สร้างฐานข้อมูลให้ง่ายต่อการใช้โดยการกำหนดค่าด้วยตนเองและการควบคุมบานหน้าต่างนำทาง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถปรับปรุงการใช้งานฐานข้อมูลได้ด้วยการปรับแต่งและควบคุมเนื้อหา และด้วยการจัดระเบียบของบานหน้าต่างนำทาง การนำทางแบบกำหนดเองจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นด้วยการจัดกลุ่ม การเน้น หรือ การซ่อนวัตถุ บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีที่คุณสามารถปรับแต่งและควบคุมบานหน้าต่างนำทางเพื่อปรับปรุงการใช้งานให้ง่ายยิ่งขึ้นโดยผู้ใช้จะพบเฉพาะวัตถุฐานข้อมูลที่ตนต้องการใช้เท่านั้น

บทความนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงฟีเจอร์ความปลอดภัยของฐานข้อมูล เช่น การเข้ารหัสลับฐานข้อมูลด้วยรหัสผ่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน ดูเพิ่มเติม

ในบทความนี้

ภาพรวม

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

กำหนดบานหน้าต่างนำทางเอง

การควบคุมบานหน้าต่างนำทางโดยใช้แมโคร

การปิดใช้งานมุมมองออกแบบสำหรับรายการ

การซ่อนวัตถุฐานข้อมูล

ภาพรวม

อยู่ด้านข้างของหน้าจอ บานหน้าต่างนำทางมีส่วนติดต่อสำหรับวัตถุในฐานข้อมูลของคุณ และมีคุณลักษณะหลายอย่างที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

บานหน้าต่างนำทาง Northwind 2007

ในบานหน้าต่างนำทาง รายการต่างๆ จะถูกจัดเรียงเป็นกลุ่ม คุณสามารถเลือกวิธีการจัดกลุ่มรายการได้ด้วยการระบุประเภท เช่น ชนิดวัตถุ หรือ วันที่สร้าง ภาพประกอบก่อนหน้าแสดงกลุ่ม วัตถุ Access ทั้งหมด ของประเภท ชนิดวัตถุ พร้อมด้วยกลุ่มชนิดวัตถุบางส่วน เช่น ตาราง และ คิวรี ที่ถูกปิดอยู่

ประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเอง

คุณยังสามารถสร้างประเภทแบบกำหนดเอง และสร้างกลุ่มแบบกำหนดเองภายในประเภทเหล่านั้นได้ด้วย และในกลุ่มแบบกำหนดเอง คุณยังสามารถสร้างทางลัดที่ชี้ไปยังวัตถุฐานข้อมูลได้อีกด้วย

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีรายงานจำนวนมากในฐานข้อมูล และคุณเรียกใช้รายงานเหล่านั้นตามความถี่ที่หลากหลาย เช่น รายวันหรือรายไตรมาส คุณอาจสร้างประเภทรายงานขึ้นมา จากนั้นก็สร้างกลุ่มรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี ซึ่งในแต่ละกลุ่มนั้น คุณยังสามารถสร้างทางลัดไปยังรายงานที่เหมาะสมได้ด้วย

คุณสามารถสร้างหลายๆ ทางลัดเพื่อไปยังวัตถุฐานข้อมูล โดยแต่ละทางลัดจะอยู่ในกลุ่มแบบกำหนดเองที่แตกต่างกัน

การแสดงหรือซ่อนประเภทและกลุ่ม

คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง เพื่อให้แสดงหรือซ่อนประเภทและกลุ่มบางรายการในบานหน้าต่างนำทางได้

คุณยังสามารถใช้แมโครแอคชันเพื่อควบคุมการแสดงบานหน้าต่างนำทางประเภทเป็นฐานข้อมูลเปิดขึ้นใน Access แมโครแอคชันใหม่เหล่านี้จะพร้อมใช้งานในMicrosoft Office Access 2007:

 • SetDisplayedCategories    ใช้แอคชันนี้เพื่อแสดงหรือซ่อนประเภท ในแต่ละครั้งที่คุณใช้แอคชันนี้ คุณจะสามารถแสดงหรือซ่อนได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้แอคชันนี้ได้หลายครั้งในแมโครเพื่อแสดงหรือซ่อนประเภทแต่ละประเภทได้ตามต้องการ

 • LockNavigationPane    ใช้แอคชันนี้เพื่อล็อกบานหน้าต่างนำทาง การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เพิ่ม ย้าย หรือลบรายการในบานหน้าต่างนำทางโดยไม่ได้ตั้งใจ

  การล็อกบานหน้าต่างนำทางไม่ได้เป็นการป้องกันผู้ใช้จากการคัดลอกวัตถุฐานข้อมูลไปยังคลิปบอร์ด

การไปยังประเภทหรือกลุ่มโดยอัตโนมัติเมื่อฐานข้อมูลเปิดขึ้น

คุณสามารถใช้แมโครแอคชัน NavigateTo เพื่อไปยังประเภทหรือกลุ่มได้ ถ้าคุณใช้แมโครแอคชันนี้ในแมโคร autoexec คุณจะสามารถไปยังประเภท หรือกลุ่มได้โดยอัตโนมัติเมื่อฐานข้อมูลเปิดขึ้น

การปิดใช้งานมุมมองออกแบบ

รายการที่แสดงอยู่ในประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเองนั้น อันที่จริงแล้วเป็นทางลัดที่ชี้ไปยังวัตถุฐานข้อมูล

ทางลัดในบานหน้าต่างนำทางมีคุณสมบัติ ปิดใช้งานทางลัดมุมมองออกแบบ ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าได้ คลิกขวาที่ทางลัด แล้วเลือกคลิก คุณสมบัติของวัตถุ หรือ คุณสมบัติตาราง (สำหรับตาราง) บนเมนูทางลัด แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปิดใช้งานทางลัดมุมมองออกแบบ ถ้าคุณสมบัตินี้ถูกเปิดใช้งานอยู่ ทางลัดจะไม่สามารถใช้เปิดวัตถุเป้าหมายในมุมมองออกแบบหรือมุมมองเค้าโครงได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้สำหรับทางลัดไปยังฟอร์ม ผู้ใช้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการออกแบบหรือเค้าโครงของฟอร์มได้โดยใช้ทางลัด

การซ่อนวัตถุฐานข้อมูล

ประเภทและกลุ่มที่มีอยู่แล้วภายในบานหน้าต่างนำทางนั้นไม่แสดงทางลัดได้ แต่จะแสดงวัตถุฐานข้อมูลจริงแทน กลุ่มเหล่านี้ประกอบด้วย

 • กลุ่มทั้งหมดในประเภทที่มีอยู่แล้ว

 • กลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย ของประเภทแบบกำหนดเองใดๆ

วัตถุฐานข้อมูลไม่มีคุณสมบัติ ปิดใช้งานทางลัดมุมมองออกแบบ คุณสามารถซ่อนวัตถุฐานข้อมูลเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงการออกเบบ แล้วจึงระบุทางลัดไปยังวัตถุฐานข้อมูลเหล่านั้นในประเภทและกลุ่มแบบกำหนดเอง

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

การใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ร่วมกัน จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมการจัดระเบียบของบานหน้าต่างนำทางเพื่อปรับปรุงการใช้งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์เหล่านี้ไม่ได้ป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นกับฐานข้อมูลของคุณจากผู้ใช้ที่ประสงค์ร้าย และฟีเจอร์เหล่านี้ยังไม่ได้ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วย ให้พิจารณาดังนี้

ความสามารถในการเลี่ยงผ่านฟีเจอร์การใช้งาน   

 • ถ้าคุณใช้แมโครเพื่อควบคุมและล็อกบานหน้าต่างนำทาง ให้จำไว้ว่าผู้ใช้สามารถปิดใช้งานแมโครเมื่อเริ่มต้นได้ด้วยกดแป้น SHIFT

 • แม้ว่าทางลัดบานหน้าต่างนำทางจะมีคุณสมบัติ ปิดใช้งานทางลัดมุมมองออกแบบ แต่วัตถุเขตข้อมูลเองนั้นจะไม่มีคุณสมบัติในส่วนนี้ คุณสามารถซ่อนประเภทและกลุ่มที่มีวัตถุฐานข้อมูล รวมถึงซ่อนวัตถุเองได้ โดยที่ผู้ใช้สามารถยกเลิกการซ่อนวัตถุดังกล่าวได้

การให้ความสำคัญกับผู้ใช้   

 • เมื่อคุณวางแผนและออกแบบระบบนำทางสำหรับฐานข้อมูลหนึ่งๆ ให้ทำงานร่วมกับบุคคลที่จะนำไปใช้ ถ้าในทางปฏิบัตินั้นไม่สามารถทำงานกับบุคคลที่ระบุไว้ว่าจะใช้ฐานข้อมูลนั้นได้ ให้ใช้สิ่งที่พวกเขาต้องการเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการออกแบบของคุณ

 • ให้พิจารณาใช้กลุ่มหลักในการวางแผนและการดำเนินการทดสอบการใช้งานในระหว่างการออกแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทรัพยากรของคุณ

ความปลอดภัยไม่ใช่เป้าหมาย   

 • เป้าหมายของคุณในการปรับใช้ฟีเจอร์เหล่านี้เพื่อควบคุมบานหน้าต่างนำทางควรเป็นไปเพื่อปรับปรุงการใช้งานของฐานข้อมูลมากกว่า ฟีเจอร์เหล่านี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับฐานข้อมูล

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับฐานข้อมูล ให้ดูที่ส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

การกำหนดบานหน้าต่างนำทางเอง

คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง เมื่อต้องการกำหนดบานหน้าต่างนำทางเอง

กล่องโต้ตอบตัวเลือกการนำทาง

การดำเนินการนี้มีขั้นตอนคร่าวๆ ดังต่อไปนี้

 1. การสร้างประเภทแบบกำหนดเอง Access ได้จัดเตรียมประเภทแบบกำหนดเองซึ่งสร้างไว้ล่วงหน้าให้คุณ นั่นคือ กำหนดเอง โดยคุณสามารถเปลี่ยนชื่อประเภทดังกล่าว และเพิ่มหรือเอากลุ่มต่างๆ ออกเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างประเภทแบบกำหนดเองใหม่ได้ด้วย

 2. การสร้างกลุ่มกำหนดเอง หลังจากที่คุณสร้างประเภทขึ้นมาหนึ่งประเภทแล้ว ให้สร้างกลุ่มแบบกำหนดเองขึ้นมาอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มสำหรับประเภทใหม่ดังกล่าว

 3. การกำหนดวัตถุให้กับกลุ่มแบบกำหนดเองด้วยการสร้างทางลัด ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คุณลากหรือคัดลอกและวางวัตถุฐานข้อมูลที่คุณต้องการกำหนดให้กับกลุ่มแบบกำหนดเองของคุณ ลากหรือคัดลอกวัตถุจากกลุ่มพิเศษในประเภทใหม่ของคุณที่ชื่อ วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย ซึ่ง Access ได้สร้างไว้ให้คุณเมื่อคุณสร้างประเภทแบบกำหนดเองขึ้นมา

  • เมื่อคุณเพิ่มวัตถุฐานข้อมูลจากกลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย ลงในกลุ่มแบบกำหนดเองของคุณ Access จะสร้างทางลัดไปยังวัตถุนั้น  ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ได้กำลังย้ายหรือคัดลอกตัววัตถุนั้นเอง

  • ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อหรือลบทางลัดในกลุ่มกำหนดเอง การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุจริง แต่จะส่งผลกระทบต่อทางลัดเท่านั้น

  • คุณสามารถสร้างทางลัดไปยังวัตถุฐานข้อมูลได้เป็นจำนวนมากตามที่คุณต้องการ แต่ละกลุ่มควรมีทางลัดที่ไปยังวัตถุฐานข้อมูลที่กำหนดไว้เพียงทางลัดเดียวเท่านั้น

 4. การแสดงหรือซ่อนกลุ่มหรือวัตถุในประเภทแบบกำหนดเอง หลังจากคุณสร้างกลุ่มแบบกำหนดเองกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่มแล้ว คุณสามารถซ่อนกลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย และกลุ่มอื่นๆ ที่คุณไม่ต้องการให้แสดงได้ คุณยังสามารถซ่อนแต่ละวัตถุได้อีกด้วย

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แมโครแอคชัน SetDisplayedCategories เพื่อแสดงหรือซ่อนประเภทได้เช่นกัน การใช้แมโครจะช่วยให้คุณสามารถแสดงหรือซ่อนประเภทได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงการตั้งค่าในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน การควบคุมบานหน้าต่างนำทางโดยใช้แมโคร

การสร้างประเภทแบบกำหนดเอง

 1. คลิกขวาเมนูที่อยู่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง จากนั้นคลิก ตัวเลือกการนำทาง

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง ภายใต้รายการ ประเภท ให้คลิก เพิ่มรายการ

  ประเภทใหม่จะปรากฏขึ้นในรายการนั้น รูปนี้แสดงประเภทแบบกำหนดเองที่สร้างขึ้นใหม่

  ประเภทแบบกำหนดเองที่สร้างใหม่ในบานหน้าต่างนำทาง

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับประเภทใหม่ จากนั้นกด ENTER

  เคล็ดลับ: พยายามตั้งชื่อที่สื่อความหมายสำหรับผู้ใช้ฐานข้อมูลของคุณ หลังจากที่คุณตั้งชื่อแล้ว ให้สังเกตว่าคำบรรยายสำหรับรายการนั้นที่ด้านขวาจะเปลี่ยนไป โดยจะตรงกับชื่อที่ตั้งไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งชื่อประเภทใหม่เป็น สวิตช์บอร์ดของฉัน คำอธิบายในรายการที่ด้านขวาควรแสดงเป็น กลุ่มสำหรับ "สวิตช์บอร์ดของฉัน" นอกจากนั้น ให้สังเกตด้วยว่ารายการจะมีกลุ่มที่ชื่อ วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย Access จะสร้างกลุ่มนี้ขึ้นตามค่าเริ่มต้น กลุ่มนี้ประกอบด้วยวัตถุทั้งหมดในฐานข้อมูลของคุณ และคุณจะใช้วัตถุเหล่านั้นในการสร้างกลุ่มแบบกำหนดเองของคุณ

  หลังจากที่คุณสร้างประเภทแบบกำหนดเองของคุณแล้ว ให้สร้างกลุ่มขึ้นมาอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มสำหรับประเภทนั้น คุณสามารถสร้างกลุ่มเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ ให้เปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง ทิ้งไว้ และทำขั้นตอนต่อไป

การสร้างกลุ่มกำหนดเอง

 1. ภายใต้รายการจัดกลุ่มสำหรับ "ชื่อกลุ่ม" คลิกเพิ่ม กลุ่ม แล้ว พิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่ม คุณสามารถทำซ้ำกระบวนการนี้ได้บ่อยเท่าที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่นสวิตช์บอร์ดที่ฉันอาจประกอบด้วยสามกลุ่มได้แก่ฟอร์ มการป้อนข้อมูล รายงาน และแบบสอบถามได้ ความต้องการกำหนดลักษณะของคุณเองหรือผู้ใช้ของคุณควรกำหนดกลุ่มที่คุณเพิ่ม

 2. ปล่อยให้กล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย ถูกเลือกไว้ แล้วคลิก ตกลง

  Access จะปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง และเพิ่มกลุ่มแบบกำหนดเองกลุ่มใหม่ของคุณลงในบานหน้าต่างนำทาง แต่คุณจะยังไม่เห็นกลุ่มใหม่นั้นในตอนนี้

 3. ไปที่ขั้นตอนชุดถัดไปเพื่อทำให้กลุ่มใหม่นี้ปรากฏขึ้น และเพื่อเพิ่มวัตถุลงในกลุ่ม

ถ้าคุณเพียงแค่ต้องการเพิ่มรายการลงในกลุ่มแบบกำหนดเองใหม่ ให้คลิกขวาที่รายการ จากนั้นบนเมนูทางลัดให้ชี้ที่ เพิ่มลงในกลุ่ม แล้วคลิก กลุ่มใหม่

การกำหนดวัตถุให้กับกลุ่มแบบกำหนดเองด้วยการสร้างทางลัด

 1. คลิกเมนูที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง จากนั้นในส่วนบนของเมนู ให้คลิกประเภทใหม่ของคุณ

  กลุ่มหนึ่งกลุ่มหรือหลายๆ กลุ่มที่คุณสร้างขึ้นสำหรับประเภทของคุณนั้น จะปรากฏในส่วนล่างของเมนูพร้อมกับกลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย

 2. ลากรายการจากกลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย ลงในกลุ่มแบบกำหนดเอง

  เมื่อต้องการย้ายหลายรายการในครั้งเดียว ให้กดแป้น CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรายการ จากนั้นลากรายการดังกล่าวไปยังกลุ่มแบบกำหนดเอง

การแสดงหรือซ่อนกลุ่มและวัตถุในประเภทแบบกำหนดเอง

คุณสามารถซ่อนกลุ่มบางกลุ่มหรือกลุ่มทั้งหมดในประเภทแบบกำหนดเองประเภทใดประเภทหนึ่ง และซ่อนวัตถุบางรายการหรือวัตถุทั้งหมดในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ โปรดจำข้อเท็จจริงเหล่านี้ขณะที่คุณดำเนินการ

 • Access จัดเตรียมวิธีการซ่อนรายการไว้ 2 วิธี คุณสามารถใช้คำสั่งที่จัดเตรียมไว้ให้โดยบานหน้าต่างนำทางเพื่อซ่อนทางลัดในกลุ่ม หรือคุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติวัตถุฐานข้อมูลให้เป็น ซ่อน เมื่อต้องการซ่อนทางลัดที่ไปยังวัตถุในกลุ่มและประเภททั้งหมดในฐานข้อมูลที่กำลังเปิดอยู่ รวมถึงประเภทและกลุ่มที่มีอยู่แล้วภายในด้วย

 • คุณสามารถทำให้วัตถุและกลุ่มที่ซ่อนอยู่ไม่ปรากฏขึ้นโดยสิ้นเชิง หรือจะแสดงวัตถุและกลุ่มเหล่านี้ในบานหน้าต่างนำทางด้วยไอคอนสีจางที่ไม่พร้อมใช้งานได้ คุณสามารถดำเนินการนี้ได้โดยเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงวัตถุที่ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้กล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อคุณจำเป็นต้องซ่อน หรือคืนค่ากลุ่มหรือวัตถุได้อีกด้วย

ขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีดำเนินการในแต่ละอย่าง

การซ่อนกลุ่มในประเภท

 • ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่แถบชื่อเรื่องของกลุ่มที่คุณต้องการซ่อน จากนั้นคลิก ซ่อน

  คุณยังสามารถซ่อนกลุ่ม โดยใช้กล่องโต้ตอบตัวเลือกการนำทาง เปิดกล่องโต้ตอบ (ดูขั้นตอนในส่วนถัดไปถ้าคุณไม่ทราบวิธี) และ ในรายการจัดกลุ่มสำหรับ "ประเภท" ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากกลุ่มที่คุณต้องการซ่อน

การคืนกลุ่มที่ซ่อนในประเภท

 1. คลิกขวาที่แถบเมนูด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ตัวเลือกการนำทาง บนเมนูทางลัด

 2. ในรายการ ประเภท ให้เลือกประเภทที่มีกลุ่มที่ซ่อนอยู่

 3. ในรายการ จัดกลุ่มสำหรับ "ประเภท" ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากกลุ่มที่ซ่อนอยู่

 4. คลิก ตกลง

การซ่อนทางลัดหรือวัตถุเฉพาะในกลุ่มของตัวเอง

 • ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ทางลัดหรือวัตถุ แล้วคลิก ซ่อนในกลุ่มนี้

  หมายเหตุ: คำสั่งนี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับวัตถุในกลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย ของประเภทแบบกำหนดเอง

การซ่อนวัตถุจากทุกประเภทและทุกกลุ่ม

 1. คลิกขวาวัตถุที่คุณต้องการซ่อน แล้วคลิก คุณสมบัติของวัตถุ หรือ คุณสมบัติของตาราง (สำหรับตาราง) บนเมนูทางลัด

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ Object_name จะปรากฏขึ้น และ Access จะผนวกชื่อของวัตถุกับชื่อของกล่องโต้ตอบ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปิดฟอร์มชื่อ Orders ชื่อของกล่องโต้ตอบจะเป็น Orders Properties รูปต่อไปนี้แสดงกล่องโต้ตอบ

  กล่องโต้ตอบคุณสมบัติสำหรับวัตถุฐานข้อมูลใน Access

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน

 3. คลิก ตกลง

การคืนค่า (ยกเลิกการซ่อน) วัตถุที่ซ่อนอยู่

 1. คลิกขวาที่เมนูด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ตัวเลือกการนำทาง บนเมนูทางลัด

 2. ภายใต้ ตัวเลือกการแสดง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงวัตถุที่ซ่อน

 3. คลิก ตกลง และกลับไปยังบานหน้าต่างนำทาง

  บานหน้าต่างจะแสดงไอคอนของวัตถุที่ซ่อนไว้ทั้งหมดด้วยสีจาง

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณได้ซ่อนทางลัดในกลุ่มไว้ ให้คลิกขวาที่ทางลัดแล้วคลิก ยกเลิกการซ่อนในกลุ่มนี้

  • ถ้าคุณได้ซ่อนวัตถุจากประเภทและกลุ่มทั้งหมดด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติ ซ่อน ไว้ ให้คลิกขวาที่วัตถุนั้น แล้วคลิก คุณสมบัติของวัตถุ หรือ คุณสมบัติของตาราง (สำหรับตาราง) จากนั้นให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน

การเอาทางลัดออกและการคืนค่าทางลัดในกลุ่มกำหนดเอง

เมื่อเวลาผ่านไป ความต้องการของผู้ใช้หรือธุรกิจอาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกลุ่มแบบกำหนดเองของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย คุณสามารถเพิ่มหรือเอาทางลัดในกลุ่มออกได้ตลอดเวลา

การเอาทางลัดออกจากกลุ่มแบบกำหนดเอง

 • ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาทางลัดที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

การคืนค่าทางลัดไปยังกลุ่มแบบกำหนดเอง

 1. ถ้ากลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย ซ่อนอยู่ ให้แสดงขึ้นมา

  ฉันจะแสดงกลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย ได้อย่างไร

  1. คลิกขวาที่เมนูด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ตัวเลือกการนำทาง บนเมนูทางลัด

  2. ในบานหน้าต่าง จัดกลุ่มสำหรับ "ประเภท" ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย

 2. ลากหรือคัดลอกและวางวัตถุที่คุณต้องการจากกลุ่ม วัตถุที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย ลงในกลุ่มแบบกำหนดเองของคุณได้ตามที่ต้องการ

การเปลี่ยนชื่อทางลัดในกลุ่มแบบกำหนดเอง

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาทางลัดที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อทางลัด

 2. ให้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับทางลัด แล้วกด ENTER

ด้านบนของหน้า

การควบคุมบานหน้าต่างนำทางโดยใช้แมโคร

เมื่อต้องการควบคุมบานหน้าต่างนำทาง โดยใช้แมโคร คุณสามารถสร้างแมโครที่ทำงานเมื่อเปิดฐานข้อมูล และเพิ่มแอคชันแมโครแล้ว

คุณสามารถเลือกที่จะแสดง หรือซ่อนประเภท และคุณสามารถล็อกบานหน้าต่างนำทางเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้อื่นจากย้าย หรือลบทางลัด วัตถุ กลุ่ม หรือประเภทโดยไม่ตั้งใจ คุณสามารถเพิ่มเติมไปยังประเภทหรือกลุ่มเพื่อให้ประเภทหรือกลุ่มจะแสดงเมื่อเปิดฐานข้อมูล

อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถซ่อนบานหน้าต่างนำทางสำหรับระยะเวลาของเซสชันฐานข้อมูล

การใช้แมโครแอคชันเพื่อควบคุมในสิ่งที่บานหน้าต่างนำทางแสดง

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก แมโคร ถ้าคำสั่งนี้ไม่พร้อมใช้งาน ให้คลิกลูกศรข้างใต้ปุ่ม มอดูล หรือ คลาสมอดูล แล้วคลิก แมโคร

  หมายเหตุ: ถ้าฐานข้อมูลของคุณมีแมโครที่มีชื่อว่า autoexec แล้วคุณไม่จำเป็นต้องสร้างแมโครใหม่ เพิ่มแมโครแอคชันที่อธิบายไว้ในขั้นตอนนี้ให้แมโคร autoexec ที่มีอยู่

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก แสดงแอคชันทั้งหมด

 3. ในตารางออกแบบแมโคร ภายใต้การกระทำ คลิกลูกศรในเซลล์ว่างเซลล์แรก

 4. ในรายการ เลือกSetDisplayedCategories

 5. ด้านล่างของตารางออกแบบ ในบานหน้าต่างอาร์กิวเมนต์ คลิกลูกศรในกล่องประเภท นั้นแล้ว คลิกชื่อของประเภทที่คุณต้องการแสดง หรือซ่อน

 6. อาร์กิวเมนต์ประเภท เหนือคลิกลูกศรในกล่องแสดง และเลือกการตั้งค่า เลือกใช่ ถ้าคุณต้องการให้ประเภทจะแสดงในบานหน้าต่างนำทาง เลือกไม่ใช่ ถ้าคุณไม่ต้องประเภทจะแสดงในบานหน้าต่างนำทาง

 7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 6 สำหรับแต่ละประเภทที่คุณต้องการควบคุม โดยใช้แมโคร

 8. ในตารางออกแบบแมโคร ภายใต้การกระทำ คลิกลูกศรในเซลล์ว่างเซลล์แรก

 9. ในรายการ เลือกLockNavigationPane

 10. ด้านล่างของตารางออกแบบ ในบานหน้าต่างอาร์กิวเมนต์ เลือกค่าสำหรับอาร์กิวเมนต์ล็อก เลือกใช่ เมื่อต้องการล็อกบานหน้าต่างนำทาง

 11. กด CTRL + S เพื่อบันทึกแมโคร ชื่อแมโครautoexecเพื่อระบุว่า แมโคควรเรียกใช้เมื่อเปิดฐานข้อมูลในการเข้าถึง

การใช้แมโครแอคชันเพื่อนำทางไปยังประเภทหรือกลุ่ม

คุณสามารถใช้แมโครแอคชันนี้ได้ตลอดเวลา ไม่ใช่เพียงเมื่อเปิดฐานข้อมูล

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก แมโคร ถ้าคำสั่งนี้ไม่พร้อมใช้งาน ให้คลิกลูกศรข้างใต้ปุ่ม มอดูล หรือ คลาสมอดูล แล้วคลิก แมโคร

  หมายเหตุ: ถ้าฐานข้อมูลของคุณมีแมโครที่มีชื่อว่า autoexec แล้วคุณไม่จำเป็นต้องสร้างแมโครใหม่ เพิ่มแมโครแอคชันที่อธิบายไว้ในขั้นตอนนี้ให้แมโคร autoexec ที่มีอยู่

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก แสดงแอคชันทั้งหมด

 3. ในตารางออกแบบแมโคร ภายใต้การกระทำ คลิกลูกศรในเซลล์ว่างเซลล์แรก

 4. ในรายการ เลือกNavigateTo

 5. ด้านล่างของตารางออกแบบ ในบานหน้าต่างอาร์กิวเมนต์ คลิกลูกศรในกล่องประเภท นั้นแล้ว คลิกชื่อของประเภทที่คุณต้องการนำทางไปยัง

 6. ถ้าคุณต้องการนำทางไปยังกลุ่มที่ระบุในประเภท ให้คลิกลูกศรในกล่อง กลุ่ม แล้วคลิกชื่อของกลุ่มที่คุณต้องการจะนำทางไป

 7. กด CTRL + S เพื่อบันทึกแมโคร ชื่อแมโครautoexecเพื่อระบุว่า แมโคควรเรียกใช้เมื่อเปิดฐานข้อมูลในการเข้าถึง

การใช้แมโครแอคชันเพื่อซ่อนบานหน้าต่างนำทาง

ถ้าคุณต้องการสร้างระบบนำทางของคุณเอง คุณสามารถซ่อนบานหน้าต่างนำทาง โดยใช้แมโครแอคชันRunCommand และอาร์กิวเมนต์WindowHide เรียกใช้แมโครแอคชันนี้ มีอาร์กิวเมนท์นี้ซ่อนบานหน้าต่างนำทางสำหรับระยะเวลาของเซสชันฐานข้อมูลปัจจุบัน

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก แมโคร ถ้าคำสั่งนี้ไม่พร้อมใช้งาน ให้คลิกลูกศรข้างใต้ปุ่ม มอดูล หรือ คลาสมอดูล แล้วคลิก แมโคร

  หมายเหตุ: ถ้าฐานข้อมูลของคุณมีแมโครที่มีชื่อว่า autoexec แล้วคุณไม่จำเป็นต้องสร้างแมโครใหม่ เพิ่มแมโครแอคชันที่อธิบายไว้ในขั้นตอนนี้ให้แมโคร autoexec ที่มีอยู่

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก แสดงแอคชันทั้งหมด

 3. ในตารางออกแบบแมโคร ภายใต้การกระทำ คลิกลูกศรในเซลล์ว่างเซลล์แรก

 4. ในรายการ เลือกRunCommand

 5. ด้านล่างของตารางออกแบบ ในบานหน้าต่างอาร์กิวเมนต์ คลิกลูกศรในกล่องคำสั่ง แล้ว คลิ กWindowHide

 6. กด CTRL + S เพื่อบันทึกแมโคร ชื่อแมโครautoexecเพื่อระบุว่า แมโคควรเรียกใช้เมื่อเปิดฐานข้อมูลในการเข้าถึง

คุณยังสามารถเปิดบานหน้าต่างนำทางเปิด หรือปิดการแสดง โดยใช้กล่องกาเครื่องหมายแสดงบานหน้าต่างนำทาง ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Access ถ้าคุณใช้แมโครแอคชันRunCommandกับอาร์กิวเมนต์WindowHideนั้นจะซ่อนบานหน้าต่างนำทางได้ว่ามีเลือก หรือยกเลิกกล่องกาเครื่องหมายแสดงบานหน้าต่างนำทาง

ด้านบนของหน้า

การปิดใช้งานมุมมองออกแบบสำหรับรายการ

ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ ปิดใช้งานทางลัดมุมมองออกแบบ ของทางลัดเพื่อควบคุมว่าจะให้ผู้ใช้สามารถใช้ทางลัดเพื่อเปิดวัตถุเป้าหมายในมุมมองออกแบบหรือมุมมองเค้าโครง

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ทางลัดที่คุณต้องการปิดใช้งานมุมมองออกแบบ แล้วคลิก คุณสมบัติของวัตถุ หรือ คุณสมบัติของตาราง (สำหรับตาราง)

 2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ Object_name เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปิดใช้งานทางลัดมุมมองออกแบบ

ด้านบนของหน้า

การซ่อนวัตถุฐานข้อมูล

 1. คลิกขวาวัตถุที่คุณต้องการซ่อน แล้วคลิก คุณสมบัติของวัตถุ หรือ คุณสมบัติของตาราง (สำหรับตาราง)

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ Object_name จะปรากฏขึ้น และ Access จะผนวกชื่อของวัตถุกับชื่อของกล่องโต้ตอบ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปิดฟอร์มชื่อ ใบสั่งซื้อ ชื่อของกล่องโต้ตอบจะเป็น คุณสมบัติใบสั่งซื้อ รูปต่อไปนี้แสดงกล่องโต้ตอบ

  กล่องโต้ตอบคุณสมบัติสำหรับวัตถุฐานข้อมูลใน Access

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน

 3. คลิก ตกลง

การคืนค่า (ยกเลิกการซ่อน) วัตถุที่ซ่อนอยู่

 1. คลิกขวาที่เมนูด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ตัวเลือกการนำทาง บนเมนูทางลัด

 2. ภายใต้ ตัวเลือกการแสดง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงวัตถุที่ซ่อน

 3. คลิก ตกลง และกลับไปยังบานหน้าต่างนำทาง บานหน้าต่างจะแสดงไอคอนของวัตถุที่ซ่อนไว้ทั้งหมดด้วยสีจาง

 4. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณซ่อนทางลัดหรือวัตถุเฉพาะจากกลุ่มไว้ ให้คลิกขวาที่วัตถุแล้วคลิก ยกเลิกการซ่อนในกลุ่ม

  • ถ้าคุณได้ซ่อนวัตถุจากประเภทและกลุ่มทั้งหมดด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติ ซ่อน ไว้ ให้คลิกขวาที่วัตถุนั้น แล้วคลิก คุณสมบัติของมุมมอง จากนั้นให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×