สร้างป้ายจ่าหน้าจดหมายใน Word โดยใช้จดหมายเวียน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณต้องการใช้ป้ายชื่อเพื่อส่งการส่งจดหมายจำนวนมากไปยังรายการที่อยู่ของคุณ คุณสามารถใช้จดหมายเวียนเพื่อสร้างแผ่นของป้ายชื่อที่อยู่ได้อย่างรวดเร็ว แต่ละป้ายชื่อประกอบด้วยอยู่จากรายการของคุณ

เอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการพิมพ์ป้ายชื่อโดยใช้กระบวนการจดหมายเวียน:

 • เอกสารหลักของคุณ
  นี้คือเอกสารคุณใช้การตั้งค่าเค้าโครงของป้ายผนึกสำหรับป้ายชื่อทั้งหมดในจดหมายเวียน คุณยังสามารถตั้งค่าเนื้อหาใด ๆ ที่คุณต้องการพิมพ์ซ้ำในแต่ละป้ายผนึก เช่นโลโก้บริษัทหรือที่อยู่ผู้ส่งของคุณบนป้ายชื่อที่จัดส่ง

 • รายชื่อผู้รับจดหมายของคุณ
  สมุดรายชื่อของคุณเป็นแหล่งข้อมูลที่Word ใช้ในจดหมายเวียน ไฟล์ที่ประกอบด้วยอยู่ที่จะพิมพ์บนป้ายผนึก ได้

 • เอกสารของคุณผสาน
  เอกสารนี้เป็นการรวมเอกสารหลักและรายชื่อผู้รับจดหมายที่ใช้ในการพิมพ์ที่อยู่แต่ละบนป้ายผนึก

สมุดรายชื่อส่วนอาจเป็นสเปรดชีExcel ไดเรกทอรีของที่ติดต่อOutlook หรือ สมุดรายชื่อของ Apple ประกอบด้วยระเบียนWord ดึงข้อมูลจากการสร้างป้ายผนึกอยู่

 • ถ้าคุณยังไม่มีรายชื่อผู้รับจดหมาย คุณสามารถสร้างรายการใหม่ในWord ในระหว่างการจดหมายเวียน ก่อนที่คุณเริ่มกระบวนการจดหมายเวียน รวบรวมทั้งหมดของรายการที่อยู่ของคุณ

 • ถ้าคุณกำลังใช้สเปรดชีตExcel ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอลัมน์สำหรับรหัสไปรษณีย์ถูกจัดรูปแบบเป็นข้อความเพื่อให้คุณไม่สูญเลขศูนย์ใด ๆ

 • ถ้าคุณต้องการใช้ที่ติดต่อ Outlook ของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Outlook เป็นโปรแกรมอีเมลเริ่มต้นของคุณ

 1. บนแท็บการส่งจดหมาย เลือกเริ่มจดหมายเวียน >ป้ายชื่อ

  บนแท็บการส่งจดหมาย เริ่มจดหมายเวียนและตัวเลือกป้ายชื่อเป็น highlighed

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกป้ายผนึก เลือกผู้จำหน่ายป้ายชื่อของคุณในรายการป้ายผนึก

  เลือกแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อ แล้วเลือกหมายเลขผลิตภัณฑ์เฉพาะ
 3. ในรายการ หมายเลขผลิตภัณฑ์ ให้เลือกหมายเลขที่ตรงกับหมายเลขผลิตภัณฑ์บนแพคเกจของป้ายชื่อของคุณ

  เคล็ดลับ: ถ้าไม่มีตัวเลือกที่ตรงกับป้ายผนึกของคุณ เลือกป้ายชื่อใหม่ ใส่ข้อมูลของป้ายผนึกของคุณ และตั้งชื่อ เลือกตกลง เพื่อเพิ่มป้ายชื่อใหม่ลงในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์

 4. เลือกตกลง เพื่อปิดกล่องตัวเลือกเค้าโครง

  ขณะนี้เอกสารของคุณแสดงตารางที่ มีเค้าร่างของป้ายชื่อ (ขนาดและรูปร่างของป้ายชื่อขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อที่คุณเลือก) ถ้าคุณไม่เห็นตาราง บนแท็บเค้าโครงตาราง เลือกเส้นตารางในมุมมอง

 5. บนเมนูไฟล์ เลือกบันทึก เพื่อบันทึกเอกสารของคุณ

 1. บนแท็บ การส่งจดหมาย ให้เลือก เลือกผู้รับ จากนั้นเลือกตัวเลือก

  บนแท็บ การส่งจดหมาย ที่เน้น เลือก​​ผู้รับ ไว้และมีรายการตัวเลือก

  เลือก

  ถึง

  สร้างรายการใหม่

  เริ่มรายการที่อยู่ใหม่ขณะคุณกำลังตั้งค่าจดหมายเวียน

  ใช้รายการที่มีอยู่

  ใช้สเปรดชีต Excel หรือไฟล์ข้อมูลชนิดอื่นเป็นรายการที่อยู่ของคุณ

  เลือกจากที่ติดต่อ Outlook

  เลือกชื่อโดยตรงจากที่ติดต่อ Outlook เป็นรายการที่อยู่ของคุณ

  รายชื่อผู้ติดต่อของ Apple

  เลือกชื่อโดยตรงจากสมุดรายชื่อ Apple เป็นรายการที่อยู่ของคุณ

  FileMaker Pro

  นำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล FileMaker Pro

 2. ถ้าคุณเลือก สร้างรายการใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขเขตข้อมูลรายการWord สร้างเขตข้อมูลสำหรับข้อมูลพื้นฐาน เช่นชื่อ นามสกุล และที่อยู่โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูลใหม่นั่นคือเขตข้อมูลข้อความตัวอย่าง — เพิ่มแมโครนั้น เดี๋ยวนี้เพื่อให้คุณสามารถกรอกข้อมูลได้เลยเมื่อคุณพิมพ์รายการ ภายใต้ชื่อเขตข้อมูลใหม่ พิมพ์ชื่อของเขตข้อมูลคุณต้อง การเพิ่มแล้ว คลิกเครื่องหมายบวก (+)

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับของเขตข้อมูล คลิกเขตข้อมูลคุณต้องการ ย้าย แล้วคลิกลูกศรขึ้น หรือลูกศรเพื่อย้ายเขตข้อมูลที่คุณต้องลง

  2. เมื่อทุกเขตข้อมูลมีตั้งค่าตามคุณต้องการ คลิกสร้าง เพื่อสร้างรายการ

 3. ถ้าคุณเลือก ใช้รายการที่มีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เรียกดูไฟล์ที่คุณต้องการใช้และเลือก เปิด

  2. ในกล่องโต้ตอบเปิดเวิร์กบุ๊ก เลือกแผ่นงานคุณต้องการใช้ และออกจากช่วงของเซลล์ เปล่า เพื่อใช้ทั้งแผ่นงาน หรือใส่ช่วงของเซลล์สำหรับข้อมูลคุณต้องการใช้ แล้ว เลือกตกลง

 4. ถ้าคุณเลือก เลือกรายที่ติดต่อ Outlook หรือ ที่ติดต่อ Apple ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เลือก กรองผู้รับ เพื่อเลือกผู้รับที่คุณต้องการ

  2. สำหรับที่ติดต่อOutlook ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกคิวรี ที่อยู่ถัดจากรายการผู้รับจดหมายเวียนด้วย เลือกระเบียนทั้งหมด ในรายการติดต่อ เลือกติดต่อที่คุณต้องการรวมไว้ในจดหมายเวียน นั้นแล้ว เลือกตกลง

  3. สำหรับที่ติดต่อ Apple ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกคิวรี ภายใต้ที่ติดต่อกลุ่ม Apple เลือกกลุ่มคุณต้องการรวมไว้ในจดหมายเวียน นั้นแล้ว เลือกตกลง

 1. บนแท็บการส่งจดหมาย เลือกแทรกเขตข้อมูลผสาน แล้วเลือกเขตข้อมูลคุณต้องการให้แสดงบนป้ายชื่อของคุณ

  บนแท็บ การส่งจดหมาย ที่เน้น แทรกเขตข้อมูลผสาน ไว้

  ทำการเพิ่มเขตข้อมูลจนกระทั่งคุณได้เพิ่มข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการบนป้ายผนึก แล้ว เลือกตกลง

 2. บนแท็บการส่งจดหมาย เลือกอัปเดตป้ายผนึก เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลลงในป้ายผนึกทั้งหมด

 3. จัดรูปแบบเขตข้อมูลในป้ายชื่อแรก เพื่อให้ป้ายชื่อส่วนที่เหลือมีลักษณะตามที่คุณต้องการให้ปรากฏทั้งหมด เช่น รวมช่องว่างระหว่างเขตข้อมูล ชื่อ และ นามสกุล แล้วกด ย้อนกลับ เพื่อเริ่มบรรทัดใหม่สำหรับ เขตข้อมูลที่อยู่

 4. บนแท็บการส่งจดหมาย เลือกอัปเดตป้ายผนึก เพื่อนำการจัดรูปแบบป้ายชื่อของคุณทั้งหมด

 1. บนแท็บการส่งจดหมาย เลือกแสดงตัวอย่างผลลัพธ์ เพื่อดูลักษณะของป้ายชื่อจะปรากฏ

  บนแท็บ การส่งจดหมาย ที่เน้น แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ ไว้

  เคล็ดลับ: เลือกการแสดงตัวอย่างผลลัพธ์ อีกครั้งเพื่อดู เพิ่ม หรือเอาเขตข้อมูลผสาน

 2. เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบเพิ่มเติม จัดรูปแบบป้ายผนึกแรก ทาง แล้ว บนแท็บการส่งจดหมาย เลือกอัปเดป้ายชื่อ

 3. ป้ายชื่อมีลักษณะ ตามคุณต้องการ บนแท็บการส่งจดหมาย เมื่อเสร็จสิ้นและผสาน >พิมพ์เอกสาร จดหมายเวียนที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์

  บนแท็บ การส่งจดหมาย ที่เน้น เสร็จสิ้นและผสาน และตัวเลือก พิมพ์เอกสาร ไว้

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการตรวจทาน และอัปเดตแต่ละป้ายก่อนการพิมพ์ บนแท็บการส่งจดหมาย เลือกเสร็จสิ้น และผสาน >แก้ไขเอกสารแต่ละรายการ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว เลือกไฟล์ >พิมพ์ เพื่อพิมพ์ป้ายผนึก

ดูเพิ่มเติม

สร้าง และพิมพ์ป้ายผนึกเดียวใน Word

พิมพ์ซองจดหมายใน Word

สร้างแหล่งข้อมูลสำหรับจดหมายเวียน

เมื่อคุณสร้างจดหมายเวียน Word จะแทรกบันทึกจากแหล่งข้อมูล หรือ รายชื่อผู้รับ ลงใน เอกสารหลัก ของคุณ รายชื่อผู้รับสำหรับการดำเนินการจดหมายเวียนสามารถอยู่ในแผ่นงาน Excel, สมุดรายชื่อของ Office, ฐานข้อมูล FileMaker Pro, เอกสาร Word หรือไฟล์ข้อความที่ใช้ตัวคั่น

สิ่งสำคัญ: คุณต้องมีผู้รับรายการที่มีอยู่ เช่นเอกสาร Word ที่มีอยู่ กระบวนงานนี้ให้เสร็จสิ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่ารายการผู้รับ ดูที่การสร้างแหล่งข้อมูลสำหรับจดหมายเวียน

 1. บนเมนูไฟล์ เลือกเอกสารเปล่าใหม่

  เปิดเอกสาร Word ใหม่ที่เป็นเอกสารเปล่า นี่จะกลายเป็นเอกสารหลักของคุณ

 2. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 3. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวจัดการจดหมายเวียน

 4. ภายใต้1 เลือกชนิดเอกสาร เลือกสร้างใหม่ จากนั้น เลือกป้ายชื่อ

 5. ภายใต้เครื่องพิมพ์ข้อมูล เลือกชนิดของเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้

 6. ในเมนูป็อปอัพ ผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อ ให้คลิกผู้ผลิตป้ายชื่อของคุณ

  เคล็ดลับ: สำหรับป้ายชื่อผลิตภัณฑ์ บนเมนูป็อปอัพป้ายผนึก เลือกอื่น ๆ

 7. ภายใต้หมายเลขผลิตภัณฑ์ เลือกชนิดของป้ายชื่อที่คุณมี นั้นแล้ว เลือกตกลง

  เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับระยะขอบและลักษณะอื่น ๆ ของป้ายชื่อ เลือกรายละเอียด

 8. ในตัวจัดการจดหมายเวียน ภายใต้2 เลือกรายชื่อผู้รับ เลือกรายการที่ได้รับ จากนั้น เลือกแหล่งข้อมูลสำหรับผู้รับรายการ (ตัวอย่างเช่น Office สมุดรายชื่อ)

 9. บนเมนูป็อปอัพแทรกเขตข้อมูลผสาน เลือกชื่อเขตข้อมูลในรายการ (ตัวอย่างเช่น FirstName)

  Word จะเพิ่มชื่อเขตข้อมูลลงในกล่อง ป้ายชื่อตัวอย่าง

  เคล็ดลับ: เพื่อกลับไปยังกล่องโต้ตอบนี้ใหม่กว่า ในจดหมายเวียนจัดการ ภายใต้2 เลือกรายชื่อผู้รับ เลือกเพิ่มหรือเอาพื้นที่ที่สำรองไว้บนป้ายผนึก เพิ่มหรือเอาปุ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ออก  

 10. ทำซํ้าขั้นตอนที่ 9 สำหรับแต่ละเขตข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏในป้ายชื่อของคุณ

 11. หลังจากที่คุณเพิ่มเขตข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการ เลือกตกลง

  ชื่อของเขตข้อมูลจะถูกคัดลอกลงในป้ายชื่อทั้งหมดในเอกสารหลักของคุณ

 12. ในเอกสารหลักของคุณ แก้ไขป้ายชื่อแรกเพื่อเพิ่มช่องว่าง เครื่องหมายจุลภาค และแป้นปัดแคร่ที่คุณต้องการ

 13. ในตัวจัดการจดหมายเวียน ภายใต้2 เลือกรายชื่อผู้รับ, cกรอกข้อมูลในรายการเอกสารของคุณให้เสร็จสิ้น ปุ่ม กรอกข้อมูลรายการ เพื่อทำให้เอกสารสมบูรณ์  

  Word จะนำการจัดรูปแบบที่คุณใช้สำหรับป้ายชื่อแรกไปใช้กับป้ายชื่อทั้งหมด

 14. เมื่อต้องการดำเนินการกับป้ายชื่อของคุณให้เสร็จสิ้น ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

แสดงตัวอย่างป้ายชื่อของคุณ

ใน ตัวจัดการจดหมายเวียน ภายใต้ 5 แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ ให้เลือก มุมมองผสานข้อมูล  ปุ่ม ดูข้อมูลที่ผสาน

พิมพ์ป้ายชื่อของคุณทันที

ในตัวจัดการจดหมายเวียน ภายใต้6 ทำการผสานให้เสร็จสมบูรณ์ เลือกผสานไปยังเครื่องพิมพ์ ปุ่มผสานไปยังเครื่องพิมพ์  

สร้างเอกสารที่ประกอบด้วยป้ายชื่อที่ผสานของคุณที่คุณสามารถบันทึกได้

ในตัวจัดการจดหมายเวียน ภายใต้6 ทำการผสานให้เสร็จสมบูรณ์ เลือกผสานเอกสารใหม่ ปุ่ม ทำจดหมายเวียนให้เสร็จสมบูรณ์  

ดูเพิ่มเติม

สร้าง และพิมพ์ป้ายผนึกแบบเดียว

สร้างซองจดหมาย โดยใช้จดหมายเวียน

สร้างแหล่งข้อมูลสำหรับจดหมายเวียน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×