สร้างงานที่มอบหมายใหม่ในชั้นเรียนของ Microsoft

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สร้างงานที่มอบหมาย

  1. ลงชื่อเข้าสู่ห้องเรียน Microsoftเป็นแบบสำหรับคุณครู

  2. จากหน้า งานที่มอบหมาย หรือหน้าในชั้นเรียน ให้เลือก + งานที่มอบหมายใหม่

  3. ใส่ชื่อที่จะช่วยให้คุณ และนักเรียนระบุงานที่มอบหมายนี้

  4. ใช้รายการดรอปดาวน์ในการเลือกวันและเวลาครบกำหนดในอนาคต

  5. เลือกชั้นเรียนที่ต้องทำงานที่มอบหมายนี้ จากนั้นเลือก เสร็จสิ้น

ตัวเลือก: เพิ่มคำแนะนำ สิ่งที่แนบมา และการอภิปราย

การเพิ่มคำแนะนำ:

ในกล่องข้อความ ใส่รายละเอียดหรือคำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้นักเรียนเข้าใจงานที่มอบหมาย วางคำแนะนำที่มีอยู่ลงในกล่อง หรือสร้างใหม่ในกล่องข้อความ จะมีไฮเปอร์ลิงก์และการจัดรูปแบบข้อความบางอย่างให้ใช้งาน ได้แก่ รายการหัวข้อย่อยและลำดับเลข การทำตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้

แนบไฟล์

เมื่อต้องการแนบไฟล์ไปกับงานที่มอบหมาย ให้เลือก แนบ จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการ เลือก ทำสำเนาสำหรับนักเรียนแต่ละคน ถ้าคุณอยากให้นักเรียนแก้ไขและส่งไฟล์นี้เป็นสำเนาของตนเอง ถ้ามีแหล่งข้อมูล เช่น แผนที่หรือคำแนะนำ นักเรียนไม่จำเป็นต้องทำสำเนาของตนเอง ให้ปล่อยไว้ไม่ต้องเลือก

การอนุญาตให้มีการอภิปราย

เลือก อนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมอภิปราย ซึ่งนักเรียนจะสามารถโพสต์ข้อคิดเห็น และสนทนากันเกี่ยวกับงานที่มอบหมายโดยทุกคนสามารถเห็นได้

เมื่อปิดใช้งานการอภิปรายสำหรับชั้นเรียน (ไม่ถูกเลือก) นักเรียนจะยังสามารถสนทนาเป็นส่วนตัวกับคุณเกี่ยวกับการกำหนด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×