สร้างตัวกรองมุมมองในการออกแบบเครื่องมือรายการใน SharePoint Workspace 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ตัวกรองมุมมองเพื่อรวมรายการไว้หรือแยกรายการออกจากมุมมองตามเงื่อนไขที่ระบุ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงรายการที่สร้างขึ้นด้วยฟอร์มที่ระบุเท่านั้น หรือแสดงรายการเฉพาะเมื่อค่าเขตข้อมูลตรงกับเกณฑ์ที่ระบุไว้ได้

ในบทความนี้

ภาพรวม: การสร้างตัวกรองมุมมอง

เพิ่มนิพจน์ตัวกรอง

ภาพรวม: การสร้างตัวกรองมุมมอง

เมื่อต้องการสร้างตัวกรองมุมมอง ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เปิดตัวออกแบบเครื่องมือรายการ

 2. คลิกมุมมองที่คุณต้องการนำตัวกรองมุมมองไปใช้

 3. คลิกแท็บ ตัวกรอง

 4. เลือกหรือยกเลิกการเลือกฟอร์มตามต้องการ

  มุมมองจะแสดงเฉพาะรายการที่สร้างขึ้นด้วยแม่แบบฟอร์มที่คุณเลือกไว้เท่านั้น

 5. เพิ่มนิพจน์ตัวกรองเพื่อรวมหรือแยกระเบียนออกตามต้องการ

 6. บันทึกและประกาศการเปลี่ยนแปลงการออกแบบของคุณ

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มนิพจน์ตัวกรอง

นิพจน์ตัวกรองจะทดสอบค่าเขตข้อมูล และแสดงรายการในมุมมองข้อมูลเมื่อตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนิพจน์

การเพิ่มนิพจน์ตัวกรองที่มีเงื่อนไขเดียว

เมื่อต้องการเพิ่มนิพจน์แบบพื้นฐาน ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการทดสอบค่าจากรายการแบบผุดขึ้น

  หมายเหตุ: เขตข้อมูล Rich-text จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณสมบัติ สามารถค้นหาได้ เปิดใช้งานแล้วเท่านั้น

 2. เลือกตัวเลือกเงื่อนไขจากรายการแบบผุดขึ้น

  ตัวเลือกเงื่อนไขที่คุณเห็นจะแตกต่างกันไปตามชนิดของเขตข้อมูล เขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อความจะรวมตัวเลือกที่ใช้ได้กับสตริงข้อความ เช่น "มี" และ "ขึ้นต้นด้วย" ส่วนเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวันที่จะรวมตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับวันที่ เช่น [คือวันนี้] เพื่อระบุวันที่ของวันนี้

 3. ป้อนค่าที่คุณต้องการทดสอบในกล่องข้อความ

 4. คลิก ไอคอนเพิ่มเงื่อนไข เมื่อต้องการเพิ่มนิพจน์

ในตัวอย่างข้างล่างนี้ นิพจน์ตัวกรองจะแสดงรายการทั้งหมดที่ค่าในเขตข้อมูล "ชื่อแผนก" คือ "การขาย"

นิพจน์ตัวกรองมุมมองแบบง่าย

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มนิพจน์ตัวกรองที่มีหลายเงื่อนไข

บางครั้งคุณอาจต้องการทดสอบโดยใช้เงื่อนไขมากกว่าหนึ่งเงื่อนไข เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คุณสามารถเพิ่มนิพจน์ที่มีตัวดำเนินการตรรกะได้ คุณสามารถสร้างนิพจน์ที่จะเลือกระเบียนเฉพาะเมื่อตรงตามเงื่อนไขทั้งหมด (ตัวดำเนินการแบบตรรกะ AND) หรือตรงตามเงื่อนไขใดๆ (ตัวดำเนินการแบบตรรกะ OR) ก็ได้

ในตัวอย่างด้านล่าง มีการเพิ่มสองเงื่อนไขโดยเลือกตัวเลือก "แบบตรรกะ OR" ไว้ นิพจน์ตัวกรองที่เป็นผลลัพธ์จะแสดงระเบียนทั้งหมดที่ค่าในเขตข้อมูล "ชื่อแผนก" เป็น "การขาย" หรือ "การตลาด"

ดูนิพจน์ตัวกรองที่มีหลายเงื่อนไข

ด้านบนของหน้า

การปรับปรุงเงื่อนไขในนิพจน์ตัวกรอง

เมื่อต้องการปรับปรุงเงื่อนไข ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เลือกเงื่อนไขในกล่องแสดงนิพจน์

  บางส่วนของนิพจน์จะแสดงขึ้นในรายการแบบผุดขึ้นและกล่องข้อความค่า

 2. เปลี่ยนส่วนของเงื่อนไขตามต้องการ

 3. คลิก ไอคอนเพิ่มเงื่อนไข

ด้านบนของหน้า

การเอาเงื่อนไขในนิพจน์ตัวกรองออก

เมื่อต้องการเอาเงื่อนไขออก ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เลือกเงื่อนไขในกล่องแสดงนิพจน์

 2. คลิก ไอคอนเอาเงื่อนไขออก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×