สร้างความสัมพันธ์ในมุมมองไดอะแกรมใน Power Pivot

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การทำงานกับหลายตารางทำให้ข้อมูลมีความน่าสนใจและสัมพันธ์กับ PivotTable และรายงานที่ใช้ข้อมูลนั้นมากยิ่งขึ้น เมื่อคุณทำงานกับข้อมูลของคุณโดยใช้ Add-in Power Pivot คุณสามารถใช้มุมมองไดอะแกรมเพื่อสร้างและจัดการการเชื่อมต่อภายในตารางที่คุณนำเข้าได้

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

การสร้างความสัมพันธ์ของตารางกำหนดให้แต่ละตารางต้องมีคอลัมน์ที่ประกอบด้วยค่าที่ตรงกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าและใบสั่งซื้อ แต่ละระเบียนใบสั่งซื้อจะต้องมีรหัสลูกค้าหรือ ID ที่จะแปลงออกมาได้เป็นลูกค้ารายเดียว

 1. ในหน้าต่าง Power Pivot ให้คลิก มุมมองไดอะแกรมเค้าโครงสเปรดชีตในมุมมองข้อมูลจะเปลี่ยนเป็นเค้าโครงไดอะแกรมแบบเป็นภาพ และตารางจะได้รับการจัดระเบียบโดยอัตโนมัติ โดยยึดตามความสัมพันธ์ของตารางเหล่านั้น

 2. คลิกขวาที่ไดอะแกรมตาราง แล้วคลิก สร้างความสัมพันธ์ กล่องโต้ตอบ สร้างความสัมพันธ์ จะปรากฏขึ้น

 3. ถ้าตารางมาจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คอลัมน์จะถูกเลือกไว้ล่วงหน้า ถ้าไม่มีคอลัมน์ใดถูกเลือกไว้ล่วงหน้า ให้เลือกคอลัมน์จากตารางซึ่งมีข้อมูลที่จะใช้เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างกันให้กับแถวในแต่ละตาราง

 4. สำหรับ ตารางการค้นหาที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกตารางที่มีคอลัมน์ข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ ซึ่งสัมพันธ์กับตารางที่คุณเพิ่งเลือกใน ตาราง

 5. สำหรับ คอลัมน์ ให้เลือกคอลัมน์ซึ่งมีข้อมูลที่สัมพันธ์กับ คอลัมน์การค้นหาที่เกี่ยวข้อง

 6. คลิก สร้าง

หมายเหตุ:  แม้ว่า Excel จะตรวจสอบว่าชนิดข้อมูลระหว่างแต่ละคอลัมน์ตรงกันหรือไม่ แต่จะไม่ตรวจสอบว่าคอลัมน์มีข้อมูลที่ตรงกันอย่างแท้จริง และจะสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมา ถึงแม้ว่าค่าต่างๆ จะไม่สอดคล้องกัน เมื่อต้องการตรวจสอบว่าความสัมพันธ์ถูกต้องหรือไม่ ให้สร้าง PivotTable ที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลจากทั้งสองตาราง ถ้าข้อมูลมีแนวโน้มที่จะไม่ถูกต้อง (เช่น เซลล์ว่างหรือมีค่าเดียวกันซ้ำอยู่ในแต่ละแถวด้านล่าง) คุณจะต้องเลือกเขตข้อมูลอื่น และอาจต้องเลือกตารางอื่น

การค้นหาคอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อตัวแบบข้อมูลมีตารางจำนวนมาก หรือตารางมีเขตข้อมูลจำนวนมาก อาจทำให้คุณระบุคอลัมน์ที่จะใช้ในความสัมพันธ์ของตารางได้ยาก วิธีหนึ่งในการค้นหาคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องคือการค้นหาคอลัมน์นั้นๆ ในตัวแบบ เทคนิคนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าคุณทราบอยู่แล้วว่าต้องการใช้คอลัมน์ (หรือคีย์) ใด แต่ไม่แน่ใจว่าจะรวมตารางอื่นๆ ในคอลัมน์หรือไม่ ตัวอย่างเช่น ตารางข้อเท็จจริงในคลังข้อมูลโดยทั่วไปแล้วจะมีหลายคีย์ คุณอาจเริ่มจากคีย์ในตารางนั้น แล้วค้นหาตารางอื่นๆ ที่มีคีย์เดียวกันในตัวแบบ ตารางต่างๆ ที่มีคีย์สอดคล้องกันจะสามารถใช้ในความสัมพันธ์ของตารางได้

 1. ในหน้าต่าง Power Pivot ให้คลิก ค้นหา

 2. ใน สิ่งที่ค้นหา ให้ใส่คีย์หรือคอลัมน์เป็นคำที่ใช้ค้นหา คำที่ใช้ค้นหาต้องประกอบด้วยชื่อเขตข้อมูล คุณไม่สามารถค้นหาคุณลักษณะของคอลัมน์หรือชนิดข้อมูลที่คอลัมน์นั้นมีอยู่ได้

 3. คลิกกล่อง แสดงเขตข้อมูลที่ซ่อนอยู่ระหว่างค้นหา Metadata ถ้าคีย์ถูกซ่อนเพื่อลดความกระจัดกระจายในตัวแบบ คุณอาจไม่เห็นคีย์นั้นในมุมมองไดอะแกรม

 4. คลิก ค้นหาถัดไป ถ้าพบรายการที่ตรงกัน คอลัมน์จะถูกเน้นในไดอะแกรมตาราง ในตอนนี้ คุณก็จะทราบแล้วว่าตารางใดมีคอลัมน์ที่ตรงกันที่คุณสามารถใช้ในความสัมพันธ์ของตาราง

การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่ใช้งาน

ตารางสามารถมีหลายความสัมพันธ์ แต่เดียวเท่านั้นสามารถใช้งาน ใช้ความสัมพันธ์ที่ใช้งานตามค่าเริ่มต้นในการคำนวณ DAX และนำทางรายงาน Pivot ความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถใช้ในการคำนวณ DAX ผ่านฟังก์ชัน USERELATIONSHIP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูฟังก์ชัน USERELATIONSHIP (DAX)

ความสัมพันธ์ต่างๆ จะปรากฏอยู่ถ้าตารางได้รับการนำเข้าในลักษณะนั้น ซึ่งมีการกำหนดหลายความสัมพันธ์ให้กับตารางนั้นในแหล่งข้อมูลต้นฉบับ หรือถ้าคุณสร้างความสัมพันธ์เพิ่มเติมด้วยตนเองเพื่อสนับสนุนการคำนวณของ DAX

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่ใช้งาน ให้เลื่อนระดับความสัมพันธ์แบบไม่เปิดใช้งาน ความสัมพันธ์ที่ใช้งานในปัจจุบันจะกลายเป็นแบบไม่เปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

 1. ชี้ไปที่เส้นความสัมพันธ์ระหว่างตาราง ความสัมพันธ์แบบไม่เปิดใช้งานจะปรากฏเป็นเส้นไข่ปลา (ความสัมพันธ์จะเป็นแบบไม่เปิดใช้งาน เนื่องจากมีความสัมพันธ์โดยอ้อมปรากฏอยู่แล้วระหว่างสองคอลัมน์)

 2. คลิกขวาที่เส้น แล้วคลิก ทำเครื่องหมายเป็นใช้งานอยู่

  หมายเหตุ: คุณสามารถเปิดใช้งานความสัมพันธ์ได้ต่อเมื่อไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดเชื่อมโยงสองตารางนั้น ถ้าตารางถูกเชื่อมโยงอยู่แล้ว แต่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะการเชื่อมโยง คุณต้องทำเครื่องหมายความสัมพันธ์ปัจจุบันเป็นไม่ได้ใช้งาน แล้วเปิดใช้งานความสัมพันธ์ใหม่

การจัดเรียงตารางในมุมมองไดอะแกรม

เมื่อต้องการดูตารางทั้งหมดบนหน้าจอ ให้คลิกไอคอน จัดพอดีกับหน้าจอ ที่มุมบนขวาของมุมมองไดอะแกรม

เมื่อต้องการจัดระเบียบมุมมองที่สะดวกต่อการดู ให้ใช้การควบคุม ลากเพื่อย่อ/ขยาย จาก Minimap แล้วลากตารางให้เป็นเค้าโครงที่คุณต้องการ คุณยังสามารถใช้แถบเลื่อนและล้อเลื่อนของเมาส์เพื่อเลื่อนหน้าจอได้อีกด้วย

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×