สร้างคอลัมน์ใน SharePoint รายการหรือไลบรารี

สร้างคอลัมน์ใน SharePoint รายการหรือไลบรารี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

SharePoint คอลัมน์ช่วยให้คุณจัดกลุ่ม จัดประเภท และติดตามข้อมูล ในรายการหรือไลบรารี คอลัมน์สามารถรวมชนิดเนื้อหาเช่นเส้นเดียวของข้อความ รายการดรอปดาวน์ของตัวเลือก ตัวเลขที่มีคำนวณจาก คอลัมน์อื่น หรือแม้แต่ชื่อ และรูปภาพของบุคคลบนไซต์ของคุณ

คุณยังสามารถเพิ่มคอลัมน์ที่สร้างขึ้นที่ใดก็ตามบนไซต์SharePoint เมื่อคุณใช้คอลัมน์ที่มีอยู่ คุณได้รับประโยชน์ของคอลัมน์ที่สร้างขึ้นในหน้าอื่น ๆ

เมื่อต้องการลบคอลัมน์หน้าหรือไซต์ ดูลบคอลัมน์ใน SharePoint รายการหรือไลบรารี

หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างคอลัมน์สำหรับรายการหรือไลบรารี คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มSharePoint นักออกแบบเริ่มต้นสำหรับไซต์เป็นอย่างน้อย

อัปเดกรกฎาคม 2017 ขอบคุณต่อคำติชมของลูกค้า

สร้างคอลัมน์อย่างง่ายในSharePoint Online รายการหรือไลบรารี

คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ใหม่ลงในรายการหรือไลบรารีในหลายวิธี ถ้าคุณเพียงแค่แบบง่าย ๆ ข้อความ ตัวเลข หรือคอลัมน์วัน ใช้ขั้นตอนเหล่านี้

 1. นำทางไปยังรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการสร้างคอลัมน์ใน

 2. เลือกคอลัมน์เพิ่ม   เพิ่มปุ่มคอลัมน์รายการ ทางด้านขวาของคอลัมน์นามสกุลที่ด้านบนของรายการหรือไลบรารี

  หมายเหตุ: หน้าจอของคุณSharePoint Online มีลักษณะแตกต่างจากตัวอย่างต่อไปนี้ได้อย่างไร ผู้ดูแลระบบของคุณอาจมีประสบการณ์การใช้งานแบบคลาสสิกตั้งค่าไลบรารีรายการหรือเอกสาร หรือคุณกำลังใช้SharePoint Server รุ่นก่อนหน้า ถ้าใช่ คลิกแท็บสำหรับเวอร์ชันSharePoint Server 2016 ข้างบน ดูฉันกำลังใช้เวอร์ชันใดของ SharePoint ได้อย่างไร

 3. ในเมนูดรอปดาวน์ ให้เลือกชนิดของคอลัมน์ ที่คุณต้อง (ข้อความ ตัวเลข บุคคล วัน และอื่น ๆ)

  เพิ่มรายการแบบดรอคอลัมน์ลงในไลบรารีเอกสารที่เชื่อมต่อกลุ่ม
 4. ในกล่องโต้ตอบคอลัมน์ใหม่ พิมพ์ชื่อเรื่องหรือส่วนหัวของคอลัมน์ลงในเขตข้อมูลName

  กล่องโต้ตอบคอลัมน์ใหม่สำหรับการใส่ชื่อเรื่องหรือหัวเรื่อง
 5. คลิก สร้าง

 1. นำทางไปยังรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการสร้างคอลัมน์

 2. ในรายการทั้งหมด หรือเอกสารทั้งหมด มุมมองของรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์ คลิกเพิ่มคอลัมน์ เพิ่มปุ่มคอลัมน์รายการ ที่ส่วนท้ายของส่วนหัวของแถว แล้ว คลิ กเพิ่มเติม...  

  เพิ่มรายการแบบดรอคอลัมน์ลงในไลบรารีเอกสารที่เชื่อมต่อกลุ่ม

  หมายเหตุ: หน้าจอของคุณมีลักษณะแตกต่างจากตัวอย่างต่อไปนี้ได้อย่างไร ผู้ดูแลระบบของคุณอาจมีประสบการณ์การใช้งานแบบคลาสสิกตั้งค่าไลบรารีรายการหรือเอกสาร หรือคุณกำลังใช้SharePoint Server รุ่นก่อนหน้า ถ้าใช่ คลิกแท็บสำหรับเวอร์ชันSharePoint Server 2016 ข้างบน ดูฉันกำลังใช้เวอร์ชันใดของ SharePoint ได้อย่างไร

 3. ในส่วน ชื่อและชนิด ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการสำหรับคอลัมน์ในกล่อง ชื่อคอลัมน์

  สร้างกล่องโต้ตอบคอลัมน์

 4. ภายใต้ชนิดของข้อมูลในคอลัมน์นี้คือ เลือกชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏในคอลัมน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดคอลัมน์ ดูตัวเลือกและชนิดคอลัมน์ของไซต์

 5. ในส่วน การตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม ให้พิมพ์คำอธิบายในกล่อง คำอธิบาย เพื่อช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจวัตถุประสงค์ของคอลัมน์และข้อมูลใดที่ควรอยู่ในคอลัมน์นั้น คำอธิบายนี้จะพิมพ์หรือไม่ก็ได้

  ขึ้นอยู่กับชนิดของคอลัมน์ที่คุณเลือก ตัวเลือกเพิ่มเติมอาจปรากฏในส่วนการตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม เลือกการตั้งค่าเพิ่มเติมที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคอลัมน์ ดูตัวเลือกและชนิดคอลัมน์ของไซต์

 6. คุณสามารถเพิ่มการตรวจสอบให้แน่ใจว่า รายการคอลัมน์ตรงกับสิ่งที่คาดไว้ คลิกตรวจสอบคอลัมน์ เพื่อขยายส่วน และพิมพ์สูตร ที่คุณต้องการใช้การตรวจสอบข้อมูล เพิ่มผู้ใช้ข้อความ ที่อธิบายถึงสิ่งที่ถูกต้องของข้อมูลควรมีลักษณะอย่างไรเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลที่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการตรวจสอบดูตัวอย่างของสูตรทั่วไปในรายการ SharePoint

  กล่องโต้ตอบการตรวจสอบคอลัมน์ มีเขตข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลตัวอย่าง

  ในส่วนตรวจสอบคอลัมน์ จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับชนิดของคอลัมน์ทั้งหมด

 7. คลิกตกลง เพื่อบันทึก

 1. บนโฮมเพจของไซต์พอร์ทัล คลิกการตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่า SharePoint 2016 บนแถบชื่อเรื่อง แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์  

  ตั้งค่าไซต์จากไลบรารีเอกสาร
 2. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ภายใต้แกลเลอรีตัวออกแบบเว็บ คลิกคอลัมน์ของไซต์

  เลือกคอลัมน์ของไซต์บนหน้าการตั้งค่าไซต์
 3. บนหน้า คอลัมน์ของไซต์ ให้คลิก สร้าง

  ปุ่มสร้างในหน้าคอลัมน์ของไซต์
 4. ในส่วนชื่อและชนิด พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการในกล่องชื่อคอลัมน์

 5. เลือกชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการจัดเก็บในคอลัมน์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดคอลัมน์ ดูตัวเลือกและชนิดคอลัมน์ของไซต์

 6. ในส่วนกลุ่ม เลือกกลุ่มที่มีอยู่ที่คุณต้องการเก็บคอลัมน์ของไซต์ใหม่ หรือสร้างกลุ่มใหม่เพื่อจัดเก็บในคอลัมน์

  รายการของกลุ่มที่มีอยู่ แตกต่างกันได้กับรุ่นSharePoint และมีการเพิ่มกลุ่มใด

 7. ในส่วนการตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม เลือกการตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติมที่คุณต้องการ ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานในส่วนนี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของคอลัมน์ที่คุณเลือกในส่วนชื่อและชนิด

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคอลัมน์ ดูตัวเลือกและชนิดคอลัมน์ของไซต์

 8. คลิก ตกลง

 1. นำทางไปยังรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการสร้างคอลัมน์ใน

  ถ้าชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณปรากฏขึ้นบนหน้า คลิกการตั้งค่า   ปุ่มการตั้งค่า SharePoint 2016 บนแถบชื่อเรื่อง คลิกเนื้อหาของไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณ

  หน้าเนื้อหาของไซต์ที่ มีรายการที่เลือก
 2. คลิกการตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่า SharePoint 2016 บนแถบชื่อเรื่อง แล้ว คลิ กตั้งค่ารายการ หรือการตั้งค่าไลบรารี  

  เมนูการตั้งค่า ด้วยการตั้งค่าไลบรารีที่เลือก
 3. บนหน้าการตั้งค่า เลื่อนลงไปส่วนคอลัมน์ แล้ว คลิ กเพิ่มจากคอลัมน์ของไซต์ที่มีอยู่

  Closeup ของเพิ่มคอลัมน์ลิงก์ที่มีอยู่ในหน้าการตั้งค่า
 4. บนหน้าเพิ่มคอลัมน์จากคอลัมน์ของไซต์ ในส่วนเลือกคอลัมน์ เลือกกลุ่มของคอลัมน์ของไซต์เพื่อเลือกจากในรายการดรอปดาวน์เลือกคอลัมน์ของไซต์จาก

  เพิ่มหน้าคอลัมน์ที่มีอยู่ ด้วย 3 ที่เลือก

  เมื่อคุณเลือกกลุ่มคอลัมน์จากรายการ คอลัมน์ของไซต์ที่พร้อมใช้งานจะปรากฏในรายการ คอลัมน์ของไซต์ที่พร้อมใช้งาน

  เพิ่มคอลัมน์จากคอลัมน์ของไซต์

  หมายเหตุ: รายการคอลัมน์ของไซต์ที่พร้อมใช้งานค่าเริ่มต้นเป็นกลุ่มทั้งหมด แต่คุณสามารถจำกัดจำนวนของเขตข้อมูล ด้วยการเลือกกลุ่มที่อาจประกอบด้วยสิ่งที่คุณกำลังค้นหา ตัวอย่างเช่นคอลัมน์เอกสารหลักหรือคอลัมน์แบบกำหนดเอง

 5. เลือกคอลัมน์ของไซต์ที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิกเพิ่ม คอลัมน์ปรากฏในกล่องรายการคอลัมน์ที่จะเพิ่ม เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ลงในมุมมองเริ่มต้น ซึ่งบุคคลบนไซต์ของคุณจะเห็นเมื่อพวกเขาเปิดรายการหรือไลบรารี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเลือกเพิ่มลงในมุมมองเริ่มต้น บางรายการเช่นรายการงานยังมีตัวเลือกเพิ่มลงในชนิดเนื้อหาทั้งหมด ซึ่งจะถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการเพิ่มคอลัมน์ลงในชนิดเนื้อหาทั้งหมด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเพิ่มลงในชนิดเนื้อหาทั้งหมด ยังคงถูกเลือกไว้

  ขึ้นอยู่กับชนิดของรายการหรือไลบรารี อาจมีการตั้งค่าในส่วนตัวเลือก เพิ่มเติม เลือกตัวเลือกเพิ่มเติมที่คุณต้องการ

 6. คลิกตกลง เพื่อบันทึก

สร้างคอลัมน์ในSharePoint Server 2016 หรือSharePoint Server 2013 รายการ หรือไลบรารี

 1. ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิด คลิกที่ชื่อ บนหน้า หรือ ในการเปิด ใช้ด่วน

  ถ้าชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณปรากฏขึ้นบนหน้า คลิกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 คลิกเนื้อหาของไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ รายการ หรือ ไลบรารี

  แท็บไลบรารีและเรียกดูบน ribbon
 3. ในกลุ่ม จัดการมุมมอง ให้คลิก สร้างคอลัมน์

  ไลบรารี SharePoint Online สร้างลิงก์คอลัมน์
 4. ในส่วน ชื่อและชนิด ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการสำหรับคอลัมน์ในกล่อง ชื่อคอลัมน์

  สร้างกล่องโต้ตอบคอลัมน์

 5. ภายใต้ชนิดของข้อมูลในคอลัมน์นี้คือ เลือกชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏในคอลัมน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดคอลัมน์ ดูตัวเลือกและชนิดคอลัมน์ของไซต์

 6. ในส่วน การตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม ให้พิมพ์คำอธิบายในกล่อง คำอธิบาย เพื่อช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจวัตถุประสงค์ของคอลัมน์และข้อมูลใดที่ควรอยู่ในคอลัมน์นั้น คำอธิบายนี้จะพิมพ์หรือไม่ก็ได้

  ขึ้นอยู่กับชนิดของคอลัมน์ที่คุณเลือก ตัวเลือกเพิ่มเติมอาจปรากฏในส่วนการตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม เลือกการตั้งค่าเพิ่มเติมที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคอลัมน์ ดูตัวเลือกและชนิดคอลัมน์ของไซต์

 7. คุณสามารถเพิ่มการตรวจสอบให้แน่ใจว่า รายการคอลัมน์ตรงกับสิ่งที่คาดไว้ คลิกตรวจสอบคอลัมน์ เพื่อขยายส่วน และพิมพ์สูตร ที่คุณต้องการใช้การตรวจสอบข้อมูล เพิ่มผู้ใช้ข้อความ ที่อธิบายถึงสิ่งที่ถูกต้องของข้อมูลควรมีลักษณะอย่างไรเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลที่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการตรวจสอบดูตัวอย่างของสูตรทั่วไปในรายการ SharePoint

  กล่องโต้ตอบการตรวจสอบคอลัมน์ มีเขตข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลตัวอย่าง

  ในส่วนตรวจสอบคอลัมน์ จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับชนิดของคอลัมน์ทั้งหมด

 8. คลิกตกลง เพื่อบันทึก

 1. บนโฮมเพจของไซต์พอร์ทัล คลิกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

 2. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ภายใต้แกลเลอรีตัวออกแบบเว็บ คลิกคอลัมน์ของไซต์

  เลือกคอลัมน์ของไซต์บนหน้าการตั้งค่าไซต์
 3. บนหน้า คอลัมน์ของไซต์ ให้คลิก สร้าง

  ปุ่มสร้างในหน้าคอลัมน์ของไซต์
 4. ในส่วนชื่อและชนิด พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการในกล่องชื่อคอลัมน์

 5. เลือกชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการจัดเก็บในคอลัมน์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดคอลัมน์ ดูตัวเลือกและชนิดคอลัมน์ของไซต์

 6. ในส่วนกลุ่ม เลือกกลุ่มที่มีอยู่ที่คุณต้องการเก็บคอลัมน์ของไซต์ใหม่ หรือสร้างกลุ่มใหม่เพื่อจัดเก็บในคอลัมน์

  รายการของกลุ่มที่มีอยู่ แตกต่างกันได้กับรุ่นSharePoint และมีการเพิ่มกลุ่มใด

 7. ในส่วนการตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม เลือกการตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติมที่คุณต้องการ ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานในส่วนนี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของคอลัมน์ที่คุณเลือกในส่วนชื่อและชนิด

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคอลัมน์ ดูตัวเลือกและชนิดคอลัมน์ของไซต์

 8. คลิก ตกลง

 1. ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิด คลิกที่ชื่อ บนหน้า หรือ ในการเปิด ใช้ด่วน

  ถ้าชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณปรากฏขึ้นบนหน้า คลิกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 คลิกเนื้อหาของไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณ

  หน้าเนื้อหาของไซต์ที่ มีรายการที่เลือก
 2. ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ รายการ หรือ ไลบรารี

  แท็บรายการที่เลือกบน ribbon
 3. ในกลุ่ม การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่ารายการ หรือ การตั้งค่าไลบรารี

  ตั้งค่าไลบรารี SharePoint ปุ่มบน Ribbon

 4. บนหน้าการตั้งค่า เลื่อนลงไปส่วนคอลัมน์ แล้ว คลิ กเพิ่มจากคอลัมน์ของไซต์ที่มีอยู่

  Closeup ของเพิ่มคอลัมน์ลิงก์ที่มีอยู่ในหน้าการตั้งค่า
 5. บนหน้าเพิ่มคอลัมน์จากคอลัมน์ของไซต์ ในส่วนเลือกคอลัมน์ เลือกกลุ่มของคอลัมน์ของไซต์เพื่อเลือกจากในรายการดรอปดาวน์เลือกคอลัมน์ของไซต์จาก

  เพิ่มหน้าคอลัมน์ที่มีอยู่ ด้วย 3 ที่เลือก

  หมายเหตุ: รายการคอลัมน์ของไซต์ที่พร้อมใช้งานค่าเริ่มต้นเป็นกลุ่มทั้งหมด แต่คุณสามารถจำกัดจำนวนของเขตข้อมูล ด้วยการเลือกกลุ่มที่อาจประกอบด้วยสิ่งที่คุณกำลังค้นหา ตัวอย่างเช่นคอลัมน์เอกสารหลักหรือคอลัมน์แบบกำหนดเอง

  เมื่อคุณเลือกกลุ่มคอลัมน์จากรายการ คอลัมน์ของไซต์ที่พร้อมใช้งานจะปรากฏในรายการ คอลัมน์ของไซต์ที่พร้อมใช้งาน

  เพิ่มคอลัมน์จากคอลัมน์ของไซต์

 6. เลือกคอลัมน์ของไซต์ที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิกเพิ่ม คอลัมน์ปรากฏในกล่องรายการคอลัมน์ที่จะเพิ่ม เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ลงในมุมมองเริ่มต้น ซึ่งบุคคลบนไซต์ของคุณจะเห็นเมื่อพวกเขาเปิดรายการหรือไลบรารี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเลือกเพิ่มลงในมุมมองเริ่มต้น บางรายการเช่นรายการงานยังมีตัวเลือกเพิ่มลงในชนิดเนื้อหาทั้งหมด ซึ่งจะถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการเพิ่มคอลัมน์ลงในชนิดเนื้อหาทั้งหมด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเพิ่มลงในชนิดเนื้อหาทั้งหมด ยังคงถูกเลือกไว้

  ขึ้นอยู่กับชนิดของรายการหรือไลบรารี อาจมีการตั้งค่าในส่วนตัวเลือก เพิ่มเติม เลือกตัวเลือกเพิ่มเติมที่คุณต้องการ

 7. คลิกตกลง เพื่อบันทึก

สร้างคอลัมน์ในSharePoint Server 2010 รายการหรือไลบรารี

กระบวนงานต่อไปนี้เริ่มต้นจากรายการหรือไลบรารีหน้าซึ่งคุณต้องการเพิ่มคอลัมน์

 1. ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิด คลิกที่ชื่อบนเปิดใช้ด่วน ถ้าชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณปรากฏ คลิกการกระทำในไซต์ เมนู การกระทำในไซต์ คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ รายการ หรือ ไลบรารี ชื่อของแท็บอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของรายการหรือไลบรารี เช่น ถ้ารายการของคุณเป็นปฏิทิน ชื่อของแท็บก็จะเป็น ปฏิทิน

 3. ในกลุ่ม จัดการมุมมอง ให้คลิก สร้างคอลัมน์

 4. ในกล่องโต้ตอบสร้างรายการ

  กล่องโต้ตอบ สร้างคอลัมน์

  1. ในส่วน ชื่อและชนิด ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการสำหรับคอลัมน์ในกล่อง ชื่อคอลัมน์

  2. ภายใต้ชนิดของข้อมูลในคอลัมน์นี้คือ เลือกชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏในคอลัมน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดคอลัมน์ ดูตัวเลือกและชนิดคอลัมน์ของไซต์

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับชนิดของคอลัมน์ที่คุณเลือก คุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนชนิดของชนิดคอลัมน์หลังจากที่คุณสร้างไว้

 5. ในส่วน การตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม ให้พิมพ์คำอธิบายในกล่อง คำอธิบาย เพื่อช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจวัตถุประสงค์ของคอลัมน์และข้อมูลใดที่ควรอยู่ในคอลัมน์นั้น คำอธิบายนี้จะพิมพ์หรือไม่ก็ได้

  ตัวเลือกเพิ่มเติมอาจปรากฏในส่วน การตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของคอลัมน์ที่คุณเลือก เลือกการตั้งค่าเพิ่มเติมที่คุณต้องการ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ลงในมุมมองเริ่มต้น ซึ่งบุคคลบนไซต์ของคุณจะเห็นเมื่อพวกเขาเปิดรายการหรือไลบรารี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกดูเพิ่มเมื่อต้องการเริ่มต้น

  ถ้าคุณต้องการให้ข้อมูลในคอลัมน์จากการตรวจสอบ ในส่วนตรวจสอบคอลัมน์ พิมพ์สูตร ที่คุณต้องการใช้การตรวจสอบข้อมูล และพิมพ์ข้อความของผู้ใช้ ที่คุณต้องการให้ผู้ใช้เพื่อช่วยในการพิมพ์ข้อมูลที่ถูกต้องในการแก้ปัญหา ในส่วนตรวจสอบคอลัมน์ จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับชนิดของคอลัมน์ทั้งหมด

 7. คลิก ตกลง

 1. คลิกการกระทำในไซต์ เมนู การกระทำในไซต์ แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

  ตั้งค่าไซต์บนเมนูการกระทำในไซต์
 2. บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ภายใต้ แกลเลอรี ให้คลิก คอลัมน์ของไซต์

  เลือกคอลัมน์ของไซต์บนหน้าการตั้งค่าไซต์
 3. บนหน้า คอลัมน์ของไซต์ ให้คลิก สร้าง

  ปุ่มสร้างในหน้าคอลัมน์ของไซต์
 4. ในส่วนชื่อและชนิด พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการในกล่องชื่อคอลัมน์

 5. เลือกชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการจัดเก็บในคอลัมน์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดคอลัมน์ ดูตัวเลือกและชนิดคอลัมน์ของไซต์

 6. ในส่วนกลุ่ม เลือกกลุ่มที่มีอยู่ที่คุณต้องการเก็บคอลัมน์ของไซต์ใหม่ หรือสร้างกลุ่มใหม่เพื่อจัดเก็บในคอลัมน์

  รายการของกลุ่มที่มีอยู่ แตกต่างกันได้กับเวอร์ชันของSharePoint Server และมีการเพิ่มกลุ่มใด

 7. ในส่วนการตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม เลือกการตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติมที่คุณต้องการ ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานในส่วนนี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของคอลัมน์ที่คุณเลือกในส่วนชื่อและชนิด

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคอลัมน์ ดูตัวเลือกและชนิดคอลัมน์ของไซต์

 8. คลิก ตกลง

 1. ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีนั้นใน เปิดใช้ด่วน

  ถ้าชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณปรากฏ คลิกการกระทำในไซต์ เมนู การกระทำในไซต์ คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ รายการ หรือ ไลบรารี ชื่อของแท็บอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของรายการหรือไลบรารี เช่น ถ้ารายการของคุณเป็นปฏิทิน ชื่อของแท็บก็จะเป็น ปฏิทิน

 3. ในกลุ่ม การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่ารายการ หรือ การตั้งค่าไลบรารี

  การตั้งค่ารายการ

 4. บนหน้าการตั้งค่ารายการ หรือการตั้งค่าไลบรารี เลื่อนลงไปส่วนคอลัมน์ คลิกเพิ่มจากคอลัมน์ของไซต์ที่มีอยู่

  Closeup ของเพิ่มคอลัมน์ลิงก์ที่มีอยู่ในหน้าการตั้งค่า
 5. คอลัมน์จากคอลัมน์ของไซต์หน้า ในส่วนเลือกคอลัมน์ เลือกคอลัมน์ในรายการคอลัมน์ของไซต์ที่พร้อมใช้งาน แล้ว คลิ กเพิ่ม

  เมื่อคุณเลือกคอลัมน์ในคอลัมน์ของไซต์ที่พร้อมใช้งาน กลุ่มคอลัมน์อยู่ใน และคำอธิบายจะแสดงถ้าพร้อมใช้งาน

  เพิ่มคอลัมน์ของไซต์

  หมายเหตุ: รายการคอลัมน์ของไซต์ที่พร้อมใช้งานค่าเริ่มต้นเป็นกลุ่มทั้งหมด แต่คุณสามารถจำกัดจำนวนของเขตข้อมูล ด้วยการเลือกกลุ่มที่อาจประกอบด้วยสิ่งที่คุณกำลังค้นหา ตัวอย่างเช่นคอลัมน์เอกสารหลักหรือคอลัมน์แบบกำหนดเอง

 6. เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ลงในมุมมองเริ่มต้น ซึ่งบุคคลบนไซต์ของคุณจะเห็นเมื่อพวกเขาเปิดรายการหรือไลบรารี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเลือกเพิ่มลงในมุมมองเริ่มต้น

  ขึ้นอยู่กับชนิดของรายการหรือไลบรารี อาจมีการตั้งค่าในส่วนตัวเลือก เพิ่มเติม เลือกตัวเลือกเพิ่มเติมที่คุณต้องการ

 7. คลิก ตกลง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับคอลัมน์ เช่นชื่อของคอลัมน์ ขึ้นอยู่กับชนิดของคอลัมน์และชนิดของรายการ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เช่นจำนวนผู้ใช้สามารถใส่ข้อความ โปรแกรมเช่นSharePoint Designer 2010 เสนอตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการปรับเปลี่ยนคอลัมน์ เช่นการระบุความกว้างของคอลัมน์

 1. ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีนั้นใน เปิดใช้ด่วน

  ถ้าชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณปรากฏ คลิกการกระทำในไซต์ เมนู การกระทำในไซต์ คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. ใน Ribbon คลิกแท็บรายการ หรือไลบรารี ชื่อของแท็บอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับชนิดของรายการหรือไลบรารี ตัวอย่างเช่น ถ้ารายการของคุณคือ ปฏิทิน ชื่อแท็บเป็นปฏิทิน

 3. ในกลุ่ม การตั้งค่า ให้คลิก การตั้งค่ารายการ หรือ การตั้งค่าไลบรารี

  การตั้งค่ารายการ

 4. การตั้งค่ารายการ หรือการตั้งค่าไลบรารี หน้า ในส่วนคอลัมน์ คลิกชื่อของคอลัมน์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  ส่วน คอลัมน์ ของการตั้งค่ารายการ

 5. เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

สร้างคอลัมน์ในSharePoint Server 2007 รายการหรือไลบรารี

หมายเหตุ: กระบวนงานต่อไปนี้เริ่มต้นจากรายการหรือไลบรารีหน้าซึ่งคุณต้องการเพิ่มคอลัมน์ ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิด คลิกที่ชื่อบนเปิดใช้ด่วน ถ้าชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณปรากฏ คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณ

 1. ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิด คลิกที่ชื่อบนเปิดใช้ด่วน ถ้ารายการหรือไลบรารีของคุณไม่มี คลิกการกระทำในไซต์ เมนู การกระทำในไซต์ คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณ

  เมนูการกระทำของไซต์ ด้วยมุมมองทั้งหมดเนื้อหาของไซต์ถูกเน้น
 2. ในการตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกสร้างคอลัมน์

 3. ในส่วนชื่อและชนิด พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการในกล่องชื่อคอลัมน์

  ใส่ชื่อของคอลัมน์ในเขตข้อมูล name
 4. ภายใต้ชนิดของข้อมูลในคอลัมน์นี้คือ เลือกชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏในคอลัมน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดคอลัมน์ ดูตัวเลือกและชนิดคอลัมน์ของไซต์

 5. ในส่วน การตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม ให้พิมพ์คำอธิบายในกล่อง คำอธิบาย เพื่อช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจวัตถุประสงค์ของคอลัมน์และข้อมูลใดที่ควรอยู่ในคอลัมน์นั้น คำอธิบายนี้จะพิมพ์หรือไม่ก็ได้

  เพิ่มการตั้งค่าเพิ่มเติมบนหน้าสร้างคอลัมน์
 6. ตัวเลือกเพิ่มเติมอาจปรากฏในส่วน การตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของคอลัมน์ที่คุณเลือก เลือกการตั้งค่าเพิ่มเติมที่คุณต้องการ

 7. เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ลงในมุมมองเริ่มต้น ซึ่งบุคคลบนไซต์ของคุณจะเห็นเมื่อพวกเขาเปิดรายการหรือไลบรารี คลิกเพิ่มไปยังมุมมองเริ่มต้น

 8. คลิก ตกลง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับคอลัมน์ เช่นชื่อของคอลัมน์ ขึ้นอยู่กับชนิดของคอลัมน์และชนิดของรายการ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เช่นจำนวนผู้ใช้สามารถใส่ข้อความ

 1. ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีนั้นใน เปิดใช้ด่วน

  ถ้าชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณปรากฏ คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • การตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกตั้งค่ารายการ หรือตัวเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

  • บนไซต์บล็อก ภายใต้เชื่อมโยงผู้ดูแลระบบ คลิกจัดการโพสต์ เพื่อแสดงรายการข้อความติดประกาศ บนเมนูการตั้งค่า คลิกการตั้งค่ารายการ

 3. ภายใต้คอลัมน์ คลิกชื่อของคอลัมน์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 4. เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: คุณสามารถระบุว่า คอลัมน์จะถูกทำดัชนี ซึ่งสามารถทำได้เร็วขึ้นให้สลับมุมมองของรายการหรือไลบรารีที่ยาวหลายโฟลเดอร์ เมื่อต้องการดูการตั้งค่าสำหรับรายการหรือไลบรารี บนหน้าหลักของการตั้งค่าการกำหนดเอง คลิกทำดัชนีคอลัมน์ เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการทำดัชนี แล้ว คลิ กตกลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมบนดัชนี ดูจัดการรายการขนาดใหญ่และไลบรารีใน SharePoint

คอลัมน์ของไซต์เป็นคอลัมน์ที่สามารถกำหนด หรือต้นแบบ ที่คุณสามารถกำหนดให้กับหลายรายการตลอดทั้งไซต์SharePoint หลาย คอลัมน์ของไซต์จะมีประโยชน์ถ้าองค์กรของคุณต้องการสร้างการตั้งค่าบางอย่างสอดคล้องกันระหว่างรายการและไลบรารี คุณสามารถแชร์การตั้งค่าทั่วทั้งรายการและไลบรารีหลายเพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องสร้างการตั้งค่าใหม่แต่ละครั้ง

 1. บนโฮมเพจของไซต์พอร์ทัล คลิกการกระทำในไซต์ ชี้ไปที่การตั้งค่าไซต์ แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยนการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด

  ปรับเปลี่ยนตัวเลือกการตั้งค่าไซต์ทั้งหมดภายใต้การตั้งค่าไซต์
 2. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ภายใต้แกลเลอรี คลิกคอลัมน์ของไซต์

 3. บนหน้าแกลเลอรีคอลัมน์ของไซต์ คลิกสร้าง

 4. ในส่วนชื่อและชนิด พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการในกล่องชื่อคอลัมน์

  ใส่ชื่อของคอลัมน์ในเขตข้อมูล name
 5. ภายใต้ ชนิดของข้อมูลในคอลัมน์นี้คือ ให้เลือกชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดงในคอลัมน์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดคอลัมน์ ดูตัวเลือกและชนิดคอลัมน์ของไซต์

 6. ในส่วนกลุ่ม เลือกกลุ่มที่มีอยู่ที่คุณต้องการเก็บคอลัมน์ของไซต์ใหม่ หรือสร้างกลุ่มใหม่เพื่อจัดเก็บในคอลัมน์

  รายการของกลุ่มที่มีอยู่ แตกต่างกันได้กับรุ่นSharePoint และมีการเพิ่มกลุ่มใด

  ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงกลุ่มที่พร้อมใช้งานตามค่าเริ่มต้น

  เลือกตัวเลือกนี้

  เมื่อต้องการแสดงข้อมูลนี้

  คอลัมน์พื้นฐาน

  คอลัมน์ที่มีประโยชน์ในหลายชนิดของรายการหรือไลบรารี

  ติดต่อหลักและคอลัมน์ปฏิทิน

  คอลัมน์ที่มีประโยชน์ในรายการที่ติดต่อและปฏิทิน โดยทั่วไปจะใช้คอลัมน์เหล่านี้เมื่อต้องการซิงโครไนซ์ metadata จากโปรแกรมไคลเอ็นต์ของที่ติดต่อและปฏิทิน เช่นMicrosoft Outlook

  คอลัมน์เอกสารหลัก

  เอกสารมาตรฐานคอลัมน์จากการตั้งค่าคุณสมบัติหลัก Microsoft Office และยัง Dublin Core Metadata ชุดเท่านั้น

  งานหลักและคอลัมน์ออก

  คอลัมน์ที่มีประโยชน์ในรายการงานและปัญหา โดยทั่วไปจะใช้คอลัมน์เหล่านี้เมื่อต้องการซิงโครไนซ์ metadata จากไคลเอ็นต์งานและโปรแกรม Issue เช่น Office Outlook

  คอลัมน์แบบกำหนดเอง

  คอลัมน์ที่คุณเพิ่มให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของรายการหรือไลบรารีของคุณ

  ขยายคอลัมน์

  การตั้งค่าของคอลัมน์ชัก

  ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก

  คอลัมน์ที่มีประโยชน์สำหรับการแสดงข้อมูลตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก

  คอลัมน์เค้าโครงหน้ากระดาษ

  คอลัมน์ที่มีประโยชน์สำหรับที่เก็บข้อมูลเค้าโครงหน้า

  คอลัมน์การประกาศ

  คอลัมน์ที่มีประโยชน์สำหรับที่เก็บข้อมูลการประกาศ

  รายงาน

  คอลัมน์ที่มีประโยชน์สำหรับการสร้างรายงาน

 7. ในส่วน การตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม ให้พิมพ์คำอธิบายในกล่อง คำอธิบาย เพื่อช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจวัตถุประสงค์ของคอลัมน์และข้อมูลใดที่ควรอยู่ในคอลัมน์นั้น คำอธิบายนี้จะพิมพ์หรือไม่ก็ได้

  เพิ่มการตั้งค่าเพิ่มเติมบนหน้าสร้างคอลัมน์
 8. ตัวเลือกเพิ่มเติมอาจปรากฏในส่วน การตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของคอลัมน์ที่คุณเลือก เลือกการตั้งค่าเพิ่มเติมที่คุณต้องการ

 9. คลิก ตกลง

ข้อมูลเพิ่มเติมคุณสามารถทำได้กับคอลัมน์

เรายินดีรับฟัง!

บทความนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษได้อย่างไร ถ้าใช่ โปรดให้เราทราบที่ด้านล่างของหน้านี้ แจ้งให้เราทราบสิ่งที่ถูกทำให้สับสน หรือหายไป ถ้าคุณได้รับต่อไปนี้จากการค้นหา และไม่ใช่ค่าเดิมข้อมูลที่คุณต้อง ให้เราทราบว่าคุณกำลังค้นหา โปรดรวมของคุณSharePoint, OS และเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ เราจะใช้คำติชมของคุณเพื่อตรวจสอบอีกครั้งตามขั้นตอน และอัปเดบทความนี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×