สร้างความสัมพันธ์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ความสัมพันธ์ช่วยให้คุณรวมข้อมูลจากตารางที่แตกต่างกันสองตาราง ในการเข้าถึงฐานข้อมูลเดสก์ท็อป คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ในหน้าต่างความสัมพันธ์ การสร้างความสัมพันธ์ในแอป Access web เป็นกระบวนการต่าง ๆ ตามที่อธิบายไว้ในภายหลังภายใต้สร้างความสัมพันธ์ในแอป web Access

ในหัวข้อนี้

สร้างความสัมพันธ์ในฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อป

สร้างความสัมพันธ์ในแอป web Access

สร้างความสัมพันธ์ในฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อป

 1. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์

  คำสั่ง ความสัมพันธ์ บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล

 2. ถ้าคุณยังไม่ได้ระบุความสัมพันธ์ใดๆ กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ถ้ากล่องโต้ตอบไม่ปรากฏขึ้นมา บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก แสดงตาราง

  กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะแสดงตารางและคิวรีทั้งหมดในฐานข้อมูล เมื่อต้องการดูเฉพาะตาราง ให้คลิก ตาราง

 3. เลือกตารางอย่างน้อยหนึ่งตาราง จากนั้นคลิก เพิ่ม หลังจากที่คุณเพิ่มตารางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ปิด

 4. ลากเขตข้อมูล (โดยทั่วไปจะเป็นคีย์หลัก) จากตารางหนึ่งไปยังเขตข้อมูลร่วม (Foreign Key) ในตารางอื่นๆ เมื่อต้องการลากเขตข้อมูลหลายเขต ให้กดแป้น Ctrl แล้วคลิกที่เขตข้อมูลแต่ละรายการ จากนั้นลากเขตข้อมูลเหล่านั้น

  กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏขึ้น

  กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์

 5. ตรวจสอบว่าชื่อเขตข้อมูลที่แสดงให้เห็นนั้นเป็นเขตข้อมูลร่วมสำหรับความสัมพันธ์ ถ้าชื่อเขตข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้คลิกชื่อเขตข้อมูล และเลือกเขตข้อมูลที่เหมาะสมจากรายการ

 6. เมื่อต้องการบังคับให้มี Referential Integrity สำหรับความสัมพันธ์นี้ ให้เลือกกล่อง บังคับให้มี Referential Integrity

 7. คลิก สร้าง

 8. เมื่อคุณเสร็จสิ้นในหน้าต่างความสัมพันธ์ คลิกบันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงความสัมพันธ์ของคุณ

Access จะสร้างเส้นความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองตาราง ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บังคับให้มี Referential Integrity แล้ว เส้นความสัมพันธ์นี้จะปรากฏหนาขึ้นที่ปลายแต่ละด้าน นอกจากนี้ ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บังคับให้มี Referential Integrity แล้ว ตัวเลข 1 จะปรากฏบนส่วนหนาที่ด้านหนึ่งของเส้นความสัมพันธ์ และสัญลักษณ์อนันต์ () จะปรากฏบนส่วนหนาที่อีกด้านหนึ่งของเส้น

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง    เขตข้อมูลทั่วไป (คีย์หลักโดยทั่วไปและเขตข้อมูล foreign key) ทั้งสองต้องมีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งหมายความ ว่า คุณสมบัติดัชนีของเขตข้อมูลเหล่านี้ควรถูกตั้งค่าเป็นใช่(ไม่มีค่าซ้ำกัน) ถ้าเขตข้อมูลทั้งสองมีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน Access สร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง

 • การสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม    เขตข้อมูลบนด้านเดียว (โดยปกติคีย์หลัก) ของความสัมพันธ์ต้องมีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งหมายความ ว่า คุณสมบัติดัชนีของเขตข้อมูลนี้ควรถูกตั้งค่าเป็นใช่(ไม่มีค่าซ้ำกัน) เขตข้อมูลบนด้านจำนวนมากควรไม่มีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน มีดัชนี แต่จะต้องอนุญาตให้มีข้อมูลที่ซ้ำกัน ซึ่งหมายความ ว่า ควรตั้งค่าคุณสมบัติดัชนีของเขตข้อมูลนี้ไม่มีหรือใช่ (ค่าซ้ำกันได้) เมื่อเขตข้อมูลหนึ่งมีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน และอื่น ๆ ไม่ได้ Access สร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม

สร้างความสัมพันธ์ในแอป web Access

หน้าต่างความสัมพันธ์ไม่พร้อมใช้งานในแอป web Access แทนที่จะสร้างความสัมพันธ์ในแอป web Access คุณสร้างเขตข้อมูลการค้นหาที่ได้รับค่าจากเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องในตารางอื่น ตัวอย่าง สมมติว่า คุณมีในตารางพนักงาน และคุณต้องการเพิ่มการค้นหาลงในตารางภูมิภาคเพื่อให้คุณสามารถแสดงขอบเขตที่ทำงานของพนักงานแต่ละคนใน

หมายเหตุ:  เขตข้อมูลที่การค้นหาของคุณจะใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับค่าต่างๆ จะต้องมีอยู่แล้วก่อนที่คุณจะสร้างเขตข้อมูลการค้นหาของคุณ

นี่คือวิธีสร้างเขตข้อมูลจากการค้นหาในแอป Access web:

 1. เปิดตารางที่คุณต้องการสร้างเขตข้อมูลการค้นหาใหม่ ด้วยการดับเบิลคลิกที่ในการนำทาง (คำแนะนำ: คุณอาจจำเป็นต้องคลิกหน้าแรก >บานหน้าต่างนำทาง เพื่อดูตารางพร้อมใช้งานได้)

  ในตัวอย่างข้างต้น คลิกตารางพนักงาน

 2. คลิกในคอลัมน์ชื่อเขตข้อมูล อยู่ใต้เขตข้อมูลสุดท้ายในตาราง แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลการค้นหาของคุณใหม่

  ในตัวอย่าง พิมพ์ภูมิภาคเป็นชื่อเขตข้อมูล

 3. ในคอลัมน์ชนิดข้อมูล คลิกลูกศร แล้วเลือกค้นหา

  การตั้งค่าชนิดข้อมูล การค้นหา สำหรับเขตข้อมูลการค้นหา

  ตัวช่วยสร้างการค้นหา เริ่มทำงาน

 4. ในหน้าแรกของ ตัวช่วยสร้างการค้นหา ให้เลือก ฉันต้องการให้เขตข้อมูลการค้นหารับค่าจากตารางหรือคิวรีอื่น ตัวเลือกเพิ่มเติมจะปรากฏขึ้นในกล่องโต้ตอบ

 5. เลือกชื่อของตารางหรือแบบสอบถามที่ควรใส่ค่าสำหรับการค้นหาของคุณ

  ในตัวอย่าง เลือกตาราง: ภูมิภาค

  ตัวเลือกต่างๆ ที่มีให้เลือกในตัวช่วยสร้างการค้นหา

  (ชื่อของตารางในรูปสอดคล้องกับตัวอย่างที่เรากำลังใช้)

 6. หลังจากที่คุณเลือกตาราง ใช้รายการค่าใดที่คุณต้องการแสดงในการค้นหาของคุณ เมื่อต้องการเลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้เป็นค่าแสดงสำหรับเขตข้อมูลการค้นหาของคุณ ตามค่าเริ่มต้น Access เลือกเขตข้อมูลข้อความแรกที่จะสามารถค้นหาในตารางที่เลือก

  ในตัวอย่าง คุณจะปล่อยให้เขตข้อมูลที่เลือกชื่อเรื่องเป็นค่าที่แสดง

 7. ใช้รายการ คุณต้องการเรียงลำดับรายการในการค้นหาของคุณหรือไม่ เพื่อตั้งค่าการเรียงลำดับ ถ้าคุณต้องการ

 8. ภายใต้สิ่งที่ควรเกิดขึ้นเมื่อระเบียนจากตาราง "ภูมิภาค" จะถูกลบออก ตั้งค่าชนิดของความสัมพันธ์ที่คุณต้องการระหว่างสองตารางและเลือกว่าคุณต้องการบังคับให้มี referential integrity (ชื่อของตารางในคำถามนี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตารางที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 5)

  ตัวช่วยสร้างการค้นหาค่าเริ่มต้นเพื่อป้องกันไม่ให้ลบถ้ามีจะสอดคล้องระเบียนในตาราง "พนักงาน" เนื่องจากนั่นคือตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุดในกรณีส่วนใหญ่ ในตัวอย่าง ตัวเลือกนี้หมายความว่า คุณไม่สามารถลบค่าจากตารางภูมิภาคถ้าภูมิภาคที่กำลังถูกใช้ในระเบียนในตารางพนักงาน ดังนั้น ถ้าระเบียนพนักงานจะใช้ในภูมิภาค เช่น "ตะวันตก" และคุณพยายามลบ "ตะวันตกเฉียง" จากตารางภูมิภาค Access จะป้องกันไม่ให้คุณลบ ในกรณีนี้ คุณจำเป็นต้องตั้งค่าระเบียนพนักงานทั้งหมดที่ใช้ค่าสีอื่น ก่อนที่คุณสามารถลบ "ตะวันตกเฉียง" จากตารางภูมิภาค ตัวสุดท้ายไม่สามารถทำงานในตัวอย่างนี้ เนื่องจากที่จะช่วยให้คุณสามารถลบออกจากตารางภูมิภาค "ตะวันตกเฉียง" ค่าภูมิภาคจะถูกเอาออกจากระเบียนพนักงานที่ถูกตั้งค่าเป็น "ตะวันตก ปล่อยให้ค่าเปล่า โดยอัตโนมัติ เลือกตัวเลือกที่สองจะลบระเบียนพนักงานทั้งหมดจากตารางพนักงานที่มีการตั้งค่าเป็น "ตะวันตก" ภูมิภาค ที่มีชื่อว่าแบบเรียงซ้อนลบและลบข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่าที่คุณต้องการในตัวอย่าง ความระมัดระวังเมื่อคุณเลือกตัวเลือกนั้น

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของความสัมพันธ์ ให้ดูบทความ สร้าง แก้ไข หรือลบความสัมพันธ์

ต้องการเพียงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการแก้ไขหรือการลบความสัมพันธ์ใช่หรือไม่ ให้ดูบทความต่อไปนี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×