สร้างคอลัมน์ภายในกล่องข้อความใน Publisher

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

กล่องข้อความ Publisher เริ่มต้น ด้วยคอลัมน์เดียว แต่คุณสามารถเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ต้องสร้างกล่องข้อความใหม่

 • คลิกกล่องข้อความ ไปยังรูปแบบของเครื่องมือกล่องข้อความ >คอลัมน์ และเลือกคอลัมน์ที่สอง หรือสาม

  สกรีนช็อตของ คอลัมน์ ใน เครื่องมือกล่องข้อความ ใน Publisher

ถ้าต้องการเพิ่มคอลัมน์ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกกล่องข้อความ

 2. คลิก รูปแบบ ของ เครื่องมือกล่องข้อความ > คอลัมน์ > คอลัมน์เพิ่มเติม

  สกรีนช็อตของ คอลัมน์เพิ่มเติม ใน เครื่องมือกล่องข้อความ ใน Publisher

 3. ในกล่อง จำนวน ให้พิมพ์จำนวนคอลัมน์มากที่สุดไม่เกิน 63

 4. ในกล่อง ระยะห่าง ให้ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเพิ่มหรือลดช่องว่างระหว่างคอลัมน์

ในบางครั้งเทมเพลตสามารถช่วยคุณในการออกแบบในสิ่งพิมพ์กับคอลัมน์ที่ออกแบบมาเพื่อดูยอดเยี่ยมอย่างรวดเร็ว ดูOffice.comเพื่อค้นหาเทมเพลตสำหรับจดหมายข่าวของ Publisher และแผ่นพับ

 1. คลิกขวากล่องข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กจัดรูปแบบกล่องข้อความ

 2. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบกล่องข้อความ คลิกแท็บกล่องข้อความ แล้ว คลิ กคอลัมน์

 3. ในกล่องโต้ตอบคอลัมน์ พิมพ์ หรือเลือกจำนวนคอลัมน์ที่คุณต้องการในกล่องหมายเลข และใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเพิ่ม หรือลดระยะห่างระหว่างคอลัมน์ในกล่องระยะห่าง แล้ว

 4. คลิก ตกลง สองครั้ง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×