สร้างชุดที่มีชื่อในรายงาน OLAP PivotTable

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณทำงานกับ PivotTable ใน Excel Online Analytical Processing (OLAP) แบบอ คุณสามารถสร้างชุดที่มีชื่อ ฟีเจอร์ที่มีความยืดหยุ่นที่คุณสามารถใช้เพื่อ:

 • จัดกลุ่มชุดของรายการที่เหมือนกันที่คุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แม้ว่าชุดเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในข้อมูล

 • รวมรายการต่างๆ จากลำดับชั้นที่แตกต่างกันในแบบที่ทำไม่ได้ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า ซึ่งมักจะเรียกว่าการรายงานที่ไม่สมมาตร

 • สร้างชุดที่มีชื่อโดยใช้นิพจน์หลายมิติ (MDX) แบบกำหนดเอง ซึ่งคือภาษาคิวรีสำหรับฐานข้อมูล OLAP ที่ให้ไวยากรณ์ของการคำนวณที่คล้ายกับสูตรของเวิร์กชีต

ถ้าคุณยังไม่คุ้นเคยกับภาษาคิวรี MDX คุณสามารถสร้างชุดที่มีชื่อโดยยึดตามรายการในแถวหรือคอลัมน์ของรายงาน PivotTable ของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาคิวรี MDX ดูข้อมูลหลายมิติที่ทำแบบสอบถาม

ถ้าคุณคุ้นเคยกับภาษาคิวรี MDX คุณสามารถใช้ MDX เพื่อสร้างหรือปรับเปลี่ยนชุดที่มีชื่อได้

สร้างชุดที่มีชื่อโดยยึดตามรายการแถวหรือคอลัมน์

 1. คลิกรายงาน OLAP PivotTable

 2. บนแท็บ วิเคราะห์ ให้คลิก เขตข้อมูล รายการ และชุด > สร้างชุดโดยยึดตามรายการแถว หรือ สร้างชุดโดยยึดตามรายการคอลัมน์

  เขตข้อมูล รายการ และชุด

 3. ในกล่อง ชื่อชุด ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้สำหรับชุด

 4. เมื่อต้องการเลือกแถวของรายการที่คุณต้องการรวมไว้ในชุดที่มีชื่อ ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเอาแถว คลิกทางด้านซ้ายของแถวคุณต้องการเลือก และคลิกลบแถว.

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวใหม่ ให้คลิกทางด้านซ้ายของแถวที่คุณต้องการเพิ่มแถวใหม่ข้างใต้ แล้วคลิก เพิ่มแถว

  • เมื่อต้องการสร้างสำเนาของรายการ ให้คลิกทางด้านซ้ายของแถวที่คุณต้องการคัดลอก แล้วคลิก คัดลอกแถว

  • เมื่อต้องการย้ายรายการ ให้คลิกทางด้านซ้ายของแถวที่คุณต้องการย้าย และใช้ลูกศร ขึ้น และ ลง

 5. รายการจากระดับที่แตกต่างกันจะแสดงในเขตข้อมูลที่แยกกันในลำดับชั้น และชุดที่มีชื่อจะแทนที่เขตข้อมูลปัจจุบันในพื้นที่แถวหรือคอลัมน์

  • เมื่อต้องการแสดงรายการเหล่านั้นในเขตข้อมูลเดียวกันกับรายการอื่นๆ ให้ยกเลิกการเลือกกล่อง แสดงรายการจากระดับที่แตกต่างกันในเขตข้อมูลที่แยกกัน

  • เมื่อต้องการให้เขตข้อมูลปัจจุบันแสดงอยู่ในพื้นที่แถวหรือคอลัมน์ ให้ยกเลิกการเลือกกล่อง แทนที่เขตข้อมูลที่ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่แถวด้วยชุดใหม่ หรือกล่อง แทนที่เขตข้อมูลที่ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่คอลัมน์ด้วยชุดใหม่ ชุดจะไม่ปรากฏใน PivotTable เมื่อคุณคลิก ตกลง แต่ชุดจะพร้อมใช้งานใน รายการเขตข้อมูล PivotTable

 6. คลิก ตกลง เพื่อสร้างชุดที่มีชื่อ

  โปรดจำไว้ว่าคุณไม่สามารถใช้การกรองกับชุดที่มีชื่อได้

ใช้ MDX เพื่อสร้างชุดที่มีชื่อ

สิ่งสำคัญ:  เมื่อคุณใช้ MDX เพื่อสร้างชุดที่มีชื่อหรือปรับเปลี่ยนข้อกำหนด MDX ของชุดที่มีชื่อที่มีอยู่ การปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมใดๆ สามารถทำได้โดยใช้ MDX เท่านั้น

 1. คลิกรายงาน OLAP PivotTable

 2. บนแท็บ วิเคราะห์ ให้คลิก เขตข้อมูล รายการ และชุด > จัดการชุด

  เขตข้อมูล รายการ และชุด

 3. คลิก ใหม่ > สร้างชุดโดยใช้ MDX

 4. ในกล่อง ชื่อชุด ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้สำหรับชุด

 5. เมื่อต้องการตั้งค่าข้อกำหนด MDX สำหรับชุดที่มีชื่อ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกล่อง ข้อกำหนดชุด ให้พิมพ์หรือวางข้อกำหนด MDX ที่คัดลอก

  • บนแท็บ เขตข้อมูลและรายการ ให้เลือกข้อมูลรายการเขตข้อมูลที่คุณต้องการรวม และคลิก แทรก

   คุณยังสามารถลากข้อมูลรายการเขตข้อมูลลงในกล่อง ข้อกำหนดชุด หรือดับเบิลคลิกที่ข้อมูลรายการเขตข้อมูล

   ข้อมูล รายการเขตข้อมูล ที่พร้อมใช้งาน

   ข้อมูล รายการเขตข้อมูล

   ตัวอย่างของ MDX ที่สร้างขึ้นโดยใช้คิวบ์ Adventure Works

   Dimension

   [ผลิตภัณฑ์]

   ลำดับชั้นแอตทริบิวต์ (รวมสมาชิกทั้งหมด)

   [ผลิตภัณฑ์].[ประเภท]

   ระดับลำดับชั้นแอตทริบิวต์ (ไม่รวมสมาชิกทั้งหมด)

   [ผลิตภัณฑ์].[ประเภท].[ประเภท]

   สมาชิกจากลำดับชั้นแอตทริบิวต์

   [ผลิตภัณฑ์].[ประเภท].&[4]

   ลำดับชั้นผู้ใช้

   [ผลิตภัณฑ์].[ประเภทผลิตภัณฑ์]

   ระดับลำดับชั้นผู้ใช้

   [ผลิตภัณฑ์].[ประเภทผลิตภัณฑ์].[ประเภท]

   สมาชิกจากลำดับชั้นผู้ใช้

   [ผลิตภัณฑ์].[ประเภทผลิตภัณฑ์].[ประเภท].&[4]

   การวัด

   [การวัด].[ยอดขายทางอินเทอร์เน็ต]

   การวัดจากการคำนวณ

   [การวัด].[อัตราส่วนทางอินเทอร์เน็ตต่อผลิตภัณฑ์แม่]

   ชุดที่มีชื่อ

   [กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก]

   ค่า KPI

   KPIValue("กำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์")

   เป้าหมาย KPI

   KPIGoal("กำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์")

   สถานะ KPI

   KPIStatus("กำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์")

   แนวโน้ม KPI

   KPITrend("กำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์")

   คุณสมบัติสมาชิกจากลำดับชั้นผู้ใช้

   [ผลิตภัณฑ์].[ประเภทผลิตภัณฑ์].คุณสมบัติ("คลาส")

   คุณสมบัติสมาชิกจากลำดับชั้นแอตทริบิวต์

   [ผลิตภัณฑ์].[ผลิตภัณฑ์].คุณสมบัติ("คลาส")

  • บนแท็บ ฟังก์ชัน ให้เลือกจากฟังก์ชัน MDX ที่พร้อมใช้งานที่คุณต้องการใช้ และคลิก แทรก ฟังก์ชัน MDX ได้รับการสนับสนุนโดย Analysis Services ซึ่งจะไม่รวมฟังก์ชัน VBA ของ Excel

   อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันจะถูกวางภายในอักขระบั้ง (<< >>) คุณสามารถแทนที่อาร์กิวเมนต์ตัวแทนได้โดยการคลิกอาร์กิวเมนต์ตัวแทนนั้น แล้วพิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้

   ตัวอย่างของฟังก์ชัน MDX บางฟังก์ชัน ได้แก่

   ADDCALCULATEDMEMBERS( «ชุด» )
   AGGREGATE( «ชุด»[, «นิพจน์ตัวเลข»] )
   «ระดับ».ALLMEMBERS
   «ลำดับชั้น».ALLMEMBERS
   ANCESTOR( «สมาชิก» «ระดับ» )
   ANCESTOR( «สมาชิก», «ระยะห่าง» )
   ANCESTORS( «สมาชิก», «ระยะห่าง» )
   ANCESTORS( «สมาชิก», «ระดับ» )
   ASCENDANTS( «สมาชิก» )
   AVG( «ชุด»[, «นิพจน์ตัวเลข»] )
   AXIS( «นิพจน์ตัวเลข» )
   BOTTOMNCOUNT( «ชุด», «จำนวนนับ»[, «นิพจน์ตัวเลข»] )
   BOTTOMPERCENT( «ชุด», «เปอร์เซ็นต์», «นิพจน์ตัวเลข» )
   BOTTOMSUM( «ชุด», «ค่า», «นิพจน์ตัวเลข» ) …

 6. เมื่อต้องการทดสอบข้อกำหนด MDX ใหม่ ให้คลิก ทำสอบ MDX

  รายการจากระดับที่แตกต่างกันจะแสดงในเขตข้อมูลที่แยกกันในลำดับชั้น เขตข้อมูลจะถูกเรียงลำดับและรายการที่ซ้ำกันจะถูกเอาออกโดยอัตโนมัติ (เนื่องจาก HIERARCHIZE และ DISTINCT ถูกเพิ่มลงในชุด) และชุดที่มีชื่อจะแทนที่เขตข้อมูลปัจจุบันในพื้นที่แถวหรือคอลัมน์

  • เมื่อต้องการแสดงรายการเหล่านั้นในเขตข้อมูลเดียวกันกับรายการอื่นๆ ให้ยกเลิกการเลือกกล่อง แสดงรายการจากระดับที่แตกต่างกันในเขตข้อมูลที่แยกกัน

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับชั้นเริ่มต้นและรักษารายการที่ซ้ำกันไว้ ให้ยกเลิกการเลือกกล่อง จัดลำดับชุดและเอาค่าที่ซ้ำกันออกจากชุดโดยอัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการให้เขตข้อมูลปัจจุบันแสดงอยู่ในพื้นที่แถวหรือคอลัมน์ ให้ยกเลิกการเลือกกล่อง แทนที่เขตข้อมูลที่ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่แถวด้วยชุดใหม่ หรือกล่อง แทนที่เขตข้อมูลที่ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่คอลัมน์ด้วยชุดใหม่ ชุดจะไม่ปรากฏใน PivotTable เมื่อคุณคลิก ตกลง แต่ชุดจะพร้อมใช้งานใน รายการเขตข้อมูล PivotTable

  • ถ้าคุณเชื่อมต่อกับคิวบ์ SQL Server Analysis Services ชุดที่มีชื่อแบบไดนามิกจะถูกสร้างขึ้น ชุดที่มีชื่อนี้จะคำนวณใหม่กับการอัปเดตทุกครั้งโดยอัตโนมัติ

   เพื่อป้องกันไม่ให้ชุดที่มีชื่อถูกคำนวณใหม่กับการอัปเดตทุกครั้ง ให้ยกเลิกการเลือกกล่อง คำนวณชุดใหม่เมื่ออัปเดตทุกครั้ง

 7. คลิก ตกลง เพื่อสร้างชุดที่มีชื่อ

หมายเหตุ: โปรดจำไว้ว่าคุณไม่สามารถใช้การกรองกับชุดที่มีชื่อได้

แก้ไขหรือลบชุดที่มีชื่อ

 1. คลิกรายงาน OLAP PivotTable

 2. บนแท็บ วิเคราะห์ ให้คลิก เขตข้อมูล รายการ และชุด แล้วคลิก จัดการชุด

  เขตข้อมูล รายการ และชุด

 3. เลือกชุดที่คุณต้องการแก้ไขหรือลบ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแก้ไขชุดที่มีชื่อ ให้คลิก แก้ไข แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการลบชุดที่มีชื่อ ให้คลิก ลบ แล้วคลิก ใช่ เพื่อยืนยัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×