สร้างงานที่มอบหมายใน Microsoft Teams

จัดกำหนดการงานที่มอบหมายสำหรับนักเรียนของคุณใน Microsoft Teams จัดการวันครบกำหนด คำแนะนำ คะแนน และอิ่นๆ ในแท็บ งานที่มอบหมาย

 1. นำทางไปยังแชนแนล ทั่วไป ภายใต้ชั้นเรียนที่ต้องการ แล้วเลือก งานที่มอบหมาย

  เลือกแท็บงานที่มอบหมายในแชนแนลทั่วไป
 2. เลือก งานที่มอบหมายใหม่

  เลือกงานที่มอบหมายใหม่
 3. ใส่ชื่อเรื่องสำหรับงานที่มอบหมายนี้ ซึ่งจำเป็นต้องทำ ชื่อเรื่องของคุณจะปรากฎบนการ์ดงานที่มอบหมายในมุมมองงานที่มอบหมายรายสัปดาห์

  ใส่ชื่อเรื่องสำหรับงานที่มอบหมายนี้
 4. ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับงานที่มอบหมาย ขั้นตอนต่อไปนี้ไม่จำเป็น:

  • เพิ่มคำแนะนำเพิ่มเติม

  • แนบเอกสารอ้างอิง เช่น ลิงก์เว็บหรือ PDF

  • ระบุเอกสาร Word, Excel, หรือ PowerPoint เปล่าที่คุณต้องการให้นักเรียนส่ง ซึ่งจะสร้างเอกสารเปล่าที่เหมือนกันสำหรับนักเรียนทุกคน

  • เลือกวันครบกำหนดหรือเวลา

  • เลือกส่งล่าช้า ถ้าคุณจะอนุญาตให้นักเรียนส่งงานที่มอบหมายที่ล่าช้าได้

  • เลือกจำนวนคะแนนสำหรับงานที่มอบหมายนี้ ถ้ามี

 5. เลือก มอบหมาย นักเรียนของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนของงานที่มอบหมายใหม่

 6. เลือก ละทิ้ง เพื่อหยุดการทำงานบนงานที่มอบหมายนี้หรือ บันทึกเป็นแบบร่าง เพื่อย้อนกลับไปยังงานที่มอบหมายและแก้ไขในภายหลัง

เรียนรู้เพิ่มเติม

แก้ไขงานที่มอบหมาย

บันทึกงานที่มอบหมายเป็นแบบร่าง

ตรวจสอบงานที่มอบหมายด้วยค่าคะแนน

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×