สร้างทีมไซต์ใน SharePoint Online

สร้างทีมไซต์ใน SharePoint Online

สร้างทีมไซต์SharePoint Online เพื่อสร้างสถานที่ที่คุณและทีมของคุณสามารถทำงานกับโครงการและแชร์ข้อมูลจากทุกที่บนอุปกรณ์ทุกชนิด ทีมไซต์มีกลุ่มของเว็บเพจที่เกี่ยวข้อง ไลบรารีเอกสารเริ่มต้นสำหรับไฟล์ รายการสำหรับการจัดการข้อมูล และ Web Part ที่คุณสามารถกำหนดเองตามความต้องการของคุณได้

เมื่อคุณสร้างทีมไซต์ใน Office 365 กลุ่ม Office 365 ที่สอดคล้องกันจะถูกสร้างขึ้นและผู้ใช้ที่คุณเพิ่มลงในทีมไซต์ของคุณจะถูกเพิ่มลงในกลุ่ม Office 365 โดยอัตโนมัติ สมาชิกทั้งหมดของทีมไซต์จะมีสิทธิ์เข้าถึงกลุ่ม Office 365 และสามารถสร้างเพจไลบรารีเอกสารใหม่ รายการแบบกำหนดเองตามจำเป็น และยังสามารถเพิ่ม Web Part บนเพจซึ่งสามารถจัดเรียงใหม่บนเพจได้ด้วยการลากแล้วปล่อยในตำแหน่งต่างๆ ไม่จำเป็นต้องสร้างรายชื่อการแจกจ่ายอีเมลหรือกลุ่ม SharePoint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กลุ่ม Office 365 ให้ดู เรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่ม Office 365

ฉันควรจะสร้างทีมไซต์หรือไซต์การติดต่อสื่อสาร

ใช้ทีมไซต์เมื่อคุณต้องการทำงานร่วมกันกับสมาชิกคนอื่นๆ ในทีมของคุณ หรือกับบุคคลอื่นในโครงการที่เฉพาะเจาะจง ด้วยทีมไซต์ โดยทั่วไปแล้วสมาชิกทั้งหมดหรือสมาชิกส่วนใหญ่จะสามารถเพิ่มเนื้อหาลงในไซต์ได้ และข้อมูลนี้จะเห็นได้เฉพาะสมาชิกในทีมหรือโครงการ และผู้เกี่ยวข้องที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น ถ้าคุณตั้งใจที่จะออกอากาศข้อมูลให้กับผู้ชมในวงกว้าง ไซต์การติดต่อสื่อสาร คือตัวเลือกที่ดีกว่า ด้วยไซต์การติดต่อสื่อสาร โดยทั่วไปแล้วเฉพาะสมาชิกกลุ่มเล็กๆ จะสามารถเพิ่มเนื้อหาลงในไซต์ และผู้ชมกลุ่มใหญ่กว่ามากจะเป็นผู้ใช้เนื้อหานั้น

ขั้นตอนในการสร้างทีมไซต์

 1. ลงชื่อเข้าใช้ใน Office 365 สำหรับวิธีใช้ ให้ดู ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ได้ที่ใด

 2. ที่มุมบนซ้ายของหน้า ให้เลือกไอคอนตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปของ Office 365 จากนั้นเลือกไทล์ SharePoint ถ้าคุณไม่พบไทล์ SharePoint ให้คลิกไทล์ ไซต์ หรือ ทั้งหมด ถ้ามองไม่เห็น SharePoint

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ห็นไทล์ SharePoint หรือไทล์ ไซต์ การสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณอาจไม่รวม SharePoint Online ให้ติดต่อผู้ที่ดูแล Office 365 ในองค์กรของคุณ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบของผู้เช่า Office 365 ของคุณ ให้ดูที่ สลับเป็น Office 365 สำหรับธุรกิจในแผนอื่น เพื่อเพิ่ม SharePoint Online ลงในการสมัครใช้งานของคุณ

 3. ทางด้านบนของหน้า SharePoint ให้คลิก + สร้างไซต์ แล้วเลือกตัวเลือก ไซต์ทีม ตัวช่วยสร้างไซต์จะปรากฏทางด้านขวามือของหน้าจอที่คุณกรอกข้อมูลในการสร้างไซต์ทีมกับกลุ่ม Office 365

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นลิงก์ + สร้างไซต์ การสร้างไซต์ด้วยตนเองอาจถูกปิดใช้งานใน Office 365 ให้ติดต่อผู้ที่ดูแล Office 365 ในองค์กรของคุณเพื่อสร้างไซต์ทีม ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลผู้เช่า ให้ดู จัดการการสร้างไซต์ใน SharePoint Online เพื่อเปิดใช้งานการสร้างไซต์ด้วยตนเองสำหรับองค์กรของคุณ ในปัจจุบันการสร้างไซต์ยังไม่พร้อมใช้งานในแอป SharePoint สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

  คำสั่งสร้างไซต์

  เลือกชนิดไซต์ใน SharePoint Online

 4. ถ้าเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ ให้เลือกการออกแบบที่คุณต้องการใช้สำหรับไซต์ของคุณ

  เลือกการออกแบบสำหรับทีมไซต์ของคุณ

  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อมีการออกแบบไซต์แบบกำหนดเองให้ใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างการออกแบบไซต์แบบกำหนดเอง ให้ดู ภาพรวมการออกแบบไซต์และสคริปต์ไซต์ SharePoint

 5. ตั้งชื่อทีมไซต์ใหม่ของคุณ อีเมลของกลุ่ม Office 365 จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยใช้ชื่อเดียวกันกับทีมไซต์ของคุณ ขณะที่คุณพิมพ์ คุณจะเห็นว่าชื่อที่คุณเลือกพร้อมใช้งานหรือไม่

  ทีมไซต์ SharePoint ใหม่

 6. ในกล่อง กล่องคำอธิบายของไซต์ ให้เพิ่มข้อความที่ทำให้ผู้ใช้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของไซค์ของคุณ

 7. ในส่วน การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ให้เลือก สาธารณะ - ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงไซต์นี้ หรือ ส่วนตัว - เฉพาะสมาชิกสามารถเข้าถึงไซต์นี้ เพื่อควบคุมบุคคลที่สามารถเข้าถึงไซต์ของคุณ

 8. ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณเปิดใช้งาน ให้เลือกการจัดประเภทไซต์ในส่วน ข้อมูลของคุณเป็นความลับแค่ไหน แล้วคลิก ถัดไป ตัวเลือกที่แสดงรายการสามารถเกี่ยวข้องกับระดับความลับของข้อมูลหรือวงจรเวลาการใช้ข้อมูลบนไซต์ของคุณ

 9. เพิ่มชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการให้จัดการไซต์ในกล่อง เพิ่มเจ้าของเพิ่มเติม

  เพิ่มสมาชิกไปยังทีมไซต์

  หมายเหตุ: ผู้สร้างไซต์จะเป็นสมาชิกของกลุ่มเจ้าของไซต์โดยอัตโนมัติ

 10. ในกล่อง เพิ่มสมาชิก ให้เพิ่มชื่อหรือที่อยู่อีเมลสำหรับทุกคนที่คุณต้องการให้เป็นสมาชิกไซต์ของคุณ จากนั้น คลิก เสร็จสิ้น สมาชิกที่เพิ่มไปยังกลุ่ม Office 365 ที่เชื่อมโยงกับไซต์จะถูกเพิ่มไปยังกลุ่มสมาชิกไซต์โดยอัตโนมัติ

  เมื่อต้องการรอและเพิ่มเจ้าของ สมาชิก หรือผู้เยี่ยมชมเพิ่มเติม ให้คลิก เสร็จสิ้น

  ถ้าคุณเลือกการออกแบบไซต์แบบกำหนดเอง แผงจะเปิดขึ้นทางด้านขวาเพื่อแสดงสถานะการตั้งค่าสำหรับไซต์ใหม่ของคุณ

  ทีมไซต์ที่มีสถานะการออกแบบที่กำหนดเอง

  เมื่อไซต์ของคุณถูกสร้างขึ้นแล้ว ไซต์จะปรากฏระหว่าง ไซต์ที่คุณติดตามอยู่ ไซต์ของคุณจะไม่สืบทอดการตั้งค่าสิทธิ์หรือการนำทางของไซต์อื่นๆ ดูส่วน จัดการสิทธิ์ของไซต์ ใน จัดการการตั้งค่าทีมไซต์ SharePoint สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การสร้างไซต์แบบคลาสสิก

ถ้าหน้าจอของคุณไม่ตรงกับรูปภาพด้านบน แสดงว่าผู้ดูแลระบบของคุณตั้งค่าการสร้างไซต์เป็นประสบการณ์การสร้างไซต์แบบคลาสสิก กลุ่ม Office 365 ที่สอดคล้องกันจะไม่ถูกสร้างขึ้น ในกรณีนี้

 1. คลิก + สร้างไซต์

  คำสั่งสร้างไซต์

 2. ตั้งชื่อไซต์ของคุณ จากนั้นคลิก สร้าง

  สร้างกล่องโต้ตอบไซต์ใหม่เมื่อไซต์แบบคลาสสิกถูกบังคับใช้

  ไซต์ของคุณจะถูกสร้างขึ้นในตำแหน่งที่ผู้ดูแลระบบของคุณกำหนดไว้ล่วงหน้าและไซต์จะปรากฎอยู่ในไซต์ที่คุณติดตาม ไซต์ของคุณจะไม่รับการตั้งค่าสิทธิ์หรือการนำทางของไซต์อื่นๆ

ไซต์ใหม่แบบคลาสสิก

ขั้นตอนต่อไป

เมื่อคุณสร้างไซต์ใหม่เรียบร้อยแล้ว ให้เรียนรู้วิธีกำหนดด้วยตนเองและรับประโยชน์สูงสุด:

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×