สร้างความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์จะช่วยให้คุณผนวกรวมข้อมูลจากสองตารางที่แตกต่างกันได้ ในฐานข้อมูล Access สำหรับเดสก์ท็อป คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ในหน้าต่าง ความสัมพันธ์ ได้ การสร้างความสัมพันธ์ในแอป Access บนเว็บจะมีกระบวนการที่แตกต่างกันตามที่ได้อธิบายไว้ในส่วนหลังจากนี้ ภายใต้หัวข้อ สร้างความสัมพันธ์ในแอป Access บนเว็บ

ในหัวข้อนี้

สร้างความสัมพันธ์ในฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อป

สร้างความสัมพันธ์ในแอป Access บนเว็บ

สร้างความสัมพันธ์ในฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อป

 1. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์

  คำสั่ง ความสัมพันธ์ บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล

 2. ถ้าคุณยังไม่ได้ระบุความสัมพันธ์ใดๆ กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ถ้ากล่องโต้ตอบไม่ปรากฏขึ้นมา บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก แสดงตาราง

  กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะแสดงตารางและคิวรีทั้งหมดในฐานข้อมูล เมื่อต้องการดูเฉพาะตาราง ให้คลิก ตาราง

 3. เลือกตารางอย่างน้อยหนึ่งตาราง จากนั้นคลิก เพิ่ม หลังจากที่คุณเพิ่มตารางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ปิด

 4. ลากเขตข้อมูล (โดยทั่วไปจะเป็นคีย์หลัก) จากตารางหนึ่งไปยังเขตข้อมูลร่วม (Foreign Key) ในตารางอื่นๆ เมื่อต้องการลากเขตข้อมูลหลายเขต ให้กดแป้น Ctrl แล้วคลิกที่เขตข้อมูลแต่ละรายการ จากนั้นลากเขตข้อมูลเหล่านั้น

  กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏขึ้น

  กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์

 5. ตรวจสอบว่าชื่อเขตข้อมูลที่แสดงให้เห็นนั้นเป็นเขตข้อมูลร่วมสำหรับความสัมพันธ์ ถ้าชื่อเขตข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้คลิกชื่อเขตข้อมูล และเลือกเขตข้อมูลที่เหมาะสมจากรายการ

 6. เมื่อต้องการบังคับให้มี Referential Integrity สำหรับความสัมพันธ์นี้ ให้เลือกกล่อง บังคับให้มี Referential Integrity

 7. คลิก สร้าง

 8. เมื่อคุณใช้หน้าต่าง ความสัมพันธ์ เสร็จแล้ว ให้คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงความสัมพันธ์ของคุณ

Access จะสร้างเส้นความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองตาราง ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บังคับให้มี Referential Integrity แล้ว เส้นความสัมพันธ์นี้จะปรากฏหนาขึ้นที่ปลายแต่ละด้าน นอกจากนี้ ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บังคับให้มี Referential Integrity แล้ว ตัวเลข 1 จะปรากฏบนส่วนหนาที่ด้านหนึ่งของเส้นความสัมพันธ์ และสัญลักษณ์อนันต์ () จะปรากฏบนส่วนหนาที่อีกด้านหนึ่งของเส้น

หมายเหตุ: 

 • การสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง    เขตข้อมูลทั่วไปทั้งสองรายการ (โดยปกติคือเขตข้อมูลคีย์หลักและ Foreign Key ) จะต้องมีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งหมายความว่า คุณสมบัติ ใส่ดัชนี ของเขตข้อมูลเหล่านี้ควรตั้งค่าเป็น ใช่ (ไม่มีค่าซ้ำกัน) ถ้าเขตข้อมูลทั้งสองมีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน Access จะสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง

 • การสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม    เขตข้อมูลบนด้านหนึ่ง (โดยทั่วไปจะเป็นคีย์หลัก) ของความสัมพันธ์ต้องมีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งหมายความว่า คุณสมบัติ ใส่ดัชนี ของเขตข้อมูลนี้ควรจะตั้งค่าเป็น ใช่ (ไม่มีค่าซ้ำกัน) เขตข้อมูลฝั่งที่เป็นกลุ่ม ไม่ ควรมีดัชนีที่ค่าไม่ซ้ำกัน เขตข้อมูลนี้สามารถมีดัชนีได้ แต่ต้องอนุญาตให้มีการซ้ำกันได้ นั่นหมายความว่า คุณสมบัติ ใส่ดัชนี ของเขตข้อมูลนี้ควรจะตั้งค่าเป็น ไม่ใช่ หรือ ใช่ (มีค่าที่ซ้ำกันได้) เมื่อเขตข้อมูลหนึ่งมีดัชนีที่ค่าไม่ซ้ำกัน และอีกเขตข้อมูลมีดัชนีที่ค่าซ้ำกันได้ Access จะสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม

สร้างความสัมพันธ์ในแอป Access บนเว็บ

หน้าต่างความสัมพันธ์ ยังไม่มีให้ใช้งานในแอป Access บนเว็บ คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลค้นหาที่รับค่าจากเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องในตารางอื่น แทนการสร้างความสัมพันธ์ในแอป Access บนเว็บได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีตาราง พนักงาน และคุณต้องการเพิ่มการค้นหาในตาราง ภูมิภาค เพื่อที่คุณจะสามารถแสดงว่าพนักงานแต่ละคนทำงานในภูมิภาคใด

หมายเหตุ:  เขตข้อมูลที่การค้นหาของคุณจะใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับค่าต่างๆ จะต้องมีอยู่แล้วก่อนที่คุณจะสร้างเขตข้อมูลการค้นหาของคุณ

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้สร้างเขตข้อมูลการค้นหาในแอป Access บนเว็บ:

 1. เปิดตารางที่คุณต้องการสร้างเขตข้อมูลการค้นหาใหม่ด้วยการดับเบิลคลิกในการนำทาง (เคล็ดลับ: คุณอาจจำเป็นต้องคลิก หน้าแรก > บานหน้าต่างนำทาง เพื่อดูตารางที่พร้อมใช้งาน)

  ในตัวอย่างข้างต้น ให้คลิกตาราง พนักงาน

 2. คลิกในคอลัมน์ ชื่อเขตข้อมูล ภายใต้เขตข้อมูลสุดท้ายในตาราง และพิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลการค้นหาใหม่

  ตัวอย่างเช่น พิมพ์ ภูมิภาค เป็นชื่อเขตข้อมูล

 3. ในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล คลิกที่ลูกศรและเลือก ค้นหา

  การตั้งค่าชนิดข้อมูล การค้นหา สำหรับเขตข้อมูลการค้นหา

  ตัวช่วยสร้างการค้นหา เริ่มทำงาน

 4. ในหน้าแรกของ ตัวช่วยสร้างการค้นหา ให้เลือก ฉันต้องการให้เขตข้อมูลการค้นหารับค่าจากตารางหรือคิวรีอื่น ตัวเลือกเพิ่มเติมจะปรากฏขึ้นในกล่องโต้ตอบ

 5. เลือกชื่อของตารางหรือคิวรีที่ควรแสดงค่าการค้นหาของคุณ

  ในตัวอย่าง ให้เลือกตาราง: ภูมิภาค

  ตัวเลือกต่างๆ ที่มีให้เลือกในตัวช่วยสร้างการค้นหา

  (ชื่อของตารางในรูปภาพสอดคล้องกับตัวอย่างที่เราใช้)

 6. หลังจากที่คุณเลือกตาราง ให้ใช้รายการ ค่าใดที่คุณต้องการแสดงในการค้นหาของคุณ เพื่อเลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้เป็นค่าที่แสดงสำหรับเขตข้อมูลการค้นหาของคุณ ตามค่าเริ่มต้น Access จะเลือกเขตข้อมูลข้อความแรกที่พบในตารางที่เลือก

  ในตัวอย่าง คุณอาจปล่อยเขตข้อมูลที่เลือก ชื่อเรื่อง ไว้เป็นค่าที่แสดง

 7. ใช้รายการ คุณต้องการเรียงลำดับรายการในการค้นหาของคุณหรือไม่ เพื่อตั้งค่าการเรียงลำดับ ถ้าคุณต้องการ

 8. ภายใต้ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลบระเบียนจากตาราง “ภูมิภาค” ให้ตั้งค่าชนิดความสัมพันธ์ที่คุณต้องการระหว่างสองตารางและระบุว่าคุณต้องการบังคับใช้ Referential Integrity หรือไม่ (ชื่อของตารางในคำถามนี้จะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับตารางที่คุณเลือกไว้ในขั้นตอนที่ 5)

  ตัวช่วยสร้างการค้นหาถูกตั้งค่าเริ่มต้นเป็น ป้องกันไม่ให้ลบถ้ามีระเบียนที่สอดคล้องกันในตาราง "พนักงาน" เนื่องจากเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุดในกรณีส่วนใหญ่ ในตัวอย่าง ตัวเลือกนี้หมายความว่าคุณไม่สามารถลบค่าจากตาราง ภูมิภาค ได้ ถ้าภูมิภาคนั้นถูกใช้งานในระเบียนในตาราง พนักงาน ดังนั้น ถ้าระเบียนพนักงานใช้ภูมิภาค เช่น "ตะวันตก" และคุณพยายามลบ "ตะวันตก" จากตาราง ภูมิภาค Access จะป้องกันไม่ให้คุณลบออกได้ ในกรณีนี้ คุณจำเป็นต้องตั้งค่าระเบียนพนักงานทั้งหมดใหม่โดยใช้ค่านั้นกับสิ่งอื่น ก่อนที่คุณจะสามารถลบ "ตะวันตก" จากตาราง ภูมิภาค ได้ ตัวเลือกสุดท้ายสามารถทำงานได้ในตัวอย่างนี้ เนื่องจากตัวเลือกนั้นจะอนุญาตให้คุณลบ "ตะวันตก" ออกจากตาราง ภูมิภาค ได้ ค่าภูมิภาค ซึ่งถูกตั้งค่าเป็น "ตะวันตก" จะถูกลบออกจากระเบียน พนักงาน โดยอัตโนมัติ ทำให้ค่านั้นเป็นค่าว่าง การเลือกตัวเลือกที่สองจะลบระเบียนพนักงานทั้งหมดจากตาราง พนักงาน ที่ตั้งค่าภูมิภาคเป็น "ตะวันตก" ซึ่งเรียกการลบนี้ว่า การลบที่เกี่ยวข้อง และจะลบข้อมูลอีกมากมายกว่าที่คุณต้องการในตัวอย่าง โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อเลือกตัวเลือกนั้น

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของความสัมพันธ์ ให้ดูบทความ สร้าง แก้ไข หรือลบความสัมพันธ์

ต้องการเพียงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการแก้ไขหรือการลบความสัมพันธ์ใช่หรือไม่ ให้ดูบทความต่อไปนี้:

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×