สร้างป้ายชื่อที่อยู่ผู้ส่งใน Word 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณส่งจดหมายจำนวนมากและแพคเกจ คุณสามารถประหยัดเวลาได้ โดยทำป้ายผนึกที่อยู่ผู้ส่งของคุณเอง

สำหรับป้ายชื่อพื้นฐาน คุณสามารถพิมพ์ที่อยู่ของคุณใน Word และพิมพ์แผ่นงานแบบเดียวกันที่อยู่ผู้ส่ง ถ้าคุณต้องการให้ป้ายชื่อที่ มีรูปภาพหรือพื้นหลังแบบพิเศษ ลองเริ่มต้น ด้วยเทมเพลต

เคล็ดลับ: เมื่อคุณสร้างป้ายชื่อWord สามารถกรอกในอยู่ของคุณถ้าคุณได้เพิ่มในตัวเลือกของ Word เมื่อต้องการเพิ่มที่อยู่จ่าหน้าจดหมายของคุณลงในตัวเลือกของ Word คลิกการกำหนดลักษณะ บนเมนูWord และภายใต้การตั้งค่าส่วนบุคคล คลิกข้อมูลผู้ใช้ ใส่ที่อยู่ของคุณแล้ว ในตัวดึงข้อมูลผู้ใช้

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างป้ายชื่อที่อยู่ผู้ส่งพื้นฐาน

เริ่มต้นด้วยแผ่นป้ายผนึกจากผู้จำหน่ายหลัก และทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. สร้างเอกสารเปล่าใหม่

 2. คลิก การส่งจดหมาย > ป้ายผนึก

  คลิกป้ายผนึกเตรียมหน้าสำหรับการพิมพ์แผ่นป้ายผนึก
 3. พิมพ์ที่อยู่ผู้ส่งของคุณในกล่องที่อยู่ผู้ส่ง

  ถ้าคุณได้เพิ่มลของจ่าหน้าจดหมายในตัวเลือกของ Word คุณสามารถเลือกใช้ที่อยู่ของฉัน มีWord กรอกที่อยู่โดยอัตโนมัติ

 4. ภายใต้หมายเลขของป้ายชื่อ ตรวจสอบว่า ได้เลือกหน้าทั้งหมดของป้ายชื่อเดียวกัน

 5. ในป้ายชื่อ คลิกตัวเลือก

  Word แสดงกล่องโต้ตอบตัวเลือกป้ายผนึก

  เลือกตราสินค้าแบบของป้ายผนึก แล้ว เลือกหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง
 6. ภายใต้เครื่องพิมพ์ชนิด เลือกชนิดของเครื่องพิมพ์ที่คุณกำลังใช้

  ชนิดของเครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกมีผลต่อรายการของป้ายผนึก ที่Word แสดง

 7. เลือกผู้จำหน่ายป้ายชื่อของคุณในรายการผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อ แล้ว เลือกชนิดป้ายชื่อในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์

 8. คลิกตกลง เพื่อยอมรับการเลือกของคุณ และปิดตัวเลือกป้ายผนึก

 9. คลิกตกลง ในกล่องโต้ตอบป้ายชื่อ เพื่อสร้างเอกสารใหม่ที่ มีอยู่ที่คุณระบุไว้วางเค้าโครงสำหรับแผ่นงานของป้ายชื่อที่คุณเลือก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูเส้นขอบระหว่างป้ายชื่อ บนแท็บเค้าโครง คลิกเส้นตารางในมุมมอง

 10. ถ้าที่อยู่แบบเต็มของคุณไม่พอดีกับป้ายผนึก กด คำสั่ง + A เพื่อเลือกป้ายผนึกทั้งหมดในแผ่นงาน เปลี่ยนขนาดฟอนต์ ระยะห่างบรรทัด และระยะห่างย่อหน้าเพื่อให้พอดีกับป้ายผนึกอยู่แล้ว

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะห่างบรรทัดและช่องว่างก่อน และ หลังย่อหน้า ดูที่การเปลี่ยนระยะห่างบรรทัด

 11. พิมพ์แผ่นกระดาษทดสอบบนกระดาษเปล่า ๆ โดยคลิกพิมพ์ บนเมนูไฟล์ แล้ว คลิ กพิมพ์

 12. ถ้าแผ่นกระดาษทดสอบดูดี โหลดป้ายชื่อลงในเครื่องพิมพ์ของคุณ คลิกพิมพ์ บนเมนูไฟล์ แล้ว คลิ กพิมพ์

 13. บันทึกเอกสารเพื่อให้คุณสามารถใช้ป้ายผนึกนี้ได้อีกในโอกาสหน้า

สร้างทำป้ายผนึก โดยใช้เทมเพลต

สำหรับการทำป้ายผนึกให้มีลูกเล่นมากขึ้น ให้เริ่มต้นจากเทมเพลต

 1. เริ่มต้น Word หรือคลิกไฟล์ >ใหม่จากเทมเพล

 2. พิมพ์กลับป้ายที่อยู่ในกล่องค้นหาเทมเพลทั้งหมด แล้วกด Enter

  พิมพ์คำสำคัญลงในกล่องค้นหาเพื่อค้นหาเทมเพลตที่เกี่ยวข้อง
 3. คลิกรูปภาพของเทมเพลที่คุณต้องการเลือก แล้ว คลิ กสร้าง

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณเลือกเทมเพลต Avery คุณอาจมีตัวเลือกพิเศษบางอย่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ใช้เทมเพลต Avery ใน Word

 4. ในป้ายชื่อแรก ให้คลิกบรรทัดของที่อยู่แต่ละบรรทัด แล้วพิมพ์ข้อมูลที่อยู่ผู้ส่งของคุณลงไป

  Word อัปเดป้ายผนึกทั้งหมดเมื่อคุณคลิกบรรทัดใหม่ หรือคลิกในระยะขอบ

 5. พิมพ์แผ่นกระดาษทดสอบบนกระดาษเปล่า ๆ โดยคลิกพิมพ์ บนเมนูไฟล์ แล้ว คลิ กพิมพ์

 6. ถ้าแผ่นกระดาษทดสอบดูดี โหลดแผ่นงานของป้ายชื่อลงในเครื่องพิมพ์ของคุณ คลิกพิมพ์ บนเมนูไฟล์ แล้ว คลิ กพิมพ์

 7. บันทึกเอกสารนั้นเพื่อให้คุณสามารถใช้ป้ายชื่อที่อยู่ผู้ส่งนี้ได้อีกในคราวหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×