สร้างฟอร์มการนำทาง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Access มีตัวควบคุมการนำทางที่ง่ายดายเมื่อต้องการสลับไปมาระหว่างฟอร์มและรายงานต่างๆ ในฐานข้อมูลของคุณ ฟอร์มการนำทางได้เพียงแค่ฟอร์มที่ประกอบด้วยตัวควบคุมการนำทาง ฟอร์มการนำทางจะเพิ่มที่ยอดเยี่ยมฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปใด ๆ บทความนี้อธิบายวิธีการสร้าง และปรับเปลี่ยนฟอร์มการนำทาง และวิธีการตั้งค่าการจัดรูปแบบ และแสดงตัวเลือก

หมายเหตุ: ข้อมูลในบทความนี้ไม่นำไปใช้กับ Access web apps ดูที่การสร้างแอป Accessสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบ Access web apps

ในบทความนี้

วิธีสร้างฟอร์มการนำทาง

วิธีเพิ่มฟอร์มหรือรายงานให้กับฟอร์มการนำทาง

วิธีแก้ไขป้ายชื่อที่ด้านบนของฟอร์มการนำทาง

วิธีแก้ไขคำอธิบายของฟอร์มการนำทาง

วิธีนำธีมของ Office ไปใช้กับฐานข้อมูล

วิธีเปลี่ยนสีหรือรูปร่างของปุ่มการนำทาง

วิธีตั้งค่าฟอร์มการนำทางให้เป็นฟอร์มที่แสดงเริ่มต้น

วิธีสร้างฟอร์มการนำทาง

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มฟอร์มการนำทาง

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ฟอร์ม ให้คลิก การนำทาง แล้วเลือกสไตล์ของฟอร์มการนำทางที่คุณต้องการ
  Access จะสร้างฟอร์มนั้น เพิ่มตัวควบคุมการนำทางลงไปในฟอร์ม แล้วแสดงฟอร์มในมุมมองเค้าโครง

ด้านบนสุดของเอกสาร

วิธีเพิ่มฟอร์มหรือรายงานให้กับฟอร์มการนำทาง

 1. ถ้าบานหน้าต่างนำทางไม่ได้แสดงอยู่ ให้กด F11 เพื่อแสดง

 2. ให้แน่ใจว่าฟอร์มการนำทางเปิดอยู่ในมุมมองเค้าโครง ด้วยการคลิกขวาที่ฟอร์มการนำทางนั้นในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 3. ลากฟอร์มหรือรายงานจากบานหน้าต่างนำทางไปยังปุ่ม [เพิ่มใหม่]
  Access จะสร้างปุ่มการนำทางใหม่และแสดงฟอร์มหรือรายงานนั้นในบานหน้าต่างวัตถุ

ด้านบนสุดของเอกสาร

วิธีแก้ไขป้ายชื่อที่ด้านบนของฟอร์มการนำทาง

เมื่อคุณสร้างฟอร์มการนำทางใหม่ Access จะเพิ่มป้ายชื่อ "ฟอร์มการนำทาง" ลงในส่วนหัวของฟอร์มการนำทางนั้นตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแก้ไขป้ายชื่อนี้ ทำได้ดังนี้

 1. เปิดฟอร์มการนำทางในมุมมองเค้าโครง โดยการคลิกขวาที่ฟอร์มการนำทางนั้นในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. คลิกหนึ่งครั้งที่ป้ายชื่อในส่วนหัวของฟอร์มเพื่อเลือกป้ายชื่อ แล้วคลิกอีกครั้งเพื่อวางเคอร์เซอร์ลงในป้ายชื่อ

 3. แก้ไขป้ายชื่อตามที่คุณต้องการ แล้วกด ENTER

ด้านบนสุดของเอกสาร

วิธีแก้ไขคำอธิบายของฟอร์มการนำทาง

คำอธิบายฟอร์มการนำทางเป็นข้อความที่ปรากฏบนแท็บเอกสารที่อยู่เหนือฟอร์มการนำทางนั้น (หรือในแถบชื่อเรื่องของหน้าต่าง ถ้าคุณได้ตั้งค่าฐานข้อมูลให้แสดงวัตถุต่างๆ เป็นหน้าต่างแบบซ้อนกัน) เมื่อต้องการแก้ไขคำอธิบายของฟอร์มการนำทาง ให้ทำดังนี้

 1. เปิดฟอร์มการนำทางใน มุมมองเค้าโครง โดยการคลิกขวาฟอร์มการนำทางนั้นในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. คลิกขวาบนส่วนหัวของฟอร์มการนำทางใกล้กับด้านบนสุดของฟอร์มการนำทางนั้น แล้วคลิก คุณสมบัติของฟอร์ม

 3. ในบานหน้าต่างงานแผ่นคุณสมบัติ บนแท็บ ทั้งหมด ให้แก้ไขคุณสมบัติ ป้ายคำอธิบาย ตามที่คุณต้องการ

ด้านบนสุดของเอกสาร

วิธีนำธีมของ Office ไปใช้กับฐานข้อมูล

ธีมของ Office เป็นวิธีที่รวดเร็วในการเปลี่ยนสีและฟอนต์ทั้งหมดที่ใช้อยู่ในฐานข้อมูล ธีมเหล่านี้จะนำไปใช้กับวัตถุทั้งหมดในฐานข้อมูล ไม่เพียงเฉพาะกับวัตถุที่คุณได้เปิดอยู่ในขณะนั้นเท่านั้น

 1. เปิดฟอร์มหรือรายงานใดๆ ก็ได้ในคุณสมบัติของฟอร์ม โดยคลิกขวาที่ฟอร์มหรือรายงานนั้นในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. บนแท็บ ออกแบบ ใช้ตัวเลือกต่างๆ ในกลุ่ม ธีม เพื่อนำธีมสีและฟอนต์อื่นๆ ไปใช้กับฐานข้อมูลนั้น

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนเฉพาะสีโดยไม่ให้กระทบกับฟอนต์ด้วย ให้เลือกรายการจากแกลเลอรี สี

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์เท่านั้น โดยไม่ให้กระทบกับสี เลือกรายการจากการแกลเลอรีฟอนต์

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนทั้งสีและฟอนต์ ให้เลือกรายการจากแกลเลอรี ธีม ในแกลเลอรีนี้ คุณสามารถโฮเวอร์เหนือแต่ละรายการเพื่อดูการแสดงตัวอย่างแบบทันทีของธีมนั้น แล้วคลิกที่ธีมชุดใดชุดหนึ่งเพื่อนำธีมนั้นไปใช้

ด้านบนสุดของเอกสาร

วิธีเปลี่ยนสีหรือรูปร่างของปุ่มการนำทาง

สไตล์ด่วนช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนสีหรือรูปร่างของปุ่มการนำทางได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถนำสไตล์ที่แตกต่างกันไปใช้กับแต่ละปุ่มได้ หรือนำสไตล์ที่เหมือนกันไปใช้กับปุ่มต่างๆ ทั้งหมดได้

 1. เปิดฟอร์มการนำทางของคุณในมุมมองเค้าโครง โดยการคลิกขวาที่ฟอร์มการนำทางนั้นในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. เลือกปุ่มการนำทางหนึ่งหรือหลายปุ่มที่คุณต้องการเปลี่ยน

 3. ใช้คำสั่งในกลุ่ม การจัดรูปแบบตัวควบคุม เพื่อนำสไตล์ที่คุณต้องการไปใช้

ด้านบนสุดของเอกสาร

วิธีตั้งค่าฟอร์มการนำทางให้เป็นฟอร์มที่แสดงเริ่มต้น

เนื่องจากฟอร์มการนำทางมักจะถูกใช้เป็นสวิตช์บอร์ด หรือ “โฮมเพจ” ของฐานข้อมูล จึงน่าที่จะแสดงฟอร์มการนำทางนี้เป็นแบบเริ่มต้นในแต่ละครั้งที่เปิดฐานข้อมูลนั้น นอกจากนี้ เนื่องจากบานหน้าต่างนำทางของ Access จะไม่มีให้ใช้งานอยู่ในเบราว์เซอร์ การกำหนดฟอร์มที่แสดงบนเว็บเริ่มต้นจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการสร้างฐานข้อมูลเว็บ

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าฟอร์มการนำทางให้เป็นฟอร์มที่แสดงเริ่มต้น

 1. ที่แท็บ ไฟล์ ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าฟอร์มเริ่มต้นที่จะแสดงเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลใน Access ภายใต้ ตัวเลือกแอปพลิเคชัน ให้เลือกฟอร์มจากรายการ แสดงฟอร์ม

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าฟอร์มเริ่มต้นที่จะแสดงเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ภายใต้ ตัวเลือกแอปพลิเคชัน ให้เลือกฟอร์มจากรายการ ฟอร์มที่แสดงบนเว็บ

ด้านบนสุดของเอกสาร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×