายบรรทัด    ใช้ชนิดเขตข้อมูลนี้สำหรับการตอบกลับข้อความอิสระความยาวใด ๆ

 • ตัวเลข    ชนิดเขตข้อมูลนี้มีไว้สำหรับค่าตัวเลขเท่านั้น ไม่ต้องรวมจุลภาคในค่าเริ่มต้น

 • วันและเวลา    สำหรับชนิดเขตข้อมูลนี้ คุณสามารถเลือกได้สามค่าเริ่มต้น (เขต ข้อมูลเปล่า หรือวัน และเวลาของรายการ สร้าง หรือช่วงวันที่และเวลาที่คุณระบุ) และรูปแบบการแสดงที่สอง (เฉพาะ วัน หรือวัน และเวลา)

 • ตัวเลือก (เมนูเพื่อเลือกจาก)    ชนิดเขตข้อมูลนี้สามารถแสดงบนฟอร์ม เป็นเมนูดรอปดาวน์ หรือ เป็นชุดของปุ่มตัวเลือก ในทั้งสองกรณี รายการที่แสดงเพียงหนึ่งคุณสามารถเลือกตลอดเวลาหนึ่ง

 • ใช่/ไม่ใช่ (กล่องกาเครื่องหมาย)    ถ้าคุณไม่ได้ระบุค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลชนิดนี้ ถูกกำหนดให้เป็นค่าเริ่มต้นเป็นใช่

สำหรับชนิดเขตข้อมูลทั้งหมด ถ้ามีระบุค่าเริ่มต้น ซึ่งจะแสดงบนฟอร์ม

ต่อไปนี้คือบางสิ่งที่ควรพิจารณาระลึกถึงเมื่อคุณกำลังทำงานกับเขตข้อมูลฟอร์มเริ่มต้น:

 • ตรวจสอบข้อมูล    ประโยชน์สูงสุดของชนิดเขตข้อมูลอยู่สำหรับใช้ในฟอร์มการเริ่มต้นให้ตรวจสอบข้อมูลขนาดเล็ก หรือไม่ จะไม่ได้ ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าเขตข้อมูลวันและเวลา เพื่อตรวจสอบว่า วันที่ป้อนวันหลังจากวันนี้ (แน่นอนว่า คุณสามารถรวมขั้นตอนเวิร์กโฟลว์ที่ทดสอบว่าป้อนวันอยู่ภายในช่วงที่ระบุ ซึ่ง และ ถ้าไม่เป็น ส่งข้อความอีเมลเกี่ยวกับความขัดแย้งกับบุคคลที่เริ่มเวิร์กโฟลว์ และหยุดเวิร์กโฟลว์แล้ว ได้) ระดับต่ำสุดของการตรวจสอบข้อมูลไว้ โดยเขตข้อมูลบรรทัดเดียวของข้อความข้อความหลายบรรทัด และตัวเลข ซึ่งยอมรับรายการใด ๆ ที่เกินกว่าความยาวสูงสุดของอักขระ (แม้ว่าจำนวน ยอมรับเฉพาะค่าตัวเลขเป็นค่าเริ่มต้น จะยอมรับค่าทั้งตัวเลขและข้อความจากบุคคลที่เริ่มเวิร์กโฟลว์ และฟอร์มการเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์) การตรวจสอบข้อมูลที่แรงที่ได้รับจากเขตข้อมูลตัวเลือก (เมนูเพื่อเลือกจาก) ที่บุคคลที่เริ่มเวิร์กโฟลว์ต้องเลือกหนึ่งในตัวเลือกการจัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าที่ระบุตามรูปแบบ

 • คำอธิบายเขตข้อมูลและคำแนะนำ    แต่ละเขตข้อมูลในฟอร์มการเริ่มต้นไม่มีช่องว่าง สำหรับคำอธิบายของเขตข้อมูล หรือ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการป้อนข้อมูล อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายและคำแนะนำสำหรับฟอร์มการเริ่มต้นทั้งหมดซึ่งรวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับเขตข้อมูลที่ต้องประกอบด้วยค่าและเขตข้อมูลใดสามารถปล่อยให้ว่าง — ด้วยการแก้ไข.aspx หน้าได้ เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เพิ่มคำอธิบายและคำแนะนำจากภายนอกข้อมูล Web part สำหรับฟอร์ม ของคุณเพื่อให้พวกเขาจะไม่สูญหายเมื่อเวิร์กโฟลว์คือคอม

 • ช่วงของเขตข้อมูลที่พร้อมใช้งาน    เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในรายการฟอร์มการเริ่มต้นซึ่งไม่เหมือนกับฟอร์มงานแบบกำหนดเอง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับข้อมูลในรายการงาน — ฟอร์มการเริ่มต้นให้มากชนิดของเขตข้อมูลฟอร์มเป็นฟอร์มงานแบบกำหนดเองไม่

ด้านบนของหน้า

ค่าเริ่มต้นคืออะไร และเมื่อจะใช้ได้อย่างไร

เมื่อคุณออกแบบฟอร์มการเริ่มต้น คุณเลือกว่าจะใส่ค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละพารามิเตอร์ที่คุณระบุหรือไม่ ถ้าคุณใส่ค่าเริ่มต้นสำหรับพารามิเตอร์ และบุคคลเริ่มเวิร์กโฟลว์แทนค่าเริ่มต้น ด้วยค่าอื่น แล้วเวิร์กโฟลว์จะใช้ค่าเริ่มต้น

จึง ถ้าเวิร์กโฟลว์จำเป็นต้องใช้ค่าไม่ว่างในพารามิเตอร์ใด ๆ เพื่อที่จะทำงานอย่าง ได้ความคิดดีเพื่อระบุค่าเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น ในเวิร์กโฟลว์การรีวิวเอกสารอย่าง คุณสามารถใส่ผู้ตรวจทานเริ่มต้นและระดับความสำคัญเริ่มต้นบนฟอร์มการเริ่มต้น

ถ้าเวิร์กโฟลว์ต้องมีค่าไม่ว่างใน เขตข้อมูลที่มีจะไม่มีค่าเริ่มต้นที่เหมาะสม หรือปลอดภัย จึงควรตั้งค่าขั้นตอนแรกของเวิร์กโฟลว์เพื่อทดสอบว่าเขตข้อมูลที่จำเป็นต้องมีว่างเปล่า ถ้าใช่ สามารถหยุดเวิร์กโฟลว์ — เท่านั้นแต่หลังจากการส่งข้อความอีเมลให้บุคคลที่เริ่มต้น นี้เพื่ออธิบายว่า พวกเขาต้องเริ่มอินสแตนซ์ใหม่ของเวิร์กโฟลว์บนข้อมูลเดียวกัน ตอนนี้ระบุค่าในเขตข้อมูลจำเป็นต้องได้

ชนิดของพารามิเตอร์เท่านั้นที่จะมีค่าเริ่มต้นคือใช่/ไม่ใช่ (กล่องกาเครื่องหมาย) พารามิเตอร์ ซึ่งถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นจะใช่ หรือไม่ใช่ เสมอ

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ให้เริ่มโดยอัตโนมัติ และถ้าคุณไม่ใส่ค่าเริ่มต้นสำหรับพารามิเตอร์อย่าง น้อยหนึ่ง คุณจะเห็นข้อความต่อไปนี้ ย้ำเตือนว่า ค่าว่างในพารามิเตอร์บางอย่างอาจป้องกันไม่ให้เวิร์กโฟลว์ทำงานอย่างถูกต้อง

คำเตือนเกี่ยวกับการรวมค่าเริ่มต้นสำหรับการเริ่มโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ตัวอย่างที่ 1: ใส่ข้อมูลลงในเวิร์กโฟลว์ปัจจุบัน

ถ้าคุณกำลังใช้เวิร์กโฟลว์จะมอบหมายงาน (เช่นเอกสารตรวจทานงานเหล่านั้นในตัวอย่างของเรา) และคุณต้องการให้บุคคลเริ่มเวิร์กโฟลว์จะไม่สามารถเลือกผู้ที่มอบหมายงานให้กับ คุณสามารถตั้งค่าที่ขึ้น ด้วยการเพิ่มพารามิเตอร์ลงในฟอร์มการเริ่มต้น

เพิ่มเขตข้อมูลผู้ตรวจทานลงในฟอร์มการเริ่มต้น

เมื่อต้องการเพิ่มพารามิเตอร์ผู้ตรวจทาน:

 1. ในตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เวิร์กโฟลว์จะเริ่มต้นด้วยตนเองเท่านั้น และไม่ได้โดยอัตโนมัติ จากนั้น คลิกเริ่มต้น

  ตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่มีการตั้งค่าสำหรับเวิร์กโฟลว์ใหม่

 2. ในกล่องโต้ตอบพารามิเตอร์การเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ คลิกเพิ่ม

 3. ในเขตข้อมูลจากเพิ่ม กล่องโต้ตอบ ชื่อผู้ตรวจทานเขตข้อมูลใหม่ จากนั้น ในรายการในกล่องชนิดข้อมูล คลิกตัวเลือก (เมนูเพื่อเลือกจาก)

  กล่องโต้ตอบ เพิ่มเขตข้อมูล ที่มีการเลือก

 4. คลิกถัดไป จากนั้น ในกล่องตัวเลือก (ใส่แต่ละตัวเลือกบนบรรทัดแยกต่างหาก) พิมพ์อยู่อีเมของผู้ตรวจทานที่คุณต้องการให้เป็นตัวเลือกสำหรับพารามิเตอร์นี้

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการส่งข้อความอีเมล เวิร์กโฟลว์สามารถใช้ชื่อโดเมน name\user หรืออยู่อีเมลแบบเต็มของบุคคลนั่นคือตัวอย่าง ทั้ง NORTHWINDTRADERS\Ana Ana@Northwindtraders.com จะทำงานและถึงหรือสำเนาถึงบรรทัดของข้อความอีเมเวิร์กโฟลว์ได้

 5. ในกล่องค่าเริ่มต้น ระบุผู้ตรวจทานคนที่คุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์ใช้ถ้าบุคคลกรอกฟอร์มการเริ่มต้นทำการเปลี่ยนแปลงไม่มีพารามิเตอร์นี้

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณไม่ใส่ค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลที่เวิร์กโฟลว์จำเป็นต้องใช้ข้อมูล และบุคคลที่เริ่มเวิร์กโฟลว์ยังไม่ได้ใส่ค่าสำหรับเขตข้อมูลนั้น เวิร์กโฟลว์จะล้มเหลว

 6. ในรายการแสดงเป็น คลิกเมนูดรอปดาวน์ หรือปุ่มตัวเลือก (ในตัวอย่างนี้ปุ่มตัวเลือก จะถูกเลือก)

  กล่องโต้ตอบ เพิ่มเขตข้อมูล ที่มีการเลือก

 7. คลิกเสร็จสิ้น แล้ว ในกล่องโต้ตอบพารามิเตอร์การเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ คลิ กตกลง

กำหนดค่าแอคชันแบบเวิร์กโฟลว์การใช้พารามิเตอร์ฟอร์มเริ่มต้น

เมื่อต้องการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์จะมอบหมายงานให้ตรวจทานเอกสารผู้เข้าร่วมระบุไว้ในฟอร์มการเริ่มต้น:

 1. ในตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ บนหน้าที่แสดงในขั้นตอนที่คุณต้องการค้นหางาน คลิกการกระทำ แล้ว คลิ กการกระทำที่คุณต้องการ

  ตัวอย่างนี้ คลิกกำหนดรายการที่ต้องทำ

 2. ในการกระทำ คลิกรายการที่ต้องทำ แล้ว ในตัวช่วยสร้างงานแบบกำหนดเอง คลิกถัดไป แล้ว ตั้งชื่องานตรวจทานเอกสาร

 3. ในกล่องคำอธิบาย พิมพ์คำแนะนำการรวมไว้ในงาน แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

 4. ในการกระทำ ให้คลิก ผู้ใช้เหล่านี้

 5. ในกล่องโต้ตอบการเลือกผู้ใช้ ในรายการหรือเลือกจากผู้ใช้และกลุ่มที่มีอยู่ คลิกค้นหาเวิร์กโฟลว์ แล้ว คลิ กเพิ่ม

 6. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดการค้นหาเวิร์กโฟลว์ ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้

  • แหล่งข้อมูล: ข้อมูลเวิร์กโฟลว์

  • เขตข้อมูล:เริ่มต้น: ผู้ตรวจทาน

 7. คลิกตกลง แล้ว คลิ กตกลง อีกครั้งเพื่อปิดกล่องโต้ตอบเลือกผู้ใช้

การกระทำของคุณในขณะนี้มีลักษณะดังนี้

กระทำที่มีทั้งสองพารามิเตอร์ที่ระบุ

ใช้เขตข้อมูลผู้ตรวจทาน บนฟอร์มการเริ่มต้น บุคคลที่เริ่มเวิร์กโฟลว์สามารถเดี๋ยวนี้บอกว่า เวิร์กโฟลว์ใดบุคคลเมื่อต้องการกำหนดงานให้กับความ

ในส่วนถัดไป เรียนรู้วิธีการใช้ฟอร์มการเริ่มต้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจว่า การดำเนินการกระทำที่เฉพาะเจาะจงหรือชุดของการกระทำหรือไม่ให้เวิร์กโฟลว์

ด้านบนของหน้า

ตัวอย่างที่ 2: แนะนำเวิร์กโฟลว์ปัจจุบันเพื่อข้าม หรือรวมไว้ในขั้นตอนหรือการกระทำ

ในบางครั้งคุณอาจต้องการขั้นตอนในเวิร์กโฟลว์ของคุณเพื่อเรียกใช้ หรือไม่ให้ทำงานบนข้อมูลในรายการเฉพาะข้อมูลโดยยึดตามข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีเวิร์กโฟลว์เอกสารใหม่ที่คุณทำงานบนเอกสารทุกเอกสารใหม่ในไลบรารีเอกสารที่แชร์ของคุณ แต่คุณอาจต้องการให้งานตรวจทานเอกสารที่มีอยู่ในการให้เวิร์กโฟลว์ทำงาน บนเอกสารที่เลือกเท่านั้น และไม่ได้อยู่ บนผู้อื่น

เพิ่มเขตข้อมูลจากการส่งสำหรับการตรวจทานลงในฟอร์มการเริ่มต้น

เมื่อต้องการเพิ่มพารามิเตอร์ส่งสำหรับการตรวจทาน:

 1. ในตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ ทำให้แน่ใจว่า เวิร์กโฟลว์สามารถเริ่มด้วยตนเองเท่านั้น และไม่ได้โดยอัตโนมัติ จากนั้น คลิกเริ่มต้น

  ตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่มีการตั้งค่าสำหรับเวิร์กโฟลว์ใหม่

 2. ในกล่องโต้ตอบพารามิเตอร์การเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ คลิกเพิ่ม

 3. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มเขตข้อมูล ชื่อเขตข้อมูลใหม่ส่งสำหรับตรวจทานจากนั้น ในรายการชนิดข้อมูล คลิกใช่/ไม่ใช่ (กล่องกาเครื่องหมาย)

 4. คลิกถัดไป จากนั้น ให้ระบุค่าเริ่มต้น (ถ้าคุณไม่ได้ระบุค่า เขตข้อมูลค่าเริ่มต้นเป็นใช่ )

  กล่องโต้ตอบ เพิ่มเขตข้อมูล ที่มีการเลือก

 5. คลิกเสร็จสิ้น แล้ว ในกล่องโต้ตอบพารามิเตอร์การเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ คลิ กตกลง

เพิ่มเงื่อนไขกับเวิร์กโฟลว์

เมื่อต้องการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ให้ใช้ค่าส่งสำหรับการตรวจทานการตัดสินใจว่า จะเรียกใช้ในขั้นตอนเวิร์กโฟลว์ปัจจุบันหรือไม่ (ในตัวอย่าง ขั้นตอนในซึ่งเป็นการรับมอบหมายงานเอกสารตรวจทาน):

 1. ในตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ บนหน้าของเวิร์กโฟลว์ที่แสดงขั้นตอนที่คุณต้องการกำหนดความสัมพันธ์กับกล่องกาเครื่องหมาย คลิกเงื่อนไข จากนั้น คลิ กเปรียบเทียบแหล่งข้อมูลใด ๆ

 2. ในเงื่อนไข คลิแรกค่า แล้ว คลิ กแสดงการผูกข้อมูล รูปปุ่ม

 3. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดการค้นหาเวิร์กโฟลว์ ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้

  • แหล่งข้อมูล: ข้อมูลเวิร์กโฟลว์

  • เขตข้อมูล:เริ่มต้น: ส่งให้ตรวจทาน

 4. คลิก ตกลง

 5. ในเงื่อนไข คลิสองค่า แล้ว ในรายการ คลิกใช่

เงื่อนไขของคุณในขณะนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับในภาพประกอบต่อไปนี้

ขั้นตอนเวิร์กโฟลว์ซึ่งแสดงเงื่อนไขที่มีการระบุพารามิเตอร์ทั้งหมด

ขณะนี้ โดยใช้กล่องกาเครื่องหมายบนฟอร์มการเริ่มต้น บุคคลที่เริ่มเวิร์กโฟลว์สามารถแจ้งให้ทราบให้เวิร์กโฟลว์ เพื่อทำ หรือไม่ ให้ดำเนินการกระทำในขั้นตอนปัจจุบัน

ในส่วนถัดไป เรียนรู้วิธีการคัดลอกข้อมูลจากฟอร์มการเริ่มต้นลงในรายการปัจจุบันเพื่อให้เวิร์กโฟลว์รองสามารถอ้างอิงข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ตัวอย่างที่ 3: ให้ข้อมูลกับเวิร์กโฟลว์ทุติยภูมิ

ถ้าคุณกำลังใช้เวิร์กโฟลว์รองที่กำลังทำงานกับรายการงานเพื่อตั้งค่าครบกำหนดวันที่สำหรับงานที่ถูกสร้างขึ้น โดยเวิร์กโฟลว์หลักในรายการอื่น (ในตัวอย่าง ไลบรารีเอกสารที่แชร์), คุณสามารถใช้ฟอร์มการเริ่มต้นของเวิร์กโฟลว์หลักเพื่อระบุวันครบกำหนดสำหรับงานได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์รอง ดูบทความการสร้างเวิร์กโฟลว์ทุติยภูมิ

โฟลว์ของข้อมูลวันครบกำหนดผ่านเวิร์กโฟลว์หลักและรอง

1. บุคคลที่เริ่มเวิร์กโฟลว์หลักระบุครบกำหนดวัน

2. จัดฟอร์มเริ่มต้นวันครบกำหนดวันที่สิ้นสุดเวิร์กโฟลว์หลัก

3 เวิร์กโฟลว์หลักคัดลอกวันครบกำหนดวันลงในเขตข้อมูลวันครบกำหนดของข้อมูลในรายการปัจจุบัน

4. เวิร์กโฟลว์รองชี้ครบกำหนดวันที่ โดยการทำแบบสอบถามข้อมูลในรายการ

5 กสำเนาของเวิร์กโฟลว์ที่รองวันครบกำหนดวันที่สิ้นสุดรายการงาน

หมายเหตุ: 

 • เวิร์กโฟลว์รองการอ้างอิงรายการต้นฉบับที่ทำงานเวิร์กโฟลว์หลัก เวิร์กโฟลว์รองต้องทราบ ID ข้อมูลในรายการของข้อมูลต้นฉบับนั้น รายการงานเท่านั้นที่สร้างขึ้น โดยหนึ่งในการกระทำของงานเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติ ทราบนี้ ID ของรายการ ซึ่งเก็บไว้ในคอลัมน์ ID ของรายการเวิร์กโฟลว์ในรายการงาน ถ้าเวิร์กโฟลว์ของคุณรองทำงานกับรายการที่ไม่ใช่รายการงาน แต่ต้องการอ้างอิงข้อมูลต้นฉบับ แล้วเวิร์กโฟลว์หลักต้องเก็บ ID ข้อมูลในรายการของข้อมูลที่มีการทำงานบนในข้อมูลที่สร้าง และการที่ทำงานเวิร์กโฟลว์ทุติยภูมิ คุณสามารถตั้งค่านี้ขึ้น โดยการเพิ่มคอลัมน์ค้นหาลงในรายการที่ทุติยภูมิเวิร์กโฟลว์ทำงาน ที่คอลัมน์ค้นหานี้อ้างอิงถึงคอลัมน์ ID ของรายการหรือไลบรารีที่เวิร์กโฟลว์หลักทำงาน แล้ว เมื่อคุณกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์หลักเพื่อสร้างข้อมูลในรายการที่เวิร์กโฟลว์ทุติยภูมิทำงาน คุณแมป ID ข้อมูลในรายการของข้อมูลปัจจุบันของเวิร์กโฟลว์หลักไปยังเขตข้อมูลค้นหาในรายการอื่นเท่านั้น

 • ถ้าคุณยังไม่ได้เพิ่มคอลัมน์วันครบกำหนดในไลบรารีเอกสารที่แชร์ คุณต้องทำก่อนที่คุณทำขั้นตอนในส่วนนี้ ถ้าคุณต้องการรวมข้อมูลทั้งวันและเวลาในคอลัมน์นี้ ไม่แน่ใจว่าการทำให้ส่วนที่เลือกในส่วนการตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม ของหน้าเพิ่มคอลัมน์

  ถ้าคุณไม่ต้องการให้เขตข้อมูลวันครบกำหนดปรากฏบนฟอร์มเช่น EditForm.aspx ที่บุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงค่าของเขตข้อมูล คุณสามารถซ่อนเขตข้อมูลนี้จากฟอร์ม เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ก่อนทำให้แน่ใจว่า การจัดการชนิดเนื้อหาได้ในรายการหรือไลบรารี (บนหน้าการตั้งค่ารายการ คลิกการตั้งค่าขั้นสูง ) แล้ว ซ่อนเขตข้อมูลวันครบกำหนดแยกต่างหากสำหรับแต่ละชนิดเนื้อหา (ภายในรายการตั้งค่าหน้า คลิกชนิดเนื้อหา แล้วคลิกคอลัมน์วันครบกำหนด จากแล้ว เลือกซ่อน (จะไม่ปรากฏในฟอร์ม) ) โปรดสังเกตว่า คุณสามารถซ่อนคอลัมน์เท่านั้นสำหรับแต่ ละชนิดเนื้อหา และไม่แต่ทั้งรายการหรือไลบรารีในครั้งเดียว

เพิ่มเขตข้อมูลวันครบกำหนดฟอร์มการเริ่มต้น

เมื่อต้องการเพิ่มพารามิเตอร์วันครบกำหนด:

 1. ในกล่องโต้ตอบพารามิเตอร์การเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ คลิกเพิ่ม

 2. ในการเพิ่ม กล่องโต้ตอบเขต ชื่อเขตข้อมูลวันครบกำหนดใหม่ จากนั้น ในกล่องรายการชนิดข้อมูล คลิกวันและเวลา

 3. คลิกถัดไป และตรวจสอบให้แน่ ใจว่า ได้เลือกปุ่มตัวเลือกค่าเริ่มต้นว่าง ว่า ได้เลือกเฉพาะวันที่ ในกล่องแสดงรูปแบบ

  กล่องโต้ตอบ เพิ่มเขตข้อมูล ที่มีการเลือก

 4. คลิกเสร็จสิ้น แล้ว ในกล่องโต้ตอบพารามิเตอร์การเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ คลิ กตกลง

เขตข้อมูลจะถูกเพิ่มลงในฟอร์มการเริ่มต้น

ฟอร์มการเริ่มต้นที่มีเขตข้อมูลผู้รีวิวและวันครบกำหนด

ใช้เวิร์กโฟลว์หลักเพื่อตั้งค่าวันครบกำหนดรายการปัจจุบัน

เมื่อต้องการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อคัดลอก วันครบกำหนดค่าจากฟอร์มการเริ่มต้นไปยังเขตข้อมูลวันครบกำหนดของปัจจุบันรายการ:

 1. ในตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ คลิกการกระทำ แล้ว คลิ กตั้งค่าเขตข้อมูลในรายการปัจจุบัน

  ถ้าการกระทำนี้ไม่ปรากฏในรายการ ให้คลิก การกระทำเพิ่มเติม เพื่อดูรายการทั้งหมด

 2. ในการกระทำ ให้คลิก เขตข้อมูล แล้วในรายการ ให้คลิก วันครบกำหนด

 3. ในการกระทำ ให้คลิก ค่า แล้วคลิก แสดงการผูกข้อมูล รูปปุ่ม

 4. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดการค้นหาเวิร์กโฟลว์ ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้

  • แหล่งข้อมูล: ข้อมูลเวิร์กโฟลว์

  • เขตข้อมูล:เริ่มต้น: วันครบกำหนด

 5. คลิก ตกลง

ตอนนี้ เมื่อบุคคลที่เริ่มเวิร์กโฟลว์ระบุที่ครบกำหนดชำระวัน (หรือวันครบกำหนด และเวลา) บนฟอร์มการเริ่มต้น ที่ค่าจะถูกคัดลอกไปยังคอลัมน์วันครบกำหนดสำหรับข้อมูลในรายการ

หมายเหตุ: เวิร์กโฟลว์หลักต้องดำเนินการนี้ก่อนที่จะมอบหมายงาน เนื่องจากเวิร์กโฟลว์หลักหยุดชั่วคราวในทันทีหลังจากที่จะมอบหมายงาน และคิวรีโฟลว์รองสำหรับวันครบกำหนดข้อมูลในขณะที่เวิร์กโฟลว์หลักจะยังคงถูกหยุดชั่วขณะ

ใช้เวิร์กโฟลว์รองเพื่อคัดลอกวันครบกำหนดไปยังรายการงาน

การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์รองให้คัดลอกค่าวันครบกำหนดจากรายการเอกสารที่แชร์ไปยังข้อมูลในรายการงาน:

 1. เมื่อเปิดเวิร์กโฟลว์รองในตัวออกแบบเวิร์กโฟลว์ บนหน้าที่แสดงในขั้นตอนที่คุณต้องการตั้งค่าวันครบกำหนดสำหรับงาน คลิกการกระทำ แล้ว คลิ กตั้งค่าเขตข้อมูลในรายการปัจจุบัน

 2. ในการกระทำ ให้คลิก เขตข้อมูล แล้วในรายการ ให้คลิก วันครบกำหนด

 3. ในการกระทำ ให้คลิก ค่า แล้วคลิก แสดงการผูกข้อมูล รูปปุ่ม

 4. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดการค้นหาเวิร์กโฟลว์ ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้

  • แหล่งข้อมูล:แชร์เอกสาร

  • เขตข้อมูล: วันครบกำหนด

  • เขตข้อมูล:แชร์เอกสาร: ID

  • ค่า: ให้คลิก แสดงการผูกข้อมูล รูปปุ่ม

   กล่องโต้ตอบค้นหาที่กำหนดเวิร์กโฟลว์ ที่สองเปิดขึ้น เลือกตัวเลือกต่อไปนี้:

  • แหล่งข้อมูล: รายการปัจจุบัน

  • เขตข้อมูล: ID ของรายการเวิร์กโฟลว์

 5. คลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบค้นหาที่กำหนดเวิร์กโฟลว์ แรกในตอนนี้มีลักษณะดังนี้

  กล่องโต้ตอบ กำหนดการค้นหาเวิร์กโฟลว์ ที่มีการเลือกทั้งหมดไว้

  ค้นหานี้ระบุว่า, ' "ไปยังคอลัมน์วันครบกำหนดในไลบรารีเอกสารที่แชร์ จาก นั้นไปยังแถวในไลบรารีที่มี ID ตรงกับ ID ของรายการเวิร์กโฟลว์เก็บอยู่ในรายการปัจจุบันในรายการงาน และเรียกใช้วันครบกำหนดค่าจากแถวที่"

 6. คลิก ตกลง

การกระทำของคุณในขณะนี้มีลักษณะเหมือนกับแสดงไว้ที่นี่

กระทำที่มีทั้งสองพารามิเตอร์ที่ระบุ

ตอนนี้ เมื่อค่าบุคคลที่เริ่มเวิร์กโฟลว์หลักใช้ฟอร์มการเริ่มต้นการตั้งค่าวันครบกำหนด ในรายการปัจจุบันในไลบรารีเอกสารที่แชร์ เวิร์กโฟลว์รองที่กำลังทำงานกับรายการงานสามารถดึงข้อมูลที่วันครบกำหนด และใช้สำหรับการส่งการแจ้งเตือนวันครบกำหนด และดำเนินการอื่น ๆ

คุณสามารถใช้กระบวนการพื้นฐานเดียวกันจ้างงานในส่วนนี้เพื่อตั้งค่า หรืออัปเดค่าอื่น ๆ ทั้งในรายการปัจจุบันและรายการงาน

ด้านบนของหน้า

วิธีใดฉันจึงสามารถตั้งค่า หรืออัปเดค่าอื่น ๆ ในรายการปัจจุบัน

เมื่อต้องการตั้งค่า หรืออัปเดค่าอื่น ๆ ในรายการปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลที่ให้มาในฟอร์มการเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถใช้ขั้นตอนทั่วไปเดียวกันกับที่ใช้ในการตัวอย่างที่ 3: ให้ข้อมูลกับเวิร์กโฟลว์รองส่วนของบทความนี้:

 1. เพิ่มพารามิเตอร์สำหรับข้อมูลที่ต้องการลงในฟอร์มการเริ่มต้น

 2. ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อคัดลอกค่าที่ใส่ในเขตข้อมูลฟอร์มเริ่มต้นในเขตข้อมูลเหมาะสมของข้อมูลในรายการปัจจุบัน

คุณสามารถใส่เงื่อนไขการแนะนำเวิร์กโฟลว์ เพื่อคัดลอก หรือไม่เมื่อต้อง การคัดลอกค่าภายใต้สถานการณ์ระบุ หรือเพื่อตรวจสอบค่าในฟอร์มการเริ่มต้น และทำการเปลี่ยนแปลงไปยังเขตข้อมูลรายการปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่คัดลอกค่าฟอร์มเริ่มต้นลงไป

ตัวอย่าง เวิร์กโฟลว์ไม่สามารถตรวจสอบค่าที่ใส่ในเขตข้อมูลที่คาดการณ์งบประมาณบนฟอร์มการเริ่มต้น แล้ว ตั้งค่าที่คาดการณ์งบประมาณเขตข้อมูลในรายการปัจจุบันสูง หรือต่ำ โดยขึ้นอยู่กับระดับของค่าใช้จ่ายที่คาดไว้

ขั้นตอนที่มีสาขา else-if ที่ตั้งค่า งบประมาณที่ประมาณค่า

ในส่วนถัดไป คุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าค่าเพิ่ม เข้าในฟอร์มการเริ่มต้น โดยใช้พารามิเตอร์ฟอร์มเริ่มต้นเป็นตัวแปรเวิร์กโฟลว์ภายในเครื่องของเวิร์กโฟลว์

ด้านบนของหน้า

ฉันสามารถใช้พารามิเตอร์เป็นตัวแปรเวิร์กโฟลว์แบบไดนามิกได้อย่างไร

ค่าที่ระบุสำหรับพารามิเตอร์ฟอร์มเริ่มต้น โดยบุคคลเริ่มเวิร์กโฟลว์สามารถแทนที่ ด้วยค่าอื่นในขณะที่เวิร์กโฟลว์กำลังทำงานอยู่ และดังนั้น สามารถใช้เป็นตัวแปรภายในเครื่องภายในเวิร์กโฟลว์

ถ้ามีพารามิเตอร์ค่าซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงจากขั้นในเวิร์กโฟลว์ของคุณซึ่งเนื่อง จากการคำนวณที่ทำ โดยเวิร์กโฟลว์เอง หรือสำหรับการป้อนค่าจากหนึ่งในผู้เข้าร่วมในเวิร์กโฟลว์เนื่องจากนั่นคือจาก นั้นเมื่อใดก็ ตามที่เหมาะสม เวิร์กโฟลว์สามารถใช้การกระทำตั้งค่าตัวแปรเวิร์กโฟลว์ เพื่อตั้งค่านั้น

ตัวอย่างเช่น ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงการกระทำในขั้นตอนเวิร์กโฟลว์ที่ถูกตั้งค่าให้เปลี่ยนค่าฟอร์มการเริ่มต้นแบบไดนามิก

ขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์ที่ตั้งค่าให้ใช้การกระทำ ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ เพื่อเปลี่ยนค่า วันครบกำหนด ของฟอร์มเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×