สร้างจดหมายข่าวใช้ Publisher

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ Publisher เพื่อสร้าง และปรับแต่งจดหมายข่าว

การสร้างจดหมายข่าว

 1. คลิกมีอยู่ภายใน >จดหมายข่าว และเลื่อนลงมาเพื่อค้นหาประเภทจดหมายข่าวออก

  (ใน Publisher 2010 คลิกจดหมายข่าว ภายใต้นิยม )

 2. เลือกเทมเพลต และภายใต้กำหนดเอง คลิกแบบแผนชุดสีและแบบแผนฟอนต์ที่คุณต้องการ

 3. คลิกชุดข้อมูลทางธุรกิจที่คุณต้องการ หรือสร้างคิวรีใหม่

 4. ภายใต้ตัวเลือก เลือกหนึ่งหน้ากระจาย (ถ้าคุณวางแผนที่จะพิมพ์จดหมายข่าวของคุณอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือสอง) หรือแบบสองหน้ากระจาย (ถ้าคุณต้องการทำงานกับตัวออกแบบที่มีการเชื่อมต่อกับหน้าและการวางแผนการพิมพ์จดหมายข่าวบนกระดาษขนาดแท็บลอยด์)

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ลูกค้ารวม ถ้าคุณต้องการให้อยู่ของลูกค้าปรากฏ บนจดหมายข่าวเพื่อส่งทางไปรษณีย์แทนการ พิมพ์ บนซองจดหมาย

 6. คลิก สร้าง

 7. เปลี่ยนเทมเพลการรวมสิ่งที่คุณจะต้องการนำมาใช้ใหม่ในอนาคตจดหมายข่าว เช่นชื่อเรื่องและโลโก้

 8. บันทึกเทมเพลตใหม่ของคุณ และ จากบันทึกเป็น กล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งและโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ เลือกแม่แบบ Publisher ในกล่องบันทึกเป็นชนิด

  บันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นเทมเพลตเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

เคล็ดลับ:  คุณสามารถบอก Publisher ได้ว่าคุณต้องการบันทึกแม่แบบของคุณไว้ที่ไหน โดยไปที่ แฟ้ม > ตัวเลือก > บันทึก และใส่เส้นทางไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเก็บแม่แบบทั้งหมดเอาไว้ใน ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของแม่แบบส่วนบุคคล เมื่อคุณทำเช่นนี้ แท็บใหม่ที่ชื่อว่า กำหนดเอง จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณกำลังสร้างสิ่งพิมพ์ใหม่ และแท็บนี้จะแสดงแม่แบบส่วนตัวของคุณทั้งหมด

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงจดหมายข่าวของคุณ คุณสามารถเพิ่มหน้าลงในจดหมายข่าวหรือเอาหน้าจากจดหมายข่าว คุณยังสามารถพิมพ์จดหมายข่าวบนกระดาษ 11 x 17หรือหลีกเลี่ยงกระดาษและไปรษณีย์ทั้งหมดด้วยการสร้าง และส่งอีเมลจดหมายข่าวได้

ด้านบนของหน้า

ทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบเค้าโครง

 • บนแท็บออกแบบหน้า คลิกตัวเลือก แล้ว คลิ กหมายเลขของคอลัมน์ที่คุณต้องการในแต่ละหน้า

  บนภายในหน้า (ตัวอย่าง หน้า 2 และ 3 ของจดหมายข่าวหน้า 4), ตัวเลือกในหน้าการปรับเปลี่ยน ตัวเลือกปรากฏ คลิหน้าซ้ายด้านใน หรือด้านขวาภายในหน้า และ สำหรับแต่ละหน้า คลิก รูปแบบต่อไปนี้:เรื่องราว 3ปฏิทินฟอร์มใบสั่งซื้อฟอร์มตอบกลับ หรือฟอร์มลงทะเบียน

  ด้านบนของหน้า

ทำงานกับข้อความ

ถ้าคุณได้สร้างชุดข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลที่ติดต่อทางธุรกิจและโลโก้ของคุณจะแทนโดยอัตโนมัติบางอย่างของตัวแทนข้อความ

หมายเหตุ: ข้อมูลธุรกิจแทนข้อความพื้นที่ที่สำรองไว้ในเทมเพลตที่คุณดาวน์โหลดจาก Office Online โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการแทนตัวแทนชื่อ ที่อยู่ และโลโก้กับข้อมูลธุรกิจของคุณ คลิกปุ่มสมาร์ทแท็ก รูปปุ่ม สำหรับรายการข้อมูลธุรกิจ เช่นชื่อบริษัทหรือที่อยู่ และจากนั้น คลิกอัปเดตข้อมูลจากชุดข้อมูลธุรกิจ (ปุ่มสมาร์ทแท็กปรากฏขึ้นเมื่อคุณชี้ไปที่ข้อความหรือโลโก้)

 1. สำหรับแต่ละกลุ่มของตัวแทนข้อความ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกตัวแทนข้อความ จากนั้น พิมพ์

  • คลิกขวาเพื่อเลือกตัวแทนข้อความ ชี้ไปที่เปลี่ยนแปลงข้อความ บนเมนูทางลัด คลิกไฟล์ข้อความ คลิกไฟล์ที่ประกอบด้วยข้อความที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิกตกลง

   หมายเหตุ: ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อความปรับขนาดโดยอัตโนมัติให้พอดีกับภายในกล่องข้อความ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีชื่อเรื่องของบทความยาว ข้อความคือโดยอัตโนมัติขนาดเล็กลงเพื่อที่จะให้พอดี

 2. ปรับขนาดของข้อความ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ข้อความปรับขนาดให้พอดีกับกล่องข้อความที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับกล่องข้อความอื่นโดยอัตโนมัติ คลิกกล่องข้อความ และบนแท็บรูปแบบของเครื่องมือกล่องข้อความ คลิกข้อความให้พอดีกับ >ทำไม่พอดีอัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ด้วยตนเอง เลือกข้อความ แล้ว คลิ กขนาดฟอนต์ใหม่ในไลบรารีขนาดฟอนต์ บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือกล่องข้อความ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับกล่องข้อความ ดูพอดีกับข้อความในกล่องข้อความ

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับรูปภาพ

 • คลิกขวาตัวแทนรูปภาพ ชี้ไปที่การเปลี่ยนรูปภาพ คลิกเปลี่ยนรูปภาพ เลือกรูปภาพใหม่จากแหล่งข้อมูลพร้อมใช้งานในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ หนึ่ง แล้ว คลิ กแทรก

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นการเปลี่ยนรูปภาพ เมื่อคุณคลิกขวา คลิกหนึ่งครั้งตัวแทนรูปภาพจนกว่าคุณเห็นวงกลมสีขาวที่ล้อมรอบเฟรมของรูปภาพออก คลิกรูปภาพอีกจนกว่าคุณเห็นวงกลมสีเทากับ x's เหล่านั้นล้อมรอบรูปภาพเอง นั้นแล้ว คลิกขวารูปภาพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับรูปภาพ ดูเคล็ดลับสำหรับการทำงานกับรูปภาพ

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

เคล็ดลับสำหรับการทำงานกับรูปภาพ

เคล็ดลับสำหรับการเขียนสิ่งพิมพ์ทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

เคล็ดลับสำหรับการพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ

ค้นหา สร้าง หรือเปลี่ยนเทมเพลตใน Publisher

สร้างจดหมายข่าวของคุณ

เลือก และปรับแต่งการออกแบบจดหมายข่าว

 1. เริ่มต้น Publisher

 2. ในรายการชนิดของสิ่งพิมพ์ คลิกจดหมายข่าว

 3. ภายใต้จดหมายข่าว คลิกดีไซน์ที่ใหม่กว่า หรือดีไซน์แบบคลาสสิก

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกแสดงตัวอย่างรูปสำหรับการออกแบบจดหมายข่าวที่คุณต้องการ

   แม่แบบจดหมายข่าวของโปรไฟล์เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับจดหมายข่าวที่แสดงอยู่ในบทความนี้

  • ค้นหาสำหรับการออกแบบเทมเพลตจดหมายข่าวเพิ่มเติมบน Microsoft Office Online

   วิธีการมีดังนี้

   สิ่งสำคัญ: คุณต้องก่อนเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อนที่คุณค้นหาแบบออนไลน์ของ Office สำหรับเทมเพล

   1. ในกล่องค้นหาเทมเพลต พิมพ์คำสำคัญ ตัวอย่าง พิมพ์จดหมายข่าว ในรายการ คลิกบน Microsoft Office Online แล้ว คลิ กค้นหา ปุ่มสีเขียว

    หมายเหตุ: กล่องค้นหาเทมเพล อยู่เหนือส่วนหัวของจดหมายข่าว

   2. คลิกเทมเพลตที่คุณต้องการ

 5. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการกำหนดเองของคุณออกแบบ

  หมายเหตุ: หากคุณใช้เทมเพลตที่คุณดาวน์โหลดจาก Office Online คุณจะไม่สามารถกำหนดการออกแบบได้เองจนกว่าคุณจะเปิดสิ่งพิมพ์

  ให้เลือกทำดังนี้

  • ภายใต้กำหนดเอง คลิแบบแผนชุดสีและแบบแผนฟอนต์ที่คุณต้องการ

  • ภายใต้กำหนดเอง คลิกชุดข้อมูลทางธุรกิจที่คุณต้องการ หรือสร้างคิวรีใหม่

  • ภายใต้ตัวเลือก คลิกหน้าหนึ่งกระจาย ถ้าคุณวางแผนที่จะพิมพ์จดหมายข่าวของคุณที่ด้าน หรือคลิกสองหน้ากระจาย ถ้าคุณต้องการทำงานกับการออกแบบที่มีหน้าประชิด และคุณต้องการพิมพ์จดหมายข่าวของคุณแบบสอง หรือ บนกระดาษขนาดแท็บลอยด์

  • ใน ตัวเลือก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใส่ที่อยู่ลูกค้า ถ้าคุณต้องการให้ที่อยู่ของลูกค้าปรากฏบนจดหมายข่าวเพื่อส่งทางไปรษณีย์แทนการพิมพ์ที่อยู่บนซองจดหมาย

 6. คลิก สร้าง

ด้านบนของหน้า

ทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบเค้าโครง

 1. ในบานหน้าต่างตัวเลือกหน้า ภายใต้คอลัมน์ คลิกหมายเลขของคอลัมน์ที่คุณต้องการในแต่ละหน้า

  การเปลี่ยนแปลงจำนวนคอลัมน์

  บนภายในหน้า (ตัวอย่าง หน้า 2 และ 3 ของจดหมายข่าวหน้า 4), ตัวเลือกหน้าในการปรับเปลี่ยน รายการปรากฏขึ้น คลิกภายในหน้าชิดซ้าย หรือขวาภายในหน้า และ สำหรับแต่ละหน้า คลิก รูปต่อไปนี้:เรื่องราว 3ปฏิทินฟอร์มใบสั่งซื้อฟอร์มตอบกลับ หรือฟอร์มลงทะเบียน

  เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทำงานกับคอลัมน์ ดูตั้งค่าคอลัมน์ข้อความโดยใช้เส้นบอกแนวเค้าโครง

 2. ภายใต้วัตถุแนะนำ คลิกตัวเลือกที่จะแทรกบนหน้า

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับข้อความ

ถ้าคุณได้สร้างชุดข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลที่ติดต่อทางธุรกิจและโลโก้ของคุณจะแทนโดยอัตโนมัติบางอย่างของตัวแทนข้อความ

หมายเหตุ: ข้อมูลธุรกิจแทนข้อความพื้นที่ที่สำรองไว้ในเทมเพลตที่คุณดาวน์โหลดจาก Office Online โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการแทนตัวแทนชื่อ ที่อยู่ และโลโก้กับข้อมูลธุรกิจของคุณ คลิกปุ่มสมาร์ทแท็ก รูปปุ่ม สำหรับรายการข้อมูลธุรกิจ เช่นชื่อบริษัทหรือที่อยู่ แล้ว คลิ กอัปเดตข้อมูลจากชุดข้อมูลธุรกิจ (ปุ่มสมาร์ทแท็กปรากฏขึ้นเมื่อคุณชี้ไปที่ข้อความหรือโลโก้)

 1. สำหรับแต่ละกลุ่มของตัวแทนข้อความ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกข้อความตัวแทน จากนั้น พิมพ์

  • คลิกขวาเพื่อเลือกตัวแทนข้อความ ชี้ไปที่เปลี่ยนแปลงข้อความ คลิกไฟล์ข้อความ คลิกไฟล์ที่ประกอบด้วยข้อความที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิกตกลง

   การแทรกข้อความจากแฟ้ม

   หมายเหตุ: ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อความปรับขนาดโดยอัตโนมัติให้พอดีกับภายในกล่องข้อความ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีชื่อเรื่องของบทความยาว ข้อความคือโดยอัตโนมัติขนาดเล็กลงเพื่อที่จะให้พอดี

 2. ปรับขนาดของข้อความ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อความปรับขนาดให้พอดีกับกล่องข้อความที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับกล่องข้อความอื่นโดยอัตโนมัติ คลิกกล่องข้อความ ชี้ไปที่ข้อความพอดีอัตโนมัติ บนเมนูรูปแบบ และ จากนั้น คลิกทำไม่พอดีอัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ด้วยตนเอง เลือกข้อความ แล้ว คลิ กขนาดฟอนต์ใหม่ในไลบรารีขนาดฟอนต์ บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับกล่องข้อความ ดูข้อความในกล่องข้อความให้พอดี

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับให้เป็นแบบจดหมายข่าวของคุณโดยยึดตามผู้รับ ดูที่การสร้างจดหมายเวียนและเคล็ดลับสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณที่เป็นแบบส่วนบุคคล

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับรูปภาพ

 1. คลิกขวาตัวแทนรูปภาพ ชี้ไปที่การเปลี่ยนรูปภาพ แล้ว คลิ กรูปภาพต้นฉบับ

  การเปลี่ยนรูปภาพที่เป็นตัวยึด

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นการเปลี่ยนรูปภาพ เมื่อคุณคลิกขวา คลิกหนึ่งครั้งตัวแทนรูปภาพจนกว่าคุณเห็นวงกลมสีขาวที่ล้อมรอบเฟรมของรูปภาพออก คลิกรูปภาพอีกจนกว่าคุณเห็นวงกลมสีเทากับ x's เหล่านั้นล้อมรอบรูปภาพเอง นั้นแล้ว คลิกขวารูปภาพ

 2. เลือกรูปภาพใหม่ แล้ว คลิ กแทรก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับรูปภาพ ดูเคล็ดลับสำหรับการทำงานกับรูปภาพ

ด้านบนของหน้า

กระจายจดหมายข่าวของคุณ

หลังจากที่คุณสร้างสิ่งพิมพ์ในOffice Publisher 2007 คุณมีหลายตัวเลือกสำหรับการแจกจ่าย:

ถ้าคุณกำลังพิมพ์เพียงไม่กี่สำเนา คุณสามารถพิมพ์จดหมายข่าวของคุณบนเครื่องพิมพ์บนเดสก์ท็อปของคุณ ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์บนกระดาษ 11-17 นิ้ว (หรือขนาดแท็บลอยด์) คุณสามารถสร้างจดหมายข่าวพับที่มีหน้าที่ 8.5-11 นิ้ว คุณสามารถใช้เทคนิคนี้ มีขนาดสิ่งพิมพ์ใด ๆ ที่เป็นเวลาครึ่งหนึ่งของขนาดกระดาษได้

ตั้งค่าจดหมายข่าวเพื่อพิมพ์บนเครื่องพิมพ์แบบเดสก์ท็อป
 1. เปิดสิ่งพิมพ์จดหมายข่าวที่คุณต้องการพิมพ์เป็นหนังสือพับ

 2. ในบานหน้าต่างการจัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ ภายใต้ตัวเลือกจดหมายข่าว คลิกเปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษ

 3. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ ภายใต้ขนาดหน้ากระดาษเปล่า คลิกจุลสาร แล้ว คลิ กสมุดขนาดเล็กตัวอักษร 8.5 x 11"

 4. คลิก ตกลง

 5. บนเมนูไฟล์ คลิกการตั้งค่าการพิมพ์ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บสิ่งพิมพ์และการตั้งค่ากระดาษ

 6. ในรายการชื่อพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์บนกระดาษ 11-17 นิ้วหรือขนาดแท็บลอยด์

 7. ภายใต้กระดาษ ตรวจสอบว่า ได้เลือกขนาดกระดาษ 11-17 นิ้วหรือขนาดแท็บลอยด์

 8. ภายใต้การวางแนว ตรวจสอบว่า ได้เลือกแนวนอน

 9. ภายใต้ตัวเลือกการพิมพ์ คลิกสมุดขนาดเล็กพับด้านข้าง

  ถ้าสมุดขนาดเล็กพับด้านข้าง ไม่มีตัวเลือกที่พร้อมใช้งาน ขนาดกระดาษที่เลือกอาจมีขนาดเล็กเกินไปสำหรับหน้าได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ขนาดกระดาษเป็นสองขนาดหน้ากระดาษ

  ภายใต้ แสดงตัวอย่างคุณสามารถดูได้ว่าหน้าทั้งสองจะปรากฏออกมาเป็นอย่างไรเมื่อถูกพิมพ์ออกมาบนกระดาษขนาดแท็บลอยด์

  แสดงตัวอย่างการตั้งค่าการพิมพ์สมุดขนาดเล็ก

 10. คลิก ตกลง

พิมพ์จดหมายข่าวบนเครื่องพิมพ์แบบเดสก์ท็อป
 1. บนเมนูไฟล์ คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์ เพื่อตรวจสอบการทำงานของคุณ จากนั้น คลิ กปิด

 2. บนเมนูไฟล์ คลิกพิมพ์ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บสิ่งพิมพ์และการตั้งค่ากระดาษ

 3. ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน (หรือพิมพ์สองด้าน), ตรวจสอบว่าแบบสอง หรือสองด้าน พลิกด้านฝั่งสั้น จะเลือกภายใต้ตัวเลือกการพิมพ์สองหน้า 2

 4. ภายใต้สำเนา ใส่จำนวนสำเนาที่คุณต้องการพิมพ์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังพิมพ์สำเนาหลายชุดของจดหมายข่าวที่จำเป็นต้องใช้หลายแผ่นกระดาษ เลือกกล่องกาเครื่องหมายทีละชุด จะเก็บหน้าตามลำดับในแต่ละสำเนาของสิ่งพิมพ์ของคุณพิมพ์ออกมา

 5. ภายใต้พิมพ์ช่วง คลิกหน้าทั้งหมด

 6. เลือกตัวเลือกอื่น ๆ ที่คุณต้อง แล้ว คลิ กพิมพ์ เพื่อพิมพ์สิ่งพิมพ์

ถ้าคุณกำลังพิมพ์บนกระดาษขนาดแท็บลอยด์Office Publisher 2007 พิมพ์หน้าแรก และสุดท้ายบนด้านเดียวของแผ่นกระดาษ หน้าที่สอง และสุด ท้ายถัดไปบนอีกด้านหนึ่งของการแผ่นงาน และอื่น ๆ ดังที่แสดงไว้ที่นี่

ลำดับการพิมพ์

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของ Publisher เริ่มต้น และคำแนะนำคุณตลอดการพิมพ์สำเนาของสิ่งพิมพ์ของคุณในลำดับเหมาะสมเพื่อให้หน้าแรก และสุดท้ายพิมพ์บนหนึ่งแผ่นกระดาษ หน้าที่สอง และสุด ท้ายถัดไปบนแผ่นงานอื่น และอื่น ๆ เมื่อคุณ photocopy หน้าย้อนกลับเพื่อย้อนกลับ พับพวกเขา แล้ว เย็บเล่ม หรือผูกอยู่ด้วยกัน พวกเขาจะอยู่ในลำดับถูกต้อง

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

เคล็ดลับสำหรับการพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ

เคล็ดลับสำหรับการเตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณสำหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์

ใช้ Publisher ไฟล์ของคุณไปยังเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์

ค้นหา สร้าง หรือเปลี่ยนเทมเพลตใน Publisher

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×