สร้างตารางเปล่าใน Power Pivot

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Powerpivot คุณสามารถเพิ่มตารางเปล่า ว่างไปยังตัวแบบข้อมูล ตารางเปล่าที่ไม่ประกอบด้วยข้อมูลจริงใด ๆ อาจเป็นวิธีดีในการจัดระเบียบหน่วยวัด ทำให้ง่ายต่อการค้นหาในรายการเขตข้อมูลจาก Power View และ PivotTable ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างตารางที่ชื่อหน่วยวัดยอดขายที่ประกอบด้วยการวัดที่คำนวณยอดขายข้อมูล คุณสามารถสร้างการวัดในพื้นที่การคำนวณของตาราง Sales วัดเหมือนกับที่คุณเลือกตารางอื่น ๆ คุณสามารถแล้วซ่อนคอลัมน์ว่างจากเครื่องมือไคลเอ็นต์ ไม่เท่านั้นหน่วยวัดของคุณอยู่ในรายการเขตข้อมูล

การเพิ่มตารางเปล่าลงในตัวแบบข้อมูล

  1. ใน Excel ให้คลิกขวาบนเซลล์ว่างในเวิร์กชีตใหม่หรือที่มีอยู่ แล้วคลิก คัดลอก

  2. ในPower Pivot คลิกวาง หรือกดกวาง + V เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบแสดงตัวอย่างก่อนวาง

  3. ใน แสดงตัวอย่างก่อนวาง ใน ชื่อตาราง ให้พิมพ์ชื่อตาราง

  4. ปล่อยให้ ใช้แถวแรกเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ ถูกเลือกไว้ แล้วคลิก ตกลง

ตอนนี้ คุณจะมีสิทธิ์ในตารางใหม่ที่มีคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ที่ไม่มีข้อมูลในนั้น คุณสามารถซ่อนคอลัมน์เปล่าใหม่ได้โดยคลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์ จากนั้นคลิก ซ่อนจากไคลเอ็นต์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบเวิร์กชีต Excel เปล่าที่คุณคัดลอกเซลล์ว่างมาได้ด้วย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×