สร้างบัตรอวยพรและคำเชิญโดยใช้ Publisher

สร้างบัตรอวยพรและคำเชิญโดยใช้ Publisher

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เลือกเทมเพลต

 1. เริ่ม Publisher แล้วเลือกประเภทของบัตร

  • ใน Publisher 2016 และ Publisher 2013 ให้คลิก มีอยู่ภายใน > บัตรอวยพร หรือ บัตรเชิญ

  • ใน Publisher 2010 ให้คลิก บัตรอวยพร หรือ บัตรเชิญ ในรายการเทมเพลต

 2. เลื่อนดูสิ่งพิมพ์บัตรที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า เมื่อคุณพบเทมเพลตที่คุณชื่นชอบแล้ว ให้คลิกที่เทมเพลตนั้นเพื่อดูการแสดงตัวอย่างที่มีรูปขนาดใหญ่ขึ้น

 3. ภายใต้ กำหนดเอง และ ตัวเลือก คุณสามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบการออกแบบได้มากมายก่อนคุณเปิดสิ่งพิมพ์ ดังนี้

  • ภายใต้ กำหนดเอง ให้คลิกแบบแผนชุดสีและแบบแผนฟอนต์ที่คุณต้องการ

  • ภายใต้ กำหนดเอง ให้คลิกชุดข้อมูลธุรกิจที่คุณต้องการ หรือสร้างชุดข้อมูลใหม่

  • ภายใต้ ตัวเลือก ให้เลือกขนาดหน้ากระดาษที่คุณต้องการ เช่น ครึ่งหน้า พับด้านข้าง หรือ 1/4 หน้า พับด้านบน

  • ภายใต้ ตัวเลือก ให้เลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: หากคุณใช้เทมเพลตที่คุณดาวน์โหลดจาก Office Online คุณจะไม่สามารถกำหนดการออกแบบได้เองจนกว่าคุณจะเปิดสิ่งพิมพ์

 4. คลิก สร้าง

ถ้าคุณไม่พบการออกแบบที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถค้นหาเทมเพลตบัตรอวยพรเพิ่มเติมได้บน Office.com โดยการย้อนกลับไปยังหน้า สร้าง แล้วใส่ บัตรอวยพรบัตรเชิญ หรือบัตรชนิดอื่นในกล่องค้นหา แล้วกด ENTER

ปรับแต่งบัตรของคุณ

เปลี่ยนแปลงการออกแบบทั้งหมด

คุณอาจต้องการทำการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลต่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการลองสีหรือแบบแผนฟอนต์อื่น คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ แต่ทางที่ดีที่สุด ควรเปลี่ยนก่อนที่คุณจะแทรกข้อความและรูปภาพ

ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการลองใช้แบบแผนชุดสีที่แตกต่างกันบนแท็บการออกแบบหน้าให้คลิกแบบแผนชุดสีที่คุณต้องการ ถ้าคุณโฮเวอร์เหนือแบบแผนชุดสีที่คุณทันทีจะเห็นว่าบัตรอวยพรของคุณจะมีลักษณะอย่างไรถ้าคุณเลือกแบบแผนชุดสี
  แกลเลอรีการเลือกแบบแผนชุดสี

 • เมื่อต้องการลองใช้แบบแผนฟอนต์อื่น บนแท็บ การออกแบบหน้า ให้คลิก ฟอนต์ แล้วเลือกแบบแผนฟอนต์ที่คุณต้องการ
  ปุ่ม ฟอนต์ ใน Publisher 2013

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษ บนแท็บ การออกแบบหน้า ให้คลิก ขนาด แล้วเลือกขนาดหน้ากระดาษใหม่

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เปลี่ยนขนาดหน้า ขนาดกระดาษ หรือการวางแนว

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับรูปภาพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับรูปภาพ ให้ดู เคล็ดลับสำหรับการทำงานกับรูปภาพ

แทนที่ตัวแทนรูปภาพด้วยรูปภาพของคุณเอง

 1. คลิกขวาที่รูปภาพตัวแทน แล้วคลิก เปลี่ยนรูปภาพ > เปลี่ยนรูปภาพ

 2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้เรียกดูเพื่อค้นหารูปภาพในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือบนเครือข่ายภายใน หรือค้นหารูปภาพบน Office.com หรือจาก Bing
  กล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ใน Publisher 2013

  หมายเหตุ: การแทรกรูปภาพจาก Office.com และ Bing จะไม่พร้อมใช้งานใน Publisher 2010 รูปภาพที่คุณค้นหาทางออนไลน์ต้องถูกดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่คุณจะสามารถแทรกได้

 3. ทำซ้ำกับรูปภาพอื่นในสิ่งพิมพ์ของคุณได้ตามต้องการ

เพิ่มรูปภาพใหม่

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิกตัวเลือกรูปภาพใน กลุ่มภาพประกอบ (เช่น รูปภาพ หรือ รูปภาพออนไลน์)

 2. เรียกดูรูปภาพบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือค้นหารูปภาพจาก Office.com หรือ Bing แล้วคลิก แทรก

  หมายเหตุ: การแทรกรูปภาพจาก Office.com และ Bing จะไม่พร้อมใช้งานใน Publisher 2010 รูปภาพที่คุณค้นหาทางออนไลน์ต้องถูกดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่คุณจะสามารถแทรกได้

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับข้อความ

เมื่อต้องการแทนที่ตัวแทนข้อความด้วยข้อความของคุณเอง ให้เลือกตัวแทนข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณเอง

เพิ่มข้อความใหม่

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก วาดกล่องข้อความ

 2. ในบัตรของคุณ ให้ชี้ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการให้มุมหนึ่งของข้อความปรากฏ จากนั้น ให้คลิกแล้วลากกล่องข้อความตามแนวทแยงจนกว่าจะได้ขนาดกล่องที่คุณต้องการ คลิกภายในกล่อง แล้วพิมพ์และจัดรูปแบบข้อความของคุณ

แทนที่ตัวแทนข้อความด้วยถ้อยคำ

 1. ในแท็บ การออกแบบหน้า ให้คลิก ตัวเลือก
  ปุ่มตัวเลือก เทมเพลต ใน Publisher 2013

 2. สำหรับประเภทให้คลิกประเภทข้อความที่คุณต้องการ ภายใต้ข้อความที่พร้อมใช้งานให้คลิกข้อความที่คุณต้องการแสดงตัวอย่างข้อความสองส่วนของข้อความทางด้านขวาแล้วคลิกตกลง
  ถ้อยคำที่แนะนำสำหรับบัตรอวยพรใน Publisher 2013

พิมพ์และตกแต่งบัตรให้เสร็จสมบูรณ์

ใน Publisher บัตรจะถูกตั้งค่าให้พิมพ์บนขนาดกระดาษที่ระบุ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกการออกแบบที่มีขนาดเท่ากับกระดาษขนาด Letter คุณต้องพับกระดาษสองครั้งหลังจากที่คุณพิมพ์บัตร

รูปแบบการพับสำหรับบัตรเชิญแบบ 4 ด้าน

1 เมื่อคุณดูตัวอย่างบัตรก่อนที่คุณจะพิมพ์ บัตรเหมือนกับขั้นตอนที่ 1

2 เมื่อคุณพิมพ์บัตรด้วยเครื่องพิมพ์สี ก่อนที่จะพับ บัตรเหมือนกับขั้นตอนที่ 2

3 ในขั้นตอนที่ 3 คุณพับครึ่งกระดาษจากขอบบนถึงขอบล่าง

4 ในชั้นตอนที่ 4 คุณพับกระดาษจากด้านข้างเข้าหากัน

พิมพ์บัตร

 1. เมื่อบัตรมีลักษณะตามที่คุณต้องการแล้ว ให้บันทึกไฟล์

 2. คลิก ไฟล์ > พิมพ์ จากนั้น ภายใต้ การตั้งค่า ให้ตรวจสอบว่าเลือกรูปแบบที่เหมาะสม เช่น พับด้านข้าง หนึ่งในสี่ของหน้าพับด้านข้าง ครึ่งหน้า หรือ หนังสือเล่มเล็ก พับด้านข้าง

  หมายเหตุ: ตัวเลือกเหล่านี้จะพร้อมใช้งานเมื่อหน้าสิ่งพิมพ์มีขนาดเล็กกว่ากระดาษที่สิ่งพิมพ์ถูกตั้งค่าให้พิมพ์เท่านั้น

 3. บานหน้าต่างแสดงตัวอย่างจะแสดงลักษณะของสิ่งพิมพ์ของคุณบนหน้าที่พิมพ์ เปลี่ยนแปลงตัวเลือกการพิมพ์ตามต้องการ เช่น จำนวนสำเนา แล้วคลิก พิมพ์

  สั่งซื้อกระดาษบัตรที่ออกแบบมาสำหรับบัตรอวยพรจากผู้ผลิตโดยเฉพาะ แพคเกจเหล่านี้มักจะมีซองจดหมายมาด้วย ทดสอบพิมพ์บัตรหนึ่งหรือสองใบบนกระดาษธรรมดาเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งพิมพ์ของคุณพิมพ์ออกมาตามที่คุณต้องการ ก่อนที่คุณจะพิมพ์บนผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตหรือบนกระดาษบัตรที่ราคาแพงกว่า

ด้านบนของเพจ

เลือกเทมเพลต

 1. เริ่ม Publisher แล้วคลิกบัตรเชิญหรือบัตรเชิญในรายการชนิดสิ่งพิมพ์

 2. เลื่อนดูสิ่งพิมพ์บัตรที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า แล้วเลือกเทมเพลต ซึ่งถูกจัดไว้เป็นกลุ่มตามธีม

  ถ้าคุณไม่เห็นการออกแบบที่คุณต้องการ คุณสามารถค้นหาเทมเพลตบัตรอวยพรเพิ่มเติมบน Microsoft Office Online โดยใช้กล่อง ค้นหาเทมเพลต ทางด้านบนของรายการเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน

  สิ่งสำคัญ: คุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อนที่คุณจะสามารถค้นหาเทมเพลต Publisher ใน Office Online ได้

 3. ภายใต้ กำหนดเอง และ ตัวเลือก คุณสามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบการออกแบบได้มากมายก่อนคุณเปิดสิ่งพิมพ์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. ภายใต้ กำหนดเอง ให้คลิกแบบแผนชุดสีและแบบแผนฟอนต์ที่คุณต้องการ

  2. ภายใต้ กำหนดเอง ให้คลิกชุดข้อมูลธุรกิจที่คุณต้องการ หรือสร้างชุดข้อมูลใหม่

  3. ภายใต้ ตัวเลือก ให้เลือกขนาดหน้ากระดาษที่คุณต้องการ เช่น ครึ่งหน้า พับด้านข้าง หรือ 1/4 หน้า พับด้านบน

  4. ภายใต้ ตัวเลือก ให้เลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: 

   • ถ้าคุณใช้เทมเพลตที่คุณดาวน์โหลดจาก Office Online คุณจะไม่สามารถกำหนดการออกแบบเองได้จนกว่าคุณจะเปิดสิ่งพิมพ์

   • บัตรแบบพับด้านข้างบางอย่างจะถูกตั้งค่าสำหรับตัวเลือกเค้าโครงเดียวเท่านั้น ถ้าคุณเลือกหนึ่งในการออกแบบเหล่านี้ ตัวเลือกขนาดหน้ากระดาษและเค้าโครงอื่นจะไม่พร้อมใช้งาน

 4. คลิก สร้าง

ปรับแต่งบัตรของคุณ

เปลี่ยนแปลงการออกแบบทั้งหมด

คุณอาจต้องการทำการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลต่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการลองสีหรือแบบแผนฟอนต์อื่น คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ แต่ทางที่ดีที่สุด ควรเปลี่ยนก่อนที่คุณจะแทรกข้อความและรูปภาพ

ให้เลือกทำดังนี้

 • เมื่อต้องการลองใช้แบบแผนชุดสีต่างๆ ให้คลิก แบบแผนชุดสี ในบานหน้าต่างงาน จัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ แล้วคลิกแบบแผนชุดสีที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการลองใช้แบบแผนชุดฟอนต์ต่างๆ ให้คลิก แบบแผนชุดฟอนต์ ในบานหน้าต่างงาน จัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ แล้วคลิกแบบแผนชุดฟอนต์ที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษ ให้คลิกส่วน ตัวเลือก ในบานหน้าต่างงาน จัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ คลิก เปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษ แล้วเลือกขนาดหน้ากระดาษใหม่ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ

  บัตรที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าส่วนใหญ่จะถูกจัดรูปแบบให้พิมพ์บนกระดาษขนาด Letter ที่คุณพับให้มีขนาดหนึ่งในสี่ของหน้า คุณอาจต้องการพิมพ์บนกระดาษขนาด Half-Letter ทั้งสองด้าน

  ฉันจะเปลี่ยนขนาดกระดาษเป็น Half-Letter ได้อย่างไร

  1. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ขั้นสูง

  2. ในกล่องโต้ตอบ ขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง ให้พิมพ์ชื่อของขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเองของคุณ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ Half-Letter

  3. ภายใต้ ตัวเลือก ให้เลือก พับด้านข้างครึ่งหน้า ในรายการ พับแผ่นกระดาษ

  4. ภายใต้ หน้า ให้เปลี่ยนความกว้างเป็น 4.25" และความสูงเป็น 5.5"

  5. ภายใต้ แสดงตัวอย่าง ให้ตรวจสอบว่าหน้ากระดาษและขนาดหน้ากระดาษของคุณมีรูปแบบตามที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เปลี่ยนขนาดหน้า ขนาดกระดาษ หรือการวางแนว

 • เมื่อต้องการแทรกข้อมูลทางธุรกิจ ให้คลิก ข้อมูลทางธุรกิจ บนเมนู แทรก แล้วลากรายการที่คุณต้องการจากบานหน้าต่างงาน ข้อมูลทางธุรกิจ ไปยังหน้าสิ่งพิมพ์ของคุณ

  เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ ให้คลิก เปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ ในบานหน้าต่างงาน ข้อมูลทางธุรกิจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู สร้าง เปลี่ยน หรือนำข้อมูลทางธุรกิจออก

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับรูปภาพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับรูปภาพ โปรดดูที่ เคล็ดลับสำหรับการทำงานกับรูป

แทนที่ตัวแทนรูปภาพด้วยรูปภาพของคุณเอง

 1. คลิกขวาที่ตัวแทนรูปภาพ คลิก เปลี่ยนรูปภาพ บนเมนูทางลัด แล้วเลือกแหล่งของรูปภาพใหม่

  การเปลี่ยนรูปภาพที่เป็นตัวยึด

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็น เปลี่ยนรูปภาพ เมื่อคุณคลิกขวา ให้คลิกตัวแทนรูปภาพหนึ่งครั้งจนกว่าคุณจะเห็นวงกลมสีขาวล้อมรอบกรอบของรูปภาพ คลิกรูปภาพอีกครั้งจนกว่าคุณจะเห็นวงกลมสีเทาที่มี x อยู่ด้านในล้อมรอบรูปภาพ แล้วคลิกขวาที่รูปภาพ

 2. ทำซ้ำกับรูปภาพอื่นในสิ่งพิมพ์ของคุณได้ตามต้องการ

เพิ่มรูปภาพใหม่

 1. บนเมนู แทรก ให้ชี้ไปที่ รูปภาพ แล้วเลือกแหล่งของรูปภาพใหม่

 2. คลิก แทรก

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งรูปภาพ ให้ลาก

  • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปภาพ ให้วางตัวชี้เมาส์บนหนึ่งในจุดจับมุม แล้วลาก

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีรูปภาพ ให้คลิกขวาที่รูปภาพ คลิก จัดรูปแบบรูปภาพ บนเมนูทางลัด คลิกแท็บ รูปภาพ แล้วคลิก เปลี่ยนสี

   ถ้าคุณสร้างชุดข้อมูลทางธุรกิจที่มีโลโก้แล้ว คุณสามารถเพิ่มโลโก้ของคุณลงในบัตรอวยพรได้อย่างรวดเร็ว บนเมนู แทรก ให้คลิก ข้อมูลทางธุรกิจ แล้วดับเบิลคลิก โลโก้ ในบานหน้าต่าง ข้อมูลทางธุรกิจ

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับข้อความ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับข้อความให้ดูที่การเพิ่มข้อความใน Publisher

แทนที่ตัวแทนข้อความด้วยข้อความของคุณเอง

ถ้าคุณสร้างชุดข้อมูลทางธุรกิจแล้ว ข้อมูลที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณและโลโก้จะแทนที่ตัวแทนข้อความบางอันโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ข้อมูลทางธุรกิจจะไม่แทนที่ข้อความตัวแทนในเทมเพลตที่คุณดาวน์โหลดจาก Office Online โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการแทนที่ชื่อตัวแทนที่อยู่และโลโก้ที่มีข้อมูลทางธุรกิจของคุณให้คลิกปุ่มสมาร์ทแท็ก รูปปุ่ม สำหรับรายการข้อมูลทางธุรกิจเช่นชื่อบริษัทหรือที่อยู่แล้วคลิกอัปเดตจากชุดข้อมูลทางธุรกิจ (ปุ่มสมาร์ทแท็กจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกข้อความหรือโลโก้)

 1. เลือกตัวแทนข้อความ แล้วพิมพ์

 2. ปรับขนาดข้อความ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ข้อความปรับขนาดให้พอดีกับกล่องข้อความที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับกล่องข้อความอื่นโดยอัตโนมัติ ให้คลิกกล่องข้อความ ชี้ไปที่ ปรับข้อความให้พอดีโดยอัตโนมัติ บนเมนู รูปแบบ แล้วคลิก ไม่ต้องปรับให้พอดีโดยอัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ด้วยตนเอง ให้เลือกข้อความ แล้วเลือกขนาดฟอนต์ใหม่ในรายการ ขนาดฟอนต์ บนแถบเครื่องมือ การจัดรูปแบบ

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดข้อความให้พอดีในกล่องข้อความ ให้ดู เปิดและปิดการปรับข้อความให้พอดีโดยอัตโนมัติ

เพิ่มข้อความใหม่

 1. บนเมนู แทรก ให้คลิก กล่องข้อความ

 2. ในบัตรของคุณ ให้ชี้ไปยังที่ซึ่งคุณต้องการให้มุมหนึ่งของข้อความปรากฏ แล้วลากกล่องข้อความตามแนวทแยงจนกว่าจะได้ขนาดกล่องที่คุณต้องการ

 3. คลิกภายในกล่อง แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

แทนที่ตัวแทนข้อความด้วยถ้อยคำ

 1. ในบานหน้าต่างงาน ตัวเลือกการเชิญ ภายใต้ ถ้อยคำที่แนะนำ ให้คลิก เลือกถ้อยคำที่แนะนำ

 2. ภายใต้ ประเภท ให้คลิกประเภทข้อความที่คุณต้องการ

 3. ภายใต้ ข้อความที่พร้อมใช้งาน ให้คลิกข้อความที่คุณต้องการ แล้วแสดงตัวอย่างสองส่วนของข้อความ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้เทมเพลตที่คุณดาวน์โหลดจาก Office Online หรือถ้าคุณเปลี่ยนขนาดหรือรูปแบบหน้ากระดาษ (ตัวอย่างเช่น จากพับด้านข้างเป็นพับด้านบน) ถ้อยคำที่แนะนำจะไม่พร้อมใช้งาน

ด้านบนของหน้า

พิมพ์และตกแต่งบัตรให้เสร็จสมบูรณ์

ใน Publisher บัตรจะถูกตั้งค่าให้พิมพ์บนขนาดกระดาษที่ระบุ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกการออกแบบที่มีขนาดเท่ากับกระดาษขนาด Letter คุณต้องพับกระดาษสองครั้งหลังจากที่คุณพิมพ์บัตร

รูปแบบการพับสำหรับบัตรเชิญแบบ 4 ด้าน

1 เมื่อคุณดูตัวอย่างบัตรก่อนที่คุณจะพิมพ์ บัตรเหมือนกับขั้นตอนที่ 1

2 เมื่อคุณพิมพ์บัตรด้วยเครื่องพิมพ์สี ก่อนที่จะพับ บัตรเหมือนกับขั้นตอนที่ 2

3 ในขั้นตอนที่ 3 คุณพับครึ่งกระดาษจากขอบบนถึงขอบล่าง

4 ในชั้นตอนที่ 4 คุณพับกระดาษจากด้านข้างเข้าหากัน

พิมพ์บัตร

 1. เมื่อบัตรมีลักษณะตามที่คุณต้องการแล้ว ให้บันทึกไฟล์

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์ จากนั้นคลิกแท็บ การตั้งค่าสิ่งพิมพ์และกระดาษ

 3. ภายใต้ ตัวเลือกการพิมพ์ ให้ตรวจสอบว่าเลือกรูปแบบที่เหมาะสมแล้ว เช่น พับด้านข้าง หนึ่งในสี่ของหน้าพับด้านข้าง ครึ่งหน้า หรือ หนังสือเล่มเล็ก พับด้านข้าง

  หมายเหตุ: ตัวเลือกเหล่านี้จะพร้อมใช้งานเมื่อหน้าสิ่งพิมพ์มีขนาดเล็กกว่ากระดาษที่สิ่งพิมพ์ถูกตั้งค่าให้พิมพ์เท่านั้น

 4. คลิก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ เพื่อดูลักษณะของสิ่งพิมพ์ของคุณบนหน้าที่พิมพ์ จากนั้น คุณสามารถปรับตามที่จำเป็นก่อนที่คุณจะพิมพ์

 5. เปลี่ยนแปลงตัวเลือกการพิมพ์ตามต้องการ เช่น จำนวนสำเนา แล้วคลิก พิมพ์

  เคล็ดลับ: สั่งซื้อกระดาษบัตรที่ออกแบบมาสำหรับบัตรอวยพรจากผู้ผลิตโดยเฉพาะ แพคเกจเหล่านี้มักจะมีซองจดหมายมาด้วย ทดสอบพิมพ์บัตรหนึ่งหรือสองใบบนกระดาษธรรมดาเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งพิมพ์ของคุณพิมพ์ออกมาตามที่คุณต้องการ ก่อนที่คุณจะพิมพ์บนผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตหรือบนกระดาษบัตรที่ราคาแพงกว่า

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×