การเริ่มต้นใช้งานด่วนของ PowerPoint Online

เพิ่มและจัดรูปแบบ

สร้างงานนำเสนอใน PowerPoint Online

สร้าง เปิด และตั้งชื่องานนำเสนอ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ office.com/signin เลือก ตัวเปิดใช้แอป Office 365 ไอคอนตัวเปิดใช้แอปของ Office 365 แล้วเลือก PowerPoint

 2. เลือก งานนำเสนอเปล่าใหม่ เปิดไฟล์ ล่าสุด หรือเลือกหนึ่งในเทมเพลต

 3. เมื่อต้องการตั้งชื่องานนำเสนอ ให้เลือกชื่อเรื่องทางด้านบนแล้วพิมพ์ชื่อ

  การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกลงใน PowerPoint Online โดยอัตโนมัติ

การสร้างงานนำเสนอ

ชื่อไฟล์

เพิ่มและจัดรูปแบบข้อความ

 1. เลือกกล่องข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความ

 2. เลือกข้อความ แล้วเลือกตัวเลือก รูปแบบ เพื่อเปลี่ยนแปลง:

  • ฟอนต์ - ฟอนต์ ขนาดฟอนต์ ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ และสี

  • ย่อหน้า - สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ลำดับเลข การจัดแนว และระยะห่าง

 3. เมื่อต้องการสร้างรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข ให้เลือกข้อความ แล้วเลือก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข

คลิกเพื่อเพิ่มข้อความ

จัดรูปแบบข้อความ

แทรกตาราง รูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรือวิดีโอ

 1. เลือกแท็บ แทรก

 2. เลือกสิ่งที่คุณต้องการแทรก: สไลด์ใหม่ตารางรูปภาพรูปภาพออนไลน์รูปร่างSmartArtกล่องข้อความข้อคิดเห็นวิดีโอออนไลน์

แท็บ แทรก

เพิ่ม ทำซ้ำ ลบ และย้ายสไลด์

 • สไลด์ใหม่ - บนแท็บ หน้าแรก หรือแท็บ แทรก ให้เลือก สไลด์ใหม่ เลือกรูปแบบ แล้วเลือก เพิ่มสไลด์

  หรือในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิกขวาที่สไลด์แล้วเลือก สไลด์ใหม่

 • ทำซ้ำ - คลิกขวา แล้วเลือก ทำซ้ำสไลด์

 • ลบ - คลิกขวา แล้วเลือก ลบสไลด์

 • ย้าย - คลิกขวา แล้วเลือก ย้ายสไลด์

เพิ่มสไลด์

เมนูคลิกขวาสไลด์

เพิ่มการเปลี่ยนระหว่างสไลด์

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มการเปลี่ยน

 2. เลือกแท็บ การเปลี่ยน

 3. เลือก การเปลี่ยนไปยังสไลด์นี้ และ ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ ถ้านำไปใช้ได้

คุณยังสามารถตั้ง ระยะเวลา ของการเปลี่ยน แล้วเลือก นำไปใช้กับทั้งหมด เพื่อนำการเปลี่ยนไปใช้กับทุกสไลด์

แท็บ การเปลี่ยน
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×