สร้างงานใหม่

ถ้าคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสมใน Project Web App คุณจะสามารถสร้างงานใหม่ในโครงการขององค์กรได้อย่างง่ายดายโดยใช้ศูนย์กลางโครงการ

หมายเหตุ:  เมื่อต้องการสร้างงานใหม่ในโครงการรายการงาน SharePoint ให้ดูที่ เพิ่มงานลงในโครงการของคุณ

เมื่อต้องการสร้างงานใหม่ในโครงการขององค์กร ให้ทำดังนี้

 1. บน เปิดใช้ด่วน ให้คลิก โครงการ

 2. คลิกชื่อของโครงการที่มีอยู่แล้วในรายการ

 3. บนแท็บ งาน ให้คลิก แก้ไข

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณต้องการสร้างงานใหม่โดยใช้ Microsoft Project Professional ให้คลิกลูกศรลงบนปุ่ม แก้ไข แล้วคลิก ใน Microsoft Project

 4. ใส่งานใหม่โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

  • ใส่ข้อมูลงานในแถวว่างที่ด้านล่างของรายการ

  • คัดลอกและวางงานจากโปรแกรมอื่น เช่น Microsoft Excel

  • แทรกงานใหม่ระหว่างงานสองงานที่มีอยู่แล้ว คลิกแถวที่คุณต้องการให้ปรากฏภายใต้งานใหม่ แล้วกด Insert บนคีย์บอร์ดของคุณ หรือคลิก แทรก ในกลุ่ม งาน บนแท็บ งาน

   เคล็ดลับ:  ให้พิจารณาเพิ่ม ชื่องาน, ระยะเวลา, วันที่เริ่ม และ/หรือวันที่เสร็จสิ้น อ่าน เลือกระหว่างการจัดกำหนดการงานโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงรายละเอียดเหล่านี้

   กำหนดบุคคลจำนวนมากให้กับงานของคุณใช่ไหม    วิธีที่ดีที่สุดคือการใช้ Project Professional เมื่อคุณจำเป็นต้องกำหนดบุคคลหลายคนหรือทรัพยากรอื่นๆ ให้กับงาน เมื่อต้องการดำเนินการนี้ ให้เพิ่มงานของคุณให้เสร็จสิ้นที่นี่ จากนั้น เปิดโครงการใน Project Professional เพื่อกำหนดทรัพยากร

 5. เมื่อคุณเพิ่มงานเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ปิด เพื่อเช็คอินโครงการกลับเข้ามาอีกครั้ง

หลังจากที่คุณได้สร้างงานในโครงการขององค์กรของคุณแล้ว มีหลายสิ่งที่คุณอาจต้องการทำเพื่ออธิบายกำหนดการของโครงการของคุณให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แชร์งานใหม่ของคุณกับบุคคลอื่น หรือติดตามความคืบหน้าของงาน

คุณอาจต้องการทำสิ่งต่อไปนี้

เลือกระหว่างการจัดกำหนดการงานโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง

คุณสามารถจัดกำหนดการงานในโครงการโดยอัตโนมัติด้วยการใช้กลไกการจัดกำหนดการ Project Web App หรือคุณสามารถจัดกำหนดการด้วยตนเอง การยึดตามระยะเวลา วันที่เริ่มและวันที่เสร็จสิ้นที่คุณใส่

เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดการจัดกำหนดการ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

 • เลือก จัดกำหนดการอัตโนมัติ หรือ จัดกำหนดการด้วยตนเอง จากรายการดรอปดาวน์ในคอลัมน์ โหมด สำหรับแถวงาน

 • คลิกหนึ่งครั้งในแถวงานเพื่อเลือกงาน จากนั้นบนแท็บ งาน ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก จัดกำหนดการด้วยตนเอง หรือ จัดกำหนดการโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณเลือกที่จะจัดกำหนดการงานในโครงการของคุณ ระยะเวลา วันที่เริ่ม และวันที่เสร็จสิ้นจะถูกกำหนดโดย Project Web App ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ จำนวนมาก ถ้างานนั้นขึ้นอยู่กับงานอื่นๆ หรือผลที่ได้รับ วันที่สำหรับรายการเหล่านั้นจะถูกนำมาพิจารณา ถ้างานของคุณถูกจัดกำหนดการโดยอัตโนมัติ Project Web App ยังพิจารณาความพร้อมใช้งานของทรัพยากร ชั่วโมงทำงาน และปฏิทิน ถ้า Project Web App ผสานรวมเข้ากับ Microsoft Exchange Server การจัดกำหนดการโดยอัตโนมัติยังสามารถพิจารณาถึงเวลาที่ไม่อยู่ในสำนักงานซึ่งมีการระบุทรัพยากรบนปฏิทิน Outlook

การจัดกำหนดการงานด้วยตนเองจะมีประโยชน์ถ้าคุณต้องการควบคุมวันที่และระยะเวลาในกำหนดการของโครงการของคุณเพิ่มเติม หรือถ้าคุณมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานของโครงการไม่เพียงพอสำหรับการสร้างกำหนดการโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเลือกจัดกำหนดการงานในโครงการของคุณด้วยตนเอง ระยะเวลา วันที่เริ่ม และวันที่เสร็จสิ้นของงานจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยกลไกการจัดกำหนดการ Project Web App ค่าเหล่านี้จะยังคงเหมือนเดิมตามที่คุณตั้งค่าไว้ แม้ว่ารายละเอียดบางอย่างในโครงการจะไม่สนับสนุนค่าเหล่านั้นก็ตาม คุณสามารถใช้คำชี้แจ้งเชิงบรรยายในกล่อง ระยะเวลา, เริ่ม และ เสร็จสิ้น แทนการใช้ค่าตัวเลขได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจทราบว่าระยะเวลาของงานคือ "ประมาณหนึ่งสัปดาห์" หรืองานควรจะเริ่มต้น "กลางเดือนตุลาคม"

ใช้งานที่สรุปจากบนลงล่างสำหรับการวางแผนระดับสูง

ขณะที่คุณวางแผนโครงการ คุณอาจมีเพียงข้อมูลระดับสูงบางอย่างเกี่ยวกับหลักเป้าหมายที่สำคัญเท่านั้น ใน Project Web App คุณยังคงสามารถวางแผนโครงการของคุณได้ แม้ว่าจะไม่มีการประมาณงานหรือรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกี่ยวข้องกับงานก็ตาม แทนที่จะใส่รายละเอียดในระดับงานที่เกี่ยวกับโครงการของคุณ คุณสามารถใช้แนวทางแบบบนลงล่างด้วยการสร้างขั้นตอนต่างๆ ของสรุปในระดับบนที่ยึดตามเส้นเวลาโดยรวมของโครงการของคุณได้

 1. สร้างงาน    สร้างงานที่แสดงถึงสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับโครงการ ใช้กระบวนการจากส่วนก่อนหน้าในบทความนี้

 2. เยื้องงานย่อยเข้า    เยื้องงานย่อยเข้าภายใต้งานสรุปเพื่อแสดงระยะหรือขั้นตอนที่ต่างกันภายในโครงการ

 3. ใส่วันที่หรือระยะเวลา    ใส่วันที่หรือระยะเวลาที่ต้องการที่ระดับงานสรุปเพื่อจัดกำหนดการงานสรุปด้วยตนเอง ดังนั้นวันที่และระยะเวลาของงานย่อยจึงไม่สะสมรวมกับงานสรุป

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×