สร้างคอลัมน์ภายในกล่องข้อความใน Publisher

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กล่องข้อความ Publisher เริ่มต้น ด้วยคอลัมน์เดียว แต่คุณสามารถเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ต้องสร้างกล่องข้อความใหม่

 • คลิกกล่องข้อความ ไปยังรูปแบบของเครื่องมือกล่องข้อความ >คอลัมน์ และเลือกคอลัมน์ที่สอง หรือสาม

  สกรีนช็อตของ คอลัมน์ ใน เครื่องมือกล่องข้อความ ใน Publisher

ถ้าต้องการเพิ่มคอลัมน์ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกกล่องข้อความ

 2. คลิก รูปแบบ ของ เครื่องมือกล่องข้อความ > คอลัมน์ > คอลัมน์เพิ่มเติม

  สกรีนช็อตของ คอลัมน์เพิ่มเติม ใน เครื่องมือกล่องข้อความ ใน Publisher

 3. ในกล่อง จำนวน ให้พิมพ์จำนวนคอลัมน์มากที่สุดไม่เกิน 63

 4. ในกล่อง ระยะห่าง ให้ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเพิ่มหรือลดช่องว่างระหว่างคอลัมน์

ในบางครั้งเทมเพลตสามารถช่วยคุณออกแบบในสิ่งพิมพ์กับคอลัมน์ที่ออกแบบมายังดูยอดเยี่ยมอย่างรวดเร็ว ดูOffice.comเพื่อค้นหาเทมเพลตสำหรับจดหมายข่าวของ Publisher และแผ่นพับ

 1. คลิกขวากล่องข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กจัดรูปแบบกล่องข้อความ

 2. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบกล่องข้อความ คลิกแท็บกล่องข้อความ แล้ว คลิ กคอลัมน์

 3. ในกล่องโต้ตอบคอลัมน์ พิมพ์ หรือเลือกจำนวนคอลัมน์ที่คุณต้องการในกล่องหมายเลข และใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเพิ่ม หรือลดระยะห่างระหว่างคอลัมน์ในกล่องระยะห่าง แล้ว

 4. คลิก ตกลง สองครั้ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×