Office

สร้างตัวอย่างข้อความที่นำกลับมาใช้ใหม่

ข้อความอัตโนมัติและการแก้ไขอัตโนมัติจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการพิมพ์ข้อความที่คุณใช้บ่อยในเอกสารของคุณ ข้อความอัตโนมัติสามารถจัดการชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของข้อความรวมถึงการจัดรูปแบบหัวเรื่องและย่อหน้าและถูกเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของเทมเพลต Word ของคุณ หรือสำหรับค่าสูงสุดของอักขระ๒๕๕ที่จะใช้ในแอป Office ทั้งหมดของคุณให้ใช้การแก้ไขอัตโนมัติเพื่อแทนที่อักขระสองสามตัวที่มีข้อความแบบเต็มของคุณ

การสร้างและใช้รายการข้อความอัตโนมัติ

  1. ในเอกสารของคุณให้เลือกข้อความที่คุณต้องการทำให้เป็นส่วนย่อยที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

  2. กด Alt + F3

  3. กรอกข้อมูลในกล่องโต้ตอบสร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่ ค่าเริ่มต้นส่วนใหญ่จะดีแต่รวมถึงชื่อและคำอธิบายที่ไม่ซ้ำกันทำให้ข้อความอัตโนมัติง่ายต่อการค้นหาและใช้งาน

เมื่อคุณพร้อมที่จะใช้ข้อความให้ไปที่แทรก>ส่วนประกอบด่วน> ข้อความอัตโนมัติแล้วเลือกรายการที่คุณต้องการ

การกำหนดค่าและใช้รายการการแก้ไขอัตโนมัติ

  1. ในเอกสารของคุณให้เลือกอักขระสูงสุด๒๕๕ที่คุณต้องการทำให้เป็นส่วนย่อยที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

  2. ไปที่ตัวเลือก>ไฟล์> การพิสูจน์อักษรและเลือกตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  3. บนแท็บการแก้ไขอัตโนมัติให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแทนที่ข้อความขณะที่คุณพิมพ์ถ้ายังไม่ได้เลือก

  4. ภายใต้แทนที่ให้พิมพ์อักขระที่คุณต้องการทริกเกอร์ข้อความอัตโนมัติ ข้อความที่คุณเลือกในเอกสารของคุณควรปรากฏอยู่ภายใต้ด้วย

  5. เลือกเพิ่มและตกลงและตกลงอีกครั้ง

เมื่อคุณต้องการใช้ข้อความให้พิมพ์อักขระที่คุณใส่ในกล่องแทนที่ เมื่อคุณกด Spacebar หรือ Enter อักขระที่คุณพิมพ์จะถูกแทนที่ด้วยส่วนย่อยที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×