สร้างผู้ติดต่อเพิ่มเติมจากบริษัทเดียวกัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้คุณลักษณะที่ติดต่อจาก บริษัทเดียว เพื่อลดเวลาและความพยายามเพิ่มหลายที่ติดต่อจากบริษัทเดียวกันหรือองค์กรอื่น ๆ ที่เหมือนกันพื้นฐานข้อมูลที่ติดต่อระหว่างสมาชิกของแชร์

หลังจากที่คุณได้ใส่ข้อมูลที่ติดต่อสำหรับที่ติดต่อหนึ่งจากบริษัท จะกลายเป็นเทมเพลตบนที่ติดต่ออื่นสามารถใช้ ติดต่อที่คุณสร้างจากเทมเพลติดต่อนี้จะประกอบด้วยข้อมูลเดียวกันในเขตข้อมูลที่ติดต่อต่อไปนี้:

  • บริษัท

  • ที่อยู่เว็บเพจ

  • หมายเลขโทรศัพท์ทางธุรกิจ

  • หมายเลขโทรสารธุรกิจ

  • ที่อยู่ทางธุรกิจ

หลังจากสร้างติดต่อใหม่จากเทมเพล คุณสามารถเพิ่มข้อมูล หรือแก้ไขเขตข้อมูลที่ติดต่อใด ๆ ตามความเหมาะสมสำหรับแต่ละคน

  1. เปิดติดต่อที่คุณต้องการใช้เป็นเทมเพลต

  2. บนแท็บที่ติดต่อ ในกลุ่มการกระทำ คลิกลูกศรที่ด้านล่างเวลาครึ่งหนึ่งของคำสั่งบันทึก & ใหม่

คำสั่ง บันทึกแล้วสร้าง บน Ribbon

  1. คลิกที่ติดต่อจากบริษัทเดียวกัน

คำสั่ง ที่ติดต่อจากบริษัทเดียวกัน บน Ribbon

  1. เพิ่มข้อมูล หรือแก้ไขเขตข้อมูลที่ติดต่อใด ๆ ตามความเหมาะสมสำหรับแต่ละคน

  2. บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

บนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×