สร้างคอลัมน์ของข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่างใน PowerPoint

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถจัดเรียงข้อความของคุณลงในคอลัมน์ในPowerPoint คุณยังสามารถระบุระยะห่าง (เป็นนิ้ว) ระหว่างคอลัมน์ ต่อไปนี้เป็นวิธี:

เวอร์ชันที่ใหม่กว่า

 1. คลิกขวาที่กล่องข้อความ พื้นที่ที่สำรองไว้ หรือเส้นขอบรูปร่าง แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง

 2. ทางด้านขวาของหน้าต่าง คลิกตัวเลือกข้อความ >กล่องข้อความ ปุ่ม กล่องข้อความ

  การตั้งค่าระยะของกล่องข้อความ
 3. คลิก คอลัมน์ ใส่จำนวนคอลัมน์ในกล่อง จำนวน และช่องว่างระหว่างแต่ละคอลัมน์ (เป็นนิ้ว) ในกล่อง ระยะห่าง
  เปลี่ยนข้อความลงในคอลัมน์

  ถ้าปุ่มคอลัมน์ เป็นสีเทา เป็นไปได้เนื่องจากคุณกำลังทำงานบนตาราง คอลัมน์สำหรับตารางนมีการอธิบายไว้ในบทความแยกต่างหาก ดูเพิ่ม หรือลบตารางแถว และคอลัมน์

 4. ในตอนนี้ข้อความใดที่คุณใส่จะปรากฏในคอลัมน์ ถ้าสิ่งที่คุณคลิกขวาในขั้นตอนที่ 1 มีข้อความอยู่แล้ว ในตอนนี้คุณจะเห็นข้อความนั้นปรากฏในคอลัมน์

  คุณสามารถปรับยอดคงเหลือของข้อความในคอลัมน์ของคุณ โดยการเพิ่ม หรือเอาตัวแบ่งบรรทัด: กด Enter เพื่อเพิ่มบรรทัดว่าง และย้ายข้อความไปยังคอลัมน์ถัดไป หรือกด Backspace หรือลบ หรือเอาบรรทัดว่าง และย้ายข้อความไปยังคอลัมน์ก่อนหน้าได้

  นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับขนาดกล่องที่ประกอบด้วยคอลัมน์เพื่อทำให้คอลัมน์แม้ ถ้าคุณต้องเพิ่มเติม

Office 2007 หรือ 2010

 1. คลิกขวาที่กล่องข้อความ พื้นที่ที่สำรองไว้ หรือเส้นขอบรูปร่าง แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง

 2. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่าง เลือกแท็บกล่องข้อความ ทางด้านซ้าย

  การตั้งค่าระยะของกล่องข้อความ
 3. คลิก คอลัมน์ ใส่จำนวนคอลัมน์ในกล่อง จำนวน และช่องว่างระหว่างแต่ละคอลัมน์ (เป็นนิ้ว) ในกล่อง ระยะห่าง
  เปลี่ยนข้อความลงในคอลัมน์

  ถ้าปุ่มคอลัมน์ เป็นสีเทา เป็นไปได้เนื่องจากคุณกำลังทำงานบนตาราง คอลัมน์สำหรับตารางนมีการอธิบายไว้ในบทความแยกต่างหาก ดูเพิ่ม หรือลบตารางแถว และคอลัมน์

 4. คลิกตกลง จากนั้น ปิดกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่าง ข้อความใด ๆ ที่คุณใส่ในตอนนี้จะปรากฏในคอลัมน์ ถ้าวัตถุคุณคลิกขวาในข้อความที่ประกอบด้วยอยู่แล้วขั้นตอน 1 คุณจะเห็นว่า ข้อความขณะนี้ปรากฏในคอลัมน์

  คุณสามารถปรับยอดคงเหลือของข้อความในคอลัมน์ของคุณ โดยการเพิ่ม หรือเอาตัวแบ่งบรรทัด: กด Enter เพื่อเพิ่มบรรทัดว่าง และย้ายข้อความไปยังคอลัมน์ถัดไป หรือกด Backspace หรือลบ หรือเอาบรรทัดว่าง และย้ายข้อความไปยังคอลัมน์ก่อนหน้าได้

  นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับขนาดกล่องที่ประกอบด้วยคอลัมน์เพื่อทำให้คอลัมน์แม้ ถ้าคุณต้องเพิ่มเติม

เวอร์ชันที่ใหม่กว่า

 1. คลิกขวาที่กล่องข้อความ พื้นที่ที่สำรองไว้ หรือเส้นขอบรูปร่าง แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง

 2. ทางด้านขวาของหน้าต่าง คลิกตัวเลือกข้อความ >กล่องข้อความ ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง ให้เลือกตัวเลือกข้อความ > กล่องข้อความ

 3. คลิก คอลัมน์ ใส่จำนวนคอลัมน์ในกล่อง จำนวน และช่องว่างระหว่างแต่ละคอลัมน์ (เป็นนิ้ว) ในกล่อง ระยะห่าง

  เลือกคอลัมน์ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่างช่วยคุณจัดเรียงข้อความในคอลัมน์

  ถ้าปุ่มคอลัมน์ เป็นสีเทา เป็นไปได้เนื่องจากคุณกำลังทำงานบนตาราง คอลัมน์สำหรับตารางนมีการอธิบายไว้ในบทความแยกต่างหาก ดูเพิ่ม หรือลบตารางแถว และคอลัมน์

 4. ในตอนนี้ข้อความใดที่คุณใส่จะปรากฏในคอลัมน์ ถ้าสิ่งที่คุณคลิกขวาในขั้นตอนที่ 1 มีข้อความอยู่แล้ว ในตอนนี้คุณจะเห็นข้อความนั้นปรากฏในคอลัมน์

  คุณสามารถปรับยอดคงเหลือของข้อความในคอลัมน์ของคุณ โดยการเพิ่ม หรือเอาตัวแบ่งบรรทัด: กด Enter เพื่อเพิ่มบรรทัดว่าง และย้ายข้อความไปยังคอลัมน์ถัดไป หรือกด Backspace หรือลบ หรือเอาบรรทัดว่าง และย้ายข้อความไปยังคอลัมน์ก่อนหน้าได้

  นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับขนาดกล่องที่ประกอบด้วยคอลัมน์เพื่อทำให้คอลัมน์แม้ ถ้าคุณต้องเพิ่มเติม

Office 2011

 1. คลิกขวากล่องข้อความ ตัวแทน หรือเส้นขอบรูปร่าง คลิ กรูปแบบข้อความ

 2. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบข้อความ ทางด้านซ้าย เลือกแท็บคอลัมน์

  ถ้าไม่มีแท็บคอลัมน์ เป็นไปได้เนื่องจากคุณกำลังทำงาน บนตาราง หรือวัตถุที่ไม่สนับสนุนหลายคอลัมน์ คอลัมน์สำหรับตารางนมีการอธิบายไว้ในบทความแยกต่างหาก ดูเพิ่ม หรือลบตารางแถว และคอลัมน์

 3. ใส่ตัวเลขในกล่องจำนวนคอลัมน์ และใส่ระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างแต่ละคอลัมน์ (เป็นนิ้ว) ในกล่องระยะห่างระหว่างคอลัมน์

 4. เลือกตกลง ข้อความใด ๆ ที่คุณใส่ในตอนนี้จะปรากฏในคอลัมน์ ถ้าวัตถุคุณคลิกขวาในข้อความที่ประกอบด้วยอยู่แล้วขั้นตอน 1 คุณจะเห็นว่า ข้อความขณะนี้ปรากฏในคอลัมน์

  คุณสามารถปรับยอดคงเหลือของข้อความในคอลัมน์ของคุณ โดยการเพิ่ม หรือเอาตัวแบ่งบรรทัด: กด Enter เพื่อเพิ่มบรรทัดว่าง และย้ายข้อความไปยังคอลัมน์ถัดไป หรือกด Backspace หรือลบ หรือเอาบรรทัดว่าง และย้ายข้อความไปยังคอลัมน์ก่อนหน้าได้

  นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับขนาดกล่องที่ประกอบด้วยคอลัมน์เพื่อทำให้คอลัมน์แม้ ถ้าคุณต้องเพิ่มเติม

ตัวแบ่งคอลัมน์

PowerPoint ไม่มีความสามารถในการแทรกตัวแบ่งคอลัมน์ในกล่องข้อความแบบหลายคอลัมน์ ถ้าคุณต้องการลงคะแนนเสียงสำหรับมีฟีเจอร์นี้ ไปที่หน้านี้ในกล่องคำแนะนำ PowerPointคลิ กคะแนนเสียง

ทำให้คอลัมน์ในตาราง

ถ้าคุณกำลังใช้ตารางฟีเจอร์สำหรับการทำให้คอลัมน์จะแตกต่างกัน อ่านเพิ่มหรือลบแถวของตารางและคอลัมน์แทนการใช้บทความนี้

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มตารางลงในสไลด์

ย้าย หรือปรับขนาดตาราง

เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของตาราง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×