สร้างตาราง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถแทรกตาราง หรือสร้างตารางในPublisher และแม้แต่คัดลอกตารางจากโปรแกรมอื่นเมื่อต้องการแทรกลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ

สร้างตาราง และเพิ่มข้อความ

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ตารางจะปรากฏในสิ่งพิมพ์ของคุณ

 2. บนแถบเครื่องมือRibbon คลิกแทรก จากนั้น เลือกตาราง และ

 3. สร้างตารางของคุณ ด้วยการลากผ่านยกกำลังสองแถวหรือคอลัมน์เพื่อสร้างแถวและคอลัมน์

  เมื่อต้องการเพิ่มขนาดของตาราง เลือกตาราง วางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือจับเลือกจนกว่าคุณเห็นไอคอนตัวปรับขนาด จากนั้น ลากเพื่อปรับขนาดตาราง

 4. ในตาราง คลิกเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ แล้ว เริ่มพิมพ์

  เมื่อต้องการเพิ่มข้อความไปยังเซลล์อื่น คลิกภายในเซลล์นั้น

  แต่ละเซลล์ขยายให้พอดีกับข้อความของคุณ เว้นแต่ว่าคุณล็อกขนาดตาราง ด้วยการล้างกล่องกาเครื่องหมายเครื่องหมายถัดจากการเติบโตเพื่อให้พอดีกับข้อความ บนเมนูตาราง

สร้างตารางจากข้อความผู้ประกาศที่มีอยู่

 1. ถ้าข้อความอยู่ในตาราง เลือกเซลล์คุณต้องการ

  ถ้าข้อความในกล่องข้อความ ทำให้แน่ใจว่า ไม่มีแท็บหรือเครื่องหมายจุลภาคระหว่างแต่ละรายการในแถว และเครื่องหมายย่อหน้าที่ส่วนท้ายของแต่ละแถว

 2. เน้นข้อความ คลิกขวาที่ข้อความที่เน้น แล้ว คลิ กคัดลอก

 3. บนเมนูแก้ไข คลิกวางแบบพิเศษ

 4. ในรายการเป็น คลิกตารางใหม่

 5. คลิก ตกลง

สร้างตาราง โดยใช้ข้อความจากโปรแกรมอื่น

 1. เปิดโปรแกรมที่ประกอบด้วยข้อความคุณต้องการ

  ถ้าข้อความไม่ได้อยู่ในตาราง เตรียมข้อความสำหรับการคัดลอกลงในตาราง คุณสามารถดำเนินดังกล่าว ด้วยการกด TAB ระหว่างแต่ละรายการภายในแถวของข้อความ แล้วกด ENTER ที่ส่วนท้ายของแต่ละแถว

 2. เลือกข้อความ นั้นแล้ว กด CTRL + C เพื่อคัดลอก

 3. ในเอกสารของคุณPublisher ไปยังหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 4. บนเมนูแก้ไข คลิกวางแบบพิเศษ

 5. ในรายการเป็น คลิกตารางใหม่

 6. คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับวิธีข้อความของคุณถูกจัดรูปแบบในโปรแกรมอื่น คุณอาจต้องการจัดรูปแบบข้อความหลังจากที่จะกลายเป็นตารางPublisher

สร้างตารางแล้วพิมพ์ข้อความลงไป

 1. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกแทรกตาราง รูปปุ่ม

 2. คลิกภายในสิ่งพิมพ์ของคุณ

  กล่องโต้ตอบสร้างตาราง จะปรากฏขึ้น

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

  ปรับขนาดตารางของคุณ ด้วยการเลือกตาราง แล้ววางตำแหน่งตัวชี้เมาส์ไปไว้เหนือจับเลือกจนกว่าคุณเห็นไอคอนตัวปรับขนาด จากนั้น ลากเพื่อปรับขนาดตาราง

 4. ในตาราง คลิกเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ แล้ว เริ่มพิมพ์

  เมื่อต้องการเพิ่มข้อความไปยังเซลล์อื่น คลิกภายในเซลล์นั้น

  แต่ละเซลล์ขยายให้พอดีกับข้อความของคุณ เว้นแต่ว่าคุณล็อกขนาดตาราง ด้วยการล้างกล่องกาเครื่องหมายเครื่องหมายถัดจากการเติบโตเพื่อให้พอดีกับข้อความ บนเมนูตาราง

สร้างตารางจากข้อความของ Microsoft Publisher ที่มีอยู่

 1. ถ้าข้อความอยู่ในตาราง เลือกเซลล์คุณต้องการ

  ถ้าข้อความในกล่องข้อความ ทำให้แน่ใจว่า ไม่มีแท็บหรือเครื่องหมายจุลภาคระหว่างแต่ละรายการในแถว และเครื่องหมายย่อหน้าที่ส่วนท้ายของแต่ละแถว

 2. เน้นข้อความ

 3. คลิกขวาที่ข้อความที่เน้น แล้ว คลิ กคัดลอก

 4. บนเมนูแก้ไข คลิกวางแบบพิเศษ

 5. ในรายการเป็น คลิกตารางใหม่

 6. คลิก ตกลง

สร้างตาราง โดยใช้ข้อความจากโปรแกรมอื่น

 1. เปิดโปรแกรมที่ประกอบด้วยข้อความคุณต้องการ

  ถ้าข้อความไม่ได้อยู่ในตาราง กดแป้น TAB ระหว่างแต่ละรายการภายในแถวของข้อความ แล้วกด ENTER ที่ส่วนท้ายของแต่ละแถว

 2. เลือกข้อความ นั้นแล้ว กด CTRL + C เพื่อคัดลอก

 3. เปิดสิ่งพิมพ์ Publisher ของคุณ และไปยังหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 4. บนเมนูแก้ไข คลิกวางแบบพิเศษ

 5. ในรายการเป็น คลิกตารางใหม่

 6. คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับวิธีข้อความของคุณถูกจัดรูปแบบในโปรแกรมอื่น คุณอาจต้องการจัดรูปแบบข้อความหลังจากที่จะกลายเป็นตาราง Publisher

สร้างตารางแล้วพิมพ์ข้อความลงไป

 1. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกแทรกตาราง รูปปุ่ม

 2. คลิกภายในสิ่งพิมพ์ของคุณ

  กล่องโต้ตอบสร้างตาราง จะปรากฏขึ้น

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

 4. ปรับขนาดตารางของคุณ

  วิธีการมีดังนี้

  เลือกตาราง วางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือจับเลือกจนกว่าคุณเห็นไอคอนตัวปรับขนาด จากนั้น ลากเพื่อปรับขนาดตาราง

 5. ในตาราง คลิกเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ แล้ว เริ่มพิมพ์

  เมื่อต้องการเพิ่มข้อความไปยังเซลล์อื่น คลิกภายในเซลล์นั้น

  แต่ละเซลล์ขยายให้พอดีกับข้อความของคุณ เว้นแต่ว่าคุณล็อกขนาดตาราง ด้วยการล้างกล่องกาเครื่องหมายเครื่องหมายถัดจากการเติบโตเพื่อให้พอดีกับข้อความ บนเมนูตาราง

สร้างตารางจากข้อความของ Microsoft Publisher ที่มีอยู่

 1. ถ้าข้อความอยู่ในตาราง เลือกเซลล์คุณต้องการ

  ถ้าข้อความในกล่องข้อความ ทำให้แน่ใจว่า ไม่มีแท็บหรือเครื่องหมายจุลภาคระหว่างแต่ละรายการในแถว และเครื่องหมายย่อหน้าที่ส่วนท้ายของแต่ละแถว

 2. เน้นข้อความ

 3. คลิกขวาที่ข้อความที่เน้น แล้ว คลิ กคัดลอก

 4. บนเมนูแก้ไข คลิกวางแบบพิเศษ

 5. ในรายการเป็น คลิกตารางใหม่

 6. คลิก ตกลง

สร้างตาราง โดยใช้ข้อความจากโปรแกรมอื่น

 1. เปิดโปรแกรมที่ประกอบด้วยข้อความคุณต้องการ

  ถ้าข้อความไม่ได้อยู่ในตาราง กดแป้น TAB ระหว่างแต่ละรายการภายในแถวของข้อความ แล้วกด ENTER ที่ส่วนท้ายของแต่ละแถว

 2. เลือกข้อความ นั้นแล้ว กด CTRL + C เพื่อคัดลอก

 3. เปิดสิ่งพิมพ์ Publisher ของคุณ และไปยังหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 4. บนเมนูแก้ไข คลิกวางแบบพิเศษ

 5. ในรายการเป็น คลิกตารางใหม่

 6. คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับวิธีข้อความของคุณถูกจัดรูปแบบในโปรแกรมอื่น คุณอาจต้องการจัดรูปแบบข้อความหลังจากที่จะกลายเป็นตาราง Publisher

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×