สร้างงานนำเสนอที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้งานนำเสนอที่ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้ทำงานได้แบบไม่ต้องเฝ้าดูในการออกบูธหรือKioskตามงานแสดงสินค้าหรือการประชุม หรือคุณสามารถบันทึกเป็นวิดีโอและส่งข้อมูลนั้นไปยังลูกค้าได้

Office 2016, 2013 และ 2010

เมื่อต้องการตั้งค่าให้งานนำเสนอ PowerPoint ทำงานโดยอัตโนมัติ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ คลิก ตั้งค่าการนำเสนอสไลด์

 2. ภายใต้ ชนิดการนำเสนอ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ที่ชมการนำเสนอสไลด์ของคุณสามารถควบคุมได้เมื่อพวกเขาเลื่อนดูสไลด์ล่วงหน้า ให้เลือก โดยผู้บรรยาย (เต็มหน้าจอ)

  • เมื่อต้องการแสดงการนำเสนอสไลด์ของคุณในหน้าต่างที่ผู้ชมไม่สามารถควบคุมการเลื่อนสไลด์ได้ ให้เลือก แบบแสดงแต่ละการนำเสนอในหน้าต่าง

  • เมื่อต้องการวนรอบการนำเสนอสไลด์ของคุณจนกว่าผู้ชมจะกด Esc ให้เลือก แบบตู้แสดงข้อมูลเต็มหน้าจอที่ป้องกันการแก้ไข

   แสดงกล่องโต้ตอบเรียกใช้ PowerPoint ด้วยตัวเอง

เมื่อคุณเลือกชนิดของการนำเสนอต่อไปนี้ ได้แก่ โดยผู้บรรยาย (เต็มหน้าจอ) และ แบบตู้แสดงข้อมูลเต็มหน้าจอที่ป้องกันการแก้ไข คุณอาจต้องการฝึกซ้อมและบันทึกการกำหนดเวลาสำหรับเอฟเฟ็กต์และสไลด์

 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ คลิก ทดสอบการกำหนดเวลา

  หมายเหตุ: ตัวจับเวลางานนำเสนอจะเริ่มขึ้นในทันทีเมื่อคุณคลิก ทดสอบการกำหนดเวลา

  แถบเครื่องมือ การทดสอบ จะปรากฏขึ้นและกล่อง เวลาที่ใช้ในแต่ละสไลด์ จะเริ่มการกำหนดเวลางานนำเสนอ

  แสดงกล่องการากำหนดเวลาการบันทึกสำหรับ PowerPoint
  แถบเครื่องมือการทดสอบ

  1 ถัดไป (ไปยังสไลด์ถัดไป)

  2 หยุดชั่วคราว

  รูปคำบรรยายภาพ เวลาที่ใช้ในแต่ละสไลด์

  คำบรรยายภาพ 4 ทำซ้ำ

  5 ระยะเวลางานนำเสนอ

 2. ขณะที่มีการกำหนดเวลางานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้บนแถบเครื่องมือ การทดสอบ

  • เมื่อต้องการย้ายไปยังสไลด์ถัดไป ให้คลิก ถัดไป

  • เมื่อต้องการหยุดบันทึกเวลาชั่วคราว ให้คลิก หยุดชั่วขณะ

  • เมื่อต้องการเริ่มบันทึกเวลาใหม่หลังจากการหยุดชั่วขณะ ให้คลิก หยุดชั่วขณะ

  • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะเวลาที่แน่นอนสำหรับสไลด์ที่จะปรากฏ ให้พิมพ์ระยะเวลาในกล่อง เวลาที่ใช้ในแต่ละสไลด์

  • เมื่อต้องการเริ่มการบันทึกเวลาสำหรับสไลด์ปัจจุบันใหม่ ให้คลิก ทำซ้ำ

 3. หลังจากคุณตั้งค่าเวลาสำหรับสไลด์สุดท้าย กล่องข้อความจะแสดงระยะเวลางานนำเสนอ และพร้อมท์ให้คุณเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการรักษาการกำหนดเวลาสไลด์ที่บันทึกไว้ ให้คลิก ใช่

  • เมื่อต้องการละทิ้งการกำหนดเวลาสไลด์ที่บันทึกไว้ ให้คลิก ไม่ใช่

   มุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์จะปรากฏและแสดงเวลาของแต่ละสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ

เมื่อต้องการบันทึกคำบรรยาย คอมพิวเตอร์ของคุณจำเป็นต้องมีการ์ดเสียงและไมโครโฟน และตัวเชื่อมต่อไมโครโฟนถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีไมโครโฟนในตัว

 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิกลูกศรบนปุ่ม บันทึกการนำเสนอสไลด์

  แสดงปุ่ม บันทึกการนำเสนอสไลด์ ใน PowerPoint

 2. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เริ่มการบันทึกตั้งแต่ต้น

  • เริ่มการบันทึกตั้งแต่สไลด์ปัจจุบัน

 3. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกการนำเสนอสไลด์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย คำบรรยายและตัวชี้แบบเลเซอร์ และเลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย การกำหนดเวลาของสไลด์และภาพเคลื่อนไหว ตามความเหมาะสม

 4. คลิก เริ่มการบันทึก

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการหยุดคำบรรยายชั่วขณะ ในเมนูทางลัด การบันทึก ในมุมมอง การนำเสนอสไลด์ ให้คลิก หยุดชั่วขณะ และเมื่อต้องการเล่นคำบรรยายของคุณต่อ ให้คลิก ดำเนินการบันทึกต่อ

  • การหยุดการบันทึกคำบรรยายชั่วขณะ

 5. เมื่อต้องการสิ้นสุดการบันทึกการนำเสนอสไลด์ของคุณ ให้คลิกขวาที่สไลด์ แล้วคลิก สิ้นสุดการนำเสนอ

 6. การกำหนดเวลาการนำเสนอสไลด์ที่บันทึกไว้จะได้รับการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ และการนำเสนอสไลด์จะปรากฏในมุมมอง ตัวเรียงลำดับสไลด์ โดยมีกำหนดเวลาแสดงไว้ที่ด้านล่างของสไลด์แต่ละสไลด์

คุณสามารถบันทึกคำบรรยายก่อนที่คุณจะเรียกใช้งานนำเสนอ หรือคุณสามารถบันทึกในระหว่างการนำเสนอและรวมข้อคิดเห็นของผู้ชม ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงคำบรรยายตลอดงานนำเสนอทั้งหมดของคุณ คุณสามารถบันทึกเสียงหรือข้อคิดเห็นแยกกันบนสไลด์หรือวัตถุที่เลือก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูที่ บันทึกการนำเสนอสไลด์ด้วยคำบรรยายและการกำหนดเวลาให้กับสไลด์

Office 2007

เมื่อคุณออกแบบงานนำเสนอที่ทำงานได้ด้วยตนเอง ให้คิดถึงสภาพแวดล้อมที่งานนำเสนอจะปรากฎไว้ ตัวอย่างเช่น บูธหรือตู้นำเสนอสินค้าอยู่ในสถานที่สาธารณะที่ไม่มีใครเฝ้าหรือไม่ หรือมีการดูแลตรวจตราหรือไม่ เมื่อคำนึงถึงสภาพแวดล้อม คุณจะสามารถกำหนดองค์ประกอบที่จะเพิ่มลงในงานำเสนอของคุณ การควบคุมที่้ผู้ชมสามารถทำได้ และขั้นตอนการดำเนินการเพื่อป้องกันการใช้งานที่ผิด

ตัวเลือกที่คุณอาจต้องพิจารณาเมื่อออกแบบงานนำเสนอที่ทำงานได้ด้วยตนเอง มีดังต่อไปนี้:

 • ปุ่มไฮเปอร์ลิงก์หรือการดำเนินการ    คุณสามารถใช้ไฮเปอร์ลิงก์เพื่อช่วยให้ผู้ชมของคุณย้ายผ่านงานนำเสนอของคุณหรือย้ายไปยังโปรแกรมอื่น คุณยังสามารถใช้ปุ่มการดำเนินการ ที่เป็นปุ่มการนำทางที่มีอยู่ภายในที่สามารถทำให้งานนำเสนอของคุณมีลักษณะและการใช้งานคล้ายกับเว็บเพจ ด้วยปุ่มสำหรับหน้าแรก วิธีใช้ ย้อนกลับ ถัดไป และอื่นๆ

 • การบรรยายด้วยเสียง    คุณสามารถเพิ่มการบรรยายที่บันทึกที่เล่นกับงานนำเสนอของคุณ

 • การกำหนดเวลาอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง    คุณสามารถตั้งค่างานนำเสนอของคุณให้ทำงานได้ด้วยตนเองโดยใช้การกำหนดเวลาอัตโนมัติ หรือคุณสามารถตั้งค่างานนำเสนอของคุณเพื่อให้ผู้ชมของคุณสามารถนำทางได้ตามต้องการโดยการคลิกปุ่มการดำเนินการ ถ้าคุณตั้งค่างานนำเสนอของคุณให้ทำงานที่ตู้นำเสนอสินค้า จะสามารถคลิกวัตถุที่มีไฮเปอร์ลิงก์หรือปุ่มการดำเนินการเท่านั้น

ถ้าคุณต้องการให้ผู้ชมของคุณย้ายผ่านนงานนำเสนอที่ทำงานได้ด้วยตนเองของคุณได้อย่างอิสระ คุณสามารถเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์หรือปุ่มการดำเนินการเพื่อให้มีการนำทาง

 • ไฮเปอร์ลิงก์    

  คุณสามารถเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ไปยังการนำเสนอแบบกำหนดเอง สไลด์เฉพาะภายในงานนำเสนอของคุณ งานนำเสนออื่น เอกสาร Microsoft Office Word เวิร์กชีต Microsoft Office Excel ตำแหน่งที่ตั้งบนอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต หรือที่อยู่อีเมล คุณสามารถสร้างไฮเปอร์ลิงก์จากวัตถุใดก็ได้ รวมถึงข้อความ รูปร่าง ตาราง กราฟ และรูปภาพ

  เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ ให้ดู สร้างหรือแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์

 • ปุ่มการดำเนินการ   

  PowerPoint มีปุ่มการดำเนินการที่สร้างไว้พร้อมแล้วที่คุณสามารถเพิ่มลงในงานนำเสนอของคุณและคุณสามารถกำหนดไฮเปอร์ลิงก์ได้ ปุ่มการดำเนินการมีรูปร่าง เช่น ลูกศรขวาและซ้าย ใช้รายการเหล่านี้เมื่อคุณต้องการใส่สัญลักษณ์ที่เข้าใจกันโดยทั่วไปเพื่อไปยังสไดล์ถัดไป สไลด์ก่อนหน้า สไลด์แรก และสไลด์สุดท้าย PowerPoint ยังมีปุ่มการดำเนินการสำหรับเล่นภาพยนตร์หรือเสียง

การเพิ่มคำบรรยายสามารถช่วยแสดงข้อมูลให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในงานนำเสนอที่ทำงานได้ด้วยตนเองของคุณ

เมื่อต้องการบันทึกคำบรรยาย คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปจำเป็นต้องมีการ์ดเสียง ไมโครโฟน และตัวเชื่อมต่อไมโครโฟน คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปต้องมีไมโครโฟนและตัวเชื่อมต่อไมโครโฟน คุณสามารถบันทึกคำบรรยายก่อนที่คุณจะเรียกใช้งานนำเสนอ หรือคุณสามารถบันทึกระหว่างงานนำเสนอและใส่ข้อคิดเห็นของผู้ชม ถ้าคุณไม่ต้องการคำบรรยายตลอดทั้งงานนำเสนอของคุณ คุรสามารถบันทึกเสียงหรือข้อคิดเห็นแยกต่างหากบนสไลด์หรือวัตถุที่เลือก

หมายเหตุ: เตรียมพร้อมเพื่อเริ่มการกำหนดเวลางานนำเสนอของคุณทันทีหลังจากที่คุณดำเนินการขั้นตอนแรกในกระบวนการนี้

 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิก ทดลองการกำหนดเวลา

  แถบเครื่องมือ การทดสอบ จะปรากฏขึ้นและกล่อง เวลาที่ใช้ในแต่ละสไลด์ จะเริ่มการกำหนดเวลางานนำเสนอ

  กล่องโต้ตอบการทดสอบ
  แถบเครื่องมือการทดสอบ

  1 ถัดไป (ไปยังสไลด์ถัดไป)

  2 หยุดชั่วคราว

  รูปคำบรรยายภาพ เวลาที่ใช้ในแต่ละสไลด์

  คำบรรยายภาพ 4 ทำซ้ำ

  5 ระยะเวลางานนำเสนอ

 2. ขณะที่มีการกำหนดเวลางานนำเสนอของคุณ ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้บนแถบเครื่องมือ การทดสอบ

  • เมื่อต้องการย้ายไปยังสไลด์ถัดไป ให้คลิก ถัดไป

  • เมื่อต้องการหยุดบันทึกเวลาชั่วคราว ให้คลิก หยุดชั่วขณะ

  • เมื่อต้องการเริ่มบันทึกเวลาใหม่หลังจากการหยุดชั่วขณะ ให้คลิก หยุดชั่วขณะ

  • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะเวลาที่แน่นอนสำหรับสไลด์ที่จะปรากฏ ให้พิมพ์ระยะเวลาในกล่อง เวลาที่ใช้ในแต่ละสไลด์

  • เมื่อต้องการเริ่มการบันทึกเวลาสำหรับสไลด์ปัจจุบันใหม่ ให้คลิก ทำซ้ำ

 3. หลังจากคุณตั้งค่าเวลาสำหรับสไลด์สุดท้าย กล่องข้อความจะแสดงระยะเวลางานนำเสนอ และพร้อมท์ให้คุณเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการรักษาการกำหนดเวลาสไลด์ที่บันทึกไว้ ให้คลิก ใช่

  • เมื่อต้องการละทิ้งการกำหนดเวลาสไลด์ที่บันทึกไว้ ให้คลิก ไม่ใช่

   มุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์จะปรากฏและแสดงเวลาของแต่ละสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ

การตั้งค่างานนำเสนอให้ทำงานที่ตู้นำเสนอสินค้าจะทำให้คุณสามารถควบคุมได้ว่าการคลิกเมาส์ที่ใดก็ตามบนหน้าจอเป็นการเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไปหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการดูงานนำเสนอของคุณตามการเปลี่ยนสไลด์ตามที่ระบุ ให้ตั้งค่าการกำหนดเวลาอัตโนมัติ แล้วตั้งค่าให้งานนำเสนอทำงานที่ตู้นำเสนอสินค้า เมื่อต้องการให้ผู้มีการควบคุมเพิ่มเติม คุณสามารถเพิ่มการนำทาง เช่น ไฮเปอร์ลิงก์หรือปุ่มการดำเนินการ ลงในสไลด์ของคุณ

 1. บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้คลิก ตั้งค่าการนำเสนอภาพนิ่ง

 2. ภายใต้ ชนิดการรำเารอ ให้คลิก เรียกดูที่ตู้นำเสนอสินค้า (เต็มหน้าจอ)

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณตั้งค่างานนำเสนอให้ทำงานบนตู้นำเสนอสินค้า อย่าลืมใช้การกำหนดเวลาอัตโนมัติหรือการนำทางไฮเปอร์ลิงก์ มิฉะนั้น งานนำเสนอที่ทำงานได้ด้วยตนเองของคุณจะไม่แสดงเกินกว่าสไลด์แรก

ดูเพิ่มเติม

Office 2016

เมื่อต้องการตั้งค่างานนำเสนอPowerPoint เมื่อต้องการทำงานโดยอัตโนมัติ ทำต่อไปนี้:

 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ คลิก ตั้งค่าการนำเสนอสไลด์

 2. ภายใต้ ชนิดการนำเสนอ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำเสนอสไลด์ของคุณในหน้าต่าง ซึ่งการควบคุมเลื่อนสไลด์จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ที่ชม เลือกแบบแสดงแต่ละ (หน้าต่าง)

  • เมื่อต้องการวนรอบการนำเสนอสไลด์ของคุณจนกว่าผู้ชมจะกด Esc ให้เลือก แบบตู้แสดงข้อมูลเต็มหน้าจอที่ป้องกันการแก้ไข

   หมายเหตุ: เลือกตัวเลือกนี้โดยอัตโนมัติวนรอบต่อเนื่องจนถึง ' Esc " กล่องกาเครื่องหมาย และทำให้การนำเสนอสไลด์ของคุณเพื่อเรียกใช้แบบวนรอบ

  แสดงตัวเลือกการพิมพ์

ถ้าคุณต้องการนำเสนอสไลด์เพื่อทำงานโดยอัตโนมัติในแบบตู้แสดงข้อมูล คุณสามารถควบคุมได้อย่างไร และเมื่อเลื่อนสไลด์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถเปลี่ยนภาพเดียวกันกับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอ และตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงไปโดยอัตโนมัติเลื่อนหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด

 1. บนแท็บการเปลี่ยน คลิกเปลี่ยนที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกบนแท็บการเปลี่ยน

  เมื่อต้องการดูเพิ่มเติมเปลี่ยน ชี้ไปยังการเปลี่ยน จากนั้น คลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

 2. เลือกทำดังต่อไปนี้บนแท็บการเปลี่ยน:

  • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะเวลาที่แสดงอยู่แต่ละสไลด์ เลือกหลังจาก และใส่จำนวนวินาทีที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะเวลาของแต่ละเปลี่ยนภาพระหว่างสไลด์ ใส่ขนาดระยะเวลาในกล่องระยะเวลา

  • คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

  ตั้งค่าการเปลี่ยนภาพนิ่ง

สมาชิกOffice 365 สามารถส่งงานนำเสนอเป็นไฟล์ภาพยนตร์ ดูบันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์ภาพยนตร์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

Office 2011

เมื่อต้องการตั้งค่างานนำเสนอPowerPoint เมื่อต้องการทำงานโดยอัตโนมัติ ทำต่อไปนี้:

 1. บนแท็บการนำเสนอสไลด์ คลิกการตั้งค่าการนำเสนอ

 2. ภายใต้ ชนิดการนำเสนอ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำเสนอสไลด์ของคุณในหน้าต่าง ซึ่งการควบคุมเลื่อนสไลด์จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ที่ชม เลือกแบบแสดงแต่ละ (หน้าต่าง)

  • เมื่อต้องการวนรอบการนำเสนอสไลด์ของคุณจนกว่าผู้ชมจะกด Esc ให้เลือก แบบตู้แสดงข้อมูลเต็มหน้าจอที่ป้องกันการแก้ไข

   หมายเหตุ: เลือกตัวเลือกนี้โดยอัตโนมัติวนรอบต่อเนื่องจนถึง ' Esc " กล่องกาเครื่องหมาย และทำให้การนำเสนอสไลด์ของคุณเพื่อเรียกใช้แบบวนรอบ

  แสดงตัวเลือกการพิมพ์

ถ้าคุณต้องการนำเสนอสไลด์เพื่อทำงานโดยอัตโนมัติในแบบตู้แสดงข้อมูล คุณสามารถควบคุมได้อย่างไร และเมื่อเลื่อนสไลด์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถเปลี่ยนภาพเดียวกันกับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอ และตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงไปโดยอัตโนมัติเลื่อนหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด

 1. บนแท็บการเปลี่ยน คลิกเปลี่ยนที่คุณต้องการ เช่นตัด เลือน ลบ หรือแยก

  เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนภาพเพิ่มเติม ชี้ไปที่การเปลี่ยนภาพ นั้นแล้ว คลิกลูกศรด้านล่างแกลเลอรีการเปลี่ยนภาพ

 2. เลือกทำดังต่อไปนี้บนแท็บการเปลี่ยน:

  • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะเวลาที่แสดงอยู่แต่ละสไลด์ เลือกหลังจาก และใส่จำนวนวินาทีที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะเวลาของแต่ละเปลี่ยนภาพระหว่างสไลด์ ใส่ขนาดระยะเวลาในกล่องระยะเวลา

  • ภายใต้นำไปใช้กับ คลิกภาพนิ่งทั้งหมด

สมาชิกOffice 365 สามารถส่งงานนำเสนอเป็นไฟล์ภาพยนตร์ ดูบันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์ภาพยนตร์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×