สร้างธีมของคุณเองใน PowerPoint

เริ่มต้นด้วยธีมที่มีอยู่แล้วภายในและปรับเปลี่ยนด้วยสี ฟอนต์ และเอฟเฟ็กต์แบบกำหนดเอง:

 1. เปลี่ยนการตั้งค่าของธีม

 2. บันทึกการตั้งค่าเป็นธีมใหม่ในแกลเลอรีธีมของคุณ

ขั้นตอนเหล่านี้ได้รับการอธิบายไว้ด้านล่าง

การกำหนดองค์ประกอบของธีมเอง

แก้ไขธีมเพื่อปรับเปลี่ยนสี ฟอนต์ และเอฟเฟ็กต์

สีของธีมจะมีสีข้อความและสีพื้นหลังสี่สี สีส่วนที่ถูกเน้นหกสี และสีของไฮเปอร์ลิงก์สองสี ภายใต้ ตัวอย่าง คุณจะเห็นหน้าตาของสไตล์และสีฟอนต์ของข้อความก่อนที่คุณจะกำหนดชุดสีของคุณ

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวแปร เลือกลูกศรลงเพื่อเปิดแกลเลอรีของตัวแปรสี:

   เลือกลูกศรลงเพื่อเปิดแกลเลอรีของตัวแปรสี
 2. เลือก สี แล้วคลิก สีที่กำหนดเอง

  กล่องโต้ตอบ การสร้างสีของธีมใหม่ จะเปิดขึ้น

 3. ในกล่องโต้ตอบ การสร้างสีของธีมใหม่ ภายใต้ สีของธีม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  แสดงกล่องโต้ตอบสีธีมแบบกำหนดเองใน PowerPoint
 4. เลือกปุ่มที่อยู่ถัดจากชื่อขององค์ประกอบสีของธีม (ตัวอย่างเช่น โทนสี 1 หรือ ไฮเปอร์ลิงก์) ที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วเลือกสีภายใต้ สีของธีม

  หรือ

  เลือก สีเพิ่มเติม แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนแท็บ มาตรฐาน ให้เลือกสี

  • บนแท็บ กำหนดเอง ให้ใส่สูตรค่าสีที่คุณต้องการ

   ทำซ้ำสำหรับองค์ประกอบสีของธีมทั้งหมดที่คุณต้องการเปลี่ยน

 5. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่เหมาะสมสำหรับชุดสีของธีมใหม่ แล้วเลือก บันทึก

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนองค์ประกอบสีของธีมทั้งหมดกลับเป็นสีของธีมดั้งเดิม ให้เลือก รีเซ็ต ก่อนที่คุณจะเลือก บันทึก

 6. หลังจากที่คุณได้กำหนดแบบแผนชุดสีแบบกำหนดเอง แบบแผนนั้นก็จะพร้อมใช้งานในเมนูดรอปดาวน์สี:

  หลังจากที่คุณได้กำหนดแบบแผนชุดสีแบบกำหนดเอง แบบแผนนั้นก็จะปรากฏในเมนูดรอปดาวน์ของสี

การเปลี่ยนฟอนต์ของธีมจะอัปเดตข้อความชื่อเรื่องและข้อความสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้เลือก ต้นแบบสไลด์ จากนั้น บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ให้เลือก ฟอนต์ รูป ปุุ่ม แล้วเลือก กำหนดฟอนต์เอง

  กล่องโต้ตอบฟอนต์แบบกำหนดเองใน PowerPoint

 2. ในกล่องข้อความ การสร้างฟอนต์ของธีมใหม่ ภายใต้กล่อง ฟอนต์หัวเรื่อง และ ฟอนต์เนื้อความ ให้เลือกฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

 3. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่เหมาะสมสำหรับฟอนต์ของธีมใหม่ แล้วเลือก บันทึก

เอฟเฟ็กต์ของธีมรวมถึงเงา การสะท้อน เส้น สีเติม และอื่นๆ ในขณะที่คุณไม่สามารถสร้างชุดเอฟเฟ็กต์ของธีมของคุณเองได้ แต่คุณสามารถเลือกชุดของเอฟเฟ็กต์ที่ทำงานกับงานนำเสนอของคุณได้

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้เลือก ต้นแบบสไลด์ จากนั้น บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ให้เลือก เอฟเฟ็กต์ รูป ปุุ่ม

 2. เลือกชุดเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้

  เปลี่ยนเอฟเฟ็กต์ของธีม

คุณจะต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการทำกับสี ฟอนต์ และเอฟเฟ็กต์เป็นธีม (ไฟล์ .thmx) ด้วยวิธีนั้น คุณสามารถนำธีมใหม่นี้ไปใช้กับงานนำเสนออื่น

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้เลือก ต้นแบบสไลด์ จากนั้น บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ให้เลือก ธีม

 2. คลิก บันทึกธีมปัจจุบัน

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อที่เหมาะสมสำหรับธีม แล้วคลิก บันทึก

  หมายเหตุ: ธีมที่แก้ไขจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ .thmx ในโฟลเดอร์ ธีมของเอกสาร บนไดรฟ์ภายในเครื่องของคุณ และจะถูกเพิ่มลงในรายการธีมแบบกำหนดเองบนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ธีม โดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณคลิก สี ในกลุ่ม ธีม สีที่คุณเห็นถัดจากชื่อธีมจะแสดงถึงโทนสีและสีของไฮเปอร์ลิงก์สำหรับธีมดังกล่าว ถ้าคุณเปลี่ยนสีใดๆ ต่อไปนี้เพื่อสร้างชุดสีของธีมของคุณเอง สีที่แสดงบนปุ่ม สี และอยู่ถัดจากชื่อ ธีม จะถูกอัปเดตด้วยเช่นกัน

สีของธีม

แกลเลอรี สีธีม จะแสดงชุดสีทั้งหมดจากธีมที่มีอยู่แล้วภายใน ตามที่แสดงไว้ด้านล่าง สีธีมประกอบด้วยสีข้อความและพื้นหลังสี่สี โทนสีหกสี และสีของไฮเปอร์ลิงก์สองสี ภายใต้ ตัวอย่าง คุณสามารถดูว่าสไตล์และสีฟอนต์ของข้อความมีลักษณะอย่างไรก่อนที่คุณจะกำหนดชุดสีของคุณ

แสดงกล่องโต้ตอบสีธีมแบบกำหนดเองใน PowerPoint

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ธีม ให้คลิก สี แล้วคลิก สร้างสีธีมใหม่

  เคล็ดลับ: สีภายในปุ่ม สี รูปปุ่ม แสดงถึงธีมที่นำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ

 2. ภายใต้ สีธีม ให้คลิกปุ่มที่อยู่ถัดจากชื่อขององค์ประกอบสีธีมที่คุณต้องการเปลี่ยน

 3. ภายใต้ สีธีม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกลูกศรลงของสีที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วเลือกสีจากรายการหลัก

  • คลิก สีเพิ่มเติม แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • บนแท็บ มาตรฐาน ให้เลือกสี

   • บนแท็บ กำหนดเอง ให้ใส่สูตรสำหรับสีที่คุณต้องการ

    ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำหรับองค์ประกอบสีธีมทั้งหมดที่คุณต้องการเปลี่ยน

    เคล็ดลับ: ภายใต้ ตัวอย่าง คุณสามารถดูเอฟเฟ็กต์ของการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำได้

 4. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่เหมาะสมสำหรับสีธีมใหม่ แล้วคลิก บันทึก

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้องค์ประกอบทั้งหมดของสีของธีมกลับไปเป็นสีของธีมดั้งเดิม ให้คลิก ตั้งค่าใหม่ ก่อนที่จะคลิก บันทึก

ทุกธีมของ Office จะกำหนดฟอนต์สองแบบ — หนึ่งแบบสำหรับส่วนหัวและอีกหนึ่งแบบสำหรับเนื้อความ ซึ่งสามารถเป็นฟอนต์เดียวกันได้ (ใช้ได้ทุกที่) หรือฟอนต์ที่ต่างกันสองแบบ PowerPoint จะใช้ฟอนต์เหล่านี้เพื่อสร้างสไตล์ข้อความอัตโนมัติ การเปลี่ยนฟอนต์ของธีมจะอัปเดตข้อความชื่อเรื่องและข้อความสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ

เมื่อคุณคลิก ฟอนต์ ในกลุ่ม ธีม ชื่อของฟอนต์ส่วนหัวและฟอนต์เนื้อความที่ใช้สำหรับฟอนต์ของแต่ละธีมจะปรากฏขึ้นด้านล่าง

ตัวเลือกฟอนต์ของธีม

ตามที่แสดงไว้ด้านล่าง คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ส่วนหัวและฟอนต์เนื้อความของธีมที่มีอยู่เพื่อให้ตรงกับสไตล์ของงานนำเสนอของคุณ

กล่องโต้ตอบฟอนต์แบบกำหนดเองใน PowerPoint

ภายใต้ ตัวอย่าง คุณสามารถดูตัวอย่างของสไตล์ส่วนหัวและเนื้อความที่คุณเลือกได้

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ธีม ให้คลิก ฟอนต์ รูป ปุุ่ม แล้วคลิก สร้างฟอนต์ธีมใหม่

 2. ในกล่อง ฟอนต์ส่วนหัว และ ฟอนต์เนื้อความ ให้เลือกฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

 3. ในช่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับฟอนต์ของธีมใหม่ แล้วคลิก บันทึก

เอฟเฟ็กต์ของธีมคือชุดของเส้นและลักษณะพิเศษเพิ่มเติม ตามที่แสดงไว้ด้านล่าง คุณสามารรถเลือกจากการจัดกลุ่มเอฟเฟ็กต์อื่นๆ เพื่อให้ตรงกับสไตล์ของงานนำเสนอของคุณ

เอฟเฟ็กต์ของธีม

แม้ว่าคุณไม่สามารถสร้างชุดเอฟเฟ็กต์ของธีมของคุณเอง แต่คุณสามารถเลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้ในเอกสารหรือธีมงานนำเสนอของคุณเองได้

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ธีม ให้คลิก เอฟเฟ็กต์ รูป ปุุ่ม

 2. คลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้งาน

บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับสี ฟอนต์ หรือเส้นและลักษณะพิเศษเพิ่มเติมของธีมที่มีอยู่แล้วเพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้กับเอกสารหรืองานนำเสนออื่นได้

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ธีม ให้คลิก เพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

 2. คลิก บันทึกธีมปัจจุบัน

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อที่เหมาะสมสำหรับธีม แล้วคลิก บันทึก

  เคล็ดลับ: ธีมที่แก้ไขจะบันทึกไว้เป็นไฟล์ .thmx ในโฟลเดอร์ ธีมเอกสาร บนไดรฟ์ภายในเครื่องของคุณ และจะถูกเพิ่มเข้าในรายการธีมแบบกำหนดเองบนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ธีม โดยอัตโนมัติ

ภาพรวมของธีม Office

สี ฟอนต์ และเอฟเฟ็กต์ของธีมจะทำงานใน PowerPoint และใน Excel, Word และ Outlook งานนำเสนอ เอกสาร เวิร์กชีต และข้อความอีเมลของคุณจึงสามารถมีลักษณะที่สอดคล้องกันได้ คุณสามารถพบธีมในแกลเลอรี ธีม บนแท็บ ออกแบบ เมื่อต้องการลองใช้ธีมอื่น ให้วางตัวชี้ของคุณเหนือรูปขนาดย่อในแกลเลอรี ธีม และลองสังเกตว่าเอกสารของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

รูปของธีมต่างๆ ที่นำไปใช้กับกราฟิก SmartArt เดียวกัน
ธีมสี่แบบที่นำไปใช้กับกราฟิก SmartArt เดียวกัน

การนำธีมใหม่ไปใช้จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักของเอกสารของคุณ เอฟเฟ็กต์ อักษรศิลป์ จะถูกนำไปใช้กับชื่อเรื่องใน PowerPoint ตาราง แผนภูมิ กราฟิก SmartArt รูปร่าง และวัตถุอื่นๆ จะถูกอัปเดตเพื่อให้สอดคล้องกันในแต่ละอัน แม้แต่เค้าโครงและพื้นหลังของสไลด์ของคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงให้แตกต่างกันได้แบบธีมต่อธีม ถ้าคุณชื่นชอบลักษณะของธีมเมื่อคุณนำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ คุณก็ทำขั้นตอนการจัดรูปแบบใหม่เสร็จสิ้นด้วยการคลิกเพียงแค่ครั้งเดียว ถ้าคุณต้องการกำหนดงานนำเสนอของคุณเองในอนาคต คุณสามารถเปลี่ยนสี ฟอนต์ หรือเอฟเฟ็กต์ของธีม

ดูเพิ่มเติม

ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างเทมเพลตและธีมของ PowerPoint

ลบหรือเปลี่ยนแปลงธีมปัจจุบัน

จัดรูปแบบสีพื้นหลังของสไลด์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×