สร้างชุดที่มีชื่อในรายงาน OLAP PivotTable

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณทำงานกับ PivotTable ใน Excel Online Analytical Processing (OLAP) แบบอ คุณสามารถสร้างชุดที่มีชื่อ ฟีเจอร์ที่มีความยืดหยุ่นที่คุณสามารถใช้เพื่อ:

 • จัดกลุ่มชุดของรายการที่เหมือนกันที่คุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แม้ว่าชุดเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในข้อมูล

 • รวมรายการต่างๆ จากลำดับชั้นที่แตกต่างกันในแบบที่ทำไม่ได้ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า ซึ่งมักจะเรียกว่าการรายงานที่ไม่สมมาตร

 • สร้างชุดที่มีชื่อโดยใช้นิพจน์หลายมิติ (MDX) แบบกำหนดเอง ซึ่งคือภาษาคิวรีสำหรับฐานข้อมูล OLAP ที่ให้ไวยากรณ์ของการคำนวณที่คล้ายกับสูตรของเวิร์กชีต

ถ้าคุณยังไม่คุ้นเคยกับภาษาคิวรี MDX คุณสามารถสร้างชุดที่มีชื่อโดยยึดตามรายการในแถวหรือคอลัมน์ของรายงาน PivotTable ของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาคิวรี MDX ดูข้อมูลหลายมิติที่ทำแบบสอบถาม

ถ้าคุณคุ้นเคยกับภาษาคิวรี MDX คุณสามารถใช้ MDX เพื่อสร้างหรือปรับเปลี่ยนชุดที่มีชื่อได้

สร้างชุดที่มีชื่อโดยยึดตามรายการแถวหรือคอลัมน์

 1. คลิกรายงาน OLAP PivotTable

 2. บนแท็บวิเคราะห์คลิกเขตข้อมูล รายการ และชุด>สร้างชุดโดยยึดตามรายการแถวหรือสร้างชุดโดยยึดตามรายการคอลัมน์

  เขตข้อมูล รายการ และชุด

 3. ในกล่องตั้งชื่อพิมพ์ชื่อคุณต้องการใช้สำหรับชุด

 4. เมื่อต้องการเลือกแถวของรายการที่คุณต้องการรวมไว้ในชุดที่มีชื่อ ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเอาแถว คลิกทางด้านซ้ายของแถวคุณต้องการเลือก และคลิกลบแถว.

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวใหม่ คลิกทางด้านซ้ายของแถวคุณต้องการเพิ่มแถวใหม่ข้างใต้ คลิ กเพิ่มแถว

  • เมื่อต้องการสร้างสำเนาของรายการ คลิกทางด้านซ้ายของแถวคุณต้องการคัดลอก คลิ กคัดลอกแถว

  • เมื่อต้องการย้ายรายการ คลิกทางด้านซ้ายของแถวคุณต้องการย้าย และใช้ลูกศรขึ้นและลง

 5. รายการจากระดับที่แตกต่างกันจะแสดงในเขตข้อมูลที่แยกกันในลำดับชั้น และชุดที่มีชื่อจะแทนที่เขตข้อมูลปัจจุบันในพื้นที่แถวหรือคอลัมน์

  • เมื่อต้องการแสดงรายการเหล่านั้นในเขตข้อมูลเดียวกันกับรายการอื่น ๆ ยกเลิกเลือกกล่องแสดงรายการจากระดับที่แตกต่างกันในเขตข้อมูลที่แยกกัน

  • เมื่อต้องการทำให้เขตข้อมูลปัจจุบันที่แสดงอยู่ในพื้นที่แถวหรือคอลัมน์ ยกเลิกเลือกกล่องแทนเขตข้อมูลอยู่ในพื้นที่แถวที่มีการตั้งค่าใหม่หรือกล่องแทนเขตข้อมูลในพื้นที่คอลัมน์ด้วยชุดใหม่ในขณะนี้ ตั้งค่าจะไม่ปรากฏใน PivotTable เมื่อคุณคลิกตกลงแต่จะพร้อมใช้งานในรายการเขตข้อมูล PivotTable

 6. คลิกตกลงเพื่อสร้างชุดที่มีชื่อ

  โปรดจำไว้ว่าคุณไม่สามารถใช้การกรองกับชุดที่มีชื่อได้

ใช้ MDX เพื่อสร้างชุดที่มีชื่อ

สิ่งสำคัญ:  เมื่อคุณใช้ MDX เพื่อสร้างชุดที่มีชื่อหรือปรับเปลี่ยนข้อกำหนด MDX ของชุดที่มีชื่อที่มีอยู่ การปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมใดๆ สามารถทำได้โดยใช้ MDX เท่านั้น

 1. คลิกรายงาน OLAP PivotTable

 2. บนแท็บวิเคราะห์คลิกเขตข้อมูล รายการ และชุด>จัดการชุด

  เขตข้อมูล รายการ และชุด

 3. คลิกใหม่>สร้างชุดโดยใช้ MDX

 4. ในกล่องตั้งชื่อพิมพ์ชื่อคุณต้องการใช้สำหรับชุด

 5. เมื่อต้องการตั้งค่าข้อกำหนด MDX สำหรับชุดที่มีชื่อ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกล่องการตั้งค่าข้อกำหนดพิมพ์ หรือวางข้อกำหนด MDX ที่คัดลอก

  • บนแท็บเขตข้อมูลและรายการเลือกรายการเขตข้อมูลคุณต้องการรวม คลิ กแทรก

   คุณสามารถลากรายการในรายการเขตข้อมูลลงในกล่องการตั้งค่าข้อกำหนดหรือดับเบิลคลิกที่รายการในรายการเขตข้อมูล

   พร้อมใช้งานรายการเขตข้อมูล

   ข้อมูล รายการเขตข้อมูล

   ตัวอย่างของ MDX ที่สร้างขึ้นโดยใช้คิวบ์ Adventure Works

   Dimension

   [ผลิตภัณฑ์]

   ลำดับชั้นแอตทริบิวต์ (รวมสมาชิกทั้งหมด)

   [ผลิตภัณฑ์].[ประเภท]

   ระดับลำดับชั้นแอตทริบิวต์ (ไม่รวมสมาชิกทั้งหมด)

   [ผลิตภัณฑ์].[ประเภท].[ประเภท]

   สมาชิกจากลำดับชั้นแอตทริบิวต์

   [ผลิตภัณฑ์].[ประเภท].&[4]

   ลำดับชั้นผู้ใช้

   [ผลิตภัณฑ์].[ประเภทผลิตภัณฑ์]

   ระดับลำดับชั้นผู้ใช้

   [ผลิตภัณฑ์].[ประเภทผลิตภัณฑ์].[ประเภท]

   สมาชิกจากลำดับชั้นผู้ใช้

   [ผลิตภัณฑ์].[ประเภทผลิตภัณฑ์].[ประเภท].&[4]

   การวัด

   [การวัด].[ยอดขายทางอินเทอร์เน็ต]

   การวัดจากการคำนวณ

   [การวัด].[อัตราส่วนทางอินเทอร์เน็ตต่อผลิตภัณฑ์แม่]

   ชุดที่มีชื่อ

   [กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก]

   ค่า KPI

   KPIValue("กำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์")

   เป้าหมาย KPI

   KPIGoal("กำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์")

   สถานะ KPI

   KPIStatus("กำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์")

   แนวโน้ม KPI

   KPITrend("กำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์")

   คุณสมบัติสมาชิกจากลำดับชั้นผู้ใช้

   [ผลิตภัณฑ์].[ประเภทผลิตภัณฑ์].คุณสมบัติ("คลาส")

   คุณสมบัติสมาชิกจากลำดับชั้นแอตทริบิวต์

   [ผลิตภัณฑ์].[ผลิตภัณฑ์].คุณสมบัติ("คลาส")

  • บนแท็บฟังก์ชันเลือกจากฟังก์ชัน MDX พร้อมใช้งานที่คุณต้องการใช้ คลิ กแทรก ฟังก์ชัน MDX ได้รับการสนับสนุน โดย Analysis Services พวกเขาไม่มีฟังก์ชัน Excel VBA

   Function arguments are placed inside chevron characters (<< >>). You can replace the placeholder arguments by clicking them and typing the names you want to use.

   ตัวอย่างของฟังก์ชัน MDX บางฟังก์ชัน ได้แก่

   ADDCALCULATEDMEMBERS («ตั้ง»)
   รวม («ตั้ง» [, «นิพจน์»])
   «Level».ALLMEMBERS
   «Hierarchy».ALLMEMBERS
   บรรพบุรุษ («สมาชิก» «ระดับ»)
   บรรพบุรุษ («สมาชิก», «ห่าง»)
   เขต («สมาชิก», «ห่าง»)
   เขต («สมาชิก», «ระดับ»)
   รายการหลัก («สมาชิก»)
   ค่าเฉลี่ย («ตั้ง» [, «นิพจน์»])
   แกน («นิพจน์»)
   BOTTOMNCOUNT («ตั้ง», «Count » [ «นิพจน์»])
   BOTTOMPERCENT («ตั้ง», «เปอร์เซ็นต์», «นิพจน์»)
   BOTTOMSUM («ตั้ง», «ค่า», «นิพจน์») ...

 6. เมื่อต้องการทดสอบข้อกำหนด MDX ใหม่ คลิกทดสอบ MDX

  รายการจากระดับที่แตกต่างกันจะแสดงในเขตข้อมูลที่แยกกันในลำดับชั้น เขตข้อมูลจะถูกเรียงลำดับและรายการที่ซ้ำกันจะถูกเอาออกโดยอัตโนมัติ (เนื่องจาก HIERARCHIZE และ DISTINCT ถูกเพิ่มลงในชุด) และชุดที่มีชื่อจะแทนที่เขตข้อมูลปัจจุบันในพื้นที่แถวหรือคอลัมน์

  • เมื่อต้องการแสดงรายการเหล่านั้นในเขตข้อมูลเดียวกันกับรายการอื่น ๆ ยกเลิกเลือกกล่องแสดงรายการจากระดับที่แตกต่างกันในเขตข้อมูลที่แยกกัน

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับชั้นเริ่มต้น และรักษารายการที่ซ้ำกัน ยกเลิกเลือกกล่องเรียงลำดับ และเอารายการที่ซ้ำกันจากชุดโดยอัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการทำให้เขตข้อมูลปัจจุบันที่แสดงอยู่ในพื้นที่แถวหรือคอลัมน์ ยกเลิกเลือกกล่องแทนเขตข้อมูลอยู่ในพื้นที่แถวที่มีการตั้งค่าใหม่หรือกล่องแทนเขตข้อมูลในพื้นที่คอลัมน์ด้วยชุดใหม่ในขณะนี้ ตั้งค่าจะไม่ปรากฏใน PivotTable เมื่อคุณคลิกตกลงแต่จะพร้อมใช้งานในรายการเขตข้อมูล PivotTable

  • ถ้าคุณเชื่อมต่อกับคิวบ์ SQL Server Analysis Services ชุดที่มีชื่อแบบไดนามิกจะถูกสร้างขึ้น ชุดที่มีชื่อนี้จะคำนวณใหม่กับการอัปเดตทุกครั้งโดยอัตโนมัติ

   เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ชุดที่มีชื่อถูกคำนวณใหม่ด้วยการอัปเดตทุกครั้ง ยกเลิกเลือกกล่องคำนวณชุดที่ มีการอัปเดตทุกครั้ง

 7. คลิกตกลงเพื่อสร้างชุดที่มีชื่อ

หมายเหตุ: โปรดจำไว้ว่าคุณไม่สามารถใช้การกรองกับชุดที่มีชื่อได้

แก้ไขหรือลบชุดที่มีชื่อ

 1. คลิกรายงาน OLAP PivotTable

 2. บนแท็บวิเคราะห์คลิกเขตข้อมูล รายการ และชุดแล้ว คลิ กจัดการชุด

  เขตข้อมูล รายการ และชุด

 3. เลือกชุดที่คุณต้องการแก้ไขหรือลบ

 4. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแก้ไขชุดที่มีชื่อ คลิกแก้ไขจาก นั้นทำการเปลี่ยนแปลงคุณต้องการ

  • เมื่อต้องการลบชุดที่มีชื่อ คลิกลบคลิ กใช่เพื่อยืนยัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×