สร้างป้ายจ่าหน้าจดหมายใน Word โดยใช้จดหมายเวียน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณต้องการใช้ป้ายชื่อเพื่อส่งการส่งจดหมายจำนวนมากไปยังรายการที่อยู่ของคุณ คุณสามารถใช้จดหมายเวียนเพื่อสร้างแผ่นของป้ายชื่อที่อยู่ได้อย่างรวดเร็ว แต่ละป้ายชื่อประกอบด้วยอยู่จากรายการของคุณ

ต่อไปนี้คือเอกสารเกี่ยวข้องในการสร้าง และพิมพ์ป้ายผนึกโดยใช้กระบวนการจดหมายเวียน:

 • เอกสารหลักของคุณ
  นี้คือเอกสารคุณใช้การตั้งค่าเค้าโครงของป้ายผนึกสำหรับป้ายชื่อทั้งหมดในจดหมายเวียน คุณยังสามารถตั้งค่าเนื้อหาใด ๆ ที่คุณต้องการพิมพ์ซ้ำในแต่ละป้ายผนึก เช่นโลโก้บริษัทหรือที่อยู่ผู้ส่งของคุณบนป้ายชื่อที่จัดส่ง

 • รายชื่อผู้รับจดหมายของคุณ
  สมุดรายชื่อของคุณเป็นแหล่งข้อมูลที่Word ใช้ในจดหมายเวียน ไฟล์ที่ประกอบด้วยอยู่ที่จะพิมพ์บนป้ายผนึก ได้

 • เอกสารของคุณผสาน
  เอกสารนี้เป็นการรวมเอกสารหลักและรายชื่อผู้รับจดหมายที่ใช้ในการพิมพ์ที่อยู่แต่ละบนป้ายผนึก

สมุดรายชื่อส่วนอาจเป็นสเปรดชีExcel ไดเรกทอรีของที่ติดต่อOutlook หรือ สมุดรายชื่อของ Apple ประกอบด้วยระเบียนWord ดึงข้อมูลจากการสร้างป้ายผนึกอยู่

 • ถ้าคุณยังไม่มีรายชื่อผู้รับจดหมาย คุณสามารถสร้างรายการใหม่ในWord ในระหว่างการจดหมายเวียน ก่อนที่คุณเริ่มกระบวนการจดหมายเวียน รวบรวมทั้งหมดของรายการที่อยู่ของคุณ

 • ถ้าคุณกำลังใช้สเปรดชีตExcel ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอลัมน์สำหรับรหัสไปรษณีย์ถูกจัดรูปแบบเป็นข้อความเพื่อให้คุณไม่สูญเลขศูนย์ใด ๆ

 • ถ้าคุณต้องการใช้ที่ติดต่อ Outlook ของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Outlook เป็นโปรแกรมอีเมลเริ่มต้นของคุณ

 1. บนแท็บการส่งจดหมาย เลือกเริ่มจดหมายเวียน >ป้ายชื่อ

  บนแท็บการส่งจดหมาย เริ่มจดหมายเวียนและตัวเลือกป้ายชื่อเป็น highlighed

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกป้ายผนึก เลือกผู้จำหน่ายป้ายชื่อของคุณในรายการป้ายผนึก

  เลือกตราสินค้าแบบของป้ายผนึก นั้นแล้ว เลือกหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง
 3. ในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ เลือกหมายเลขที่ตรงกับหมายเลขผลิตภัณฑ์บนหีบห่อของป้ายชื่อ

  เคล็ดลับ: ถ้าไม่มีตัวเลือกที่ตรงกับป้ายผนึกของคุณ เลือกป้ายชื่อใหม่ ใส่ข้อมูลของป้ายผนึกของคุณ และตั้งชื่อ เลือกตกลง เพื่อเพิ่มป้ายชื่อใหม่ลงในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์

 4. เลือกตกลง เพื่อปิดกล่องตัวเลือกเค้าโครง

  ขณะนี้เอกสารของคุณแสดงตารางที่ มีเค้าร่างของป้ายชื่อ (ขนาดและรูปร่างของป้ายชื่อขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อที่คุณเลือก) ถ้าคุณไม่เห็นตาราง บนแท็บเค้าโครงตาราง เลือกเส้นตารางในมุมมอง

 5. บนเมนูไฟล์ เลือกบันทึก เพื่อบันทึกเอกสารของคุณ

 1. บนแท็บการส่งจดหมาย เลือกเลือกผู้รับ นั้นแล้ว เลือกตัวเลือก

  บนแท็บการส่งจดหมาย เลือกผู้รับจะ highlighed พร้อมกับรายการตัวเลือก

  เลือก

  เมื่อต้องการ

  สร้างรายการใหม่

  เริ่มรายการใหม่ที่อยู่ในขณะที่คุณกำลังตั้งค่าจดหมายเวียน

  ใช้รายการที่มีอยู่

  ใช้สเปรดชีตExcel หรือชนิดอื่นของไฟล์ข้อมูล เป็นรายการที่อยู่ของคุณ

  เลือกจากที่ติดต่อ Outlook

  เลือกเขตข้อมูลชื่อได้โดยตรงจากที่ติดต่อของคุณOutlook สำหรับรายการที่อยู่ของคุณ

  ที่ติดต่อของ Apple

  เลือกชื่อจากสมุดรายชื่อของ Apple สำหรับรายการที่อยู่ของคุณโดยตรง

  FileMaker Pro

  นำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล FileMaker Pro

 2. ถ้าคุณได้เลือกสร้างรายการใหม่ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขเขตข้อมูลรายการWord สร้างเขตข้อมูลสำหรับข้อมูลพื้นฐาน เช่นชื่อ นามสกุล และที่อยู่โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูลใหม่นั่นคือเขตข้อมูลข้อความตัวอย่าง — เพิ่มแมโครนั้น เดี๋ยวนี้เพื่อให้คุณสามารถกรอกข้อมูลได้เลยเมื่อคุณพิมพ์รายการ ภายใต้ชื่อเขตข้อมูลใหม่ พิมพ์ชื่อของเขตข้อมูลคุณต้อง การเพิ่มแล้ว คลิกเครื่องหมายบวก (+)

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับของเขตข้อมูล คลิกเขตข้อมูลคุณต้องการ ย้าย แล้วคลิกลูกศรขึ้น หรือลูกศรเพื่อย้ายเขตข้อมูลที่คุณต้องลง

  2. เมื่อทุกเขตข้อมูลมีตั้งค่าตามคุณต้องการ คลิกสร้าง เพื่อสร้างรายการ

 3. ถ้าคุณเลือกใช้รายการที่มีอยู่ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. เรียกดูไฟล์คุณต้องการใช้ แล้วเลือกเปิด

  2. ในกล่องโต้ตอบเปิดเวิร์กบุ๊ก เลือกแผ่นงานคุณต้องการใช้ และออกจากช่วงของเซลล์ เปล่า เพื่อใช้ทั้งแผ่นงาน หรือใส่ช่วงของเซลล์สำหรับข้อมูลคุณต้องการใช้ แล้ว เลือกตกลง

 4. ถ้าคุณได้เลือกเลือกจากที่ติดต่อ Outlook หรือที่ติดต่อ Apple ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. เลือกผู้รับของตัวกรอง เพื่อเลือกผู้รับคุณต้องการรวม

  2. สำหรับที่ติดต่อOutlook ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกคิวรี ที่อยู่ถัดจากรายการผู้รับจดหมายเวียนด้วย เลือกระเบียนทั้งหมด ในรายการติดต่อ เลือกติดต่อที่คุณต้องการรวมไว้ในจดหมายเวียน นั้นแล้ว เลือกตกลง

  3. สำหรับที่ติดต่อ Apple ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกคิวรี ภายใต้ที่ติดต่อกลุ่ม Apple เลือกกลุ่มคุณต้องการรวมไว้ในจดหมายเวียน นั้นแล้ว เลือกตกลง

 1. บนแท็บการส่งจดหมาย เลือกแทรกเขตข้อมูลผสาน แล้วเลือกเขตข้อมูลคุณต้องการให้แสดงบนป้ายชื่อของคุณ

  บนแท็บการส่งจดหมาย แทรกเขตข้อมูลผสานจะถูกเน้น

  ทำการเพิ่มเขตข้อมูลจนกระทั่งคุณได้เพิ่มข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการบนป้ายผนึก แล้ว เลือกตกลง

 2. บนแท็บการส่งจดหมาย เลือกอัปเดตป้ายผนึก เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลลงในป้ายผนึกทั้งหมด

 3. จัดรูปแบบเขตข้อมูลในป้ายชื่อแรก เพื่อให้ป้ายชื่อส่วนที่เหลือมีลักษณะตามที่คุณต้องการให้ปรากฏทั้งหมด เช่น รวมช่องว่างระหว่างเขตข้อมูล ชื่อ และ นามสกุล แล้วกด ย้อนกลับ เพื่อเริ่มบรรทัดใหม่สำหรับ เขตข้อมูลที่อยู่

 4. บนแท็บการส่งจดหมาย เลือกอัปเดตป้ายผนึก เพื่อนำการจัดรูปแบบป้ายชื่อของคุณทั้งหมด

 1. บนแท็บการส่งจดหมาย เลือกแสดงตัวอย่างผลลัพธ์ เพื่อดูลักษณะของป้ายชื่อจะปรากฏ

  บนแท็บการส่งจดหมาย แสดงตัวอย่างผลลัพธ์จะถูกเน้น

  เคล็ดลับ: เลือกการแสดงตัวอย่างผลลัพธ์ อีกครั้งเพื่อดู เพิ่ม หรือเอาเขตข้อมูลผสาน

 2. เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบเพิ่มเติม จัดรูปแบบป้ายผนึกแรก ทาง แล้ว บนแท็บการส่งจดหมาย เลือกอัปเดป้ายชื่อ

 3. ป้ายชื่อมีลักษณะ ตามคุณต้องการ บนแท็บการส่งจดหมาย เมื่อเสร็จสิ้นและผสาน >พิมพ์เอกสาร จดหมายเวียนที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์

  บนแท็บการส่งจดหมาย เสร็จสิ้น และผสาน และตัวเลือกการพิมพ์เอกสารจะถูกเน้น

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการตรวจทาน และอัปเดตแต่ละป้ายก่อนการพิมพ์ บนแท็บการส่งจดหมาย เลือกเสร็จสิ้น และผสาน >แก้ไขเอกสารแต่ละรายการ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว เลือกไฟล์ >พิมพ์ เพื่อพิมพ์ป้ายผนึก

ดูเพิ่มเติม

สร้าง และพิมพ์ป้ายผนึกเดียวใน Word

พิมพ์ซองจดหมายใน Word

สร้างแหล่งข้อมูลสำหรับจดหมายเวียน

เมื่อคุณสร้างจดหมายเวียน Word จะแทรกบันทึกจากแหล่งข้อมูล หรือ รายชื่อผู้รับ ลงใน เอกสารหลัก ของคุณ รายชื่อผู้รับสำหรับการดำเนินการจดหมายเวียนสามารถอยู่ในแผ่นงาน Excel, สมุดรายชื่อของ Office, ฐานข้อมูล FileMaker Pro, เอกสาร Word หรือไฟล์ข้อความที่ใช้ตัวคั่น

สิ่งสำคัญ: คุณต้องมีผู้รับรายการที่มีอยู่ เช่นเอกสาร Word ที่มีอยู่ กระบวนงานนี้ให้เสร็จสิ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่ารายการผู้รับ ดูที่การสร้างแหล่งข้อมูลสำหรับจดหมายเวียน

 1. บนเมนูไฟล์ เลือกเอกสารเปล่าใหม่

  เปิดเอกสาร Word ใหม่ที่เป็นเอกสารเปล่า นี่จะกลายเป็นเอกสารหลักของคุณ

 2. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 3. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวจัดการจดหมายเวียน

 4. ภายใต้1 เลือกชนิดเอกสาร เลือกสร้างใหม่ จากนั้น เลือกป้ายชื่อ

 5. ภายใต้เครื่องพิมพ์ข้อมูล เลือกชนิดของเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้

 6. บนเมนูป็อปอัพ ผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อ ให้คลิกผู้ผลิตป้ายชื่อของคุณ

  เคล็ดลับ: สำหรับป้ายชื่อผลิตภัณฑ์ บนเมนูป็อปอัพป้ายผนึก เลือกอื่น ๆ

 7. ภายใต้หมายเลขผลิตภัณฑ์ เลือกชนิดของป้ายชื่อที่คุณมี นั้นแล้ว เลือกตกลง

  เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับระยะขอบและลักษณะอื่น ๆ ของป้ายชื่อ เลือกรายละเอียด

 8. ในตัวจัดการจดหมายเวียน ภายใต้2 เลือกรายชื่อผู้รับ เลือกรายการที่ได้รับ จากนั้น เลือกแหล่งข้อมูลสำหรับผู้รับรายการ (ตัวอย่างเช่น Office สมุดรายชื่อ)

 9. บนเมนูป็อปอัพแทรกเขตข้อมูลผสาน เลือกชื่อเขตข้อมูลในรายการ (ตัวอย่างเช่น FirstName)

  Word จะเพิ่มชื่อเขตข้อมูลลงในกล่อง ป้ายชื่อตัวอย่าง

  เคล็ดลับ: เพื่อกลับไปยังกล่องโต้ตอบนี้ใหม่กว่า ในจดหมายเวียนจัดการ ภายใต้2 เลือกรายชื่อผู้รับ เลือกเพิ่มหรือเอาพื้นที่ที่สำรองไว้บนป้ายผนึก เพิ่มหรือเอาปุ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ออก  

 10. ทำซํ้าขั้นตอนที่ 9 สำหรับแต่ละเขตข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏในป้ายชื่อของคุณ

 11. หลังจากที่คุณเพิ่มเขตข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการ เลือกตกลง

  ชื่อของเขตข้อมูลจะถูกคัดลอกลงในป้ายชื่อทั้งหมดในเอกสารหลักของคุณ

 12. ในเอกสารหลักของคุณ แก้ไขป้ายชื่อแรกเพื่อเพิ่มช่องว่าง เครื่องหมายจุลภาค และแป้นปัดแคร่ที่คุณต้องการ

 13. ในตัวจัดการจดหมายเวียน ภายใต้2 เลือกรายชื่อผู้รับ, cกรอกข้อมูลในรายการเอกสารของคุณให้เสร็จสิ้น ปุ่ม กรอกข้อมูลรายการ เพื่อทำให้เอกสารสมบูรณ์  

  Word จะนำการจัดรูปแบบที่คุณใช้สำหรับป้ายชื่อแรกไปใช้กับป้ายชื่อทั้งหมด

 14. เมื่อต้องการดำเนินการกับป้ายชื่อของคุณให้เสร็จสิ้น ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

แสดงตัวอย่างป้ายชื่อของคุณ

ใน ตัวจัดการจดหมายเวียน ภายใต้ 5 แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ ให้เลือก มุมมองผสานข้อมูล  ปุ่ม ดูข้อมูลที่ผสาน

พิมพ์ป้ายชื่อของคุณทันที

ในตัวจัดการจดหมายเวียน ภายใต้6 ทำการผสานให้เสร็จสมบูรณ์ เลือกผสานไปยังเครื่องพิมพ์ ปุ่มผสานไปยังเครื่องพิมพ์  

สร้างเอกสารที่ประกอบด้วยป้ายชื่อที่ผสานของคุณที่คุณสามารถบันทึกได้

ในตัวจัดการจดหมายเวียน ภายใต้6 ทำการผสานให้เสร็จสมบูรณ์ เลือกผสานเอกสารใหม่ ปุ่ม ทำจดหมายเวียนให้เสร็จสมบูรณ์  

ดูเพิ่มเติม

สร้าง และพิมพ์ป้ายผนึกแบบเดียว

สร้างซองจดหมาย โดยใช้จดหมายเวียน

สร้างแหล่งข้อมูลสำหรับจดหมายเวียน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×