สร้างฟอร์มการนำทาง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Access มีตัวควบคุมการนำทางที่ง่ายดายเมื่อต้องการสลับไปมาระหว่างฟอร์มและรายงานต่างๆ ในฐานข้อมูลของคุณ ฟอร์มการนำทางได้เพียงแค่ฟอร์มที่ประกอบด้วยตัวควบคุมการนำทาง ฟอร์มการนำทางจะเพิ่มที่ยอดเยี่ยมใด ๆ ฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อป บทความนี้อธิบายถึงวิธีการสร้าง และปรับเปลี่ยนฟอร์มการนำทาง และวิธีการตั้งค่าการจัดรูปแบบ และแสดงตัวเลือก

หมายเหตุ: ข้อมูลในบทความนี้ไม่นำไปใช้กับ Access web apps

ในบทความนี้

สร้างฟอร์มการนำทาง

วิธีเพิ่มฟอร์ม หรือรายงานลงในฟอร์มการนำทาง

วิธีแก้ไขป้ายชื่อที่ด้านบนของฟอร์มการนำทาง

แก้ไขคำอธิบายของฟอร์ม

นำธีมของ Office ไปใช้กับฐานข้อมูล

เปลี่ยนสีหรือรูปร่างของปุ่มการนำทาง

ตั้งค่าฟอร์มการนำทางเป็นฟอร์มเริ่มต้นที่แสดง

ฉันเกี่ยวกับวิดีโอได้อย่างไร

ต้องการดูวิดีโอเพื่อดูวิธีการสร้าง และใช้ฟอร์มการนำทางได้อย่างไร ดูสร้างฟอร์มการนำทาง

วิธีสร้างฟอร์มการนำทาง

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มฟอร์มการนำทาง

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ฟอร์ม ให้คลิก การนำทาง แล้วเลือกสไตล์ของฟอร์มการนำทางที่คุณต้องการ
  Access จะสร้างฟอร์มนั้น เพิ่มตัวควบคุมการนำทางลงไปในฟอร์ม แล้วแสดงฟอร์มในมุมมองเค้าโครง

วิธีเพิ่มฟอร์มหรือรายงานให้กับฟอร์มการนำทาง

 1. ถ้าบานหน้าต่างนำทางไม่ได้แสดงอยู่ ให้กด F11 เพื่อแสดง

 2. ให้แน่ใจว่าฟอร์มการนำทางเปิดอยู่ในมุมมองเค้าโครง ด้วยการคลิกขวาที่ฟอร์มการนำทางนั้นในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 3. ลากฟอร์มหรือรายงานจากบานหน้าต่างนำทางไปยังปุ่ม [เพิ่มใหม่]
  Access จะสร้างปุ่มการนำทางใหม่และแสดงฟอร์มหรือรายงานนั้นในบานหน้าต่างวัตถุ

วิธีแก้ไขป้ายชื่อที่ด้านบนของฟอร์มการนำทาง

เมื่อคุณสร้างฟอร์มการนำทางใหม่ Access จะเพิ่มป้ายชื่อ "ฟอร์มการนำทาง" ลงในส่วนหัวของฟอร์มการนำทางนั้นตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแก้ไขป้ายชื่อนี้ ทำได้ดังนี้

 1. เปิดฟอร์มการนำทางในมุมมองเค้าโครง โดยการคลิกขวาที่ฟอร์มการนำทางนั้นในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. คลิกหนึ่งครั้งที่ป้ายชื่อในส่วนหัวของฟอร์มเพื่อเลือกป้ายชื่อ แล้วคลิกอีกครั้งเพื่อวางเคอร์เซอร์ลงในป้ายชื่อ

 3. แก้ไขป้ายชื่อตามที่คุณต้องการ แล้วกด ENTER

วิธีแก้ไขคำอธิบายของฟอร์มการนำทาง

คำอธิบายฟอร์มการนำทางเป็นข้อความที่ปรากฏบนแท็บเอกสารที่อยู่เหนือฟอร์มการนำทางนั้น (หรือในแถบชื่อเรื่องของหน้าต่าง ถ้าคุณได้ตั้งค่าฐานข้อมูลให้แสดงวัตถุต่างๆ เป็นหน้าต่างแบบซ้อนกัน) เมื่อต้องการแก้ไขคำอธิบายของฟอร์มการนำทาง ให้ทำดังนี้

 1. เปิดฟอร์มการนำทางใน มุมมองเค้าโครง โดยการคลิกขวาฟอร์มการนำทางนั้นในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. คลิกขวาบนส่วนหัวของฟอร์มการนำทางใกล้กับด้านบนสุดของฟอร์มการนำทางนั้น แล้วคลิก คุณสมบัติของฟอร์ม

 3. ในบานหน้าต่างงานแผ่นคุณสมบัติ บนแท็บ ทั้งหมด ให้แก้ไขคุณสมบัติ ป้ายคำอธิบาย ตามที่คุณต้องการ

วิธีนำธีมของ Office ไปใช้กับฐานข้อมูล

ธีมของ Office เป็นวิธีที่รวดเร็วในการเปลี่ยนสีและฟอนต์ทั้งหมดที่ใช้อยู่ในฐานข้อมูล ธีมเหล่านี้จะนำไปใช้กับวัตถุทั้งหมดในฐานข้อมูล ไม่เพียงเฉพาะกับวัตถุที่คุณได้เปิดอยู่ในขณะนั้นเท่านั้น

 1. เปิดฟอร์มหรือรายงานใดๆ ก็ได้ในคุณสมบัติของฟอร์ม โดยคลิกขวาที่ฟอร์มหรือรายงานนั้นในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. บนแท็บ ออกแบบ ใช้ตัวเลือกต่างๆ ในกลุ่ม ธีม เพื่อนำธีมสีและฟอนต์อื่นๆ ไปใช้กับฐานข้อมูลนั้น

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนเฉพาะสีโดยไม่ให้กระทบกับฟอนต์ด้วย ให้เลือกรายการจากแกลเลอรี สี

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์เท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบต่อสี เลือกรายการจากการแกลเลอรีฟอนต์

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนทั้งสีและฟอนต์ ให้เลือกรายการจากแกลเลอรี ธีม ในแกลเลอรีนี้ คุณสามารถโฮเวอร์เหนือแต่ละรายการเพื่อดูการแสดงตัวอย่างแบบทันทีของธีมนั้น แล้วคลิกที่ธีมชุดใดชุดหนึ่งเพื่อนำธีมนั้นไปใช้

วิธีเปลี่ยนสีหรือรูปร่างของปุ่มการนำทาง

สไตล์ด่วนช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนสีหรือรูปร่างของปุ่มการนำทางได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถนำสไตล์ที่แตกต่างกันไปใช้กับแต่ละปุ่มได้ หรือนำสไตล์ที่เหมือนกันไปใช้กับปุ่มต่างๆ ทั้งหมดได้

 1. เปิดฟอร์มการนำทางของคุณในมุมมองเค้าโครง โดยการคลิกขวาที่ฟอร์มการนำทางนั้นในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. เลือกปุ่มการนำทางหนึ่งหรือหลายปุ่มที่คุณต้องการเปลี่ยน

 3. ใช้คำสั่งในกลุ่ม การจัดรูปแบบตัวควบคุม เพื่อนำสไตล์ที่คุณต้องการไปใช้

วิธีตั้งค่าฟอร์มการนำทางให้เป็นฟอร์มที่แสดงเริ่มต้น

เนื่องจากฟอร์มการนำทางมักจะถูกใช้เป็นสวิตช์บอร์ด หรือ “โฮมเพจ” ของฐานข้อมูล จึงน่าที่จะแสดงฟอร์มการนำทางนี้เป็นแบบเริ่มต้นในแต่ละครั้งที่เปิดฐานข้อมูลนั้น นอกจากนี้ เนื่องจากบานหน้าต่างนำทางของ Access จะไม่มีให้ใช้งานอยู่ในเบราว์เซอร์ การกำหนดฟอร์มที่แสดงบนเว็บเริ่มต้นจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการสร้างฐานข้อมูลเว็บ

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าฟอร์มการนำทางให้เป็นฟอร์มที่แสดงเริ่มต้น

 1. ที่แท็บ ไฟล์ ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าฟอร์มเริ่มต้นที่จะแสดงเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลใน Access ภายใต้ ตัวเลือกแอปพลิเคชัน ให้เลือกฟอร์มจากรายการ แสดงฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×