สร้างตัวแบบจัดอันดับแบบกำหนดเอง โดยใช้การจัดอันดับแบบปรับแต่งแอป

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้ารูปแบบการจัดอันดับ SharePoint 2013 มาตรฐานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดความเกี่ยวข้องที่คุณมี คุณสามารถสร้างรูปแบบการจัดอันดับแบบกำหนดเอง มีการจัดอันดับแบบปรับแต่งแอ คุณสามารถทำได้ง่ายขึ้นกว่าก่อน แอปมีส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับการคัดลอกการจัดอันดับรุ่นที่มีอยู่ judge ผลลัพธ์สำหรับชุดของแบบสอบถาม เพิ่ม หรือเอาฟีเจอร์การจัดอันดับ และปรับเปลี่ยนน้ำหนักของฟีเจอร์เหล่านี้ สุดท้าย คุณสามารถเปลี่ยนแปลงประเมิน และประกาศรูปแบบการจัดอันดับใหม่เมื่อคุณพอใจกับผลลัพธ์

ในบทความนี้

เหตุใดต้องสร้างรูปแบบการจัดอันดับแบบกำหนดเองได้อย่างไร

ขอรับแอปสำหรับ SharePoint Online

รับแอปสำหรับ SharePoint Server 2013

สร้างตัวแบบแบบกำหนดเองการจัดอันดับ – ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนที่ 1: คัดลอกการจัดอันดับรุ่นที่มีอยู่ และตั้งชื่อ

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มชุดวิจารณญาณ

ขั้นตอนที่ 3: Judge ผลลัพธ์สำหรับแบบสอบถามในชุด

ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มฟีเจอร์การจัดอันดับ และการปรับแต่งน้ำหนัก

ขั้นตอน 4a: เพิ่มฟีเจอร์การจัดอันดับ

ขั้นตอน 4b: ปรับแต่งน้ำหนัก

ขั้นตอนที่ 5: ประเมินเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนที่ 6: ประกาศตัวแบบจัดอันดับ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอันดับและรูปแบบการจัดอันดับ

เหตุใดต้องสร้างรูปแบบการจัดอันดับแบบกำหนดเองได้อย่างไร

ในกรณีส่วนใหญ่ รูปแบบจัดอันดับใน SharePoint Server 2013 และ SharePoint Online ให้ผลลัพธ์การค้นหาที่ดีที่จัดอันดับ และคุณสามารถสร้างต้นอันดับของผลลัพธ์การค้นหาที่มีกฎคิวรี อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมี ความเกี่ยวข้องที่เฉพาะเจาะจงจำเป็นสำหรับผลลัพธ์การค้นหาว่า รูปแบบการจัดอันดับมาตรฐานที่ไม่ได้บอก คุณสามารถสร้างรูปแบบการจัดอันดับแบบกำหนดเอง

ต่อไปนี้คือบางกรณีทั่วไปใช้:

 • คุณได้เพิ่มคุณสมบัติที่มีการจัดการเฉพาะเจาะจงที่คุณคิดว่า ควรมีผลกระทบต่อการจัดอันดับของรายการบนไซต์ของคุณ
  ตัวอย่าง: ร้านอาหารได้เพิ่มคุณสมบัติที่มีการจัดการใหม่ "ฟรี gluten" และต้องการรวมคุณสมบัติที่มีการจัดการนี้ในการคำนวณอันดับของผลลัพธ์การค้นหา

 • คุณต้องการให้มีอย่างน้อยหนึ่งคุณสมบัติที่มีการจัดการในรูปแบบการจัดอันดับน้ำหนักจัดอันดับเพิ่มเติมกว่ามีอะไรบ้างนั้นตามค่าเริ่มต้นมาตรฐาน
  ตัวอย่าง: บริษัทการคำนวณต้องเวิร์กบุ๊ก Excel (ชนิดไฟล์) ให้น้ำหนักจัดอันดับสูงกว่าสิ่งที่พวกเขาได้รับเมื่อใช้รูปแบบการจัดอันดับมาตรฐาน

  สิ่งสำคัญ: สร้างตัวแบบแบบกำหนดเองการจัดอันดับมีความซับซ้อนแต่ และคุณไม่ควรนี้ปัด สำหรับผลลัพธ์ที่ดี คาดว่าจะลงเวลาในงานเช่น judging ตัวเลขจำนวนมากของแบบสอบถาม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอันดับและรูปแบบการจัดอันดับ:

ขอรับแอปสำหรับ SharePoint Online

 • ติดตั้งแอป โดยทำตามขั้นตอนในการเพิ่มแอปลงในไซต์

 • ใช้ตัวเลือกดาวน์โหลดแอปจาก SharePoint store

 • เมื่อต้องการใช้แอป คุณต้องเป็นผู้ดูแล SharePoint Online

รับแอปสำหรับ SharePoint Server 2013

สิ่งสำคัญ: เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งอัปเดตสะสม SharePoint Server 2013 ที่จะเผยแพร่ในเดือนแผนมีนาคม ถ้าคุณใช้รูปแบบการจัดอันดับค้นหาด้วยทั้งสองขั้นตอนเชิง(ที่เพิ่มเข้ามาในการอัปเดตสะสม 2013 สิงหาคม)เป็นรูปแบบพื้นฐานสำหรับรูปแบบการจัดอันดับแบบกำหนดเองของคุณ จะง่ายต่อการปรับแต่งใหม่ และกำหนดรูปแบบการจัดอันดับของคุณ

 • ติดตั้งแอป และเตรียมฟาร์ม SharePoint เพื่ออนุญาตให้แอ โดยใช้ขั้นตอนมาตรฐานเดียวกันสำหรับแอป SharePoint Server 2013 ทั้งหมด: ติดตั้ง และจัดการแอปสำหรับ SharePoint

 • เมื่อต้องการใช้แอป คุณต้องเป็นผู้ดูแลแอปพลิเคชันบริการการค้นหา

สร้างตัวแบบแบบกำหนดเองการจัดอันดับ – ขั้นตอนหลัก

 • คลิกที่ไอคอนแอป แอป Ranking Model Tuning เพื่อไปยังหน้าเริ่มต้นของแอป

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้หลักเพื่อสร้างรูปแบบการจัดอันดับแบบกำหนดเอง เมื่อต้องการไปมาระระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่คุณปรับแต่งตัวแบบของคุณคาดไว้

 1. คัดลอกการจัดอันดับรุ่นที่มีอยู่ และตั้งชื่อ

 2. เพิ่มชุดวิจารณญาณ

 3. Judge ผลลัพธ์สำหรับแบบสอบถามในชุด

 4. เพิ่มฟีเจอร์การจัดอันดับ และการปรับแต่งน้ำหนัก

 5. ประเมินการเปลี่ยนแปลง

 6. ประกาศตัวแบบจัดอันดับ

ขั้นตอนที่ 1: คัดลอกการจัดอันดับรุ่นที่มีอยู่ และตั้งชื่อ

เมื่อคุณเริ่มใช้งานแอป คุณเห็นรายการของรูปแบบการจัดอันดับที่พร้อมใช้งานทั้งหมด เมื่อใช้ครั้งแรก นี้จะเป็นชุดของรูปแบบการจัดอันดับมาตรฐานส่งงาน SharePoint รูปแบบการจัดอันดับเหล่านี้ถูกทำเครื่องหมาย โดยยึดตามตัวแบบ และการกระทำเท่านั้นที่ได้รับอนุญาต คือการคัดลอก เมื่อต้องการสร้างรูปแบบการจัดอันดับแบบกำหนดเอง คุณคัดลอกรุ่นที่มีอยู่ และปรับเปลี่ยนสำเนาแล้ว รูปแบบใด ๆ ที่สร้างขึ้น โดยใช้แอปถูกทำเครื่องหมาย ด้วยรูปแบบพื้นฐานไม่ และเหล่านี้คุณยังสามารถแก้ไขประกาศหรือลบ

รูปแบบการจัดอันดับสุดมาตรฐานส่งกับ SharePoint ขั้นเชิงเส้นและขั้นตอน neural ได้ มีแอปนี้ คุณสามารถเฉพาะกำหนดขั้นตอนแบบเส้นตรงของรูปแบบการจัดอันดับ เป็นขั้นตอนเชิงง่ายต่อการปรับแต่ง และกำหนดเอง

เราขอแนะนำให้ คุณใช้รูปแบบการจัดอันดับค้นหาด้วยทั้งสองขั้นตอนเชิง เป็นพื้นฐานสำหรับรูปแบบการจัดอันดับแบบกำหนดเองของคุณ

 1. ในรายการของรูปแบบการจัดอันดับที่มีอยู่ เลือกรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก

 2. คลิกลูกศรทางด้านขวา แล้วเลือกคัดลอก

 3. บนหน้าแก้ไขรูปแบบการจัดอันดับ พิมพ์ชื่อสำหรับรูปแบบการจัดอันดับของคุณใหม่

 4. เลือกแหล่งผลลัพธ์ที่คุณต้องการทดสอบแบบสอบถามกับ

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มชุดวิจารณญาณ

คุณสามารถเพิ่ม หรือตั้งวิจารณญาณเพิ่มเติมเป็นรูปแบบการจัดอันดับของคุณ วิจารณญาณการตั้งค่าโดยทั่วไปจะประกอบด้วยของแบบสอบถามที่ได้รับความนิยม คิวรีที่มีความสำคัญสำหรับธุรกิจ หรือแบบสอบถามที่จัดการตัวแบบจัดอันดับปัจจุบันไม่เพียงพอดี หน้าแก้ไขรูปแบบการจัดอันดับ ภายใต้คิวรี Judge เลือกตั้งวิจารณญาณเพิ่ม

 1. บนหน้าแก้ไขการตั้งค่าวิจารณญาณ เลือกรายการอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกเหล่านี้:

ตัวเลือก

คำอธิบาย

นำเข้าที่อนุมัติแบบสอบถาม

ถ้าคุณมีชุดของแบบสอบถามและป้ายชื่อสำหรับเอกสารที่ส่งกลับสำหรับแบบสอบถาม คุณสามารถนำเข้า เลือกไฟล์เพื่ออัปโหลด แล้ว คลิ กนำเข้าคิวรี

นำเข้าไฟล์ต้องเป็นชนิด XML กับ schema ที่ต่อไปนี้:

<QuerySet Name="testRM - JudgementSet">
<Query QueryString="query1" >
<Judgements>
<Document Url="docUrl1" Label="Excellent" />
<Document Url="docUrl2" Label="Good" />
<Document Url="docUrl3" Label="Fair" />
<Document Url="docUrl4" Label="Bad" />
</Judgements>
</Query>
</QuerySet>

คุณสามารถใช้ป้ายชื่อสี่เพื่อระบุวิธีต้องผลลัพธ์สำหรับแบบสอบถาม:ดีเยี่ยมดีปานกลาง และไม่ถูกต้อง ได้

เพิ่มแบบสอบถาม sampled

ถ้าค้นหาได้ถูกใช้งานอยู่บนไซต์ คุณสามารถกำหนดแอปเลือกชุดสุ่มของแบบสอบถามจากบันทึกคิวรีที่มีอยู่ แอปจะเลือกแบบสอบถามที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

ระบุจำนวนของแบบสอบถาม กับตัวอย่างในกล่อง คลิกเพิ่มแบบสอบถาม

เพิ่มแบบสอบถามด้วยตนเอง

พิมพ์แบบสอบถามได้โดยตรงในแอป แบบสอบถามหนึ่งสำหรับแต่ละบรรทัด แล้ว คลิ กเพิ่มแบบสอบถาม

คุณสามารถเพิ่มแบบสอบถามทั้งหมดด้วยวิธีนี้ หรือด้วยตนเองคุณสามารถเพิ่มแบบสอบถามเพิ่มเติมไปชุดที่มีอยู่ของแบบสอบถาม

 1. ถ้าคุณนำเข้าคิวรีอนุมัติกับป้ายชื่อ คลิกเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการตั้งค่าวิจารณญาณ
  ถ้าคุณเพิ่มแบบสอบถาม จากแบบสอบถามล็อก หรือด้วยตนเอง คุณสามารถเริ่ม judging คิวรี ดูขั้นตอนที่ 3 ได้

เมื่อต้องการให้แน่ใจว่า การประเมินความเกี่ยวข้อง ตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้สำหรับวิธีดีแบบจัดอันดับอยู่สำหรับไซต์ใดไซต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

 • มีเพียงพอแบบสอบถามในชุดวิจารณญาณ คิวรีเพิ่มเติม และเอกสาร judged เพิ่มเติมใน 10 อันดับแรกสำหรับคิวรีเหล่านี้ ดี

 • ผสมพนักงานจากช่วงของคิวรีที่คุณคาดว่าจะมีอยู่

ขั้นตอนที่ 3: Judge ผลลัพธ์สำหรับแบบสอบถามในชุด

ขณะนี้ มาดูแบบสอบถามทั้งหมด และประเมินผลลัพธ์สำหรับแต่ละรายการ กำหนดวิธีการที่เกี่ยวข้อง หรือต้องเฉพาะเอกสารในดัชนีจะเป็นผลลัพธ์การค้นหาสำหรับแบบสอบถามที่เฉพาะเจาะจง ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง หรือต้องคุณคิดว่า เป็นเอกสาร มากที่สุดในรายการจัดลำดับนั้นจะคาดว่าจะ

หมายเหตุ: ถ้าคุณนำเข้าแล้ว อนุมัติแบบสอบถามในขั้นตอนก่อนหน้า ผลลัพธ์ที่มีการจัดอันดับ และคุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้

 1. หน้าแก้ไขการตั้งค่าวิจารณญาณ สำหรับแต่ละแบบสอบถาม คลิกข้อความคิวรี และเลือกJudge ผลลัพธ์

 2. บนหน้าการประเมินแบบสอบถาม คุณเห็นชุดที่สองของผลลัพธ์เคียงข้างกัน:ผลลัพธ์ ด้วยรูปแบบพื้นฐาน และผลลัพธ์ที่ มีแบบจำลองปัจจุบัน ก่อนที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับรุ่นใหม่ของคุณ ชุดผลลัพธ์ทั้งสองจะเหมือนกัน

  • สำหรับแต่ละผลลัพธ์ ประเมินผลลัพธ์ และกำหนด โดยการเลือกจำนวนดาว จากหนึ่งในห้าเมื่อต้องการจัดอันดับ (ป้ายชื่อ) หนึ่งดาวตัว "ลิงก์ สามารถใช้ได้กับเอกสารที่คุณไม่สามารถเข้าถึง

   หลังจากที่คุณทำแรกปัดเศษของการเปลี่ยนแปลงไปยังตัวแบบจัดอันดับ คุณสามารถเปรียบเทียบสองชุดผลลัพธ์เคียงข้างกันในมุมมองนี้ เปรียบเทียบแบบจัดอันดับปัจจุบัน กับแบบพื้นฐาน หรือเวอร์ชันที่บันทึกล่าสุดของรูปแบบใหม่ วิธีนี้คุณสามารถตรวจสอบผลของคุณได้ทำการกำหนดเองที่แตกต่างกัน

 3. เมื่อคุณได้จัดอันดับผลลัพธ์สำหรับแบบสอบถาม คลิกแบบสอบถามถัดไป เพื่อดำเนินต่อเพื่อไปแต่ละชุดวิจารณญาณ

 4. คลิกเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการตั้งค่า

เมื่อคุณได้ผ่านไปถึง และประเมินแบบสอบถามในชุดวิจารณญาณ คุณจะเห็นครอบคลุมวิจารณญาณสำหรับชุดนั้น หลังจากที่คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงไปยังตัวแบบ คุณสามารถเห็นความเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงได้ดียิ่งขึ้น ด้วยรูปแบบการจัดอันดับใหม่สำหรับชุดวิจารณญาณแตกต่างกัน

คอลัมน์นี้

แสดงข้อมูลต่อไปนี้

ข้อความคิวรี:

แบบสอบถามในชุดวิจารณญาณ

ครอบคลุมวิจารณญาณ

เปอร์เซ็นต์ของ url ของเอกสารในปัจจุบันบนสิบที่มีการจัดอันดับ

หมายเหตุ: การประเมินความเกี่ยวข้องจะเชื่อถือได้เฉพาะเมื่อความครอบคลุมวิจารณญาณอยู่สูง เมื่อต้องการเพิ่มความครอบคลุม judge เพิ่มเติมของผลลัพธ์สำหรับแบบสอบถาม

จัดอันดับความเกี่ยวข้องเปรียบเทียบกับฐาน

หลังจากที่คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงไปยังตัวแบบจัดอันดับ รูปนี้แสดงความเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงได้ดียิ่งขึ้นสำหรับแบบสอบถามกับตัวจัดอันดับแบบใหม่ที่เปรียบเทียบกับตัวแบบพื้นฐาน ถ้าคะแนนเป็น 0.00% คุณจะไม่มีความแตกต่างระหว่างรูปแบบสองสำหรับแบบสอบถาม ถ้าคะแนนมีค่าเป็นลบ มีลดความเกี่ยวข้อง

เปรียบเทียบกับรูปแบบการบันทึก

แอปเก็บเวอร์ชันแบบร่างของรูปแบบการจัดอันดับในขณะที่คุณทำงานกับเอกสาร คุณสามารถเปรียบเทียบเวอร์ชันแบบร่างปัจจุบันเพื่อเป็นเวอร์ชันที่บันทึกล่าสุดของรูปแบบการจัดอันดับใหม่

รูปนี้แสดงความเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงได้ดียิ่งขึ้น หรือลดขนาดลงกับแบบร่างปัจจุบันของรูปแบบการเปรียบเทียบกับเวอร์ชันที่บันทึกล่าสุด

การวัดความเกี่ยวข้องที่ใช้ในแอปคือ "ส่วนลดสะสมเข้า" จากคำนวณผลลัพธ์ทั้งหมดห้าด้านบน

ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มฟีเจอร์การจัดอันดับ และการปรับแต่งน้ำหนัก

เมื่อคุณคัดลอกการจัดอันดับรุ่นที่มีอยู่ รูปแบบการจัดอันดับใหม่ประกอบด้วยฟีเจอร์การจัดอันดับเดียวกันและน้ำหนักในตัวแบบพื้นฐาน คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมที่มีการจัดการคุณสมบัติเป็นคุณลักษณะ rank เพิ่มเติม เอาฟีเจอร์ที่มีอยู่ หรือปรับแต่งน้ำหนักของคุณลักษณะที่มีอยู่

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกคุณสมบัติที่มีการจัดการที่มีอยู่แล้วสร้าง และกำหนดค่าเท่านั้น การจัดการคุณสมบัติที่มีการจัดการ เช่นสร้างไฟล์ใหม่ หรือการตั้งค่าเหล่านั้นจะสามารถค้นหา หรือเรียงลำดับ ได้ อยู่นอกขอบเขตสำหรับแอปนี้

ขั้นตอน 4a: เพิ่มฟีเจอร์การจัดอันดับ

 1. บนหน้าแก้ไขรูปแบบการจัดอันดับ ภายใต้คุณลักษณะแต่งและเพิ่ม คลิกเพิ่มฟีเจอร์การกำหนดเอง

 2. บนหน้าเพิ่มฟีเจอร์การจัดอันดับการกำหนดเอง เลือกระหว่างชนิดของฟีเจอร์การจัดอันดับต่อไปนี้:

ชนิดของฟีเจอร์การจัดอันดับ

คำอธิบาย

ฟีเจอร์ที่แนะนำโดยยึดตามอนุมัติแบบสอบถาม

แอปสามารถแนะนำลักษณะการทำงานเมื่อต้องการเพิ่มเมื่อมีการขยายเวกเตอร์คุณลักษณะอนุมัติเอกสารจำนวนเพียงพอ คำแนะนำจะมีฟีเจอร์อันดับที่มี jugdements ความเกี่ยวข้องที่ให้มาปรับแต่งอัตโนมัติสหสัมพันธ์ที่คาดเดาได้ยาก (ลบ หรือค่าบวก) ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะหลังจากที่คุณเรียกใช้แบบอัตโนมัติปรับแต่งในรูปแบบการจัดอันดับนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งอัตโนมัติในภายหลังในบทความนี้

ข้อความค้นหาคุณสมบัติที่มีจัดการ

เลือกคุณสมบัติที่มีการจัดการที่จะใช้ในผลลัพธ์การค้นหาที่จัดอันดับการคำนวณ

ถ้าคุณเลือกอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงของเงื่อนไขคิวรีในคุณสมบัติค่า เป็นเรื่องสำคัญ ในภายหลังคุณสามารถใส่น้ำหนักความใกล้เคียงสำหรับฟีเจอร์นั้น แอปใช้ isExact ย่อย = 1 และ isDiscounted = 1

คุณสมบัติที่มีการจัดการตัวเลขที่สามารถเรียงลำดับได้

หรือ เรียกว่าฟีเจอร์การจัดอันดับแบบคง

คุณสมบัติที่มีการจัดการต้องเป็นชนิดจำนวนเต็ม แอปใช้การแปลง Rational

เลือกคุณสมบัติที่มีการจัดการ และใส่ค่าเริ่มต้นสำหรับคุณสมบัติ จะใช้ค่าเริ่มต้นถ้ารายการไม่มีค่าที่กำหนดอย่างชัดเจน

คุณสมบัติสามารถเรียงลำดับได้ที่ มีค่าระบุ

หรือ เรียกว่าฟีเจอร์ rank bucketed คง เลือกคุณสมบัติที่มีการจัดการ และใส่ค่าเริ่มต้นสำหรับคุณสมบัติ

มีค่า:number นี้เป็นกลุ่มเฉพาะเจาะจงที่จะถูกเปิด

ฟีเจอร์การจัดอันดับจากตัวแบบพื้นฐาน

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อปรับแต่งน้ำหนักของคุณลักษณะที่มีอยู่ เลือกระหว่างฟีเจอร์การจัดอันดับที่มีอยู่

 1. คลิกเพิ่มฟีเจอร์ ทำซ้ำขั้นตอนในการเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มเติมเพื่อกำหนดเอง ฟีเจอร์การจัดอันดับที่เลือกจะแสดงบนหน้าแก้ไขรูปแบบการจัดอันดับ

คุณยังสามารถเอาฟีเจอร์จากตัวแบบ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์การจัดอันดับและการรวมของฟีเจอร์การจัดอันดับในรูปแบบการจัดอันดับหนเพื่อปรับปรุงความเกี่ยวข้องใน SharePoint 2013

ขั้นตอน 4b: ปรับแต่งน้ำหนัก

เริ่มต้น ฟีเจอร์ใหม่ได้ในศูนย์น้ำหนัก ยกเว้นคุณลักษณะอันดับที่มีอยู่จากตัวแบบพื้นฐาน เมื่อต้องการให้อันดับฟีเจอร์ weigth แตกต่างกัน คุณสามารถใช้การปรับแต่งอัตโนมัติหรือปรับแต่งด้วยตนเอง

ปรับแต่งแบบอัตโนมัติ:

ด้วยการปรับแต่งอัตโนมัติ judgments จัดเตรียมไว้สำหรับชุดวิจารณญาณของคุณจะใช้การตั้งค่าน้ำหนักของลักษณะการทำงานโดยอัตโนมัติในลักษณะที่พยายามที่จะขยายความเกี่ยวข้อง ตัวเลือกอัตโนมัติแต่งจะพร้อมใช้งานเมื่อคุณมีคิวรีอย่างน้อย 10 มีอย่างน้อย 10 judgments สำหรับแต่ละรายการ Judgments เพิ่มเติมที่คุณมี น่าเชื่อถือยิ่งปรับแต่งอัตโนมัติจะ

 • บนด้านแบบอัตโนมัติปรับแต่ง tab คลิกที่ปุ่มน้ำหนัก Autotune

  หมายเหตุ: ตัวเลือก autotune มีการคำนวณจำนวนจำนวนมาก และอาจใช้เวลาประมาณ 5 นาทีสำหรับชุดวิจารณญาณของแบบสอบถาม 10

การปรับแต่งด้วยตนเอง:

ด้วยการปรับแต่งด้วยตนเอง คุณสามารถตั้งค่า หรือเปลี่ยนน้ำหนักของฟีเจอร์การจัดอันดับจากแต่ละรายการ หลีกเลี่ยงค่ามาก ๆ (ลบ หรือค่าบวก)

 1. บนแท็บการปรับแต่งด้วยตนเอง ตั้งค่า หรือเปลี่ยนน้ำหนักสำหรับฟีเจอร์ โดยการใส่ หรือเปลี่ยนค่าในกล่องน้ำหนัก

 2. คลิกบันทึกน้ำหนัก เพื่อเรียกใช้ประเมินบนชุดวิจารณญาณทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบนี้

 3. การเปลี่ยนแปลงประเมิน ดูขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 5: ประเมินเปลี่ยนแปลง

แอปช่วยให้คุณประเมินวิธีแบบจัดอันดับแบบกำหนดเองการเปลี่ยนแปลงความเกี่ยวข้อง นี่คือมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับแบบสอบถามว่า คุณพิจารณาiสำคัญ

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณสร้างตัวแบบจัดอันดับแบบกำหนดเอง นี้มีผลต่อคิวรีทั้งหมดที่ใช้รูปแบบที่จัดอันดับ ทดสอบเอฟเฟ็กต์ของรูปแบบการจัดอันดับแบบกำหนดเองในแบบสอบถามมากมาย

 • พิมพ์แบบสอบถามในกล่องตัวอย่างแบบสอบถาม ไว้ใต้รายการด้วยตนเองปรับแต่ง เพื่อดูผลลัพธ์สำหรับแบบสอบถามที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่มีตัวแบบพื้นฐานหรือตัวแบบที่บันทึกไว้ล่าสุดไปทางซ้าย และผลลัพธ์ที่ มีแบบจำลองไปทางขวาปัจจุบัน คุณยังสามารถเพิ่มแบบสอบถามเพื่อวิจารณญาณการตั้งค่าจากหน้านี้ถ้าคุณต้องการ

 • คุณยังสามารถประเมินผลของการตั้งค่าที่เฉพาะเจาะจงได้ โดยการเรียกใช้ประเมินบนชุดวิจารณญาณ ในรายการของชุดวิจารณญาณภายใต้Judge แบบสอบถาม คลิกลูกศรทางด้านขวาของชุด และเลือกความเกี่ยวข้องประเมิน จากเมนู

หมายเหตุ: เปลี่ยนน้ำหนักของฟีเจอร์การจัดอันดับจะมีผลต่อเรียงลำดับที่ของผลลัพธ์ hopefully เพื่อให้ความเกี่ยวข้องที่ดียิ่งขึ้น เป็นผลลัพธ์ของการเรียงลำดับ เอกสารใหม่ที่จะไม่ได้รับการตัดสินจากอาจใส่สูงสุด 10 ผลลัพธ์สำหรับแบบสอบถาม ถ้าเกิดขึ้น ค่าครอบคลุมวิจารณญาณ จะอยู่ที่ใดลงชุดวิจารณญาณ และคุณอาจจำเป็นต้องมี judgments เพิ่มเติม

 • เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเพิ่ม เอาออก และการปรับแต่งลักษณะการทำงาน บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ รูปแบบการจัดอันดับแบบกำหนดเองใหม่จะแสดงอยู่ในรายการของรูปแบบการจัดอันดับที่พร้อมใช้งานที่คุณเริ่มต้นใช้งานปิด จะถูกกำหนดให้เป็นแบบพื้นฐานไม่

ขั้นตอนที่ 6: ประกาศตัวแบบจัดอันดับ

รูปแบบการจัดอันดับใหม่ตามค่าเริ่มต้นที่พร้อมใช้งานสำหรับไซต์ที่คุณเพิ่มแอปได้ ถ้าคุณต้องการใช้รูปแบบการจัดอันดับแบบกำหนดเองของคุณได้อย่างแพร่หลายมากขึ้น คุณต้องประกาศ

 1. ในรายการเลือกรูปแบบการจัดอันดับ คลิกลูกศรทางด้านขวา และเลือกประกาศ จากเมนู

 2. ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  • ไซต์ปัจจุบัน (ที่พร้อมใช้งานตามค่าเริ่มต้น)

  • ไซต์คอลเลกชันปัจจุบัน

  • ทั้งหมดของไซต์คอลเลกชัน
   (สำหรับ SharePoint Online: ผู้เช่าทั้งหมด สำหรับภายในองค์กร: แอปพลิเคชันบริการค้นหาทั้งหมด)

 3. คลิก ประกาศ

เมื่อคุณประกาศตัวแบบของคุณจัดอันดับ คุณจะได้รับ GUID ที่ระบุรูปแบบการจัดอันดับ คุณสามารถใช้ GUID search ตัวอย่างเช่นเมื่อกำหนดค่าWeb Part ผลลัพธ์การค้นหา หรือด้วยการเขียนโปรแกรมตั้งค่าคุณสมบัติRankingModelId ของแบบสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอันดับและรูปแบบการจัดอันดับ

SharePoint Online:

SharePoint Server 2013:

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×